Det finns nästan inget roligare än att få se hur släktforskarglöden tänds när en nybörjare hittar sin första information om släktingar i kyrkböckerna. Att få vara ett stöd där är oslagbart! 

Steg 1-kursen för kursledare är till för dig som redan släktforskar och som vill sprida dina kunskaper till nya och blivande släktforskare. Den ger också stöd till släktforskarföreningar som vill satsa på kursverksamhet. Genom att hålla grundkurser i släktforskning höjer ni kunskapsnivån bland nya släktforskare. I utbyte får föreningen marknadsföring, nya medlemmar och bättre ekonomi. Dessutom är det väldigt roligt att hålla kurs.

Under kursen tar vi upp pedagogik och delar med oss av tips och knep som kan vara bra för den som vill hålla en släktforskarkurs. En viktig del av kursen är möjligheten att få lära känna andra kursledare och lära av varandra, men vi går naturligtvis igenom en hel del teori också.

Anmälan och allmän information

Endast 2 platser kvar för sen anmälan! Kontakta kurs@rotter.se senast 19 april för att säkra din plats.

Ange om du haft någon släktforskarkurs tidigare och om det är någon släktforskar- eller hembygdsförening eller något studieförbund som står bakom din anmälan. 

Datum: 27–28 april 2024
Kursavgift: 2 400 kronor där luncher, fika och en middag ingår, men ej boendet
Anmälan skickas till kurs@rotter.se

Mål och utformning

Målet med den här kursen är att du ska känna dig säkrare i rollen som kursledare.

Vilka förkunskaper krävs?

Deltagarna ska ha goda förkunskaper i släktforskning. Det innebär inte att du ska vara en oerhört duktig släktforskare, men vi har haft problem ibland då någon anmält sig till kursen och trott att de även ska få en grundutbildning i släktforskning. Vi vill poängtera att kursens syfte är att man ska bli kursledare i släktforskning, inte att man ska lära sig att släktforska.

Vad ingår i kursavgiften?

I kursavgiften på 2 400 kronor ingår luncher, fika, middag och kopior av kursmaterialet. För de föreningar som samarbetar med ett studieförbund vill vi tipsa om att höra med dem om de vill bidra till avgiften.

Vad händer efter kursen?

Efter kursen får kursdeltagarna skriftliga uppgifter att lösa hemma. Efter godkänd inlämning skickas kursdiplom ut och du är godkänd för att delta i steg 2-kursen.

Kursdeltagarna blir även inbjudna till Kursledarakademien. Kursledarakademien vänder sig till alla som gått någon av Sveriges Släktforskarförbunds kurser (med start 2010) och vi erbjuder emellanåt digitala föredrag i något släktforskarrelaterat ämne, samt diskussioner kursledare emellan.

Kontaktuppgifter

E-post: kurs@rotter.se
Telefon: Viktoria Jonasson 08-440 75 51

Program

Lördag 27 april

12.00 Gemensam lunch (ingår i kursavgiften), plats meddelas senare

13.00 Kursstart
Pedagogik, didaktik och praktiska problem: Planera en släktforskarkurs, mål och innehåll. Vi går igenom kursupplägg från planering till uppföljning och tar upp exempel på praktiska problem som kan dyka upp och hur man kan lösa dem (fortsättning från det digitala tillfället), Viktoria Jonasson

15.00 Fika (lättare)
Gruppövning (börja en kurs)

Paus

16.30 Källor på nätet, kan man lita på dem? Hur bemöta de som kommer med forskning baserad på andras träd. Chris Bingefors
”Släktsamlare”, gruppdiskussion (Chris tar upp problemen med att använda MyH Anc m fl utan att kolla upp källor)

18.00 Egen tid

19.00 Middag (plats meddelas senare)

Söndag 28 april

08.00–12.00 med fika kl 10,
Utvärdering av gårdagen. Utdelning av kursutvärdering.

08.30 Arkivkunskap och NAD, Chris Bingefors (ca 30 min)
Övningsuppgift (NAD) (ca 30 min)

09.30 Återsamling

10.00 Fika (fortsättning NAD)

10.30 Källkritik och etik, Chris Bingefors
Litteraturtips, Chris Bingefors
Utdelning av hemuppgift

–12.00 Kursslut
Gemensam lunch.