Av Håkan Skogsjö, Mariehamn
Uppdaterad 24 aug 1998

UPPLAGA 1 MARS 1998. Här nedan presenterar jag min morfarsfars förfäder, som till största delen håller sig i östra Södermanland (socknar som Runtuna, Helgona, Råby-Rönö, Husby-Oppunda, Hölö och Västerlung). Uppgifterna härrör från egna forskningar i kyrkoböcker, domböcker och skattelängder. Kompletteringar och rättelser mottages tacksam här.

Källor anges inom parentes. Bland förkortningarna må följande förklaras: f = födelseboken, v = vigselboken, d = dödboken, hfl = husförhörslängd. CE = Uppgifter erhållna av Camilla Eriksson, Oxelösund. RJ = Uppgifter erhållna av Ragnar Jonsell, Jönköping. SvA = Svenska Antavlor. UB= Uppgifter meddelade av Ulf Berggren.


1 Philip Theodor Hellström, född 8 febr 1853 i Periodens pappersbruk,
Helgona sn (D), död 6 jan 1930 i Stockholm (Matteus). Typograf, bosatt
i Stockholm. (fd,SvA10).
[ Far 2 ] [ Mor 3 ]

Efter avslutad skolgång började Philip Hellström arbeta inom pappersindustrin på hemorten. Men snart blev storstaden alltför lockande och 1869 begav han sig - 17 år gammal - till Stockholm. Hans första arbete var hos en J.A. Isoz, men dennes verksamhet är inte känd. På grund av den rådande bostadsbristen tvingades Philip att bo inneboende hos sin bror, skräddargesällen Johan Fredrik Hellström, som i sin tur var inneboende hos skräddargesällen J. Hallin. I maj 1870 anställdes Philip Hellström vid August Schumburgs sten- & boktryckeri. Han arbetade där till februari 1878, då han på egen begäran lämnade arbetsplatsen. Han titel ändras ett flertal gånger under denna period: stentryckeriarbetare, stentryckarlärling, boktryckarelev, boktrycksarbetare och slutligen snällpresstryckare. I oktober 1879 flyttade Philip till Mäster Samuelsgatan 51 A. Ungefär vid denna tidpunkt startade han också diversehandel på Kammakargatan 18 Adolf Fredriks församling. Rörelsen gick troligen inte nämnvärt bra, eftersom han åter sökte anställning hos August Schumburg i november 1880 som snällpresstryckare. Därifrån fick han avsked i oktober 1884 på grund av att affären upphörde. Philip slutade ungefär samtidigt med sin egen affärsrörelse. I stället fick han i februari 1885 anställning vid det nystartade Nya AB Hemlandsvännens förlagsexpedition, som låg i Sundbyberg. Bolaget bytte 1896 namn till Svenska Tryckeriaktiebolaget, då det flyttade till Kungsgatan i Stockholm. Vid detta tryckeri stannade Philip till pensioneringen vid 76 års ålder den 31 mars 1929 ('då krafterna avtagit och han behöver vila', som faktor Hasselgren uttryckte det i anställningsintyget han skrev ut den 4 april samma år, och fortsatte: 'Hellström har under denna långa tid alltid iakttagit ett hedrande uppförande och skött sitt arbete till vår fulla belåtenhet, varför jag å tryckeriets vägnar framför ett hjärtligt tack till herr Hellström för den långa arbetstiden och den plikttrogenhet han visat'). Han beviljades 600 kronor årligen i pension. - Den 15 dec 1895 hade Philip gått med i typograferas fackförening: Typografiska föreningen. Något om arbetsvillkoren bör nämnas: enligt den nya tariff för typografer som kom 1903 var minimilönen 24 kronor per vecka efter 24 år fyllda samt 15 procents lokaltillägg. Arbetstiden sänktes från 58 till 54 timmar per vecka och midsommarafton och julafton var lediga från klockan 14.00. Till detta bör läggas att han arbetade i trånga lokaler som var mörka och dåligt ventilerade. Kungliga Sällskapet Pro Patria beslöt 21 dec 1914 att tilldela Philip en guldmedalj, storlek mindre, att bäras på bröstet för 'trettio års plikttrogen tjänst'. Medaljen delades ut söndagen den 3 jan 1915, då Svenska Tryckeri AB fyllde 30 år. Menyn vid detta tillfälle var smörgåsbord och kalkon, efterrätt och kaffe. En tidning, okänt vilken, beskriver evenemanget så här: "AFFÄRSJUBILEUM. Svenska tryckeriaktiebolaget firade i söndags sin 30-åriga tillvaro med en minnesfest, vid vilken fem inom bolaget anställda personer för långvarig och trogen tjänst belönades med guldmedaljer. Närvarande vid festen voro bolagets styrelse jämte övriga delägare och några särskilt inbjudna samt den till ett antal av cirka 160 personer uppgående tjänste- och arbetspersonalen. Hälsningstal hölls av verkställande direktören N.J. Bengtsson, och under supéen förrättades medaljutdelning av styrelsens ordförande, d:r E.J. Ekman, som med ett varmhjärtat hyllningstal för det trogna arbetet överlämnade Pro Patrias guldmedaljer till följande personer: den större guldmedaljen till faktor C.A. Hasselgren och maskinisten C. Pettersson för respektive 30- och 28-årig tjänst och den mindre guldmedaljen till fru G. Wretlind, tryckaren F.T. Hellström och pappersskäraren J. Tankred för respektive 20, 30 och 28 års tjänst. Omedelbart efter supén hölls av pastor A.J. Holmbäck ett fosterländskt tal, som avslöts med ett leve för fosterlandet och avsjungandet av Du gamla, du fria, varefter även ett leve höjdes för freden i Norden och det fredliga arbetet. Vid kaffet tackade d:r Ekman i ett längre av rörelse präglat anförande såväl bolagets administration som hela dess personal för dess förtjänstfulla arbete, som medfört bolagets framgång och utveckling. Under denna senare del av festen underhöllos gästerna mellan talen med sång, musik och deklamation. Den angenämna festen var den första som ägde rum i den ståtliga festvåning som inretts i Hantverksföreningens nybyggnad vid Brunkebergstorg." - Philip Hellström var djupt religiös och medlem av Stockholms fjärde baptistförening. Även hans hustru hade blivit baptist vid vigseln, vilket hennes mor som var hoofian ogillade mycket starkt. Philip avled klockan 3.00 på natten till den 6 januari 1930 av lunginflammation. Han jordfästes vid Bromma kyrka lördagen den 11 januari. Bouppteckningen redovisade tillgångar om 24.582:39 kronor och skulder om 7.956:98 kronor. Den största tillgången var sparade medel på banken som uppgick till 11.827:89. - Slutligen en förteckning över de kända adresser som Philip Theodor Hellström bodde på i Stock- holm. 1870: Lilla Nygatan 8 i Nikolai församling; 1872: Bollhusgränd 1 D som inneboende hos brodern Johan Fredrik Hellström som i sin tur var inneboende hos skräddargesällen J.Hallin (Philip var anställd som arbetare hos litografen August Schumburg vid Klara Södra Kyrkogata 18); 1875: Köpmangatan 22, också nu tillsammans med brodern (Philip är boktryckerielev hos Schumburg); 1876: Hamngatan 38; 1879-82: Mäster Samuelsgatan 51 i Klara församling (åren 1880-82 är han diversehandlande med affär 1880 på Kammakaregatan 18 och 1881-82 på Mäster Samuelsgatan 51; han är också upptagen i Stockholms adresskalender); 1884: Saltmätargatan 12 D (boktryckeriarbetare); 1885: Regeringsgatan 60 i Jakobs församling (boktryckeriarbetare). Senare samma år flyttade han till Sundbyberg i Bromma sn (i samband med den nya anställningen). Där var han hösten 1885 bosatt på Mathildefrid, hösten 1886 på Ekensberg, 1888 i Telefonhuset, Landsvägen (huset låg inne på nuvarande gården till Stads- och Telehuset). Senhösten 1889 flyttade han till Solna församling och bosatte sig i Gunhem, Nya Alby och Villa Mamre, Köpmangatan 11 (ungefär vid slutet av Humblegatan; Köpmangatan ungefär vid Alby skola i Sundbyberg). 1896 återvände han till Stockholm och bodde i februari 1896 på Västerlånggatan 79 i Nikolai församling (konstförvant), 1896-97 på Upplandsgatan 53 i Adolf Fredriks församling, 1898-1901 på Uppsalagatan 10 (nuvarande Gästrikegatan), 1901-17 på Sigtunagatan 6, 1917-23 på Dalagatan 72 och från 1924 på Vikingagatan 28. (Levnadsteckning sammanställd av Håkan Skogsjö 30 april 1975)

