Av Håkan Skogsjö

UPPLAGA 7 MARS 2002: Expressens förre chefredaktör, Bo Strömstedt, har sina mödernerötter i Föglö i den åländska skärgården. Därav följer att hans son, artisten Niklas Strömstedts farmöderne är att söka i samma trakt. Här presenteras en antavla för deras mor/farmor, Hildur Helin, gift Strömstedt.

Vill du veta om ett namn, ort eller yrke omnämns i antavlan, använd webbläsarens sökfunktion.

Källor:

I antavlan redovisas källorna med förkortningar inom parentes. De uttyds enligt följande:

AE = Uppgifter meddelade professor Aldur Eriksson, Helsingfors.
BH = »Prästmän på Åland under 500 år» av Bjarne Henriksson (1989). Siffran hänvisar till sida i boken.
bou = bouppteckning (i häradsrättens arkiv).
CB = Uppgifter meddelade av fil. mag. Christina Backman, Uppsala.
d = dödboken (i kyrkoarkivet).
domb = dombok (i häradsrättens arkiv).
G = Genos. Tidskrift utgiven av Genealogiska samfundet i Finland. Siffran hänvisar till årgång (G55 = Genos 1955), separata personregister finns till och med 1979.
F = »Med rötterna i Lemland. Släkten Friman och med den befryndade släkter» av Oscar Friman (1986). Siffran hänvisar till sida i boken.
f = födelsebok (i kyrkoarkivet).
= »Föglö. Del II». Utgivare Föglö kommun (1988). Siffran hänvisar till sida i boken.
Ga = »Släktkalender», utgiven av P.Er.Gadd (del III: 1960). Siffran hänvisar till del (Ga3 = del III).
GD = Uppgifter meddelade av bomärksforskaren Göran Dahl, Ovanåker, Saltvik.
GF = »Gammalt och nytt från Föglö», utgiven av Föglö hembygdsförening. Siffran hänvisar till årgång (94=1994).
GS = Uppgifter meddelade av läraren Göta Silander, Mariehamn.
hfl = husförhörslängd (i kyrkoarkivet).
IL = Uppgifter meddelade av läraren Ingvard Liewendahl, Mariehamn.
K = »Den åländska kvinnans historia 1700-1950» av Gyrid Högman. Skrifter utgivna av Ålands kulturstiftelse XIV (1950). Siffran hänvisar till sida i boken.
mtl = mantalslängd.
OA = Uppgifter meddelade av bonden och släktforskaren Ole Andersson, Vargata, Vårdö.
PH = Uppgifter meddelade av Per A. Hambrunger, Stockholm.
RF = »Den åländska släkten Flodin» av Rudolf Rosenberg. Artikel i: Genos 1979, sid 120-131. Siffran hänvisar till tabellnummer.
RR = Rudolf Rosenbergs samling i Ålands landskapsarkiv. Siffran anger fascikelnummer (t ex RR119). Siffra föregången av bokstaven 'v' anger volymnummer (t ex RRv4).
Sh = »Åbo stifts herdaminne» av Carl Henric Strandberg (1832–34).
SoH = Släkt och Hävd, tidskrift utgiven av Genealogiska Föreningen (SoH50 = Släkt och Hävd 1950).
= Tidningen Åland.
= »Töftölandet» av Christina Remmer och Kitty Strandvik. Mariehamn 1993. Siffran hänvisar till sida i boken.
U = »Uppsatser». Skrifter utgivna av Helsingfors släktforskare rf. Siffran anger vilken del. Ex: U3 = Skrifter III (1980).
v = vigselbok (i kyrkoarkivet); v1 = första giftet, v2 = andra giftet, etc.
W = Släktbok utgiven av Svenska litteratursällskapet i Finland. Personregister ingår i varje del.
Å = »Åland. Bidrag till kännedom om hembygden» utgivna av Föreningen Ålands vänner. (Skriftserie som utkommit i minst tio delar, del 6 utkom 1920, del 10 1937). Romerska siffran hänvisar till del, arabiska till sida. (Ex: ÅX45 = del X, sid. 45).
ÅO = Åländsk odling. Årsbok utgiven av Ålands folkminnesförbund. Siffran hänvisar till årgången.
ÖÄ = Örnbergs ättartal.

Övriga förkortningar:

De flesta andra förkortningar torde vara lätta att begripa, förutom:

ca = cirka (används efter framför allt födelseår, typ »född 1679 ca», och betyder för det mesta att födelsetiden är uträknad utifrån en åldersuppgift i en dödbok eller en husförhörslängd; en sådan födelsetid är för det mesta någorlunda korrekt och kan citeras utan problem (förstås inklusive reservationen »cirka»).
usk = uppskattad (används efter framför allt födelseår, typ »född 1679 usk», och betyder att födelsetiden är uppskattad utifrån olika kända omständigheter, typ när personen gifte sig, när barnen föddes, etc; en sådan födelsetid kan vara missvisande och den bör inte citeras (och om den ändå citeras måste det ovillkorligen framgå att uppgiften saknar egentligt stöd i källmaterialet).

Kompletteringar och rättelser mottages tacksam här.

Proband

1 Hildur Maria Kristina Helin, född 24 juni 1898 i Degerby, Föglö sn. (hfl).

[Far 2 ] [Mor 3 ]

Gift 15 dec 1926 med Harald Strömstedt från Sverige. Hon flyttade 1929 till Sverige.

 


*** Generation I ***

f
2 Gustav Erik Helin, född 3 maj 1857 i Hastersboda, Föglö sn, död 10 juli 1929 i Degerby, Föglö sn. Gästgivare och bonde i Degerby nr 3 (Enigheten), Föglö sn. (hfl,RF13,Fö113).

[Far 4 ] [Mor 5 ] [Maka 3 ] [Proband 1 ]

Bondson från Hastersboda nr 1, Västergårds. Han övertog hemmanet Enigheten i Degerby med gästgiveri efter svärfadern (Enigheten var ett skattehemman om 7/32 mantal).

Gift 5 okt 1883 i Föglö sn med


m
3 Amanda Rosina Flodin, född 24 sept 1860 i Degerby, Föglö sn, död 15 april 1927 i Degerby, Föglö sn. (hfl,RF13,Fö113,K184).

[Far 6 ] [Mor 7 ] [Make 2 ] [Proband 1 ]

En hustru som torde ha haft ganska mycket att säga till om var Amanda Helin, född 1860, från Föglö, Degerby. "Hon styrde och ställde rätt mycket" och var mycket till freds med sin äkta man, Gustav Helin. En grannfru blev irriterad över Amanda Helins och makens goda förhållande och ville blanda litet malört i glädjebägaren. Amanda Helin blev upplyst om att Gustav Helin först friat till grannfrun och att hon hade givit honom korgen. Amanda Helin lär då ha sagt: "Tack ska du ha för att du inte tog honom för en bättre karl hade jag aldrig kunnat få". (K)


*** Generation II ***

ff
4 Johan Erik Helin, född 25 maj 1825 i Hastersboda, Föglö sn, död 9 dec 1906 i Hastersboda, Föglö sn. Häradsdomare, sexman och bonde i Hastersboda nr 1 (Västergård), Föglö sn. (hfl).

[Far 8 ] [Mor 9 ] [Maka 5 ] [Son 2 ]

Antog namnet Helin, hette tidigare Johansson. Brukade skattehemmanet Västergård i Hastersboda om ett 1/2 gammalt eller 5/16 nytt mantal.

Gift 1852 med


fm
5 Anna Erika Eriksdotter, född 26 nov 1828 i Svinö, Lumparland sn, död 25 april 1885 i Hastersboda, Föglö sn. (hfl).

[Far 10 ] [Mor 11 ] [Make 4 ] [Son 2 ]

Flyttade 1852 från föräldrahemmet till Föglö sn. (hfl)


mf
6 Karl Johan Flodin, född 18 febr 1828 i Degerby, Föglö sn, död 20 nov 1881 i Degerby, Föglö sn. Gästgivare och bonde i Degerby nr 3 (Enigheten), Föglö sn. (hfl,RF13,Fö113).

[Far 12 ] [Mor 13 ] [Maka 7 ] [Dotter 3 ]

Övertog hemmanet Enigheten i Degerby med gästgiveri efter barnlöse farbrodern Adolf Flodin. (Fö) Han flyttade 1873 med hustrun Anna till Lumparland sn, dagsverkare på prästgården, återflyttade 1874 till Degerby nr 3. (RF)

Gift 8 febr 1852 i Föglö sn med


mm
7 Johanna Johansdotter, född 28 febr 1829 i Granboda, Föglö sn, död 24 jan 1861 i Degerby, Föglö sn. (hfl,Fö113,RF13).

[Far 14 ] [Mor 15 ] [Make 6 ] [Dotter 3 ]


*** Generation III ***

fff
8 Johan Mattsson, född 28 aug 1799 i Hastersboda, Föglö sn, död 25 mars 1854 i Hastersboda, Föglö sn. Bonde i Hastersboda nr 1 (Västergård), Föglö sn. (fv12,hfl).

[Far 16 ] [Mor 17 ] [Maka 9 ] [Son4 ]

Brukade skattehemmanet Västergård i Hastersboda om 1/2 gammalt eller 5/16 nytt mantal. (hfl)

Gift 23 febr 1823 i Föglö sn med


ffm
9 Stina Greta Eriksdotter, född 18 april 1800 i Sonboda, Föglö sn, död 3 juli 1832 i Hastersboda, Föglö sn. (fv,hfl).

[Far 18 ] [Mor 19 ] [Make 8 ] [Son4 ]


fmf
10 Erik Eriksson, född 8 aug 1799 i Svinö, Lumparland sn, död 20 jan 1863 i Svinö, Lumparland sn. Sexman och bonde i Svinö nr 3 (Mellangård), Lumparland sn. (fv,hfl).

[Far 20 ] [Mor 21 ] [Maka 11 ] [Dotter 5 ]

Vid kyrkostämman den 27 aug 1845 begärde han avsked som sexman och efterträddes av bonden Erik Holmström i Svinö.

Gift 24 okt 1824 i Lumparland sn med


fmm
11 Anna Beata Hansdotter, född 27 okt 1805 i Söderby, Lemland sn, död 19 aug 1858 i Svinö, Lumparland sn. (v,hfl).

[Far 22 ] [Mor 23 ] [Make 10 ] [Dotter 5 ]

Bonddotter från Söderby, Lemland sn, vid vigseln. (v)


mff
12 Karl Gustav Flodin, född 10 juli 1784 i Degerby, Föglö sn, död 23 april 1852 i Degerby, Föglö sn. Häradsdomare och bonde i Degerby nr 5 (Södergård), Föglö sn. (f,hfl,RF6,Fö113,GS).

[Far 24 ] [Mor 25 ] [Maka 13 ] [Son 6 ]

Efter giftermålet bonde på skattehemmanet Södergård i Degerby om 1/2 gammalt eller 1/4 nytt mantal. (hfl)

Gift 30 dec 1810 i Föglö sn med


mfm
13 Anna Maria Mattsdotter, född 20 nov 1791 i Degerby, Föglö sn, död 23 nov 1867 i Degerby, Föglö sn. (f,hfl,RF6).

[Far 26 ] [Mor 27 ] [Make 12 ] [Son 6 ]


mmf
14 Johan Eriksson, född 15 juli 1789 i Granboda, Föglö sn, död 2 april 1862 i Granboda, Föglö sn. Sexman och bonde i Granboda nr 2 (Östergård), Föglö sn. (fv,hfl,U2,RF13).

[Far 28 ] [Mor 29 ] [Maka 15 ] [Dotter 7 ]

Brukade skattehemmanet Östergård i Granboda om 1 gammalt eller 9/16 nytt mantal. (hfl)

Gift 4 juli 1813 i Föglö sn med


mmm
15 Katarina Persdotter, född 5 maj 1791 i Björsboda, Föglö sn, död 26 okt 1862 i Granboda, Föglö sn. (fv,hfl,U2,U3,RF13).

[Far 30 ] [Mor 31 ] [Make 14 ] [Dotter 7 ]


*** Generation IV ***

ffff
16 Mats Persson, född 2 dec 1774 i Hastersboda, Föglö sn, död 6 febr 1853 i Hastersboda, Föglö sn. Bonde i Hastersboda nr 1 (Västergård), Föglö sn. (fv,hfl).

[Far 32 ] [Mor 33 ] [Maka 17 ] [Son8 ]

Gift 10 juni 1798 i Föglö sn med


fffm
17 Maria Bengtsdotter, född 28 juli 1772 i Skogboda, Föglö sn, död 17 mars 1850 i Hastersboda, Föglö sn. (fv,hfl).

[Far 34 ] [Mor 35 ] [Make 16 ] [Son8 ]


ffmf
18 Erik Mattsson, född 16 jan 1766 i Sonboda, Föglö sn, död 1819 i Sonboda, Föglö sn. Bonde i Sonboda nr 8 (Backas), Föglö sn. (fv12,hfl).

[Far 36 ] [Mor 37 ] [Maka 19 ] [Dotter 9 ]

Gift 24 juli 1791 i Föglö sn med


ffmm
19 Anna Greta Eriksdotter, född 19 dec 1773 i Bråttö, Föglö sn. Bosatt i Sonboda, Föglö sn. (fv,hfl).

[Far 38 ] [Mor 39 ] [Make 18 ] [Dotter 9 ]


fmff
20 Erik Eriksson, född 29 maj 1775 i Svinö, Lumparland sn, död 30 sept 1832 i Svinö, Lumparland sn. Bonde i Svinö nr 3 (Mellangård), Lumparland sn. (fv,hfl).

[Far 40 ] [Mor 41 ] [Maka 21 ] [Son10 ]

Gift 13 juni 1798 i Lumparland sn med


fmfm
21 Brita Eriksdotter, född 1775 i Lemland sn, död 24 mars 1854 i Svinö, Lumparland sn. (v,hfl).

[Make 20 ] [Son10 ]

Vid vigseln 1798 var hon piga i Hellestorp, Lemland sn.


fmmf
22 Hans Jakobsson, född 17 juni 1777 i Söderby, Lemland sn, död 25 aug 1844 i Söderby, Lemland sn. Bonde i Söderby nr 1 (Östra Jakos), Lemland sn. (hfl).

[Far 44 ] [Mor 45 ] [Maka 23 ] [Dotter 11 ]

Gift med


fmmm
23 Beata Mattsdotter, född 28 okt 1781 i Bistorp, Lemland sn. (hfl).

[Make 22 ] [Dotter 11 ]


mfff
24 Anders Johan Flodin, född 14 dec 1749 i Degerby, Föglö sn, död 27 juli 1820 i Degerby, Föglö sn. Gästgivare och bonde
i Degerby nr 3 (Enigheten), Föglö sn. (fv,hfl,RF4,Fö108). [Far 48 ] [Mor 49 ] [Maka 25 ] [Son12 ]

Gift 20 sept 1772 i Föglö sn med


mffm
25 Maria Ljungberg, född 22 nov 1753 i Degerby, Föglö sn, död 21 nov 1817 i Degerby, Föglö sn. (fv,hfl,RF4,Fö112).

[Far 50 ] [Mor 51 ] [Make 24 ] [Son12 ]


mfmf
26 Mats Eriksson, född 14 aug 1768 i Degerby, Föglö sn. Bonde i Degerby nr 5 (Södergård), Föglö sn. (fv12,hfl,RF6,ÅO83).

[Far 52 ] [Mor 53 ] [Maka 27 ] [Dotter 13 ]

Gift 6 nov 1791 i Föglö sn med


mfmm
27 Valborg Hansdotter, född 29 okt 1754 i Kallsö, Föglö sn, död 1795 i Degerby, Föglö sn. (fv,hfl,RF6,ÅO83).

[Far 54 ] [Mor 55 ] [Make 26 ] [Dotter 13 ]


mmff
28 Erik Johansson, född 5 april 1761 i Granboda, Föglö sn, död 3 juli 1797 i Granboda, Föglö sn. Bonde i Granboda nr 2 (Östergård), Föglö sn.
(fv,hfl,W,IL).

[Far 56 ] [Mor 57 ] [Maka 29 ] [Son14 ]

Han dog av bröstsjuka.

