John MortonHans förfäder kom från Finland till Finnskogarna i Sverige och flyttade därifrån till Nya Sverige. 1776 undertecknade han den amerikanska självständighetsförklaringen, men avled innan USA hann bli ett självständigt land.


John Morton, föddes 1725 i Ridley Township, Pennsylvania. Hans föräldrar var John Morton Sr (1683-1724) och Mary (Maria) Archer (född 1701). Mortons farfarsfar Martti Martitinen kom ursprungligen från Rauatalampi i nuvarande Finland, men kom till Sverige i mitten av 1600-talet i samband med att många flyttade till de så kallade Finnskogarna. Han ändrade då sitt namn till Måns Mårtensson. 1654 utvandrade han till den dåvarande svenska kolonin i Nordamerika, Nya Sverige.

Mortons far dog innan Morton föddes och när han var sju år gifte hans mor om sig med farmaren John Sketchley som kom att fungera som hans lärare. När Morton gifte sig 1748 var det med Ann Justis som också hon hade finskt påbrå. Tillsammans fick de nio barn, bland dem Sarah (död 1794), Mary (1754-89), Elisabeth (1760-1845) och Sketchley (1753-95). Morton kom att försörja sig som jordbrukare och lantmätare och innehade en mängd olika offentliga uppdrag. 1756-66 och 1772-77 var han medlem av, och flera gånger talman i, Pennsylvanias lagstiftande församling. 1764 utnämndes han till fredsdomare och 1774 blev han ledamot av Pennsylvanias högsta domstol. 1766-70 var han sitt grevskaps sheriff och under ett flertal år var han president i grevskapets civila domstol.

Åren 1774-76 var han medlem av kontinentalkongressen –den församling som föregick kongressen. Där avgjorde, han som ordförande i Pennsylvanias delegation, delstatens deltagande i 1776 års självständighetsförklaring med sin utslagsröst. Han kom även att underteckna självständighetsförklaringen. Därefter utsågs Morton till ordförande i den kommitté som skulle utarbeta grundlagen (konfederationsartiklarna). Morton dog mitt uppe i arbetet, troligen av tuberkulos 1 april 1777. Han ligger begravd på the Old Swedish Burial Ground i Chester, Pennsylvania.

Varje år delar Migrationsinstitutet i Åbo ut John Morton priset.

Powered by Spearhead Software Labs Joomla Facebook Like Button