Gift 27 sept 1896 i Stockholm (Adolf Fredrik) med Ida Josefina Brissman, född 17 mars 1858 i Aspås, Tvärred sn (P), död 25 okt 1942 i Stockholm (Kungsholm). Sybehörsaffärsinnehavarinna. (f,hfl,SvA10).
Hon konfirmerades den 28 sept 1873 och begick nattvarden första gången i Tvärreds kyrka den 5 okt samma år. (konf) Hon flyttade 1879 från föräldrahemmet i Enebacken, Tvärred sn, och anlände den 22 april samma år till Stockholm, enligt ett brev som hon skrev den 22 april 1939 till kusinen Hildegard Henrietta i Boston, Masachusetts, USA (hon tog dock inte ut flyttningsattest förrän den 17 nov 1879). I samma brev skriver hon: 'Jag är inte stark; har mycket värk; men jag har inte behöft ligga någon dag se'n jag kom ifrån sjukhuset, 1935, jag har så gott som jag kan önska (inga bekymmer)'. På 1890-talet hade Ida sybehörsaffär i Stockholm. Hon var metodist tills hon gifte sig, då hon blev baptist för att makarna skulle kunna göra sällskap på mötena. De sista sju åren i sitt liv bodde hon på ett ålderdomshem på Fleminggatan 20 på Kungsholmen. (muntl)

Barn:

 

 • Sven

  Gustaf Filip Hellström, född 2 jan 1897 i Stockholm (Adolf Fredrik), död 31 dec 1968 i Stockholm (Hedvig Eleonora). Vaktmästare, bosatt i Stockholm. Arbetade 1912-14 som biträde på fondavdelningen vid AB Arbetareringens Bank, 1915 som kontorist på bokbinderiavdelningen vid AB P.A.Norstedt & Söner, 1916-21 som vikarierande kassör och bokförare vid Gunnar Kassman & Co Bankirkommanditbolag expediton, 1922 i kompanjonskap agentur för tyska firmor i maskiner och tryckfärger, 1923-28 som expeditionsföreståndare vid Annonsbyrån Sten AB, 1929-40 som försäljare av annonser för vecko- och facktidskrifter, 1941-45 beredskapstjänst vid LV 3 (utbildning och tjänst som materialredogörare vid skilda fältförband), 1946 som försäljare av bokföringssystem/ Vedcentralen i Stockholm, 1947-48 med skötsel av expeditionella och kamerala uppgifter vid P.M. Günther Ingeniörsbyrå och 1949-52 som expeditionsföreståndare och ackvisitör vid Velox Express. (Uppgifterna enligt egenhändig meritförteckning sannolikt från 1950-talet)
  Gift 6 dec 1919 i Stockholm (Rådhuset) med

   

  Märta

  Elvira Bergvall, född 4 jan 1897 i Stockholm (Johannes), död 9 jan 1971 i Stockholm (Bromma). Modist. Hon skilde sig från Gustaf Hellström den 7 maj 1935 och levde sedan ensam, bosatt på Stopvägen 71 i Bromma. Hon led av svår ledgångsreumatism de sista 15 åren av sitt liv, som gjorde henne rullstolsbunden. Hon dog på Sankt Görans sjukhus av pancreatitis acuta och kronisk cholecystis (akut bukspottkörtelsinflammation och kronisk gallblåseinflammation).
  Gift 194... med

  Dagmar

  Eleonora Uppgren, död 15 juli 1956.

 

 

 • Nanny

  Augusta Lovisa Hellström, född 4 okt 1898 i Stockholm (Adolf Fredrik), död 5 juli 1900 i Stockholm. Hon avled av barnkolera när modern sommarvistades med de två barnen hos sina föräldrar i Gästared, Gullered sn, och begravdes på Gullereds kyrkogård. Barnkolera är - enligt uppslagsboken - en akut matsmältningsrubbning hos spädbarn med svår diarré, kräkningar, intorkning, viktförlust, feber och starkt påverkat allmäntillstånd, som uppträder hos flaskbarn och vid hastig avvänjning.

 • Erik

  Theodor Eugén Hellström, född 26 nov 1900 i Stockholm, död 10 aug 1967 i Stockholm (Årsta). Maskinist. Han dog av lungcancer. Gift 18 aug 1928 i Stockholm (Oskar) med Aino Sanelma Kvist (Jalonen), död 1965.

  *** Generation I ***

  f
  2 Anders Nilsson Hellström, född 6 april 1796 i Uppsa Övergården, Runtuna sn (D), död 24 jan 1864 i Periodens pappersbruk, Helgona sn (D). Pappersmakaregesäll i Periodens pappersbruk, Helgona sn (D). (fvd,hfl).
  [ Far 4 ] [ Mor 5 ] [ Maka 3 ] [ Proband 1 ]

  'Gossen' Anders Nilsson inflyttade 1809 från "S.T." till Svansta Sörgården, Helgona sn (D), och flyttade 1810 därifrån till Periodens pappersbruk, Helgona sn, där han skrevs som lärling. I följande hfl (1811-15) är han för första gången noterad med namnet Hellström (då stavat Hällström) - gissningsvis inspirerat av sockennamnet Helgona - och han begick nattvarden första gången 27 maj 1813. Han dog av allmän svaghet.