Gift 3 juli 1785 i Föglö sn med


mmfm
29 Brita Stina Fogelholm, född 23 okt 1765 i Prästlandet, Föglö sn, död 2 sept 1834 i Granboda, Föglö sn. (fv12,hfl,W,IL).

[Far 58 ] [Mor 59 ] [Make 28 ] [Son14 ]

Hon dog av gikt.


mmmf
30 Per Mattsson, född 9 juli 1765 i Björsboda, Föglö sn, död 12 dec 1819 i Björsboda, Föglö sn. Kyrkvärd och bonde i Björsboda nr 3 (Södergård),
Föglö sn. (fv,hfl,U2,U3).

[Far 60 ] [Mor 61 ] [Maka 31 ] [Dotter 15 ]

Per Mattsson var skriven som bonde på Södergård från 1788 till sin död. Han dog av håll och styng. (U2,U5)

Gift 26 okt 1788 i Föglö sn med


mmmm
31 Stina Andersdotter, född 6 dec 1763 i Kallsö, Föglö sn, död 25 okt 1843 i Björsboda, Föglö sn. (fv,hfl,U2).

[Far 62 ] [Mor 63 ] [Make 30 ] [Dotter 15 ]

Hon dog av ålderdom. (U)

 


*** Generation V ***

fffff
32 Per Mattsson, född 26 febr 1744 i Hastersboda, Föglö sn, död 27 nov 1783 i Hastersboda, Föglö sn. Bondson i Hastersboda nr 1 (Västergård), Föglö sn. (fv,hfl).

[Far 64 ] [Mor 65 ] [Maka 33 ] [Son16 ]

Gift 2 juli 1769 i Sottunga sn med


ffffm
33 Maria Olofsdotter, född 28 nov 1747 i Skogboda, Föglö sn, död 1816 i Hastersboda, Föglö sn. (fv12,hfl).

[Far 66 ] [Mor 67 ] [Make 32 ] [Son16 ]

Vid vigseln 1769 var hon piga i Mosshaga, Sottunga sn.


fffmf
34 Bengt Hemmingsson, född 6 febr 1743 i Finholma, Föglö sn, död 18 febr 1806 i Skogboda, Föglö sn. Bonde i Skogboda nr 1 (Östergård), Föglö sn. (fd,hfl,RF5).

[Far 68 ] [Mor 69 ] [Maka 35 ] [Dotter 17 ]

Han dog av håll. (d)

Gift 2 juli 1765 i Föglö sn med


fffmm
35 Anna Olofsdotter, född 29 juli 1746 i Skogboda, Föglö sn. (fv,hfl,RF5).

[Far 70 ] [Mor 71 ] [Make 34 ] [Dotter 17 ]


ffmff
36 Mats Danielsson, född 15 aug 1730 i Sonboda, Föglö sn, död 5 april 1791 i Sonboda, Föglö sn. Bonde i Sonboda nr 8 (Backas), Föglö sn.
(fv123,hfl).

[Far 72 ] [Mor 73 ] [Maka 37 ] [Son18 ]

Gift 9 juni 1756 i Föglö sn med


ffmfm
37 Kerstin Eriksdotter, född 28 nov 1733 i Nötö, Föglö sn, död 13 maj 1774 i Sonboda, Föglö sn. (fvd,hfl).

[Far 74 ] [Mor 75 ] [Make 36 ] [Son18 ]

Hon dog av svullnad.


ffmmf
38 Erik Andersson, född 1 maj 1748 i Bråttö, Föglö sn, död 21 sept 1808 i Bråttö, Föglö sn. Lotsålderman och bonde i Bråttö nr 1 (Utgård), Föglö sn. (fvd,hfl,W,RR63,BH59,Ga2,KA).

[Far 76 ] [Mor 77 ] [Maka 39 ] [Dotter 19 ]

Han dog av vattusot.

Gift 28 okt 1770 i Vårdö sn med


ffmmm
39 Sara Lisa Andersdotter, född 5 maj 1749 i Ängö, Vårdö sn, död 1818 i Bråttö, Föglö sn. (f,hfl,RR63,BH59,KA).

[Far 78 ] [Mor 79 ] [Make 38 ] [Dotter 19 ]

Född ungefär klockan 2 efter midnatt. (f)


fmfff
40 Erik Eriksson, född 29 maj 1744 i Svinö, Lumparland sn, död 15 sept 1815 i Svinö, Lumparland sn. Bonde i Svinö nr 3 (Mellangård), Lumparland sn. (fvd,hfl,F26).

[Far 80 ] [Mor 81 ] [Maka 41 ] [Son 20 ]

Han dog av kolik och förstoppning.

Gift 4 sept 1774 i Lumparland sn med


fmffm
41 Anna Eriksdotter, född 1752 i Jomala sn, död 20 mars 1820 i Svinö, Lumparland sn. (vd,hfl,F26).

[Make 40 ] [Son 20 ]

Vid vigseln var hon piga och kom från Önningeby, Jomala sn. Hon dog av augustifebern.


fmmff
44 Jakob Jakobsson, född 16 aug 1742 i Söderby, Lemland sn, död 1800 i Söderby, Lemland sn. Bonde i Söderby nr 1 (Östra Jakos), Lemland sn. (f,hfl,F52).

[Far 88 ] [Mor 89 ] [Maka 45 ] [Son 22 ]

Gift med


fmmfm
45 Anna Hansdotter, född 26 mars 1748 i Norrby, Lemland sn, död 10 okt 1831 i Söderby, Lemland sn. (f,hfl).

[Far 90 ] [Mor 91 ] [Make 44 ] [Son 22 ]


mffff
48 Anders Flodin, född 21 juni 1720 i Sockenstugan, Botkyrka sn (B), Sverige, död .. nov 1768 i Degerby, Föglö sn. Gästgivare och bonde i Degerby nr 3, Föglö sn. (fd,RF3,Fö105).

[Far 96 ] [Mor 97 ] [Maka 49 ] [Son 24 ]

Lämnade tydligen i likhet med sina syskon tidigt hemmet. Vistades någon tid på faderns hemman i Degerby, Föglö sn, och senare i Stockholm. Kom 1744 till Degerby och upptog tillsammans med sergeanten Petter Ljungberg hemmanen nr 1, 2 och 3 i denna by ur öde. Dessa hemmanet var "under en Rök sammanslagna", och hade under lilla ofreden blivit ruinerade "till hus, jord, skog och mark". I en huse- och ägosyn 23 juli 1745 befanns, att hemmanen hade bristfälligheter till 1760 daler och 12 öre kopparmynt. Vid tinget i Föglö i oktober 1745 framlade Ljungberg och Flodin husesynsinstrumentet och anhöll om nödigt antal frihetsår för att kunna sätta hemmanen i stånd. Rätten föreslog skattefrihet för åren 1744-51. Flodin blev gästgivare med landshövdingens fullmakt 23 febr 1745 och kallas där handelsbetjänt. Under senare hälften av 1740-talet blev Petter Ljungberg länsman i Föglö. Han bodde på Degerby nr 1 och Anders Flodin på hemmanet nr 3. Hemmanet nr 2 delades så att de fick hälften var. Anders Flodin började med återuppbyggnadsarbetet och hade hunnit få hemmanet till hälften bebyggt, då han drabbades av vådeld, varvid alla hus och familjens övriga egendom gick till spillo. Han erhöll ingen brandstod utan måste uppta lån för att kunna uppföra hus på hemmanet. Han drabbades senare även av andra olyckor i det att han under några år förlorade två hästar, två kor och en del annan boskap. Efter mannens död var änkan i en mycket svår belägenhet. Hemmanet hade en skatteskuld på 255 daler silvermynt, och Eva Maria Flodin hotades av utmätning. Häradsrätten tillstyrkte en nedsättning av skatteskulden med hälften. Anders Flodin drunknade i Stockholm i november 1768. (RF)

Gift med


mfffm
49 Eva Maria Landtman, född 1721, död 24 sept 1780 i Degerby, Föglö sn. (d,bou,RF3,Fö106).

[Far 98 ] [Mor 99 ] [Make 48 ] [Son 24 ]

I dödboken kallas hon "traktörskan Eva Maria Flodin i Degerby".


mffmf
50 Petter Ljungberg, född 4 mars 1714, död 7 okt 1798 i Degerby, Föglö sn. Sergeant; länsman och bonde i Degerby nr 1, Föglö sn. (vd,hfl,RF3,Fö104).

[Maka 51 ] [Dotter 25 ]

Ljungberg efterträdde 1747 svågern Vilhelm Ekroth som länsman, var dessförinnan sergeant. (F) Han upptog tillsammans med Anders Flodin hemmanen nr 1, 2 och 3 i Degerby ur öde. Under senare hälften av 1740-talet blev Petter Ljungberg länsman i Föglö. Han bodde på Degerby nr 1 och Anders Flodin på hemmanet nr 3. Hemmanet nr 2 delades så att de fick hälften var. (RF) Han fick 1752 besök av kungen, en händelse så märkvärdig att kyrkoherden såg sig föranledd att notera den i kyrkoboken (bland vigslarna): "Den 15 juni 1752 ankom Hans Kungliga Majestät Adolf Fredrik till Degerby pass klockan 6 efter middag, ankrandes med sin galär där på redden mitt för bron, då Hans Majestät med sin svit strax lät sina sluproddare sätta sig till lands, varpå han gick in i länsman Petter Ljungbergs nya uppstädade stuga, sedan gick Hans Majestät tillika med några herrar att bese ryska campamentet och deras bakugnar, och efter tvenne timmar begav kungen sig med hela sitt följe ombord och resan till Helsingfors fortsattes att bese det anlagda fästningsverket så där, som vid Deger- by i Finland, gränsfästningen." Bakugnarna med mera finns fortfarande kvar vid Sinting-området en bit söder om Degerby. Där anlade ryssarna under lilla ofreden också ett mindre varv. (HåS) Händelsen finns också omtalad i Gammalt och nytt från Föglö 1994, sid 30, där K.E. (= Klas Eklund) skriver att Fredrik Wilhelm Radloff noterat händelsen i sin "Beskrifning öfver Åland" (1795): "Den 15 juni 1752 landsteg Konung Adolph Fredrich, under resan till Finland, vid Degerby uti Föglö socken här på Åland. At bibehålla minnet af denna glada händelse, författade dåvarande Prosten och Kyrkoherden i Sund, C.G. Hallman, et fägneqväde, som sedan trycktes i Åbo". Eklund har lyckats spåra kvädet, tryckt i Stockholm 1752. (GF94)

Gift 27 mars 1744 i Föglö sn med


mffmm
51 Lisa Ekroth, född 6 maj 1713 i Degerby, Föglö sn, död 18 febr 1781 i Degerby, Föglö sn. (fvd,hfl,BH104).

[Far 102 ] [Mor 103 ] [Make 50 ] [Dotter 25 ]

Hon dog av hektik (detsamma som lungsot). (d)


mfmff
52 Erik Mattsson, född 24 mars 1733 i Ulversö, Föglö sn, död 1798 i Degerby, Föglö sn. Bonde i Degerby nr 5 (Södergård), Föglö sn. (fv12,hfl).

[Far 104 ] [Mor 105 ] [Maka 53 ] [Son 26 ]

Gift 22 nov 1767 i Föglö sn med


mfmfm
53 Valborg Andersdotter, född 21 febr 1736 i Jyddö, Föglö sn. Bosatt i Degerby, Föglö sn. (fv,hfl).

[Far 106 ] [Mor 107 ] [Make 52 ] [Son 26 ]


mfmmf
54 Hans Mattsson, född 30 sept 1725 i Kallsö, Föglö sn, död 5 juni 1783 i Kallsö, Föglö sn. Lots, kyrkvärd och bonde i Kallsö nr 5 (Västergård), Föglö sn. (fv12d,hfl).

[Far 108 ] [Mor 109 ] [Maka 55 ] [Dotter 27 ]

Dog av rötfeber.

Gift 9 juni 1745 i Föglö sn med


mfmmm
55 Anna Persdotter, född 18 jan 1723 i Horsholma, Föglö sn, död 24 dec 1770 i Kallsö, Föglö sn. (fvd).

[Far 110 ] [Mor 111 ] [Make 54 ] [Dotter 27 ]

Hon dog av hetsig feber.


mmfff
56 Johan Abrahamsson, född 28 april 1730 i Granboda, Föglö sn, död 9 aug 1783 i Granboda, Föglö sn. Bonde i Granboda nr 2 (Östergård), Föglö sn. (fv,hfl,IL).

[Far 112 ] [Mor 113 ] [Maka 57 ] [Son 28 ]

Johan och Maria hade 7 söner och 4 döttrar. Johan dog av vattusot. (IL)

Gift 27 juni 1756 i Föglö sn med


mmffm
57 Maria Mattsdotter, född 19 mars 1734 i Kallsö, Föglö sn, död 2 april 1816 i Granboda, Föglö sn. (fv12,hfl,IL).

[Far 114 ] [Mor 115 ] [Make 56 ] [Son 28 ]

Dog av ålderdom. (IL)


mmfmf
58 Gudmund Fogelholm, född 3 jan 1744 i Sommarö, Föglö sn, död 8 febr 1809 i Prästlandet, Föglö sn. Klockare i Föglö, bosatt i Prästlandet, Föglö sn. (fv,RR63,W,Ga3,KA,U2).

[Far 116 ] [Mor 117 ] [Maka 59 ] [Dotter 29 ]

Antog cirka 1762 namnet Fogelholm. (W) Dog av feber. (RR) - Från Gudmund och hans första hustru härstammar en ganska talrik släkt av präster, sjökaptener, läkare, militärer och så vidare med släktnamnet Fogelholm. Denna släkt finns utredd till 1930-talet. (RR)

Gift 24 juni 1764 i Föglö sn med


mmfmm
59 Maria Eriksdotter, född 10 juni 1745 i Björsboda, Föglö sn, död 26 april 1783 i Prästlandet, Föglö sn. (fv,hfl,RR63,W,Ga3,KA,U2).

[Far 118 ] [Mor 119 ] [Make 58 ] [Dotter 29 ]

Hon dog av rötfeber. (KA)


mmmff
60 Mats Mattsson, född 2 dec 1731 i Kallsö, Föglö sn, död 15 juli 1783 i Björsboda, Föglö sn. Lots, nämndeman och bonde i Björsboda nr 3 (Södergård), Föglö sn. (fd,hfl,U2).

[Far 120 ] [Mor 121 ] [Maka 61 ] [Son30 ]

Han dog av rötfeber.

Gift 24 juni 1761 i Föglö sn med


mmmfm
61 Kajsa Persdotter, född 7 mars 1742 i Björsboda, Föglö sn, död 31 dec 1786 i Björsboda, Föglö sn. (v2,hfl,U2).

[Far 122 ] [Mor 123 ] [Make 60 ] [Son30 ]

Dog av skärgårdsfeber. (U2)


mmmmf
62 Anders Mattsson, född 24 jan 1714, död 21 april 1773 i Kallsö, Föglö sn. Bonde i Kallsö nr 3 (Östergård), Föglö sn. (v2d,hfl).

[Far 124 ] [Mor 125 ] [Maka 63 ] [Dotter 31 ]

Han dog av svullnad.

Gift 11 juli 1742 i Föglö sn med


mmmmm
63 Brita Eriksdotter, född 6 nov 1724 i Bråttö, Föglö sn, död 5 juni 1779 i Kallsö, Föglö sn. (fvd,hfl,U2).

[Far 126 ] [Mor 127 ] [Make 62 ] [Dotter 31 ]


*** Generation VI ***

ffffff
64 Mats Persson, född 26 aug 1722 i Hastersboda, Föglö sn, död 27 nov 1783 i Hastersboda, Föglö sn. Bonde i Hastersboda nr 1 (Västergård), Föglö sn. (fv2,hfl).

[Far 128 ] [Mor 129 ] [Maka 65 ] [Son32 ]

Gift med


fffffm
65 Kerstin Persdotter, född 31 mars 1713, död 28 juni 1770 i Hastersboda, Föglö sn. (d,hfl).

[Make 64 ] [Son32 ]

Hon dog av hetsig feber. (d)


ffffmf
66 Olof Olofsson, född 7 nov 1713 i Skogboda, Föglö sn, död 6 aug 1764 i Skogboda, Föglö sn. Uppsyningsman och bonde i Skogboda nr 2 (Södergård), Föglö sn. (fvd,hfl).