  Gift 19 nov 1829 i Helgona sn (D) med nästa ana

  Barn:

   

 • Karl August Hellström, född 25 nov 1829 i Periodens pappersbruk, Helgona sn (D). Pappersmakargesäll i Periodens pappersbruk, Helgona sn (D). (hfl). Flyttade 21 okt 1854 till Turinge sn (D). Inflyttade 1857 från Valbo sn till Periodens pappersbruk som pappersgesäll. Utflyttade 1859 till Turinge sn. Inflyttade 23 nov 1861 från Bo till Periodens pappersbruk som pappersgesäll. Utflyttade 8 juli 1868 till
  obestämd ort (möjligen Turinge sn). (hfl)

 • Sofia Vilhelmina Hellström, född 28 dec 1832 i Periodens pappersbruk, Helgona sn (D). Flyttade 5 nov 1850 till Nyköpings Västra församling. Inflyttade 1853 därifrån till Perioden och flyttade 1854 till Skolhuset, Helgona sn, piga där. Utflyttade 1855 till Nyköpings Västra. Inflyttade 1858 därifrån till Perioden som piga. Utflyttade 1859 till Nyköpings Västra. Inflyttade 1860 därifrån till Perioden som
  piga och utflyttade 29 okt 1861 till Stockholm. (hfl)
  Utomäktenskaplig förbindelse 1856 med
  NN.

 • Gustav Vilhelm Hellström, född 21 mars 1835 i Periodens pappersbruk,Helgona sn (D). (hfl). Flyttade 20 nov 1850 till Nyköpings Västra församling. (hfl)

 • Johan Fredrik Hellström, född 5 mars 1838 i Periodens pappersbruk, Helgona sn (D). Skräddargesäll i Stockholm. (mu). Ofärdig. Flyttade 1857 till Nyköpings Västra. (hfl) Flyttade senare till Stockholm. I november 1871 (vid 1872 års mantalsskrivning) var han inneboende hos skräddargesällen J. Hallin på Bollhusgränd 1 D (tillsammans med brodern Philip) och uppgav sig vara
  'utan condition'. Vid mantalsskrivningen 1875 bodde bröderna på Köpmangatan 22 i Sankt Nikolai församling och Johan Fredrik var också nu arbetslös ('för närvarande utan condition'). (mu)

 • Anna Lovisa Hellström, född 28 aug 1840 i Periodens pappersbruk, Helgona sn (D), död 29 febr 1844 i Periodens pappersbruk, Helgona sn (D). (hfl).

 • Alfred Ferdinand Hellström, född 31 mars 1843 i Periodens pappersbruk, Helgona sn (D). Pappersmakarlärling i Periodens pappersbruk, Helgona sn (D). (hfl). Flyttade 1860 till Nyköpings Östra. Inflyttade 31 okt 1862 därifrån till Perioden som papperslärling. Utflyttade 28 okt 1864 till Nyköpings Östra. (hfl) Han dömdes 29 aug 1889 för lösdriveri och dömdes till 6 månaders tvångsarbete, som han avtjänade på fångvårdsanstalten i Jönköping. I fångrullan ges följande upplysningar om honom: Hemma 21 år därunder han arbetat med pappersmakeri, kom sedan på mekanisk verkstad. Före detta artillerist, järnarbetare. Begick nattvarden första gången 1860 i Nyköping och senast 1880 på Karlsborg. Ogift, skriven i Katarina församling i Stockholm. Tidigare 1886 för lösdriveri dömd till 3 månaders tvångsarbete. Kunskap ringa, kan ej skriva. Lösgiven 23 febr 1890. (Fångvårdsanstalten i Jönköping D III: d 12, folio 163, nr 115)

 • Klara Matilda Hellström, född 6 aug 1846 i Periodens pappersbruk, Helgona sn (D), död 4 mars 1848 i Periodens pappersbruk, Helgona sn (D). (hfl).

 • Axel Leonard Hellström, född 2 mars 1849 i Periodens pappersbruk, Helgona sn (D). (hfl). Flyttade 23 okt 1865 till Nyköpings Västra.

 • Philip Theodor Hellström, född 8 febr 1853, se ana 1.

  m
  3 Anna Lovisa Setterqvist, född 9 febr 1811 i Ullevi, Sankt Nikolai sn (D), död 3 april 1870 i Periodens pappersbruk, Helgona sn (D). (fvd,hfl).
  [ Far 6 ] [ Mor 7 ] [ Make 2 ] [ Proband 1 ]

  Hon dog av lungsot.

  Gift 19 nov 1829 i Helgona sn (D) med föregående ana


  *** Generation II ***

  ff
  4 Nils Persson, född 9 juli 1760 i Morpan, Råby-Rönö sn (D), död 26 aug 1811 i Bönsta, Helgona sn (D). Bonde i Uppsa Övergård, Runtuna sn (D). (fv,hfl).
  [ Far 8 ] [ Mor 9 ] [ Maka 5 ] [ 2 ]

  Han flyttade hösten 1788 från modern i Tunsäter, Helgona sn (D). Efter vigseln 1789 övertog Nils Persson svärfaderns hemman i Sundby, Runtuna sn, men flyttade våren 1791 med familjen till Uppsa Övergård i samma socken. 1804/05 flyttade familjen därifrån till Lund, Runtuna sn, där Nils Persson skrevs som torpare. Familjen flyttade därifrån omkring 1806, okänt varthän.

  Gift 12 juli 1789 i Runtuna sn (D) med nästa ana

  Barn:

   

 • Per Nilsson, född 25 sept 1789 i Sundby, Runtuna sn (D). (f,hfl).

 • Anna Stina Nilsdotter, född 17 maj 1792 i Uppsa Övergård, Runtuna sn (D). (f,hfl). Hon inflyttade 1810 från Nyköpings Västra församling till Vackersätter, Helgona sn, där hon skrevs som tjänsteflicka. Hon flyttade samma år till Sjöstugan. (hfl)

 • Anders Nilsson Hellström, född 6 april 1796, se ana 2.

  fm
  5 Anna Olofsdotter, född 13 febr 1757 i Sundby, Runtuna sn (D),död 16 febr 1834 i Periodens pappersbruk, Helgona sn (D). (fv12d,hfl).
  [ Far 10 ] [ Mor 11 ] [ Make 4 ] [ 2 ]

  Inflyttade 1812 som änka med dottern Anna Stina från Runtuna sn till herrgården Bullersta, Helgona sn, men flyttade redan samma till Nyköpings Västra församling (D). Återvände 1813 från Nyköpings Västra, fortfarande tillsammans med dottern, och bosatte sig i Sandstugan, Helgona sn. Dottern flyttade 1814 därifrån till Nyköpings Västra och och själv flyttade hon 1815 till Lennartsstugan, Helgona sn. Hon bodde de sista åren av sin levnad hos sonen Anders Nilsson Hellström vid Periodens pappersbruk i Helgona (där hon i hfl enbart kallas 'Hellströms moder'. Hon dog av slag och begravdes den 20 februari.

  Gift 9 okt 1774 i Runtuna sn (D) med  Anders Eriksson, född 1753, död 2 febr 1788 i Sundby, Runtuna sn (D). Bondemåg i Sundby, Runtuna sn (D). (vd,hfl).

  Gift 12 juli 1789 i Runtuna sn (D) med föregående ana

  Barn i första giftet:

   

 • Erik Andersson, född 1777 i Sundby, Runtuna sn (D). (hfl).

 • Maria Andersdotter, född 29 mars 1781 i Sundby, Runtuna sn (D). (hfl).

 • Anders Andersson, född 1785 ca i Sundby, Runtuna sn (D), död 1788i Sundby, Runtuna sn (D). (hfl).

  mf
  6 Anders Persson Setterqvist, född 15 juni 1783 i Stenvad, Husby-Oppunda sn (D), död 12 maj 1831 i Periodens pappersbruk, Helgona sn (D). Brännmästare, dräng med mera. (fvd,hfl).
  [ Far 12 ] [ Mor 13 ] [ Maka 7 ] [ 3 ]

  Han var dräng 1801-02 i Nölsta, Stigtomta sn, och därefter i Brottninge, Stigtomta sn. Vid vigseln i september 1805 uppges han bo i Listorp, Stigtomta sn. Det nygifta paret bosatte sig i Vik, Stigtomta sn, varifrån makarna ca 1806 flyttade till Stora Kvarntorp, Stigtomta sn, och 1807 därifrån till Lillhälla, Kila sn (D), där Anders Persson skrevs som 'gifte mannen' (enligt sonen Lars Petters födelsenotis var de bosatta i Sofielund, men någon sådan plats finns inte i Kila hfl 1800-10). Makarna återvände sent på hösten 1808 (nattvarden i Kila 10 nov 1808) till Stigtomta sn, där de bosatte sig i Kvallstret (Anders Persson kallas här för första gången 'Anders Setterqvist'). 1809 flyttade familjen till Halla, Stigtomta sn, och 1810 till Ullevi rusthåll, Sankt Nikolai sn (D), där Setterqvist skrivs som brännmästare (första tiden där var familjen bosatt 'hos Hollgren'). Åren 1812-13 var familjen bosatt vid Hargs bruk, Helgona sn (D), 1813-19 i Brostugan, Helgona sn, 1819-21 på Önnesta kvartersmästarboställe, Stigtomta sn, 1821-? i Hanstorp, Sankt Nikolai sn (torpare), ?-1823 i Brunsta, Sankt Nikolai sn (dräng), 1823-25 i Vrena Kvarngård, Nykyrka sn (D) (statdräng), 1825-26 vid Hinsens krog, Sankt Nikolai sn (D), 1826-27 i Berga backstuga, Sankt Nikolai sn (arbetskarl) och från 1827 vid Periodens pappersbruk, Helgona sn, där han var dräng. Han dog av slag och begravdes den 17 maj.

  Gift 22 sept 1805 i Stigtomta sn (D) med nästa ana

  Barn:

   

 • Lars Peter Setterqvist, född 18 nov 1807 i Sofielund, Kila sn (D).

 • Anna Lovisa Setterqvist, född 9 febr 1811, se ana 3.

 • Katarina Sofia Setterqvist , född 5 febr 1814 i Brostugan, Helgona sn (D), död 28 april 1836 i Södra Tullportsroten, Nyköpings Östra församling (D). (d,hfl). Hon inflyttade 1832 från Nyköpings Västra församling till Nyköpings Östra församling, där hon bosatte sig hos modern i Strömroten, gård nr 58-59. Prästen har noterat att hon var 'sjuk'. Hon flyttade 1834 med modern och systern till Södra Tullportsroten (i 5:e kvarteret), gård nr 22-23, där hon avled 1836, en månad efter modern, ogift och barnlös. (hfl) Hon dog av vattusot och begravdes den 1 maj. (d)

 • Anders Gustav Setterqvist, född 26 maj 1817 i Brostugan, Helgona sn (D). (hfl). Flyttade hösten 1831 från modern vid Periodens pappersbruk, Helgona sn, till Nyköpings Västra församling. (hfl)

 • Karl Fredrik Setterqvist, född 17 sept 1820 i Önnesta kvartersmästarboställe, Stigtomta sn (D), död 10 maj 1821. Han dog av torsken (en svampsjukdom i munnen).

 • Karl Fredrik Setterqvist, född 19 sept 1822 i Hanstorp, Sankt Nikolai sn (D), död 25 dec 1822.

 • August Vilhelm Setterqvist , född 16 maj 1823 i Brunsta, Sankt Nikolai sn (D), död 1828.

 • Albertina Vilhelmina Setterqvist , född 16 juli 1828 i Periodens pappersbruk, Helgona sn (D). (hfl). Hon inflyttade 1832 med modern från Nyköpings Västra församling till Nyköpings Östra. Efter moderns och systern Katarina Sofias död 1836 återvände hon till Nyköpings Västra församling. (hfl)

  mm
  7 Anna Kajsa Hagström, född 8 dec 1784 i Översjö kvarn, Bärbo sn (D), död 29 mars 1836 i Södra Tullportsroten, Nyköpings Östra församling (D). (fvd,hfl).
  [ Far 14 ] [ Mor 15 ] [ Make 6 ] [ 3 ]

  Hon flyttade senhösten 1831 som änka med barnen Anders Gustav och Albertina Vilhelmina från Periodens pappersbruk (där hon och dottern i hfl av någon orsak fått noteringen 'Får icke skrifvas här') till Nyköpings Västra församling, där hon bosatte sig med dottern i 3:e kvarteret, gård nr 62. Hösten 1832 flyttade hon och dottern därifrån till Nyköpings Östra församling och bosatte sig i Strömroten, nr 58-59, men flyttade 1834 därifrån till Södra Tullportsroten (i 5:e kvarteret), gård nr 22-23, där de skrevs som 'hyresfolk'. Hon dog av nervfeber och begravdes den 8 april.