[Far 132 ] [Mor 133 ] [Maka 67 ] [Dotter 33 ]

Han dog av flussfeber och begravdes den 27 aug på kyrkogården.

Gift 9 juni 1731 i Föglö sn med


ffffmm
67 Anna Månsdotter, född 29 okt 1704 i Jyddö, Föglö sn, död 16 jan 1748 i Skogboda, Föglö sn. (fvd,hfl).

[Far 134 ] [Mor 135 ] [Make 66 ] [Dotter 33 ]


fffmff
68 Hemming Andersson, född 15 nov 1715 i Yttergården, Sankt Anna sn (E), Sverige, död 1780 i Finholma, Föglö sn. Nämndeman och bonde i Finholma nr 1 (Hemmings), Föglö sn. (fv,hfl).

[Maka 69 ] [Son34 ]

Son till Anders Botvidsson och Helena Hemmingsdotter i Yttergården, Sankt Anna sn (E), Sverige. I vigselboken uppges Hemming Andersson vara dräng från Östergötland och Skedevi sn. Han var således inte född i Sverige av åländska flyktingar under stora ofreden utan inflyttad östgöte, vilket också föräldrarnas namn ger klart besked om.  Namnen Botvid och Hemming förekom inte på Åland, men var tämligen vanliga i Östergötland.

Gift 27 jan 1741 i Föglö sn med


fffmfm
69 Anna Bengtsdotter, född 18 mars 1708 i Mickelsö, Vårdö sn, död 20 okt 1791 i Finholma, Föglö sn. (v12d,hfl,RR).

[Far 138 ] [Mor 139 ] [Make 68 ] [Son34 ]


fffmmf
70 Olof Olofsson, född 18 dec 1708 i Finby, Sund sn, död 1 mars 1753 i Skogboda, Föglö sn. Bonde i Skogboda nr 1 (Östergård), Föglö sn. (fvd,hfl).

[Far 140 ] [Mor 141 ] [Maka 71 ] [Dotter 35 ]

Han dog sedan han i 39 veckor veckor varit sängliggande uti lungsot.

Gift 8 febr 1729 i Föglö sn med


fffmmm
71 Maria Olofsdotter, född 4 aug 1709 i Skogboda, Föglö sn, död 1783 i Skogboda, Föglö sn. (fv12,hfl).

[Far 142 ] [Mor 143 ] [Make 70 ] [Dotter 35 ]


ffmfff
72 Daniel Mattsson, född 6 okt 1708 i Sonboda, Föglö sn, död 6 juni 1756 i Sonboda, Föglö sn. Bonde i Sonboda nr 8 (Backas), Föglö sn. (v12d,hfl).

[Far 144 ] [Mor 145 ] [Maka 73 ] [Son36 ]

Han dog av vattusot.

Gift 24 maj 1730 i Föglö sn med


ffmffm
73 Karin Mattsdotter, född 3 mars 1706 i Sonboda, Föglö sn, död 6 okt 1743 i Sonboda, Föglö sn. (fvd).

[Far 146 ] [Mor 147 ] [Make 72 ] [Son36 ]


ffmfmf
74 Erik Henriksson, född 28 okt 1707 i Nötö, Föglö sn, död 27 nov 1782 i Nötö, Föglö sn. Sexman och skattebonde i Nötö nr 2 (Norrgård), Föglö sn. (fvd,hfl).

[Far 148 ] [Mor 149 ] [Maka 75 ] [Dotter 37 ]

Han dog av bröstsjuka. Skattehemmanet Nötö nr 2, Norrgård, omfattade 60 jordmark. Det delades - förmodligen i slutet av 1700-talet - mellan hans sondotter Maria, gift med Jakob Jakobsson Holmström från Asterholma, Brändö sn, och dotter Valborg, gift med Daniel Eriksson från Kallsö (som också var styvfar till sondottern Maria, eftersom han tidigare hade varit gift med Erik Henrikssons son Eriks änka). Av allt att döma övertog Daniel Eriksson den gamla gården (Norrgård), medan Holmström byggde en ny gård som kom att kallas Jakopas efter honom.

Gift 12 juni 1728 i Föglö sn med


ffmfmm
75 Valborg Markusdotter, född 28 aug 1707 i Granboda, Föglö sn, död 22 dec 1779 i Nötö, Föglö sn. (fvd,hfl).

[Far 150 ] [Mor 151 ] [Make 74 ] [Dotter 37 ]


ffmmff
76 Anders Isaksson, född 29 nov 1715, död 4 okt 1769 i Bråttö, Föglö sn. Kronolots och bonde i Bråttö nr 1 (Utgård), Föglö sn. (v123d,hfl,mtl,Ga2).

[Far 152 ] [Mor 153 ] [Maka 77 ] [Son38 ]

Han blev bonde (förvaltare) på hemmanet Norrboda nr 2, Lumparland sn, i samband med första giftet och var skriven där ännu 1741. Han gifte sig 1744 till hemmanet Utgård i Bråttö, där han förutom bonde och kronolots även uppsyningsman. Anders Isaksson dog av lungsot.

Gift 14 okt 1744 i Föglö sn med


ffmmfm
77 Margareta Eriksdotter, född 20 sept 1727 i Bråttö, Föglö sn, död 16 aug 1753 i Bråttö, Föglö sn. (fvd,hfl,Ga2,KA).

[Far 154 ] [Mor 155 ] [Make 76 ] [Son38 ]

Hon dog av moderpassion.


ffmmmf
78 Anders Jönsson (Englund), född 25 jan 1699 i Ängö, Vårdö sn, död 26 jan 1761 i Ängö, Vårdö sn. Skeppare, lots och bonde i Ängö, Vårdö sn. (vd,hfl,KA).

[Far 156 ] [Mor 157 ] [Maka 79 ] [Dotter 39 ]

Han begravdes inne i kyrkan, i koret. - Anders Jönsson var en relativt välbärgad man med ganska stora besparingar vid sin död. Han ägde guldmynt (dukater) och tre guldringar för 144 daler kopparmynt, tre förgyllda silverbägare och en förgylld silvertumlare för 210 daler, fem silverskedar för 58:16 daler, silverpenningar för 110:9 daler, plåtmynt för 156 daler och sedlar för 217 daler, således besparingar på närmare 900 daler kopparmynt. Det kan jämföras med gårdens bästa kor som värderades till 22 daler styck (kornas namn var Blomstran, Krusan, Svangås, Äppelgås, Jurgås, Grållan, Ängegås, Jullgås och Hjärtros). Anders Jönsson hade också varit delägare i en större skuta som förlist. I bouppteckningen upptas "halvdelen uti seglen och tacklasiet med ett ankare efter den förolyckade skutan blev värderat i ett för allt tillsammans 479:16 (daler)". (bou)

Gift 29 juni 1730 i Vårdö sn med


ffmmmm
79 Stina Eriksdotter, född 8 aug 1712 i Lövö, Vårdö sn, död 2 april 1767 i Ängö, Vårdö sn. (fvd,hfl,KA).

[Far 158 ] [Mor 159 ] [Make 78 ] [Dotter 39 ]


fmffff
80 Erik Johansson, född 1714, död 21 aug 1799 i Svinö, Lumparland sn. Bonde i Svinö nr 3 (Mellangård), Lumparland sn. (vd,hfl,RR119).

[Maka 81 ] [Son40 ]

Han var 1739 dräng hos sin blivande svärföräldrar och året därpå skriven som måg på gården. (mtl) Senare tog han över hemmanet efter svärfadern. Erik Johansson, vars härkomst är okänd, dog av ålderdomsbräckligheter. - Från honom härstammar en stor släkt Melander, som av allt att döma tagit namnet efter hemmansnamnet Mellangård. Såväl Erik Johanssons söner Abraham (brofogde) och Isak (strandfogde) som dottersonen Erik (brofogde) använde namnet. En sonson till Abraham Melander lade bort namnet och kallade sig Eriksson. Denne blev far till skeppsredaren och sjöfartsrådet Gustaf Erikson (1872-1947) i Mariehamn, som alltså tillhör släkten.

Gift 24 juni 1739 i Lumparland sn med


fmfffm
81 Anna Nilsdotter, född (döpt 5 jan 1724) i Svinö, Lumparland sn, död 28 febr 1794 i Svinö, Lumparland sn. (fvd,hfl,RR119).

[Far 162 ] [Mor 163 ] [Make 80 ] [Son40 ]

Hon dog av värk i lederna och ålderdom.


fmmfff
88 Jakob Jakobsson, född 1707 i Söderby, Lemland sn, död (begravd 30 aug 1752) i Söderby, Lemland sn. Bonde i Söderby nr 1 (Jakos), Lemland sn. (v12d,hfl,F52).

[Far 176 ] [Mor 177 ] [Maka 89 ] [Son44 ]

Han "läser sina kristendomsstycken väl", noterade prästen i kyrkboken omkring 1730, och samma om hustrun: "läser väl". Han begravdes inne i kyrkan.

Gift 16 juni 1741 i Lemland sn med


fmmffm
89 Greta Eriksdotter, född 1719, död (begravd 30 dec 1750) i Söderby, Lemland sn. (vd,hfl,F52).

[Make 88 ] [Son44 ]

Piga från Möckelö, Jomala sn, vid vigseln.


fmmfmf
90 Hans Hansson, född 8 april 1714 i Norrby, Lemland sn, död (begravd 30 sept 1753) i Norrby, Lemland sn. Bonde i Norrby nr 6 (Södergård), Lemland sn. (vd,hfl,U2).

[Far 180 ] [Mor 181 ] [Maka 91 ] [Dotter 45 ]

Gift 29 juni 1739 i Föglö sn med


fmmfmm
91 Anna Mattsdotter, född 1714, död 3 jan 1795 i Norrby, Lemland sn. (v12,hfl,U2).

[Far 182 ] [Mor 183 ] [Make 90 ] [Dotter 45 ]

Hon föddes under flykten. (U)


mfffff
96 Andreas Petri Flodinus, född 16 april 1691 i Ödesdal under Nästorp, Floda sn (D), Sverige, död 29 aug 1757 i Vårdö, Vårdö sn. Kaplan i Vårdö, bosatt i Vårdö nr 3 (Prästgården), Vårdö sn. (v13d,BH63,RF2).

[Maka 97 ] [Son48 ]

Son till nybyggaren och torparen Per Eriksson, bosatt på torpet Ödesdal på Nästorp ägor i Floda sn, och hans hustru Brita (om dem se vidare Genos 1979, sidorna 120-121). Inskriven vid Strängnäs Collegium 1706 och genomgick dess fyra klasser. Inskriven vid Uppsala universitet 24 aug 1713. Tjänstgjorde som adjunkt i Botkyrka vid vigseln i juni 1719 och när sonen Anders föddes i juni 1720 (möjligen var han nådårspredikant, kyrkoherden i Botkyrka avled 1717). Kaplan i Nämdö, Södermanland, 1720-22, i Vårdö på Åland från och med 1722. Innehade under några år hemmanet Degerby nr 3, Föglö sn, antecknad i mantalslängderna där 1739-41. Hemmanet brukades av landbonden Per Eriksson, som hade ett muntligt kontrakt med Flodin om att få bruka hemmanet under sex års tid. I egenskap av åbo på hemmanet i Degerby stod Flodin åtalad vid tingen i Föglö i september 1740 och i februari 1741 för att olovligen ha avverkat ett större parti timmer på Glipö (nu Gripö). (RF2)

Gift 7 juni 1719 i Botkyrka sn (B), Sverige med


mffffm
97 Katarina Ekroth, född 8 juni 1700 i Degerby, Föglö sn, död 3 sept 1739 i Vårdö, Vårdö sn. (fvd,Fö104,BH63,RF2).

[Far 194 ] [Mor 195 ] [Make 96 ] [Son48 ]

Hon dog mellan klockan 11 och 12 på dagen och begravdes den 23 september i kyrkans sakristia av viceprosten Mattias Grunnerus i Saltvik. (d)


mfffmf
98 Johan Caspari Landtman, född 1 dec 1694 i Stockholm, död 2 nov 1777 i Prästgården, Sund sn. Kyrkoherde i Sund, bosatt i Prästgården, Sund sn. (hfl,RF3,BH80,Sh11).

[Far 196 ] [Mor 197 ] [Maka 99 ] [Dotter 49 ]

Student i Uppsala 1713, kaplan i Saltvik 1722, pastoralexamen 1737, kyrkoherde i Sund 1769. Sökte motsvarande tjänst i Saltvik 1765 men blev förbigången. (BH)

Gift 1720 ca med


mfffmm
99 Anna Margareta Westman, född 1692, död 26 juni 1751 i Rangsby, Saltvik sn. (d,bou,RF3,BH80,Sh11).

[Make 98 ] [Dotter 49 ]

Dotter till en bruksinspektor. Hon var mor till sju barn. (Sh) Hon avled sedan hon legat tre år till sängs och begravdes inne i Saltviks kyrka vid sakristiedörren.


mffmmf
102 Andreas Ekeroth, född 1671 i Snavlunda sn (T), Sverige, död 1 nov 1729 i Degerby, Föglö sn. Kronolänsman och gästgivare i Degerby, Föglö sn. (vd,BH57,Fö102).

[Maka 103 ] [Dotter 51 ]

Son till Magnus Ekeroth och Brita Olofsdotter i Snavlunda sn. (d) "Då han kom ur kyrkan allhelgonadag, blev han sittandes på stolen hastigt död, 58 år gammal, begrovs i vapenhuset Dom. 25 Trin. (= 23 nov)" (d). Han var länsman i Föglö 1696-1729. Han hade sju barn i första giftet och fyra i andra. (F) Länsman Ekeroth (hans barn skrev namnet Ekroth) vistades under flykten i Botkyrka sn. 1715 finns han antecknad som fadder med Berg som hemort. Från 1718 var han arrendator i Kärsby i Botkyrka. Dottern Katarina uppges ha bott där vid vigseln 1719. (RF not 10) När dottersonen Anders Flodin döptes i juni 1720 stod han fadder åt barnet och uppges även då vara arrendator på Kärsby. (f)

Gift 11 maj 1709 i Föglö sn med


mffmmm
103 Katarina Mansnera, född 25 aug 1686, död 25 juli 1755 i Flisö, Föglö sn. (vd,hfl,bou,Fö103,BH57).

[Far 206 ] [Mor 207 ] [Make 102 ] [Dotter 51 ]

Hon dog av feber och begravdes i den murade graven i kyrkan.


mfmfff
104 Mats Eriksson, född 13 febr 1713 i Ulversö, Föglö sn, död 7 april 1738 i Ulversö, Föglö sn. Bonde i Ulversö nr 1 (Ollas), Föglö sn. (fvd).

[Far 208 ] [Mor 209 ] [Maka 105 ] [Son52 ]

Gift 20 juni 1732 i Föglö sn med


mfmffm
105 Valborg Persdotter, född 20 okt 1708 i Kyrkogårdsö, Kökar sn, död 10 april 1742 i Ulversö, Föglö sn. (fv12d).

[Far 210 ] [Mor 211 ] [Make 104 ] [Son52 ]


mfmfmf
106 Anders Eriksson, född 23 nov 1712 i Jyddö, Föglö sn, död 3 juni 1744 i Jyddö, Föglö sn. Bonde i Jyddö nr 2 (Östergård), Föglö sn. (fvd).

[Far 212 ] [Mor 213 ] [Maka 107 ] [Dotter 53 ]

Gift 1 juni 1735 i Föglö sn med


mfmfmm
107 Sara Månsdotter, född 6 maj 1715, död 1783 i Jyddö, Föglö sn. (v12,hfl).

[Far 214 ] [Mor 215 ] [Make 106 ] [Dotter 53 ]


mfmmff
108 Mats Hansson, född 29 okt 1700 i Kallsö, Föglö sn, död 23 jan 1781 i Kallsö, Föglö sn. Kyrkvärd och bonde i Kallsö nr 5 (Västergård), Föglö sn. (fv,hfl,IL,U2).

[Far 216 ] [Mor 217 ] [Maka 109 ] [Son54 ]

Han var också uppsyningsman. (IL) Han dog av ålderdom.

Gift 18 juli 1725 i Föglö sn med


mfmmfm
109 Valborg Eriksdotter, född 22 juli 1702 i Hummersö, Föglö sn, död 22 mars 1781 i Kallsö, Föglö sn. (fvd,hfl,IL,U2).

[Far 218 ] [Mor 219 ] [Make 108 ] [Son54 ]


mfmmmf
110 Per Mattsson, född 1 maj 1697 i Horsholma, Föglö sn, död 27 nov 1781 i Horsholma, Föglö sn. Nämndeman och bonde i Horsholma nr 1 (Södergård), Föglö sn. (fv2d,hfl).

[Far 220 ] [Mor 221 ] [Maka 111 ] [Dotter 55 ]

Han dog av ålderdom.

Gift 172... med


mfmmmm
111 Kerstin Tomasdotter, född 10 juni 1694, död 11 juni 1763 i Horsholma, Föglö sn. (d,hfl).

[Make 110 ] [Dotter 55 ]

Hon dog av ålderdomsbräckligheter och begravdes den 19 juni.


mmffff
112 Abraham Johansson, född 1 jan 1697, död 25 aug 1755 i Granboda, Föglö sn. Bonde i Granboda nr 2 (Östergård), Föglö sn. (vd,hfl,IL).

[Maka 113 ] [Son56 ]

Han dog av hetsig feber och begravdes i kyrkan bakom korsgången. -I bouppteckningen från 1756 omtalas att barnens förmyndare var Abraham Johanssons syskonbarn (kusin) Johan Johansson i Sommarö, "såsom deras (barnens) härå orten närmaste skyldeman". Det visar att Abraham Johansson knappast var född i Föglö. Sannolikt är han identisk med en Abraham Johansson som var son till Johan Persson (1665-1729) och Gertrud Bengtsdotter (1668-1732) på Lövö nr 5, Mansas, Vårdö sn. Modern Gertrud Bengtsdotter torde vara syster till Mats Bengtsson i Mickelsö som i sin tur var farfar till Johan Johansson i Sommarö. Då skulle Abraham Johansson vara kusin (syskonbarn) inte med Johan Johansson utan med dennes far Johan Mattsson som hade gift sig till Sommarö.

Gift 29 juni 1725 i Föglö sn med


mmfffm
113 Margareta Markusdotter, född 15 aug 1701 i Granboda, Föglö sn, död 25 sept 1779 i Granboda, Föglö sn. (fv12d,hfl,IL).

[Far 226 ] [Mor 227 ] [Make 112 ] [Son56 ]

Margareta och Abraham hade 2 söner och 6 döttrar. 2 döttrar var gifta till Husö, 1 till Hästö och 1 till Sottunga. En av sönerna dog som spädbarn. (IL)


mmffmf
114 Mats Hansson = 108

[Far 228 ] [Mor 229 ] [Maka 115 ] [Dotter 57 ]


mmffmm
115 Valborg Eriksdotter = 109

[Far 230 ] [Mor 231 ] [Make 114 ] [Dotter 57 ]


mmfmff
116 Mats Eriksson, född 9 april 1705 i Hastersboda, Föglö sn, död 17 juli 1767 i Sommarö, Föglö sn. Uppsyningsman och bonde i Sommarö nr 1 (Mellangård), Föglö sn. (fvd,RR63,W,Ga3,KA).

[Far 232 ] [Mor 233 ] [Maka 117 ] [Son58 ]

Han ägde ett hemman i Sommarö by. (Ga) Han var också nämndeman. Dog av slag och ålderdom. (RR)

Gift 5 juni 1726 i Föglö sn med


mmfmfm
117 Brita Eriksdotter, född 23 mars 1707 i Sommarö, Föglö sn, död 28 juli 1772 i Sommarö, Föglö sn. (fvd,RR63,W,KA).

[Far 234 ] [Mor 235 ] [Make 116 ] [Son58 ]

Hon dog av gulsot.


mmfmmf
118 Erik Eriksson, född 27 febr 1710 i Jyddö, Föglö sn, död 21 nov 1779 i Björsboda, Föglö sn. Nämndeman och bonde i Björsboda nr 3 (Södergård), Föglö sn. (vd,hfl,U2).

[Maka 119 ] [Dotter 59 ]

Han dog av svullnad.

Gift 6 jan 1743 i Föglö sn med


mmfmmm
119 Brita Hansdotter, född 30 sept 1723 i Norrby, Lemland sn, död 8 mars 1776 i Björsboda, Föglö sn. (v12d,hfl,U2).

[Far 238 ] [Mor 239 ] [Make 118 ] [Dotter 59 ]

Hon dog av håll och styng.


mmmfff
120 Mats Hansson = 108

[Far 240 ] [Mor 241 ] [Maka 121 ] [Son60 ]


mmmffm
121 Valborg Eriksdotter = 109

[Far 242 ] [Mor 243 ] [Make 120 ] [Son60 ]


mmmfmf
122 Per Mattsson, född .. jan 1719, död 28 dec 1741 i Björsboda, Föglö sn. Bonde i Björsboda nr 3 (Södergård), Föglö sn. (v,hfl,U2).

[Far 244 ] [Mor 245 ] [Maka 123 ] [Dotter 61 ]

Föddes under flykten. (U)

Gift 29 juni 1741 i Lemland sn med


mmmfmm
123 Brita Hansdotter = 119

[Far 246 ] [Mor 247 ] [Make 122 ] [Dotter 61 ]


mmmmff
124 Mats Mattsson, född 1677, död 30 dec 1736 i Kallsö, Föglö sn. Bonde i Kallsö nr 3 (Östergård), Föglö sn. (d).

[Maka 125 ] [Son62 ]

Gift med


mmmmfm
125 Maria Mattsdotter, född 8 sept 1679, död 24 dec 1756 i Kallsö, Föglö sn. (d,hfl).

[Make 124 ] [Son62 ]

Dog av frossa och bröstvärk. (d)


mmmmmf
126 Erik Larsson, död .. okt 1742 i Bråttö, Föglö sn. Kronolots och bonde i Bråttö nr 1 (Utgård), Föglö sn. (vd,hfl,KA).

[Far 252 ] [Mor 253 ] [Maka 127 ] [Dotter 63 ]

Hans familj blev i det närmaste utplånad i oktober 1742. Först avled dotterdottern Karin den 1 oktober, dagen efter mågen Henrik Karlsson, den 6 oktober hustrun Brita, den 12 oktober dottern Karin och hennes nöddöpta foster samt dottern Kerstin och slutligen den 28 oktober en legogosse Frans från Stockholm, 16 år gammal. Samtliga dessa begravdes vid samma tillfälle i en grav. Erik Larsson befann sig vid denna tid i Vaxholm där han lotsade kronans fartyg, där han avled "vid samma tid" som resten av familjen. Han begravdes i Vaxholm. (d)

Gift 13 maj 1708 i Föglö sn med


mmmmmm
127 Brita Mattsdotter, född 1688, död 6 okt 1742 i Bråttö, Föglö sn. (vd,hfl,KA).

[Far 254 ] [Mor 255 ] [Make 126 ] [Dotter 63 ]


*** Generation VII ***


fffffff
128 Per Olofsson, född 28 april 1681, död 31 juli 1768 i Hastersboda, Föglö sn. Bonde i Hastersboda nr 1 (Västergård), Föglö sn. (vd,hfl,RR).

[Far 256 ] [Mor 257 ] [Maka 129 ] [Son64 ]

Han dog av ålderdomssvaghet.

Gift 5 juli 1713 i Föglö sn med


ffffffm
129 Brita Jakobsdotter, född 10 okt 1684 i Överö, Föglö sn, död 27 sept 1772 i Hastersboda, Föglö sn. (v,hfl,RR).

[Far 258 ] [Mor 259 ] [Make 128 ] [Son64 ]

Sjuk 1759. (hfl)


ffffmff
132 Olof Olofsson, född 1680, död (begravd 31 maj 1736) i Skogboda, Föglö sn. Bonde i Skogboda nr 2 (Södergård), Föglö sn. (d).

[Maka 133 ] [Son66 ]

Han var bosatt i Hastersboda, Föglö sn, vid vigseln 1708.

Gift 15 nov 1708 i Föglö sn med


ffffmfm
133 Maria Andersdotter, född 1 febr 1680, död 2 maj 1756 i Skogboda, Föglö sn. (v2d,hfl,RR).

[Make 132 ] [Son66 ]

Änka i Skogboda vid vigseln 1708. Hon dog av frossa, 76 år, 3 månader och 2 dagar gammal, och begravdes inne i kyrkan mitt för korsgången.


ffffmmf
134 Måns Månsson, född 1676, död 26 maj 1738 i Jyddö, Föglö sn. Bonde i Jyddö nr 3 (Norrgård), Föglö sn. (vd).

[Maka 135 ] [Dotter 67 ]

Han hustru torde vara den änka Anna, född 15 mars 1688, som var skriven i Jyddö i hfl 1750-56 hos Samuel Mattssons familj (sonen Mats änkas nye make) med noteringen "död". (hfl)

Gift 8 juni 1702 i Föglö sn med


ffffmmm
135 Anna Jakobsdotter, född .. okt 1679, död 2 juli 1756 i Jyddö, Föglö sn. (vd,bou).

[Make 134 ] [Dotter 67 ]

Piga från Överö, Föglö sn, vid vigseln 1702.


fffmfmf
138 Bengt Mattsson, född 25 okt 1685 i Mickelsö, Vårdö sn, död 20 sept 1757 i Mickelsö, Vårdö sn. Skattebonde i Mickelsö nr 2 (Östergård), Vårdö sn. (v2d,hfl,CB,Tö168).

[Far 276 ] [Mor 277 ] [Maka 139 ] [Dotter 69 ]

Hemmanet delades efter hans död mellan sonen Johan Bengtsson, som övertog den gamla gården, och mågen Daniel Olofsson som byggde en ny gård som kom att kallas Norrgård. (GD)

Gift med


fffmfmm
139 Beata Mattsdotter, död 1715 ca. Bosatt i Mickelsö, Vårdö sn. (mtl).

[Make 138 ] [Dotter 69 ]


fffmmff
140 Olof Mickelsson, född 28 juli 1673, död 17 sept 1723 i Finby, Sund sn. Postbonde i Finby nr 7 (Kuggens), Sund sn. (d,OA).

[Far 280 ] [Maka 141 ] [Son70 ]

Vid tinget den 16 jan 1723 berättade postbonden Olof Mickelsson att han bodde ensam i Finby, eftersom hans grannar ännu inte återvänt till sina gårdar. Han begärde att få uppta och bruka en del av grannarnas åkertegar till dess de återvände, vilket han beviljades. (domb) Han dog klockan 5 om aftonen och begravdes den 29 september inne i kyrkan. Makarna hade fyra barn.

Gift med


fffmmfm
141 Anna Eriksdotter, född 1679 usk i Lövö, Vårdö sn, död 1723 ca i Finby, Sund sn. (bou,OA).

[Far 282 ] [Mor 283 ] [Make 140 ] [Son70 ]


fffmmmf
142 Olof Olofsson = 132

[Maka 143 ] [Dotter 71 ]


fffmmmm
143 Maria Andersdotter = 133

[Make 142 ] [Dotter 71 ]


ffmffff
144 Mats Danielsson, född 27 april 1675, död 1 okt 1755 i Sonboda, Föglö sn. Bonde i Sonboda nr 8 (Backas), Föglö sn. (v12d,hfl).

[Maka 145 ] [Son72 ]

Från Sonboda vid vigseln 1707. Han dog av feber.

Gift 10 febr 1707 i Föglö sn med


ffmfffm
145 Margareta Isaksdotter, född 1686 i Sonboda, Föglö sn, död 17 febr 1729 i Sonboda, Föglö sn. (v,AE).

[Far 290 ] [Mor 291 ] [Make 144 ] [Son72 ]

Från Sonboda vid vigseln 1707. (v) Hon dog i barnsbörd.


ffmffmf
146 Mats Persson. Skattebonde i Sonboda nr 1 (Norrgård), Föglö sn. (v).

[Maka 147 ] [Dotter 73 ]

I sonen Per Mattssons bouppteckning av 1759 nämns att fadern Mats Persson hade köpt hemmanet i Sonboda den 26 sept 1704. (bou)

Gift 7 febr 1697 i Föglö sn med


ffmffmm
147 Valborg Mickelsdotter. Bosatt i Sonboda, Föglö sn. (v).

[Make 146 ] [Dotter 73 ]


ffmfmff
148 Henrik Isaksson. Bonde i Nötö nr 2 (Norrgård), Föglö sn. (f1710).

[Far 296 ] [Mor 297 ] [Maka 149 ] [Son74 ]

Han torde ha dött i Sverige på flykt under stora ofreden. Sonen Tomas föddes i Nötö 1714, men när hustrun återvände till byn efter flykten var hon gift med Erik Bengtsson, död 1728.

Gift med


ffmfmfm
149 Anna Eriksdotter, död 1743/44 i Nötö, Föglö sn. (hfl).

[Make 148 ] [Son74 ]

Skriven som "mor" hos sonen Erik i Nötö, nattvarden sista gången 1743. (hfl)


ffmfmmf
150 Markus Klasson, född .. juni 1666 i Sottunga, Sottunga sn, död 17 aug 1743 i Granboda, Föglö sn. Sexman och bonde i Granboda nr 2 (Östergård), Föglö sn. (vd,hfl,IL,RR).

[Far 300 ] [Mor 301 ] [Maka 151 ] [Dotter 75 ]

Nämnd i mtl 1697 som bosatt i föräldrahemmet i Sottunga. (RR) Ännu vid vigseln 1700 uppges han vara hemma från Sottunga. Han var troligen en man med förtroende då han blev vald till sexman. Sexmännen valdes (på kyrkostämman?) av kyrkan. De var dess förtroendemän och skulle närmast ha uppsikt över församlingsbornas sedliga liv och leverne med skyldighet att rapportera om sådant som inte ansågs böra få förekomma. (IL) Han begravdes i kyrkan i sin bänk bakom korsgången utan avgift för rummet efter(som) han varit sexman. (d)

Gift 24 juni 1700 i Föglö sn med


ffmfmmm
151 Anna Andersdotter, född 1665, död 13 nov 1741 i Granboda, Föglö sn. (v12,hfl,IL).

[Make 150 ] [Dotter 75 ]

Hon var änka på Granboda nr 2 vid vigseln 1700. (IL)


ffmmfff
152 Isak Jakobsson, född 1689, död 1 febr 1747 i Svinö, Lumparland sn. Landbonde i Klemetsby nr 3, Lumparland sn. (d,hfl,mtl).

[Far 304 ] [Mor 305 ] [Maka 153 ] [Son76 ]

Han var 1731 skriven som landbonde på kaplansbostället Klemetsby nr 3, Lumparland sn. 1739-41 var makarna skrivna som föräldrar hos sonen Anders i Norrboda nr 2, Lumparland sn. (mtl) Han och hustrun flyttade 1745 till dottern i Svinö. (hfl)

Gift 1712 med


ffmmffm
153 Margareta Mattsdotter, född 1684, död (begravd 14 febr 1753) i Svinö, Lumparland sn. (d,hfl).

[Make 152 ] [Son76 ]

Hon begravdes i kapellet.


ffmmfmf
154 Erik Larsson = 126

[Far 308 ] [Mor 309 ] [Maka 155 ] [Dotter 77 ]


ffmmfmm
155 Brita Mattsdotter = 127

[Far 310 ] [Mor 311 ] [Make 154 ] [Dotter 77 ]


ffmmmff
156 Jöns Andersson, född 1669 i Ängö, Vårdö sn, död 1743 i Ängö, Vårdö sn. Skallfogde och bonde i Ängö, Vårdö sn. (d,hfl,KA).

[Far 312 ] [Mor 313 ] [Maka 157 ] [Son78 ]

Efter faderns död övertogs bruket av hemmanet på Ängö av farbrodern Abraham Jönsson. Jöns, då 8 år gammal, och hans yngre bror fick stanna hos farbrodern och uppfostras av honom när modern 1677 flyttade tillbaka till föräldrahemmet i Bastö, Finström sn, med yngste sonen Göran, 3 år. Detta framgår av domboken 2 nov 1677. På tinget 20-22 febr 1697 i Vivasteby länsmansgård: Uppviste skallfogden Jöns Andersson i Ängö landshövdingen Lorentz Creutz fullmakt daterad Åbo den 24 nov 1696 på skallfogdetjänsten över Sunds socken hurumed Jöns Andersson med ed å bok efter jägmästaren Karl Östlings anmodan avlade sin tro- och skylidhgets plikt. (OA) Jöns Andersson dog sommaren 1743 som flykting i Sverige under lilla ofreden och begravdes i Roslags-Kulla kapell. (d,hfl)

Gift med


ffmmmfm
157 Katarina Mattsdotter Hysing, född .. april 1670, död 8 okt 1742 i Ängö, Vårdö sn. (d,hfl,KA).