  Gift 22 sept 1805 i Stigtomta sn (D) med föregående ana  *** Generation III ***

  fff
  8 Per Persson, född (döpt 25 april 1714) i Morpan, Råby-Rönö sn (D), död 20 okt 1786 i Tunsäter, Helgona sn (D). Bonde i Morpan, Råby-Rönö sn (D). (fvd,hfl).
  [ Far 16 ] [ Mor 17 ] [ Maka 9 ] [ 4 ]

  I Råby-Rönö hfl 1723 har prästen vid Pers och brodern Nils namn noterat: 'snälla gossar bägge'. Per Persson övertog kronohemmanet i Morpan efter fadern (och yngre brodern blev med tiden präst). Familjen lämnade Morpan någon gång mellan 1760 och 1778 och flyttade till Veda, Råby-Rönö sn, där Per Persson var bonde. 1781 flyttade familjen till Bönsta, Helgona sn, och 1783 till Tunsäter,
  Helgona sn. Även i Bönsta och Tunsäter var Per Persson bonde. Han dog av bröstfeber och begravdes den 1 november.

  Gift 4 okt 1741 i Runtuna sn (D) med nästa ana

  Barn:

   

 • Per Persson , född 6 jan 1743 i Morpan, Råby-Rönö sn (D). (f).

 • Lars Persson, född 8 febr 1746 i Morpan, Råby-Rönö sn (D). (f).

 • Stina Persdotter, född 12 aug 1751 i Morpan, Råby-Rönö sn (D). (fv2,hfl).

  Gift med

  Johan Eriksson. Bondemåg i Veda, Råby-Rönö sn (D). (f1775).

  Gift 1777 ca med

  Per Persson, född 1750, död 6 mars 1793 i Tunsäter, Helgona sn. Bondemåg i Tunsäter, Helgona sn (D). (d,hfl).
  Han var skriven med familjen som måg hos Per Persson i Veda, Råby-Rönö sn, och följde sedan med svärfadern när denne 1781 flyttade till Bönsta Helgona sn, och 1783 till Tunsäter, Helgona sn. (hfl)
  Han dog av kolik och begravdes 17 mars. (d) 

  Gift 24 juni 1794 i Helgona sn (D) med

  Nils Andersson, född 1753 i Östergötland. Nämndeman och bonde i Stenbro, Helgona sn (D). (v,hfl). Efter vigseln 1794 var han först bonde i Tunsäter, Helgona sn, men flyttade omkring 1798 med familjen till Stenbro, Helgona sn. I hfl 1801-1805 är familjen struken utan anteckning om varthän den flyttat. (hfl)

 • Hans Persson, född 21 mars 1755 i Morpan, Råby-Rönö sn (D), död 6 febr 1756 i Morpan, Råby-Rönö sn (D). (fd). Han dog av kopporna och begravdes den 8 februari. (d)

 • Nils Persson , född 9 juli 1760, se ana 4.

  ffm
  9 Maria Hansdotter, född 3 nov 1719 i Runtuna, Runtuna sn (D), död 24 mars 1801 i Stenbro, Helgona sn (D). (fvd,hfl).
  [ Far 18 ] [ Mor 19 ] [ Make 8 ] [ 4 ]

  Hon flyttade i samband med vigseln från föräldrahemmet i Runtuna by till makens föräldrar i Morpan, Råby-Rönö sn. Hon dog hos dottern Stina och hennes man Nils Andersson i Stenbro.

  Gift 4 okt 1741 i Runtuna sn (D) med föregående ana

  fmf
  10 Olof Persson, född 25 dec 1724 i Gransta, Runtuna sn (D), död 2 febr 1788 i Sundby, Runtuna sn (D). Bonde i Sundby, Runtuna sn (D). (fvd,hfl).
  [ Far 20 ] [ Mor 21 ] [ Maka 11 ] [ 5 ]

  Han dog av rötfeber och begravdes den 10 februari.

  Gift 1752 i Helgona sn (D) med nästa ana

  Barn:

   

 • Anna Olofsdotter, född 13 febr 1757, se ana 5.

  fmm
  11 Ingrid Larsdotter, född 1727/30 i Lilla Hagnesta, Helgona sn (D), död 17 febr 1801 i Uppsa Övergården, Runtuna sn (D). (vd,hfl).
  [ Far 22 ] [ Mor 23 ] [ Make 10 ] [ 5 ]

  Hon dog av ålderdom och begravdes den 22 februari.

  Gift 1752 i Helgona sn (D) med föregående ana

  mff
  12 Per Eriksson, född (döpt 28 jan 1750) i Gunnersta, Husby-Oppunda sn (D), död 7 jan 1800 i Stenvad, Husby-Oppunda sn (D). Torpare i Stenvad, Husby-Oppunda sn (D). (fvd,hfl).
  [ Far 24 ] [ Mor 25 ] [ Maka 13 ] [ 6 ]

  Han dog av bröstfeber och begravdes den 12 januari 1800.

  Gift 31 okt 1773 i Husby-Oppunda sn (D) med nästa ana

  Barn:

 • Erik Persson, född 2 nov 1775 i Aspudden, Husby-Oppunda sn (D). (f).

 • Kerstin Persdotter, född 6 april 1777 i Aspudden, Husby-Oppunda sn (D). (f).

 • Per Persson , född 1779. Bosatt i Stenvad, Husby-Oppunda sn (D). (hfl).

 • Anders Persson Setterqvist, född 15 juni 1783, se ana 6.

 • Katarina Persdotter, född 31 jan 1787 i Stenvad, Husby-Oppunda sn (D).(f).

 • Erik Persson, född 3 sept 1791 i Stenvad, Husby-Oppunda sn (D). (f).

  mfm
  13 Kerstin Arvidsdotter, född (döpt 27 mars 1748) i Oppeby, Husby-Oppunda sn (D), död 22 april 1809 i Väderkvarnsstugan, Husby-Oppunda sn (D). (fvd,hfl).
  [ Far 26 ] [ Mor 27 ] [ Make 12 ] [ 6 ]

  Hon var när hon dog inhyses i Väderkvarsstugan. Dödsorsaken var feber och hon begravdes den 30 april.

  Gift 31 okt 1773 i Husby-Oppunda sn (D) med föregående ana

  mmf
  14 Lars Larsson Hagström, född 12 okt 1747 i Smedstorpet, Västerljung sn (D), död 27 dec 1802 i Fäbrostugan, Stigtomta sn (D). Mjölnare; torpare i Fäbrostugan, Stigtomta sn (D). (fvd,hfl).
  [ Far 28 ] [ Mor 29 ] [ Maka 15 ] [ 7 ]

  Vid vigseln 1770 var han dräng i Baggebol, Lästringe sn (D). Han var först mjölnare vid Översjö kvarn, Bärbo sn (D), varifrån han1787 flyttade till Nykyrka sn (D), där han dock inte återfunnits. Senare  blev han torpare i Fäbrostugan. Han dog av gikt.