[Far 314 ] [Mor 315 ] [Make 156 ] [Son78 ]

I Lumparlands kyrka finns en sexarmad ljuskrona i brons med följande inskription: "GVDI TIL ÄRA FÖRÄRAT AF IÖNS ANDERSON I ENGÖ MED DES HVSTRV CHATARINA MATSDOTER HYSING Ao 1712". Ängöborna har alltid haft ett nära förhållande till Lumparlands kyrka, eftersom det var närmare dit än till Vårdö kyrka. Därför har Ängöborna ofta skänkt inventarier till kyrkan. Än i dag är det vanligt att de begravs på Lumparlands kyrkogård.


ffmmmmf
158 Erik Sigfridsson, född 1665 usk, död 4 maj 1733 i Lövö, Vårdö sn. Kyrkvärd och bonde i Lövö nr 3 (Österstu), Vårdö sn. (d,KA,OA).

[Far 316 ] [Mor 317 ] [Maka 159 ] [Dotter 79 ]

Han brukade hemmanet Jakos i Lövö i bolag med svågern Mats Jakobsson. Sedan Mats Jakobsson drunknat 1708 och stora ofreden var över lämnade Erik Sigfridsson in en skrivelse att hans son Mats Eriksson måtte tillika med Anders Mattsson (Mats Jakobssons son) även få fortsätta att bruka gården tillsammans. Detta enligt domboken 21 febr 1724, sidan 61. Erik Sigfridsson blev såsomkyrkvärd ombedd att tillsammans med Lars Eriksson i Sundby, Sund sn, år 1721 gå omkring (med en så kallad stambok) i  Stockholm för att av välbeställda personer tigga ihop penningar för upprustning av Sunds kyrka och Vårdö kapell. Den 14 september samma år stod dess två bönder inför ingen mindre än Hans Majestät konung Fredrik I "som den med egen hand emottagandes utur deras händer, lät i deras åhöro sig strax föreläsas de i stamboken tryckte Guds Ord" och så vidare. Konungen gav dem 72 daler kopparmynt. (OA) Erik Sigfridsson begravdes framme i koret i Vårdö kyrka.

Gift med


ffmmmmm
159 Valborg Jakobsdotter, född 20 april 1674 i Lövö, Vårdö sn, död 19 okt 1758 i Lövö, Vårdö sn. (d,hfl,KA,OA).

[Far 318 ] [Mor 319 ] [Make 158 ] [Dotter 79 ]

I äldsta kyrkoboken i Vårdö står skrivet om Valborg Jakobsdotter att hon "kan intet läsa i bok", det vill säga hon var inte läskunnig. (OA)


fmfffmf
162 Nils Persson, född 1690/97, död (begravd 20 juli 1760) i Svinö, Lumparland sn. Bonde i Svinö nr 3 (Mellangård), Lumparland sn. (d,hfl,RR119).

[Maka 163 ] [Dotter 81 ]

Han brukade skattehemmanet Svinö nr 3 om 7/8 mantal, där han var skriven med familjen redan 1723 i den första mantalslängden som upprättades efter flykten. (mtl,tio31)

Gift med


fmfffmm
163 Anna Persdotter, född (döpt 7 jan 1696) i Svinö, Lumparland sn, död (begravd 1 maj 1767) i Svinö, Lumparland sn. (fd,hfl,RR119).

[Far 326 ] [Mor 327 ] [Make 162 ] [Dotter 81 ]


fmmffff
176 Jakob Hansson, född 1670 usk, död 15 sept 1727 i Söderby, Lemland sn. Kyrkvärd och bonde i Söderby nr 1 (Jakos), Lemland sn. (hfl,bou,F52).

[Far 352 ] [Mor 353 ] [Maka 177 ] [Son88 ]

Nämnd 1701. (F)

Gift med


fmmfffm
177 Margareta Mickelsdotter, född 1675 usk, död 1709 ca i Söderby, Lemland sn. (hfl,F52).

[Far 354 ] [Make 176 ] [Son88 ]


fmmfmff
180 Hans Mickelsson, född 1673, död (begravd 11 dec 1757) i Norrby, Lemland sn. Bonde i Norrby nr 6 (Södergård), Lemland sn. (d,hfl,U2).

[Far 360 ] [Maka 181 ] [Son90 ]

Han brukade från 1724 hemmanet Norrby nr 6, Södergård. Tidigare, före flykten, innehades gården av Daniel Eriksson och dennes hustru Margareta. - Omkring 1726 har prästen noterat "en arrestant" om honom i kyrkboken (av okänd anledning).

Gift med


fmmfmfm
181 Valborg Mattsdotter, född 1675, död 1760 ca i Norrby, Lemland sn. (hfl,U2).

[Make 180 ] [Son90 ]


fmmfmmf
182 Mats Persson, född 1670 ca, död 27 nov 1742 i Björsboda, Föglö sn. Bonde i Björsboda nr 3 (Södergård), Föglö sn. (vd,U2).

[Maka 183 ] [Dotter 91 ]

Dräng i Prästgården vid vigseln 1710. Nämnd som bonde på Södergård i Björsboda 1710-42. (U) Han begravdes under tornet. Gården var ett halvt skattehemman om 64 jordmarker. Vid bouppteckningen efter Mats persson värderades marken till 48 daler kopparmynt, mangårds- och uthusen till 72 daler samt en väderkvarn till 48 daler.

Gift 6 febr 1710 i Föglö sn med


fmmfmmm
183 Karin Isaksdotter, född 1690 ca i Björsboda, Föglö sn. (v12,U2).

[Far 366 ] [Mor 367 ] [Make 182 ] [Dotter 91 ]

Hon dog under stora ofreden.


mffffmf
194 Andreas Ekeroth = 102

[Maka 195 ] [Dotter 97 ]

Gift 29 sept 1697 i Föglö sn med


mffffmm
195 Kerstin Johansdotter Winberg, född 1658, död 23 okt 1708 i Degerby, Föglö sn. (vd,Fö101,RF2).

[Far 390 ] [Make 194 ] [Dotter 97 ]

Hon dog i barnsbörd och begravdes den 28 oktober i kyrkan. (d)


mfffmff
196 Kasper Lausman. Sadelmakarålderman i Stockholm. (BH80,RF2,ÖÄ).

[Maka 197 ] [Son98 ]

Ålderman för sadelmakaregillet. (BH)

Gift med


mfffmfm
197 Anna Stöök, född 1673 ca. Bosatt i Stockholm. (ÖÄ).

[Make 196 ] [Son98 ]

Dotter till kopparslagaren i Stockholm Jakob Eriksson Stöök, död ca 1682, och hans hustru (gifta på 1660-talet) Kristina Davidsdotter Schultz, död 1710 (i hennes första gifte, gift 2:o ca 1683 med kopparslagaren i Stockholm Johan Petri, död 1722), dotter till kopparslagaren i Nyköping David Schultz, död 1657 eller 1658, och hans hustru (Kerstin Mikaelsdotter Sohm?). (ÖÄ X:453,XI:386)


mffmmmf
206 Daniel Andreae Mansnerus, född 1640, död 29 juni 1710 i Prästgården, Föglö sn. Kyrkoherde i Föglö, bosatt i Prästgården, Föglö sn. (d,BH89,Sh18,Sh23).

[Far 412 ] [Mor 413 ] [Maka 207 ] [Dotter 103 ]

Prästvigd 1670, kaplansbiträde i Brändö 1671, kaplan 1681. Blev under vakansen 1685 av domkapitlet hos konungen rekommenderad till kyrkoherde i Kumlinge, men därtill var Nils Grubb då redan bestämd. Befullmäktigad till kyrkoherde i Föglö 1692. Predikade vid prästmötet 1694. Avstod pastoratet och överlät tjänsteutövningen åt sin måg 1708. (BH,Sh23,Sh18)

Gift med


mffmmmm
207 Elisabet Hulterstadia. (BH89,Sh18).

[Far 414 ] [Make 206 ] [Dotter 103 ]

Hon omtalas som avliden i domboken för Lemland och Lumparland 26 juli 1723, då sonen Paulus fick häradsrättens uppdrag att författa ett riktigt inventarium (bouppteckning) över hennes efterlämnade egendom.


mfmffff
208 Erik Eriksson, född 1675, död 26 april 1741 i Ulversö, Föglö sn. Bonde i Ulversö nr 1 (Ollas), Föglö sn. (v12).

[Far 416 ] [Maka 209 ] [Son104 ]

Han hade "en liten tid varit lite opasslig, dock alltid gått upp; om söndagsmorgonen stod han upp, klädde på sig, gick med de andra till båten, och då han kom ombord, sade han till sin granne Johan Henriksson: att det vill i bröstet täppa bort honom, varpå han i samma moment stupade omkull i östen och sin ande uppgav, begrovs på kyrkogården." (d)

Gift 25 juni 1705 i Föglö sn med


mfmfffm
209 Brita Mattsdotter, född 1685, död 16 juli 1727 i Ulversö, Föglö sn. (vd).

[Make 208 ] [Son104 ]

Hon råkade uti svårmodighet igenom åskådande av en i granngården drunkand yngling, begynte mer och mer hänge efter sina ....... ...... ...... ..... ..... hennes farbror som tjänte där i huset Simon Bengtsson slog sig till svårmodighet och begärde Herrens heliga nattvard, men som han hade av långo haft en hemlig ... het till henne så har han strax efter nattvardens åtnjutande först ställt sig helt väl förnöjd och jämväl ätit med henne, och när de ätit, gick hon till att däggia sitt lilla barn i vaggan, då kom han över henne med kniven i handen högg och skar henne i halsen, i ryggen, i bröstet, i händerna, 9 stora dödliga blodsår, därefter hon likväl levde i fem veckor i största jämmer och sveda, men dödde likväl med den nåd att hon fick tala till sitt sista och ganska ..... åkallandes ...... namn, insomnade dominica 7:ma Trinitatis (= 16 juli), begrovs på kyrkogården, dess ålder 42 år.
(d)


mfmffmf
210 Per Mattsson, född (döpt 20 juni 1667) i Hästö, Kökar sn, död 28 maj 1747 i Kyrkogårdsö, Kökar sn. Bonde i Kyrkogårdsö, Kökar sn. (f,hfl,PH,RR119).

[Far 420 ] [Mor 421 ] [Maka 211 ] [Dotter 105 ]

Gift med


mfmffmm
211 Kerstin Henriksdotter, född (döpt 11 juli 1673) i Kyrkogårdsö, Kökar sn, död 25 sept 1724 i Kyrkogårdsö, Kökar sn. (fd,hfl).

[Far 422 ] [Make 210 ] [Dotter 105 ]

Hon begravdes 3 jan 1725 öster om kapellet på kyrkogården.


mfmfmff
212 Erik Andersson, född 3 april 1678, död 20 nov 1758 i Jyddö, Föglö sn. Sexman och bonde i Jyddö nr 2 (Östergård), Föglö sn. (v12d,hfl).

[Maka 213 ] [Son106 ]

Han dog av ålderdomsbräcklighet. Han begravdes i kyrkan, men 'för lägerställe betaltes intet emedan den avlidne varit sexman'. (d)

Gift 4 febr 1712 i Föglö sn med


mfmfmfm
213 Valborg Tomasdotter, född 4 mars 1682 i Sottunga, Sottunga sn. (v12,hfl).

[Far 426 ] [Mor 427 ] [Make 212 ] [Son106 ]


mfmfmmf
214 Måns Månsson = 134

[Maka 215 ] [Dotter 107 ]


mfmfmmm
215 Anna Jakobsdotter = 135

[Make 214 ] [Dotter 107 ]


mfmmfff
216 Hans Markusson, född 1672 i Skogboda, Föglö sn, död 23 nov 1732 i Kallsö, Föglö sn. Kyrkvärd och bonde i Kallsö nr 5 (Västergård), Föglö sn. (d).

[Maka 217 ] [Son108 ]

Han var kyrkvärd i 20 år. Han begravdes i kyrkan ... uppå gången.
(d)

Gift med


mfmmffm
217 Valborg, född 1659, död 14 mars 1739 i Kallsö, Föglö sn. (d).

[Make 216 ] [Son108 ]


mfmmfmf
218 Erik Sigfridsson, född 1649, död 14 jan 1711 i Hummersö, Föglö sn. Bosatt i Hummersö, Föglö sn. (v2d).

[Maka 219 ] [Dotter 109 ]

Gift 28 dec 1696 i Föglö sn med


mfmmfmm
219 Valborg Hansdotter, född 24 jan 1669, död 1 dec 1753 i Kallsö, Föglö sn. (vd,hfl).

[Make 218 ] [Dotter 109 ]

Bosatt i Stentorpa, Föglö sn, vid vigseln 1696. (v) När hon dog bodde hon hos mågen Mats Hansson i Kallsö. (d)


mfmmmff
220 Mats Henriksson, född 1671, död (begravd 17 nov 1707) i Horsholma, Föglö sn. Bonde i Horsholma nr 1 (Södergård), Föglö sn. (d).

[Maka 221 ] [Son110 ]

Gift 169... med


mfmmmfm
221 Anna Månsdotter, född 1671 i Överö, Föglö sn, död 22 jan 1733 i Horsholma, Föglö sn. (v2d).

[Far 442 ] [Mor 443 ] [Make 220 ] [Son110 ]

Hon dog hos sin yngste son i Kallsö, Föglö sn, och begravdes bak i kyrkan den 4 mars.


mmfffmf
226 Markus Klasson = 150

[Far 452 ] [Mor 453 ] [Maka 227 ] [Dotter 113 ]


mmfffmm
227 Anna Andersdotter = 151

[Make 226 ] [Dotter 113 ]


mmffmff
228 Hans Markusson = 216

[Maka 229 ] [Son114 ]


mmffmfm
229 Valborg = 217

[Make 228 ] [Son114 ]


mmffmmf
230 Erik Sigfridsson = 218

[Maka 231 ] [Dotter 115 ]


mmffmmm
231 Valborg Hansdotter = 219

[Make 230 ] [Dotter 115 ]


mmfmfff
232 Erik Persson, född 1669, död 18 juli 1742 i Hastersboda, Föglö sn. Bonde i Hastersboda nr 2 (Kerssons), Föglö sn. (d,RR63).

[Maka 233 ] [Son116 ]

Gift med


mmfmffm
233 Brita Simonsdotter, född 1668, död 18 nov 1736 i Hastersboda, Föglö sn. (d,RR63).

[Make 232 ] [Son116 ]


mmfmfmf
234 Erik Johansson, död 1719/28. Bonde i Sommarö nr 1 (Mellangård), Föglö sn. (v2,RR63,W,KA).

[Maka 235 ] [Dotter 117 ]

Han flydde under stora ofreden med familjen till Östra Husby sn i Östergötland. Där föddes 1719 sonen Gudmund. Han levde då men var död 1728 när hustrun gifte om sig med Erik Eriksson i Ulversö.

Gift 21 sept 1702 i Föglö sn med


mmfmfmm
235 Brita Eriksdotter, född 1677, död 16 jan 1737 i Ulversö, Föglö sn. (v12d).

[Make 234 ] [Dotter 117 ]

Vid vigseln 1702 var hon bosatt i Överö, Föglö sn.


mmfmmmf
238 Hans Mickelsson = 180

[Far 476 ] [Maka 239 ] [Dotter 119 ]


mmfmmmm
239 Valborg Mattsdotter = 181

[Make 238 ] [Dotter 119 ]

mmmffff
240 Hans Markusson = 216

[Maka 241 ] [Son120 ]


mmmfffm
241 Valborg = 217

[Make 240 ] [Son120 ]


mmmffmf
242 Erik Sigfridsson = 218

[Maka 243 ] [Dotter 121 ]


mmmffmm
243 Valborg Hansdotter = 219

[Make 242 ] [Dotter 121 ]


mmmfmff
244 Mats Persson = 182

[Maka 245 ] [Son122 ]


mmmfmfm
245 Karin Isaksdotter = 183

[Far 490 ] [Mor 491 ] [Make 244 ] [Son122 ]


mmmfmmf
246 Hans Mickelsson = 180

[Far 492 ] [Maka 247 ] [Dotter 123 ]


mmmfmmm
247 Valborg Mattsdotter = 181

[Make 246 ] [Dotter 123 ]


mmmmmff
252 Lars Mickelsson. Bosatt i Finholma, Föglö sn. (KA).

[Maka 253 ] [Son126 ]

Gift med


mmmmmfm
253 Valborg. Bosatt i Finholma, Föglö sn. (KA).

[Make 252 ] [Son126 ]


mmmmmmf
254 Mats Isaksson, född 1636, död 1701 i Bråttö, Föglö sn. Bonde i Bråttö, Föglö sn. (KA).

[Maka 255 ] [Dotter 127 ]

Gift med


mmmmmmm
255 Karin. Bosatt i Bråttö, Föglö sn. (KA).

[Make 254 ] [Dotter 127 ]


*** Generation VIII ***

ffffffff
256 Olof Persson. Bonde i Hastersboda nr 1 (Västergård), Föglö sn. (AE).

[Maka 257 ] [Son128 ]

Han dog troligen under flykten.

Gift med


fffffffm
257 Anna. Bosatt i Hastersboda, Föglö sn. (AE).

[Make 256 ] [Son128 ]

Hon dog troligen under flykten.


ffffffmf
258 Jakob Henriksson, född 1644 i Överö, Föglö sn, död 2 april 1727 i Överö, Föglö sn. Bonde i Överö nr 2 (Henrikas), Föglö sn. (d).

[Far 516 ] [Mor 517 ] [Maka 259 ] [Dotter 129 ]

Han brukade det hemman i Överö som senare fick nummer 2 och kallades Henrikas efter sonen. Jakob Henriksson är skriven som bonde till 1705 och från 1706 står sonen Henrik för gården. (mtl) Sjuknade i september 1726 och dog på påskdagen, 82 1/2 år gammal. (d)

Gift 1677/80 med


ffffffmm
259 Anna. Bosatt i Överö, Föglö sn. (mtl).

[Make 258 ] [Dotter 129 ]

Nämnd 1680 (ej 1677) som Jakob Henrikssons hustru i Överö. Levde ännu 1707. (mtl) Hon dog troligen under flykten. (RR)


fffmfmff
276 Mats Bengtsson, född 1655 usk. Bonde i Mickelsö nr 2 (Östergård), Vårdö sn. (bou,mtl,Tö168).

[Far 552 ] [Mor 553 ] [Maka 277 ] [Son138 ]

Han och hustrun var ännu 1704 skrivna för gården i Mickelsö, men 1708 hade sonen Bengt Mattsson tagit över. Mats Bengtsson var död den 18 nov 1730 när arvet efter honom skiftades mellan barnen.

Gift med


fffmfmfm
277 Lisa. Bosatt i Mickelsö, Vårdö sn. (mtl,Tö168).

[Make 276 ] [Son138 ]

Hon levde 1704.


fffmmfff
280 Mickel.

[Son140 ]

Endast känd genom barnens fadersnamn. Sannolikt var han bosatt i Finby, Sund sn (sonen Johan uppges i Föglö dödbok 1724 vara född i Finby). Han är säkerligen identisk med Mickel Olofsson, som på 1680-talet var bosatt på Finby nr 7, Kuggens, enligt Göran Dahl.


fffmmfmf
282 Erik Mattsson, född 1652 i Lövö, Vårdö sn, död 8 juli 1732 i Lövö, Vårdö sn. Nämndeman och bonde i Lövö nr 2 (Södergård), Vårdö sn. (d,TÅ,OA).

[Far 564 ] [Mor 565 ] [Maka 283 ] [Dotter 141 ]

Brukade skattehemmanet Södergårds i Lövö, som han i slutet av 1600-talet övertog efter föräldrarna. (TÅ) Han valdes till nämndeman vid tinget den 3 febr 1688 och avlade domareden och tog rum i nämnden den 15 aug 1688 på Tosarby länsmansgård. (OA)

Gift 1673 med


fffmmfmm
283 Valborg Jönsdotter, född 1655 ca i Ängö, Vårdö sn, död 1707 i Lövö, Vårdö sn. (domb,TÅ).

[Far 566 ] [Mor 567 ] [Make 282 ] [Dotter 141 ]

Den 15 jan 1704 brände hustru Valborg i Lövö brännvin "i gårdens skorsten", varvid en gnista antände taket på gården och alla hus utom ladugården brann ner till grunden. (OA) Vid tinget i Sund den 4 febr 1708 omtalas att "Erik Mattssons hustru i Lövö är nu med döden förlidne sommar avgången". (domb) Bouppteckning efter henne upprättades den 22 juli 1714. Instrumentet är synnerligen intressant och innehållsrikt och visar gårdens förmögenhetsförhållande endast några få dagar före flykten till Sverige, vilken enligt en av riksdagsmannen Johan Persson långt senare författad skrivelse skedde vid tiden för Olofsmässa (29 juli). Det framgår av bouppteckningen att gården var välförsedd med såväl silverföremål, jordbruksinventarier som textilier. Särskilt imponerande var gårdens boskapsbestånd. Följande boskap fanns antecknad: 2 hästar, 13 kor, 1 treårsnöt, 6 ungnöt två år, 6 dito ett år, 5 spädkalvar, 16 gamla får, 14 yngre får, 16 lamm, 10 getter, 7 bockar, 7 killingar och 2 svin. Även fiskredskap finns en mängd antecknade. (Ole Andersson i TÅ650522)


ffmfffmf
290 Isak Mattsson, död 20 juni 1697 i Sonboda, Föglö sn. Bonde i Sonboda nr 8 (Backas), Föglö sn. (AE).

[Maka 291 ] [Dotter 145 ]

Gift med


ffmfffmm
291 Karin Henriksdotter, född 1658, död 6 maj 1723 i Sonboda, Föglö sn. (AE).

[Make 290 ] [Dotter 145 ]


ffmfmfff
296 Isak Tomasson. Bonde i Nötö nr 2 (Norrgård), Föglö sn. (f1696).

[Maka 297 ] [Son148 ]

Gift med


ffmfmffm
297 Valborg Eriksdotter. Bosatt i Nötö, Föglö sn. (d1733).

[Make 296 ] [Son148 ]


ffmfmmff
300 Klas Mickelsson, född 1621. Bonde i Sottunga nr 6 (Klasas), Sottunga sn. (RR).

[Far 600 ] [Mor 601 ] [Maka 301 ] [Son150 ]

Nämnd i mtl 1635, 14 år gammal. Han var bonde på Klasas enligt mtl under tiden 1641-75. (RR)

Gift med


ffmfmmfm
301 Margareta Tomasdotter, död 4 sept 1713 i Sottunga, Sottunga sn. (RR).

[Make 300 ] [Son150 ]

Nämnd i mtl som hustru till Klas Mickelsson 1641-75 och 1680-81 som mor till sonen Mickel. (RR)

 

ffmmffff
304 Jakob Persson. Bonde i Lumparby nr 4 (Svens), Lumparland sn. (mtl).

[Maka 305 ] [Son152 ]

Brukade kronohemmanet Lumparby nr 4 (som i mitten på 1700-talet fick namnet Svens) från 1699 till 1710. Gården var den minsta i Lumparby, 142 jordmarker eller 2/3 mantal. Jakob Persson övertog den efter Isak Bengtsson som rymt och lämnat hustrun tiggande i socknen med sina små barn. År 1712 hade sonen Mats Jakobsson tagit över gården. - Varifrån Jakob Persson med familj inflyttade till Lumparby är okänt. Men av allt att döma var han utsocknes. Hustruns ovanliga förnamn, Ilja (en kortform av Juliana), var vanligt i Vårdö sn. Möjligen kom familjen därifrån. - Sonen Isak Jakobssons planer att gifta sig med båtsmansänkan Margareta Mattsdotter vållade fadern åtskilliga bekymmer. Han motsatte sig giftermålet och råkade också i flera dispyter med sonen, som en gång drog fadern i håret och axlarna. Fadern stämde sonen inför tinget den 12 sept 1712 för detta - en synnerligen allvarlig anklagelse, sturskhet mot föräldrar, som kunde sluta i dödsstraff för sonen. Väl inför tinget hade fadern besinnat sig och förklarade att han i sin ivrighet och yrhet samt fylleri stämt sonen, 'en yngling om 23 år' som passat på att begära lysning hos prästen medan fadern var på resa till Stockholm. Jakob förklarade att så fort han fick supa något brännvin visste han knappt vad han gjorde, vilket andra intygade var sant. Han sa också att han inte längre hade något emot giftermålet, som också blev av något senare. (domb)

Gift med


ffmmfffm
305 Ilja, död 22 okt 1738 i Lumparby, Lumparland sn. (d,hfl,mtl).

[Make 304 ] [Son152 ]

Efter stora ofreden återvände hon till Lumparby och bodde sedan hos mågen Olof Johansson och hans hustru Anna Jakobsdotter på Lumparby nr 5, Ollas, till sin död 1738. Enligt dödboken avled hon 106 år gammal, men uppgiften är uppenbart orimlig eftersom dottern Annas uppges vara född 1687. (d,hfl)


ffmmfmff
308 Lars Mickelsson = 252

[Maka 309 ] [Son154 ]


ffmmfmfm
309 Valborg = 253

[Make 308 ] [Son154 ]


ffmmfmmf
310 Mats Isaksson = 254

[Maka 311 ] [Dotter 155 ]


ffmmfmmm
311 Karin = 255

[Make 310 ] [Dotter 155 ]

ffmmmfff
312 Anders Jönsson, född 1640 usk, död 1676 i Ängö, Vårdö sn. Bonde i Ängö, Vårdö sn. (KA,ÅVI,OA).

[Far 624 ] [Mor 625 ] [Maka 313 ] [Son156 ]

Enligt 1661 års jordebok brukade åbon på Ängö också Timmerö, en liten holme som räntade 8 mark smör. Numera har landhöjningen gjort att den är förbunden med Ängö. Traditionen förtäljer att Ängöborna fick holmen för en filbunke av drottning Kristina. Hon ska ha vid något tillfälle varit ombord på ett fartyg som ankrade upp i Ängösund, varvid husmor på gården i Ängö bjöd på filbunke. Drottningen tyckte att den smakade så väl att hon gav dem Timmerö. Den här historien har berättats för Ole Andersson i Vargata av flera personer i den gamla generationen på Ängö, exempelvis Alarik och Verner Häggblom.

Gift med


ffmmmffm
313 Anna Göransdotter, född 1640 usk. Bosatt i Ängö, Vårdö sn. (KA,ÅVI).

[Far 626 ] [Mor 627 ] [Make 312 ] [Son156 ]

Vid tinget den 2 nov 1677 har hon som biträde sin fader, "välaktad Göran Jakobsson i Bastö", när hon tvistade med avlidne makens bror Abraham Jönsson om hemmanet i Ängö. Förlikningen blev att hennes två äldsta söner skulle stanna hos Abraham i Ängö, medan den yngste, Göran, 3 år gammal, skulle följa med modern till Bastö "dit hon nu efter skett avtal ärnar sig begiva". Anna Göransdotter återvände senare till Ängö, där hennes andra make var skriven som bonde 1688 och 1691. (OA) Anna Göransdotter bodde på gården ännu 1697, skriven som "mor" hos sonen Jöns Andersson.


ffmmmfmf
314 Mats Mattsson Hysing. Landsgevaldiger, bosatt i Sund sn. (KA,OA).

[Maka 315 ] [Dotter 157 ]

Vid tinget i Hammarland den 2 nov 1666 upplästes gevaldigern Mats Hysings fullmakt, som han erhållit av landshövdingen, daterad Åbo 29 okt 1666. (domb) Enligt mantalslängden 1670 finns en Mats Hysing som är bonde i Finby, Sund sn. Han är kvar 1677. Hans hustru hette Lisbet. I 1680 års längd finns Mattias Hysing med hustru Lisa, men sedan försvinner han. En länsman Mattias Hysing i Vivasteby, Sund sn, begravdes den 27 febr 1698, 39 år gammal, som kallas "en god och förståndig man". Redan 1657 betalar herr Mats Hysing för hustruns lägerställe i Saltviks kyrka. Den 16 juli 1711 begravdes salig gevaldigern Mats Hysings änka Elisabet, 76 år gammal, i Sunds kyrka. (OA)

Gift med


ffmmmfmm
315 Elisabet, född 1635, död (begravd 16 juli 1711) i Vivastby, Sund sn. (d,KA).

[Make 314 ] [Dotter 157 ]

Hon begravdes inne i kyrkan.


ffmmmmff
316 Sigfrid Siggesson, född 1630 usk, död 1685 ca i Lövö, Vårdö sn. Bonde i Lövö nr 4 (Seffers), Vårdö sn. (mtl,KA,OA).

[Far 632 ] [Mor 633 ] [Maka 317 ] [Son158 ]

Han levde 1658 enligt domboken för tinget 20 sept samma år (sidan 159) och 1665. (OA) Han torde ha gett namn åt hemmanet Seffers. Namnformen Seffer är en dialektal (talspråklig) variant av Sigfrid. Sigfrid Siggesson kallas också ibland Seffer i handlingarna.

Gift med


ffmmmmfm
317 Margareta. Bosatt i Lövö, Vårdö sn. (mtl,OA).

[Make 316 ] [Son158 ]

Nämnd 1660, 1666, 1670 och 1677. (mtl)


ffmmmmmf
318 Jakob Vastesson, född 1630 usk. Bonde i Lövö nr 3 (Jakos), Vårdö sn. (KA,OA).

[Far 636 ] [Mor 637 ] [Maka 319 ] [Dotter 159 ]

Ole Andersson i Vargata tecknar hemmanet Jakos historia på följande vis: År 1635 sitter Björn Larsson med hustru Märta på hemmanet. Björn var född 1602, hustrun 1603. De var skattebönder åtminstone från 1635, men råkade i stor skuld till kronan på grund av att de inte kunde betala utlagorna (skatten). De tvingades till slut lämna gården 1650. Då övertogs gården av Per Bengtsson enligt tingsutslag av den 27 mars samma år. Han tycks emellertid inte heller kunnat sköta gården utan lämnade den redan året därpå och flyttade till Simskäla. År 1652 kommer Mats Persson (födelseort okänd) som bonde till gården. Han var gift med Vaste Olofssons dotter i Prästö. Mats är troligen till åren kommen (eller sjuklig) för år 1654 tar han sin svåger (hustrubroder) till sytningsman på hemmanet. Svågern heter Jakob Vastesson och är alltså son till Vaste Olofsson i Prästö. Det är troligen efter denne Jakob som gården fått sitt namn (Jakobas = Jakobs, i folkmun förenklat till Jakos). Denne Jakob Vastesson tycks ha varit en duktig man som styrde och ställde så att gården kom på fötter efter det tidigare förfallet. Mycket bråk fick han med tidigare ägares arvingar. Bland annat den ovannämnde Per Bengtsson "i Simskäla" vill ha utlösning ur hemmanet för sin hustru (enligt domboken 1687). Det var för övrigt många fler som försökte pressa penningar av Jakob Vastesson. Man kan se av tingsprotokollet 23 jan 1654 att Jakob för att slippa besvärliga fordringsägare bjuder ut hela hemmanet åt dem att inlösa mot att de betalar allt han utgivit för detsamma samt därtill ersätter honom för allt han förbättrat i gården. De avstod när de fick hur dyrt det skulle bli. På 1680-talet figurerar Jakob Vastesson i många tingsprotokoll. Han tycks haft många järn i elden. Han fick slutligen den 9 juni 1656 vid tinget med Sunds tingslag "konfirmation på hemmanet". Detta protokoll är mycket långt och uttömmande. Där står bland annat "Jakob Vastesson han har Björn Larssons hemman om 78 jordemarker" (domboken sidan 120). Efter att ha fått gården i Lövö på fötter ser sig Jakob Vastesson omkring efter ännu ett "kronohemfallet" hemman. På Sandö nr 1 (nuvarande Löfrots) sitter Hans Persson på "ett hemman som Simon Mattsson tidigare ägt men på grund av skatteskuld lämnat". Denne Hans Persson har också svårt att klara utskylderna och här stiger Jakob Vastesson från Lövö 1654 inför myndigheterna och förklarar att han nog minsann kan klara skatten till kronan även för detta hemman. Och så börjar flera års bråk inför tinget om gården. Den 16 sept 1684 förklaras att hemmanet i Sandö är "till hus och jord varit mäkta illa farit, och ej bättre än öde, fastän där satt åbo uppå". Sedan Jakob Vastesson från Lövö för fyra år tillbaka emottagit Simon Mattssons ödehemman i Sandö hade han (Jakob Vastesson) "byggt ett hus av nyo, ett haver nu i verket, de övriga reparerat, och strax gjort utlagor därföre, utlovandes nu vidare, gården med flit upprätta". Hans Persson tycks ha bott på gården och det var svårt för Jakob Vastesson att få honom därifrån. Den 16 juni 1685 hölls ett extra ting vid Kastelholm "uppå bonden Jakob Vastessons begäran samt på hans bekostnad", som gällde hemmanet i Sandö och processen mot Hans Persson. Den 15 sept samma år hölls ting i Tosarby. Där får Jakob Vastesson tillstånd att bruka hemmanet emedan "han är beställt karl (förmögen) och Hans Persson lös karl". Jakob Vastesson samma dag på resa till Reval (ägde en skuta). Vid tinget i Tosarby den 8 mars 1686 förklarade Jakob Vastesson sig sinnad att bosätta sig på hemmanet i Sandö och lämna skattehemmanet i Lövö till sin son, vilket antecknades. Dock bör Lövöbornas andel på Ådö (Sandö öjen) först avskiljas från Sandöbornas. Att Jakob Vastesson var så nödig att få hemmanet i Sandö beror nog på de fina fiskevatten som hörde till Sandö by. - Vid tinget i Tosarby 26 febr 1678 framkommer att Jakob Vastesson ägde en skuta. Från den hade en fjärding gäddor stulits i Stockholm. Skeppare ombord hade då varit Abraham Jönsson i Ängö. (OA)

Gift med


ffmmmmmm
319 Valborg, död 1698 i Lövö, Vårdö sn. (KA,OA).