  Gift 25 okt 1770 i Västerljung sn (D) med nästa ana

  Barn:

 • Anders Larsson, född 1770.

 • Anna Kajsa Hagström, född 8 dec 1784, se ana 7.

  mmm
  15 Stina Olofsdotter, född 25 juli 1750 i Vackebol, Västerljung sn (D), död 25 dec 1816 i Brostugan, Helgona sn (D). (fvd,hfl).
  [ Far 30 ] [ Mor 31 ] [ Make 14 ] [ 7 ]

  Hon flyttade 1811 som änka från Stigtomta sn (D) till dottern Anna Kajsa och hennes familj i Ullevi rusthåll, Sankt Nikolai sn (D). Hon följde sedan med när dotterns familj 1812 flyttade till Hargs bruk, Helgona sn, och 1813 till Brostugan i samma socken. Där avled Stina Olofsdotter av rötfeber och begravdes den 29 dec 1816.

  Gift 25 okt 1770 i Västerljung sn (D) med föregående ana


  *** Generation IV ***

  ffff
  16 Per Persson, född 29 juni 1682, död 26 nov 1763 i Morpan, Råby-Rönö sn (D). Kronobonde i Morpan, Råby-Rönö sn (D). (v2d,hfl).
  [ Maka 17 ] [ 8 ]

  Per Persson och hustrun bosatte sig i Morpan någon gång i början av 1710-talet sedan den tidigare familjen (Per Larsson med hustrun Karin Göransdotter och barnen Erik och Karin) flyttat därifrån. (hfl) Morpan var ett kronohemman om 1/2 mantal. (mtl) Per Perssons ursprung är okänt, men faddrarna till barnen tyder på att han kan komma från Sparsta, Lid sn (D). Det andra äktenskapet med Kerstin Andersdotter var barnlöst. Per Persson dog av stickfluss och begravdes den 4 dec.

  Gift med nästa ana

  Gift 10 juni 1717 i Runtuna sn (D) med
  Kerstin Andersdotter, född .. mars 1689, död 12 juli 1755 i Morpan, Råby-Rönö sn (D). (vd,hfl).

  Hon dog av håll och begravdes den 20 juli. (d)

  Barn i första giftet:

 • Per Persson, döpt 25 april 1714, se ana 8.

 • Nils Persson, född 26 febr 1716 i Morpan, Råby-Rönö sn (D). (f,hfl). I skolan. (hfl 1723)

  fffm
  17 Anna Nilsdotter, död 1716 i Morpan, Råby-Rönö sn (D). (f1716).
  [ Make 16 ] [ 8 ]

  Faddrarna till hennes barn tyder på att hon kan komma från Valmsta, Svärta sn (D). Camilla Eriksson i Oxelösund har ett förslag till vilka som kan vara Anna Nilsdotters föräldrar. Hon skriver i ett brev (11 jan 1998)): "Min fm ff mm fm Karin Nilsdotter, född 27/7 1690 i Kärrbol, Kila socken, gifte sig 21/9 1712 i Svärta socken med Erik Nilsson. Karin var dotter till Nils persson i Valmesta, och Erik Nilsson var måg i gården till 1717. Makarna övertog då Eriks föräldragård Björkkulla, och där avled Erik Nilsson 11/3 1757 och Karin Nilsdotter 28/1 1763. Nils Persson, torpare i Kärrbol, Kila, åtminstone 1789-99 och senast 1701 bonde i Valmesta no 1, Svärta, levde liksom (enda?) hustrun Karin larsdotter ännu enligt mantalslängden 1720, då de avträdde gården Valmesta till mågen Erik Olofsson. Antagligen var karin äldst i syskonskaran. Hon följdes av Jon, född 12/2 1693, Anna, född 7/3 1697 och därefter ett barn, fött 2/6 1698 (troligen identisk med Ingeborg, som ca 1717 gifte sig med Erik Olofsson: denne var från 1720 bonde vid Valmesta) och slutligen Per, född 18/7 1701 vid Valmesta. Tidsramarna verkar något pressade för att Nils perssons dotter Anna skulle kunna vara identisk med din anmoder Anna Nilsdotter, även om det givetvis inte är helt orimligt att hon blev mor vid nyss fyllda 17 år. Du har säkerligen redan själv noterat, att den ovannämnda Ingeborg Nilsdotter 1714 var fadder i Morpan, medan Anna Nilsdotters make, Per Persson, 1715 var fadder åt Erik Nilssons och Karin Nilsdotters son Nils."

  Gift med föregående ana

  ffmf
  18 Hans Larsson, född 1673 ca, död 4 juni 1743 i Runtuna, Runtuna sn (D). Klockare och frälsebonde i Runtuna, Runtuna sn (D). (d).
  [ Maka 19 ] [ 9 ]

  Hans Larsson var klockare i Runtuna sn (nämnd som sådan åtminstone från 1707 till sin död). Han dog klockan 8 om aftonen och prästen nämner honom i dödboken som 'en vacker, gudelig och saktmodig man'.

  Gift 1700 ca med nästa ana

  Barn:

 • Brita Hansdotter, född 15 maj 1701 i Runtuna, Runtuna sn (D). (f). När hon 1743 stod fadder åt systern Marias son Per kallas hon 'bondhustrun och mostern Brita Hansdotter i Ärsta och Runtuna
  socken'. (f)

  Gift 10 okt 1731 i Runtuna sn (D) med
  Per Persson. Klockarmåg i Runtuna, Runtuna sn (D). (v). Dräng från Sörby, Runtuna sn, vid vigseln. (v)

 • Lars Runman, född 1 maj 1703 i Runtuna, Runtuna sn (D). Fogde, bosatt i Runtuna, Runtuna sn. (f).1732 stod 'kopparslagaren mäster Lars Runman i Nyköping' fadder åt systern Brittas dotter i Runtuna. Sannolikt är denne identisk med hennes bror. (f) När samma systers barn Ingrid döptes 1734 stod 'Lars Hansson, rättare vid Berga i Tuna sn' fadder. Att denne är identisk med Runman bevisas av 'Lars Hansson Runman, gårdsfogde på Berga i Tuna socken' stod fadder den 27 febr 1738 åt ett barn i Runtuna sn. (f) När sonen Lars föddes 1747 var Lars Runman fogde och bosatt i Runtuna by, men finns inte noterad där i den äldsta hfl (1756-65). Inte heller finns något av hans syskon noterade i byn.
  Gift med
  Maria Persdotter. Bosatt i Runtuna, Runtuna sn. (f1747).

 • Olof Hansson, född 17 okt 1705 i Runtuna, Runtuna sn (D), död 4 juli 1719 i Runtuna, Runtuna sn (D). (fd).

 • Karin Hansdotter, född 6 okt 1707 i Runtuna, Runtuna sn (D). (fv12). Hon föddes klockan 2 efter middagen. (f) Hon flyttade 1744 i samband med andra vigseln (attest 20 okt) från föräldrahemmet i Runtuna till Stora Brunna, Sättersta sn. (ufl)
  Gift 24 sept 1738 i Runtuna sn (D) med
  Lars Persson, död 7 okt 1743 i Runtuna, Runtuna sn (D). Klockaremåg i Runtuna, Runtuna sn (D). (vd). Från Ryssinge, Ludgo sn. (v)
  Gift 7 okt 1744 i Runtuna sn (D) med
  Anders Nilsson. Bosatt i Stora Brunna, Sättersta sn (D). (v).

 • Hans Runman, född 7 juli 1712 i Runtuna, Runtuna sn (D), död (begravd 20 april 1763) i Bönsta, Helgona sn (D). Inspektor. (fd). Han är identisk med fogden Hans Hansson vid Kristineholm, Helgona
  sn, som 1747 stod fadder åt brodern Lars Runmans son (detta bevisas av att 'Hans Runman vid Kristineholm' stod fadder 1743 åt systern Marias barn). När han 1746 och 1751 stod fadder åt samma
  systers barn nämns han som befallningsman i Runtuna by. (f)

 • Per Hansson, född 8 mars 1716 i Runtuna, Runtuna sn (D), död 6 dec 1717 i Runtuna, Runtuna sn (D). (fd).Han dog av mässling. (d)

 • Maria Hansdotter, född 3 nov 1719, se ana 9.

  ffmm
  19 Maria Olofsdotter. Bosatt i Runtuna, Runtuna sn (D). (f1701).
  [ Make 18 ] [ 9 ]

  Faddrarna till hennes barn tyder på att hon kan komma från Säby, Svärta sn (D).

  Gift 1700 ca med föregående ana

  fmff
  20 Per Olofsson, född 1693/95, död 16 juli 1782 i Sundby, Runtuna sn (D). Bonde i Sundby, Runtuna sn (D). (vd,hfl).
  [ Maka 21 ] [ 10 ]

  Han var först hemmansägare i Gransta, Runtuna sn, och senare bonde i Sundby i samma socken (skriven där i hfl 1756-65). Han dog avkolik och begravdes den 18 juli.

  Gift 7 okt 1722 i Runtuna sn (D) med nästa ana

  Barn:

 • Olof Persson, född 25 dec 1724, se ana 10.

  fmfm
  21 Brita Andersdotter, född 17 maj 1699 i Gransta, Runtuna sn (D), död 6 sept 1761 i Sundby, Runtuna sn (D). (fvd).
  [ Far 42 ] [ Mor 43 ] [ Make 20 ] [ 10 ]

  Hon dog av hetsig feber.

  Gift 7 okt 1722 i Runtuna sn (D) med föregående ana

  fmmf
  22 Lars Jonsson. Kronobonde i Lilla Hagnesta, Helgona sn (D). (f1736).
  [ Maka 23 ] [ 11 ]

  Gift med nästa ana

  Barn:

 • Ingrid Larsdotter, född 1727/30, se ana 11.

 • Lars Larsson, född (döpt 25 febr 1736) i Lilla Hagnesta,Helgona sn (D). (f).

 • Kerstin Larsdotter, född (döpt 29 juni 1739) i Lilla Hagnesta, Helgona sn (D). (f). Hon torde vara identisk med 'hustru Stina Larsdotter i Lilla Hagnesta' som 14 okt 1764 gifte sig i Helgona sn med änklingen Per Nilsson från Runtuna sn. (v)

 • Per Larsson, född (döpt 14 nov 1742) i Lilla Hagnesta, Helgona sn (D).
  (f).

  fmmm
  23 NN. Bosatt i Lilla Hagnesta, Helgona sn (D).
  [ Mor 47 ] [ Make 22 ] [ 11 ]

  Gift med föregående ana

  mfff
  24 Erik Nilsson, född (döpt 22 juli 1706) i Ramsta, Husby-Oppunda sn (D). Bonde i Gunnersta, Husby-Oppunda sn (D). (f,hfl).
  [ Far 48 ] [ Mor 49 ] [ Maka 25 ] [ 12 ]

  Han och hustrun bodde 1735 i Berga, Husby-Oppunda sn, men flyttade 1736 därifrån till Erik Nilssons föräldrahem Gunnersta. I Berga bodde hos dem en inhyses hustru Karin Karlsdotter, som möjligen skulle kunna vara Eriks svärmor. Erik Nilsson flyttade 1766 med familjen från Gunnersta, Husby-Oppunda sn, till Ramsta i samma socken.

  Gift med nästa ana

  Barn:

 • Nils Eriksson, född 23 maj 1736 i Gunnersta, Husby-Oppunda sn (D). (f,hfl). Gift till Gillinge. (hfl 1756-62)

 • Erik Eriksson, född 15 okt 1738 i Gunnersta, Husby-Oppunda sn (D). (f).

 • Karin Eriksdotter, född 18 juli 1742 i Gunnersta, Husby-Oppunda sn (D). (f,hfl). Gift med Jonas Larsson, född 1728. Makarna bodde omkring 1765 iföräldrahemmet i Gunnersta. (hfl)

 • Anna Eriksdotter, född 11 nov 1744 i Gunnersta, Husby-Oppunda sn (D). (f,hfl).

 • Kerstin Eriksdotter, född 20 nov 1747 i Gunnersta, Husby-Oppunda sn (D). (f,hfl).

 • Per Eriksson, döpt 28 jan 1750, se ana 12.

 • Erik Eriksson, född 23 febr 1752 i Gunnersta, Husby-Oppunda sn (D). (f,hfl).

 • Olof Eriksson, född 19 dec 1754 i Gunnersta, Husby-Oppunda sn (D). (f).

 • Karl Eriksson, född 1 nov 1756 i Gunnersta, Husby-Oppunda sn (D). (f,hfl).

 • Maria Eriksdotter, född 30 aug 1759 i Gunnersta, Husby-Oppunda sn (D). (f,hfl).

  mffm
  25 Karin Jönsdotter, född 25 nov 1716, död 5 sept 1776 i Östorp, Husby-Oppunda sn (D). (d,hfl).
  [ Make 24 ] [ 12 ]

  Hon dog av hetsig feber och begravdes den 8 sept.