[Make 318 ] [Dotter 159 ]

Jakob Vastessons hustru Valborg tycks ha varit en "bullersam kvinna". Hon begav sig till Sandö och Hans Persson 1685 och ställde till bråk där en "lögerdagsmorgon då hon jagat Hans häst och kalvar med en stor käpp med hugg och slag utur en haga han låtit upphägna, dragit dess 6 år gamla barn ur sängen, slagit dess hustru 3 örfilar med en stör". Hon sade att hon gjort detta för att Hans Perssons hustru beskyllt henne för att ha blandat vinet i kyrkan. Hon erkände endast att hon slagit hustrun. Man kan förmoda sig av att ilskan kommit sig av den långa tvisten om hemmanet i Sandö. En annan gång hade Valborg kallat grannen på Jönsas för "Gåårtjuv och fallsker hund". Bonden på Jönsas, Erik Mattsson, hade inkallat grannen på Seffers "men denne ville inte vittna då han varit drucken då detta passerat". (OA) I nov 1698 betalade Mats Jakobsson i Lövö 6 daler kopparmynt för sin avlidne moders lägerställe i kapellet, enligt kyrkans räkenskaper.


fmfffmmf
326 Per Eriksson, död 1714/22. Bonde i Svinö nr 3 (Mellangård), Lumparland sn. (mtl).

[Far 652 ] [Mor 653 ] [Maka 327 ] [Dotter 163 ]

Han tog 1682 över skattehemmanet Mellangård i Svinö efter fadern och brukade det till flykten 1714. Men efter flykten nämns varken han eller hustrun. Sannolikt dog båda i Sverige.

Gift med


fmfffmmm
327 Anna, död 1714/22. Bosatt i Svinö, Lumparland sn. (mtl).

[Make 326 ] [Dotter 163 ]

Nämns 1688-1713.


fmmfffff
352 Hans Jakobsson, född 1633. Kyrkvärd och bonde i Söderby nr 1 (Jakos), Lemland sn. (hfl,bou,F52).

[Far 704 ] [Maka 353 ] [Son176 ]

Han levde ännu 1714, men han dog inte som flykting utan - noterade prästen - "död och begraven hemma".

Gift med


fmmffffm
353 Maria Eriksdotter. Bosatt i Söderby, Lemland sn. (bou).

[Make 352 ] [Son176 ]

Levde 1670. (F)


fmmfffmf
354 Mickel.

[Dotter 177 ]

Endast känd genom barnens fadersnamn.


fmmfmfff
360 Mickel.

[Son180 ]

Endast känd genom barnens fadersnamn.


fmmfmmmf
366 Isak Isaksson, född 1653 i Björsboda, Föglö sn, död (begravd 1 dec 1707) i Björsboda, Föglö sn. Bonde i Björsboda nr 3 (Södergård), Föglö sn. (d,U2).

[Far 732 ] [Mor 733 ] [Maka 367 ] [Dotter 183 ]

Nämnd 1680. Bonde från 1683 till sin död 1707. (U)

Gift 1683 ca med


fmmfmmmm
367 Brita Israelsdotter, född 1656, död (begravd 1 dec 1707) i Björsboda, Föglö sn. (d,U2).

[Make 366 ] [Dotter 183 ]


mffffmmf
390 Johan Gustavsson. Länsman och gästgivare i Degerby, Föglö sn. (Fö101,Ra58).

[Far 780 ] [Mor 781 ] [Dotter 195 ]

Han övertog gästgiveriet i Degerby 1672. (Ra)


mffmmmff
412 Andreas Nicolai Mansnerus, död 1658 i Prästgården, Kumlinge sn. Kyrkoherde i Kumlinge, bosatt i Prästgården, Kumlinge sn. (BH24,F78,Sk72,Sh22).

[Maka 413 ] [Son 206 ]

Rektor vid Björneborgs trivialskola, utnämnd till kyrkoherde i Kumlinge 1642. Blev mot slutet av sin levnad svagsint och sjuklig. (F,Sh22)

Gift med


mffmmmfm
413 Anna Danielsdotter. Bosatt i Prästgården, Kumlinge sn. (F78).

[Make 412 ] [Son 206 ]


mffmmmmf
414 Martinus Olai Hulterstadius, född 1605 usk, död 1681 i Korsö, Brändö sn. Kaplan i Brändö, bosatt i Korsö nr 2 (Östergård), Brändö sn. (BH13,Sh23).

[Dotter 207 ]

Kaplan i Brändö 1639-81. (BH) Enligt Strandbergs herdaminne tillträdde han 1638 och dog 1678.


mfmfffff
416 Erik.

[Son 208 ]

Endast känd genom sönernas fadersnamn.


mfmffmff
420 Mats Eriksson, född 1606/07, död 1688 ca i Hästö, Kökar sn. Bonde i Hästö, Kökar sn. (AE,OA).

[Maka 421 ] [Son 210 ]

Han var måg och bonde på Sottunga nr 5 innan han 1657 tog upp Hästö. Mats Eriksson levde ännu 27 aug 1688.

Gift 1660 ca med


mfmffmfm
421 Margareta, död 1690 ca i Hästö, Kökar sn. (AE,OA).

[Make 420 ] [Son 210 ]

Hon omtalas 1664-90 och var Mats Erikssons tredje hustru.


mfmffmmf
422 Henrik Hansson, född 1630, död 1 april 1710 i Kyrkogårdsö, Kökar sn. Bonde i Kyrkogårdsö, Kökar sn. (d,bou).

[Dotter 211 ]


mfmfmfmf
426 Tomas Jakobsson, född 1640 ca. Bonde i Sottunga nr 3 (Jakas), Sottunga sn. (AE).

[Far 852 ] [Mor 853 ] [Maka 427 ] [Dotter 213 ]

Han var 1675-80 och 1684-1700 bonde på Sottunga nr 3 och var 1701-02 skriven som "far" på hemmanet. (AE)

Gift med


mfmfmfmm
427 Brita Gabrielsdotter. Bosatt i Sottunga, Sottunga sn. (d1742).

[Make 426 ] [Dotter 213 ]


mfmmmfmf
442 Måns Eriksson. Bonde i Jyddö, Föglö sn. (d1733).

[Maka 443 ] [Dotter 221 ]

Han var 1671 bosatt i Överö, Föglö sn (där uppges dottern Anna vara född) och 1684 i Jyddö, Föglö sn (där dottern Karin uppges vara född). Förmodligen är hustrun Valborg Henriksdotter identisk med den dotter Valborg som nämns i mantalslängderna 1670 och 1673 (lucka 1671-72) som dotter på hemmanet Överö nr 2, Henrikas, och som torde varit dotter till Henrik Jakobsson på gården (någon måg Måns omtalas dock inte).

Gift med


mfmmmfmm
443 Valborg Henriksdotter. Bosatt i Jyddö, Föglö sn. (d1733).

[Make 442 ] [Dotter 221 ]


mmfffmff
452 Klas Mickelsson = 300

[Far 904 ] [Mor 905 ] [Maka 453 ] [Son 226 ]


mmfffmfm
453 Margareta Tomasdotter = 301

[Make 452 ] [Son 226 ]


mmfmmmff
476 Mickel = 360

[Son 238 ]


mmmfmfmf
490 Isak Isaksson = 366

[Far 980 ] [Mor 981 ] [Maka 491 ] [Dotter 245 ]


mmmfmfmm
491 Brita Israelsdotter = 367

[Make 490 ] [Dotter 245 ]


mmmfmmff
492 Mickel = 360

[Son 246 ]


*** Generation IX ***


ffffffmff
516 Henrik Jakobsson, född 1615. Bonde i Överö nr 2 (Henrikas), Föglö sn. (mtl).

[Maka 517 ] [Son 258 ]

Nämnd 1635 som måg på svärfaderns hemman i Överö. 1647 är han skriven som bonde på gården och så ännu 1668, men 1670 har sonen Olof Henriksson tagit över. År 1664 uppges Henrik Jakobsson vara "blind". Han levde ännu 1673. (mtl)

Gift 1634 ca med


ffffffmfm
517 Brita Jönsdotter, född 1614, död 1664/66 i Överö, Föglö sn. (mtl).

[Far 1034 ] [Mor 1035 ] [Make 516 ] [Son 258 ]

Hon nämns 1664 men inte 1666 och 1668 uppges Henrik Jakobssons hustru heta Anna. Således har Brita Jönsdotter säkerligen avlidit mellan 1664 och 1666. (mtl)


fffmfmfff
552 Bengt Bengtsson, född 1630 usk, död 1696 i Mickelsö, Vårdö sn. Bonde i Mickelsö nr 2 (Östergård), Vårdö sn. (bou,Tö168).

[Far 1104 ] [Mor 1105 ] [Maka 553 ] [Son 276 ]

Den 5 han 1696 betalade Mats Bengtsson i Mickelsö 4 daler kopparmynt för sin avlidne fader Bengt Bengtssons grav bak i kapellet, enligt kyrkans räkenskaper.

Gift med


fffmfmffm
553 Margareta. Bosatt i Mickelsö, Vårdö sn. (OA,Tö168).

[Make 552 ] [Son 276 ]

En arvstvist som behandlades vid tinget den 27 jan 1693 mellan hennes son Mats Bengtsson i Mickelsö och dennes medarvingar på ena sidan och Sigfrid Siggessons arvingar i Lövö på andra sidan, tyder på att Margareta var dotter till Sigge Jönsson i Lövö (och syster till Sigfrid Siggesson).


fffmmfmff
564 Mats Bengtsson, född 1630 usk, död (begravd 24 maj 1676) i Lövö, Vårdö sn. Bonde i Lövö nr 2 (Södergård), Vårdö sn. (TÅ,OA).

[Far 1128 ] [Mor 1129 ] [Maka 565 ] [Son 282 ]

Gift med


fffmmfmfm
565 Anna Eskilsdotter, född 1635 usk. Bosatt i Lövö, Vårdö sn. (TÅ,OA).

[Far 1130 ] [Mor 1131 ] [Make 564 ] [Son 282 ]

fffmmfmmf
566 Jöns Mattsson, född 1619 i Ängö, Vårdö sn. Bonde i Ängö, Vårdö sn. (mtl,TÅ,OA).

[Far 1132 ] [Mor 1133 ] [Maka 567 ] [Dotter 283 ]

Brukade enstaka hemmanet Ängö. I jordeboken 1661 beskrivs gården på följande vis: "Åkern sandblandad svartmylla, ängen är hårdvall, skog allenast till brännved, mulbetet till nödtorften, några få humlestänger, fiskevatten till fem strandströmmingsvarp, skötläggning 1 1/2 mil när". (OA) Jöns Mattsson sände 1666 en skrivelse till "ehrewyrdige prosten Boetius Murenius" i Saltvik. Denna skrivelse upptar en anhållan vari Jöns ansöker om "rum" för sig och sin familj i Lumparlands nya Capell. (Acta visitatoria). (TÅ650522)

Gift med


fffmmfmmm
567 Maria Eriksdotter, död 1695 i Ängö, Vårdö sn. (mtl,OA).

[Make 566 ] [Dotter 283 ]

Vid tinget i Tosarby, Sund sn, den 14 jan 1685 klagade hustru Kerstin Eriksdotter i Persnäs efter penningar hon givit sin syster Maria i Ängö att förvara. Maria hade blivit bestulen och friades av tinget enär stölden var känd i hela socknen. (Denna Maria torde vara Jöns Mattssons hustru i Ängö och genom tingsprokollet får vi alltså veta att hon hette Eriksdotter). (OA) Den 3 mars 1695 betalade Erik Mattsson i Lövö 6 daler kopparmynt för sin svärmoders, hustru Maria i Ängö, grav inne i kapellet emot kordörren, enligt kyrkans räkenskaper.


ffmfmmfff
600 Mickel Henriksson. Bonde i Sottunga nr 6 (Klasas), Sottunga sn. (RR).

[Maka 601 ] [Son300 ]

Han var bonde enligt mtl 1635-38. Enligt mtl 1635 uppges han vara 94 år gammal. (RR) Han levde ännu 1643, gammal och förlamad, över 90 år gammal. (AE)

Gift med


ffmfmmffm
601 Karin, född 1585. Bosatt i Sottunga, Sottunga sn. (RR).

[Make 600 ] [Son300 ]

Nämnd i mtl 1635 och uppges då vara 50 år gammal. (RR)


ffmmmffff
624 Jöns Mattsson = 566

[Far 1248 ] [Mor 1249 ] [Maka 625 ] [Son312 ]


ffmmmfffm
625 Maria Eriksdotter = 567

[Make 624 ] [Son312 ]


ffmmmffmf
626 Göran Jakobsson, född 1615 usk. Landbonde i Bastö, Finström sn. (ÅVI).

[Far 1252 ] [Mor 1253 ] [Maka 627 ] [Dotter 313 ]

Landbonde 1655-74.

Gift med


ffmmmffmm
627 Ilja. Bosatt i Bastö, Finström sn. (ÅVI).

[Make 626 ] [Dotter 313 ]

Hon var änka när hon gifte sig med Göran Jakobsson.


ffmmmmfff
632 Sigge Jönsson, född 1595. Bonde i Lövö nr 4 (Seffer), Vårdö sn. (mtl,OA).

[Far 1264 ] [Maka 633 ] [Son316 ]

Enligt mantalslängden 1635 bodde på gården bonden Sigge Jönsson, 40 år, och hans hustru Gertrud, 39 år, samt en 14-årig piga Brita. I 1649 års längd är Sigge Jönsson noterad som "förlamad", men han levde ännu 1652, enligt forskaren Ole Andersson i Vargata.

Gift med


ffmmmmffm
633 Gertrud, född 1596. (OA).

[Make 632 ] [Son316 ]


ffmmmmmff
636 Vaste Olofsson, född 1595 i Grundsunda, Vårdö sn. Kyrkvärd, nämndeman och bonde i Prästö, Vårdö sn. (OA).

[Far 1272 ] [Maka 637 ] [Son318 ]

Nämndeman 1629. Kyrkvärd 1649. Han levde ännu 1654.

Gift med


ffmmmmmfm
637 Marina Eriksdotter, född 1605 i Prästö, Vårdö sn. (OA).

[Far 1274 ] [Make 636 ] [Son318 ]


fmfffmmff
652 Erik Persson, död (begravd 7 juni 1693) i Svinö, Lumparland sn. Bonde i Svinö nr 3 (Mellangård), Lumparland sn. (d,mtl).

[Maka 653 ] [Son326 ]

Han brukade åtminstone från 1661 till 1681 skattehemmanet Mellangård i Svinö om 3/4 mantal eller 99 jordmarker. Sonen Per Eriksson tog över från 1682.

Gift med


fmfffmmfm
653 Anna. Bosatt i Svinö, Lumparland sn. (mtl).

[Make 652 ] [Son326 ]

Nämnd 1677-83.


fmmffffff
704 Jakob Simonsson. Bonde i Söderby nr 1 (Jakos), Lemland sn. (bou).

[Son352 ]


fmmfmmmff
732 Isak Henriksson, född 1623 ca i Björsboda, Föglö sn. Bonde i Björsboda nr 3 (Södergård), Föglö sn. (U2).

[Far 1464 ] [Mor 1465 ] [Maka 733 ] [Son366 ]

Nämnd ännu 1683.

Gift med


fmmfmmmfm
733 Justina. Bosatt i Björsboda, Föglö sn. (U2).

[Make 732 ] [Son366 ]

Nämnd 1652-1677.


mffffmmff
780 Gustav Hansson Winberg. Hejderidare; gästgivare i Degerby, Föglö sn. (Fö98).

[Maka 781 ] [Son390 ]

Upptog samtliga sex hemman i Degerby från öde år 1624 tillsammans med en bonde. Han övertog de tre hemmanen i Nederbyn och bosatte sig på den tomt där "Enigheten" i dag står. (Fö)

Gift med


mffffmmfm
781 NN. Bosatt i Degerby, Föglö sn. (Fö100).

[Make 780 ] [Son390 ]


mfmfmfmff
852 Jakob Eriksson. Bonde i Sottunga nr 3 (Jakas), Sottunga sn. (AE).

[Far 1704 ] [Mor 1705 ] [Maka 853 ] [Son426 ]

Nämnd 1643-64 som bonde på hemmanet Sottunga nr 3, Jakas. (AE)

Gift med


mfmfmfmfm
853 Maria. Bosatt i Sottunga, Sottunga sn. (AE).

[Make 852 ] [Son426 ]


mmfffmfff
904 Mickel Henriksson = 600

[Maka 905 ] [Son452 ]


mmfffmffm
905 Karin = 601

[Make 904 ] [Son452 ]


mmmfmfmff
980 Isak Henriksson = 732

[Far 1960 ] [Mor 1961 ] [Maka 981 ] [Son490 ]


mmmfmfmfm
981 Justina = 733

[Make 980 ] [Son490 ]


*** Generation X ***


ffffffmfmf
1034 Jöns Vastesson, född 1575. Bonde i Överö nr 2 (Henrikas), Föglö sn. (mtl).

[Far 2068 ] [Maka 1035 ] [Dotter 517 ]

Nämnd 1635. (mtl)

Gift med


ffffffmfmm
1035 Maria. Bosatt i Överö, Föglö sn. (mtl).

[Make 1034 ] [Dotter 517 ]

Nämnd 1635. (mtl)


fffmfmffff
1104 Bengt Mattsson, född 1599 i Mickelsö, Vårdö sn, död 1646 i Mickelsö, Vårdö sn. Bonde i Mickelsö nr 2 (Östergård), Vårdö sn. (mtl,Tö168).

[Far 2208 ] [Mor 2209 ] [Maka 1105 ] [Son552 ]

Gift med


fffmfmfffm
1105 Karin, född 1601. Bosatt i Mickelsö, Vårdö sn. (Tö168).

[Make 1104 ] [Son552 ]


fffmmfmfff
1128 Bengt Mattsson, född 1600 usk, död 1670 i Lövö, Vårdö sn. Bonde i Lövö nr 2 (Södergård), Vårdö sn. (OA).

[Maka 1129 ] [Son564 ]

Enligt ett tingsprotokoll av den 10 mars 1670 framgår att "Matz Bengtssin i Löföö waar nu förhindradh af Sahl. sin fadhers Lijk, at närwara på tinget". Tydligen stod Bengt Mattsson lik vid denna tid, vilket betyder att han avled i början på mars 1670.

Gift med


fffmmfmffm
1129 Anna Persdotter, född 1605 usk. Bosatt i Lövö, Vårdö sn. (OA).

[Far 2258 ] [Mor 2259 ] [Make 1128 ] [Son564 ]


fffmmfmfmf
1130 Eskil Olofsson, född 1612 i Bussö, Vårdö sn. Bonde i Bussö, Vårdö sn.
(mtl,OA).

[Far 2260 ] [Mor 2261 ] [Maka 1131 ] [Dotter 565 ]

Gift med


fffmmfmfmm
1131 Brita, född 1613. Bosatt i Bussö, Vårdö sn. (mtl,OA).

[Make 1130 ] [Dotter 565 ]


fffmmfmmff
1132 Mats Andersson, född 1579 i Ängö, Vårdö sn. Nämndeman och bonde i Ängö, Vårdö sn. (mtl,OA).

[Far 2264 ] [Maka 1133 ] [Son566 ]

Han var nämndeman bland annat vid tinget 15 febr 1624 och vid flera därpå följande ting och ännu vid tinget 26 maj 1651. År 1643 betalade han i tionde värdet av 4 skylar och 5 band råg samt 1 band korn. Vid tinget den 13 mars 1653 begärde Mats Andersson i Ängö att få skifta arvet mellan sig och dess syskon Erik, Simon, Lars och Anders Anderssöner samt Maria och Karin Andersdöttrar. (OA) Enligt mantalsängden 1635 beboddes gården i Ängö av Mats Andersson, 56 år, hustrun Sara, 40 år, samt sönerna Per, 19 år och Jöns, 16 år, samt två pigor.

Gift med


fffmmfmmfm
1133 Sara, född 1595. Bosatt i Ängö, Vårdö sn. (OA).

[Make 1132 ] [Son566 ]

Levde 1635.


ffmmmfffff
1248 Mats Andersson = 1132

[Far 2496 ] [Maka 1249 ] [Son624 ]


ffmmmffffm
1249 Sara = 1133

[Make 1248 ] [Son624 ]


ffmmmffmff
1252 Jakob Larsson, född 1585 usk. Klockare; landbonde i Bastö, Finström sn. (ÅVI).

[Far 2504 ] [Mor 2505 ] [Maka 1253 ] [Son626 ]

Han var klockare i Finström och landbonde på Bastö. Levde 1635.

Gift med


ffmmmffmfm
1253 Brita. Bosatt i Bastö, Finström sn. (ÅVI).

[Make 1252 ] [Son626 ]


ffmmmmffff
1264 Jöns Signetsson, född 1565 usk. Bonde i Lövö nr 4 (Seffers), Vårdö sn. (OA).

[Far 2528 ] [Mor 2529 ] [Son632 ]

Nämnd i jordeboken 1597 och senare. (Åländska handlingar II:II:1) Han nämns i en släktutredning i Ålands dombok 1606, där hans far, farfar och farfarsfar framkommer. (Åländska handlingar III:II:1, sid 86).


ffmmmmmfff
1272 Olof Persson, född 1559. Bonde i Grundsunda nr 2 (Utby), Vårdö sn. (mtl,OA).

[Son636 ]

Nämnd i mtl 1635 (var då 76 år). I domboken 27 juli 1648 framkommer att han åtminstone hade barnen Bertil, Vaste, Lars och Kerstin gift med Måns Olofsson i Vargata. (OA)

ffmmmmmfmf
1274 Erik Jakobsson, född 1570 i Prästö, Vårdö sn. Nämndeman och bonde i Prästö, Vårdö sn. (OA).

[Far 2548 ] [Mor 2549 ] [Dotter 637 ]

Nämndeman 1624 och 1626. Notering om honom i mtl 1644: 'ligger på säng af åldersoms fehl'. (OA)


fmmfmmmfff
1464 Henrik Olofsson, född 1575 ca. Bonde i Björsboda nr 3 (Södergård), Föglö sn. (U2).

[Maka 1465 ] [Son732 ]

Nämnd första gången som bonde 1606 då han upptar ett öde hemman, nuvarande Björsboda nr 3. Nämnd som 90-åring (60?) 1635 och kvar ännu 1636. (U)

Gift 1606 ca med


fmmfmmmffm
1465 Maria, född 1575 ca. Bosatt i Björsboda, Föglö sn. (U2).

[Make 1464 ] [Son732 ]

Nämnd som 80-åring (60?) 1635. (U)


mfmfmfmfff
1704 Erik Olofsson, född 1578 ca. Bonde i Sottunga nr 3 (Jakas), Sottunga sn. (AE).

[Maka 1705 ] [Son852 ]

Nämnd 1635-41.

Gift med


mfmfmfmffm
1705 Ingrid, född 1594 ca. Bosatt i Sottunga, Sottunga sn. (AE).

[Make 1704 ] [Son852 ]

Nämnd 1635.


mmmfmfmfff
1960 Henrik Olofsson = 1464

[Maka 1961 ] [Son980 ]


mmmfmfmffm
1961 Maria = 1465

[Make 1960 ] [Son980 ]


*** Generation XI ***

ffffffmfmff
2068 Vaste Jönsson. Nämndeman och bonde i Överö nr 2 (Henrikas), Föglö sn. (mtl).

[Far 4136 ] [Son1034 ]

Nämnd 1597-1602. (mtl) Han var nämndeman vid tinget den 22 juni 1601, som hölls i Hummersö, Föglö sn. (domb)


fffmfmfffff
2208 Mats Bengtsson, född 1556. Bonde i Mickelsö nr 2 (Östergård), Vårdö sn. (mtl,Tö168).

[Far 4416 ] [Maka 2209 ] [Son1104 ]

Han och hustrun levde enligt mantalslängden 1635 hos sonen Bengt i Mickelsö (de anges då vara 79 respektive 78 år gamla, hustrun dock "ofärdig").

Gift med


fffmfmffffm
2209 Gertrud, född 1557. Bosatt i Mickelsö, Vårdö sn. (mtl,Tö168).

[Make 2208 ] [Son1104 ]


fffmmfmffmf
2258 Per Mattsson, född 1583 usk, död 1628 i Lövö, Vårdö sn. Bonde i Lövö nr 2 (Södergård), Vårdö sn. (OA).

[Far 4516 ] [Maka 2259 ] [Dotter 1129 ]

Han övertog gården i Lövö efter äldre brodern Erik Mattsson. Vid tinget den 11 okt 1628 blev det strid om hemmanet sedan Per Mattsson hade avlidit samma år. Hemmanet tilldömdes Pers tre döttrar och en av dem, Anna Persdotter, blev senare gift med Bengt Mattsson och de övertog gården. (OA)

Gift med


fffmmfmffmm
2259 Karin Eriksdotter. Bosatt i Lövö, Vårdö sn. (OA).

[Make 2258 ] [Dotter 1129 ]


fffmmfmfmff
2260 Olof Nilsson, född 1569. Bonde i Bussö, Vårdö sn. (mtl,OA).

[Maka 2261 ] [Son1130 ]

Enligt mantalslängden 1635 bodde på gården bonden Olof Nilsson, 66 år gammal, hans hustru Elin, också 66 år och "huvudsvag", sonen Eskil, 23 år, med hustrun Brita, 22 år, samt pigan Malin, 24 år.

Gift med


fffmmfmfmfm
2261 Elin, född 1569. Bosatt i Bussö, Vårdö sn. (mtl,OA).

[Make 2260 ] [Son1130 ]


fffmmfmmfff
2264 Anders Knutsson, född 1550 usk. Nämndeman och bonde i Ängö, Vårdö sn. (OA).

[Son1132 ]

Nämndeman och "sockendomare" vid flera ting mellan åren 1588 och 1609 samt vid tinget 11 aug 1623. Anders Knutsson hade 1625 2 hästar, 9 kor, 5 ungnör, 4 kalvar, 1 svin, 12 gamla får, 6 unga får, 7 getter och 3 killingar, enligt detta år boskapslängd. (OA)


ffmmmffffff
2496 Anders Knutsson = 2264

[Son1248 ]


ffmmmffmfff
2504 Lars. (ÅVI).

[Maka 2505 ] [Son1252 ]

Gift med


ffmmmffmffm
2505 NN Månsdotter. (ÅVI).

[Far 5010 ] [Make 2504 ] [Son1252 ]


ffmmmmfffff
2528 Signet Björnsson, född 1535 usk. Bonde i Lövö nr 4 (Seffers), Vårdö sn. (OA).

[Far 5056 ] [Maka 2529 ] [Son1264 ]

Nämnd som bonde på Seffers 1557-67. År 1568 var hustru Gödel, sannolikt hans änka, skriven för gården och hon är säkert identisk med den hustru (utan angivet namn) som brukade gården 1569. Enligt silverskatteregistret 1571 var en Mats Eriksson bonde på Seffers, möjligen en måg, men på 1590-talet hette bonden Jöns Signetsson. -Enligt domboken den 30 juni 1606 hette hans far Björn Persson och hans farfar var en Per i Mångstekta, Sund sn. Fadern torde vara identisk med den Björn i Mångstekta, som nämns i 1537 års röktalsbok.

Gift med


ffmmmmffffm
2529 Göle. Bosatt i Lövö, Vårdö sn. (OA).

[Make 2528 ] [Son1264 ]

Nämnd 1568-1569.


ffmmmmmfmff
2548 Jakob Bertilsson. Nämndeman och bonde i Prästö, Vårdö sn. (OA).

[Maka 2549 ] [Son1274 ]

Nämndeman 1606 och 1608. Han avled före 1635.

Gift med


ffmmmmmfmfm
2549 Valborg, född 1546. Bosatt i Prästö, Vårdö sn. (OA).

[Make 2548 ] [Son1274 ]

Levde ännu 1635.


*** Generation XII ***


ffffffmfmfff
4136 Jöns Vastesson. Bonde i Överö nr 2 (Henrikas), Föglö sn. (mtl).

[Son 2068 ]

Nämnd 1537-1569. (mtl)


fffmfmffffff
4416 Bengt Gislesson, född 1530 usk. Bonde i Mickelsö nr 2 (Östergård), Vårdö sn. (Tö168,OA).

[Son 2208 ]

Nämnd 1564. Enligt OA var han gift med hustru Ursula, som nämns i jordeboken 1597.


fffmmfmffmff
4516 Mats Olofsson, född 1550 usk. Bonde i Lövö nr 2 (Södergård), Vårdö sn. (OA).

[Son 2258 ]

Nämnd 1597-1605 och 1614 (omtalas 1614 som "gamle Mats Olofsson" eftersom det samtidigt fanns en yngre namne i byn). Han kan förmodas vara son till företrädaren på gården Olof Ravalsson, nämnd 1557-71.


ffmmmffmffmf
5010 Måns Persson. Bosatt i Ytterby, Jomala sn. (ÅVI,G93,SoH50).

[Far 10020 ] [Dotter 2505 ]

Uppgifterna om honom och hans förfäder är hämtade ur Per Månsson Utters släktanteckningar i Genealogica 41, folio 270-270v, förvarade i Sveriges riksarkiv. (G93)


ffmmmmffffff
5056 Björn Persson, född 1500 usk. Bonde i Mångstekta, Sund sn. (OA).

[Far 10112 ] [Son 2528 ]

Nämnd i jordeboken 1537. (Åländska handlingar II:I:2)

 


*** Generation XIII ***

ffmmmffmffmff
10020 Per Olofsson. (ÅVI,SoH50).

[Far 20040 ] [Son5010 ]


ffmmmmfffffff
10112 Per. Bonde i Mångstekta, Sund sn. (OA).

[Son5056 ]


*** Generation XIV ***

ffmmmffmffmfff
20040 Olof Utter. (ÅVI,SoH50).

[Son10020 ]


Forskare:
©  Håkan Skogsjö, Mariehamn
Denna sida är skapad med datorprogrammet Holger6 2002-03-07

Powered by Spearhead Software Labs Joomla Facebook Like Button