  Gift med föregående ana

  mfmf
  26 Arvid Hansson, född (döpt 24 juni 1712) i Örsta, Husby-Oppunda sn (D), död 16 jan 1778 i Gillinge, Husby-Oppunda sn (D). Bonde i Oppeby, Husby-Oppunda sn (D). (fv12d,hfl,RJ).
  [ Far 52 ] [ Mor 53 ] [ Maka 27 ] [ 13 ]

  Han var bonde i Vävelsta, Husby-Oppunda sn (belagd där 1741-45), i Oppeby, Husby-Oppunda sn (1748-56), och i Göksäter, Runtuna sn (D), där makarna begick nattvarden 29 maj 1757 till 25 dec 1758 och är noterade som bortflyttade 1759. Familjen bosatte sig samma år i Gillinge, Husby-Oppunda sn, där Arvid levde till sin död (från åtminstone 1770 kallas han "sockneman"). På 1760-talet var
  han sexman (vid sockenstämman 31 maj 1767 efterträddes han av Johan Hansson i Stensåker på den sysslan). Han dog av bröst- och huvudvärk med svimningar och begravdes den 25 jan.
  Gift 19 okt 1740 i Husby-Oppunda sn (D) med nästa ana

  Gift 10 nov 1776 i Husby-Oppunda sn (D) med
  Anna Jönsdotter. Bosatt i Gillinge, Husby-Oppunda sn (D). (v2). Änka i Gillinge vid vigseln 1766. (v2)

  Barn i första giftet:

 • Anna Arvidsdotter, född (döpt 26 dec 1741) i Vävelsta, Husby-Oppunda sn (D). (f,hfl).

 • Karin Arvidsdotter, född (döpt 19 mars 1744) i Vävelsta, Husby-Oppunda sn (D). (f). Sannolikt död ung (nämns inte i hfl när familjen var bosatt i Göksäter, Runtuna sn).

 • Anders Arvidsson, född (döpt 19 april 1745) i Vävelsta, Husby-Oppunda sn (D). (f,hfl).

 • Kerstin Arvidsdotter, döpt 27 mars 1748, se ana 13.

 • Hans Arvidsson, född 1752. (hfl).

 • Brita Arvidsdotter, född 1 nov 1758 i Göksäter, Runtuna sn (D). (f).

  mfmm
  27 Karin Andersdotter, född (döpt 28 aug 1720) i Vävelsta Mellangård, Husby-Oppunda sn (D), död 7 maj 1765 i Gillinge, Husby-Oppunda sn (D). (fvd,hfl).
  [ Far 54 ] [ Mor 55 ] [ Make 26 ] [ 13 ]

  Hon dog av hetsig sjukdom och begravdes 12 maj.

  Gift 19 okt 1740 i Husby-Oppunda sn (D) med föregående ana

  mmff
  28 Lars Larsson Hagström, född 1 nov 1717 i Skyttorp, Trosa landsförsamling (D), död 4 mars 1751 i Smedstorpet, Västerljung sn (D). Smedsmästare, bosatt i Smedstorpet, Västerljung sn (D). (fvd).
  [ Far 56 ] [ Mor 57 ] [ Maka 29 ] [ 14 ]

  Vid vigseln 1742 var han smedsdräng från Gäddeholm. I morgongåva lovade han 10 lod silver och 25 riksdaler. När sonen Lars föddes 1747 nämns han som smed vid Nynäs, Bälinge sn (D), men var bosatt i Smedstorpet, Västerljung sn. (f) Han dog av håll och styng 'då han här i världen fört en kristlig vandel' och begravdes den 10 mars.

  Gift 12 sept 1742 i Västerljung sn (D) med nästa ana

  Barn:

 • Anders Larsson, född (döpt 21 mars 1744) i Smedstorpet, Västerljung sn (D). (f).

 • Lars Larsson Hagström, född 12 okt 1747, se ana 14.

 • Brita Larsdotter, född 16 mars 1750 i Smedstorpet, Västerljung sn (D).(f).

  mmfm
  29 Anna Jönsdotter, född 9 aug 1721 i Hölö sn (D), död 8 jan 1797 i Fjällen, Västerljung sn (D). (fv123d).
  [ Far 58 ] [ Mor 59 ] [ Make 28 ] [ 14 ]

  Hon dog av rötfeber och begravdes den 15 jan.

  Gift 12 sept 1742 i Västerljung sn (D) med föregående ana

  Gift 12 mars 1752 i Västerljung sn (D) med
  Sven Karlsson, född 1717, död 30 dec 1762 i Fjällen, Västerljung sn (D). (v2d,hfl).

  Vid vigseln 1752 var han änkling i Gise kvarn. I morgongåva utlovades (efter föregången inventering och delning åt barnen å ömse sidor) 10 riksdaler. (v2) Han dog av tvinsot. (d)

  Gift 2 febr 1764 i Västerljung sn (D) med
  Anders Olofsson, född 14 febr 1720, död 7 okt 1793 i Fjällen, Västerljung sn (D). Bosatt i Fjällen, Västerljung sn (D). (v2).

  Vid vigseln 1764 var han änkling från Ekerstugan, Bälinge sn (D), och i morgongåva utlovades 60 daler kopparmynt. (v) Han dog av ålderdom och begravdes den 13 okt. (d)

  Barn i andra giftet:

 • Anna Svensdotter, född 22 aug 1753 i Fjällen, Västerljung sn (D). (f).

 • Per Svensson, född (döpt 22 dec 1756) i Fjällen, Västerljung sn (D). (f).

  mmmf
  30 Olof Andersson, född 1705/11, död 19 maj 1791 i Grävsta, Hölö sn (D). Bonde i Vackebol, Västerljung sn (D). (fd,hfl).
  [ Maka 31 ] [ 15 ]

  Han var åtminstone 1735-37 bosatt i Kungsbol, Västerljung sn, hos svärfadern, men flyttade senast 1740 till Vackebol i samma socken, enligt barnens födelseorter. Olof Andersson och hustrun tog 27 juni 1787 ut attest till Hölö sn, där de bosatte sig i Vi som inhyses hos yngste sonen Per. Omkring 1790 flyttade de till Grävsta, Hölö sn, dit sonen Per hade flyttat något år tidigare. Han dog av ålderdomsbräckligheter och begravdes den 29 maj.

  Gift med nästa ana

  Barn:

 • Maria Olofsdotter, född (döpt 10 aug 1735) i Kungsbol, Västerljung sn (D). (f).

 • Anders Olofsson, född (döpt 20 mars 1737) i Kungsbol, Västerljung sn (D). (fv).
  Gift 26 okt 1762 i Västerljung sn (D) med
  Anna Larsdotter. Bosatt i Vackebol, Västerljung sn (D). (v).

 • Katarina Andersdotter, född (döpt 21 febr 1740) i Vackebol, Västerljung sn (D). (f).

 • Olof Olofsson, född (döpt 10 sept 1742) i Vackebol,Västerljung sn (D). (f).

 • Erik Olofsson, född (döpt 25 maj 1746) i Vackebol, Västerljung sn (D).(f).

 • Stina Olofsdotter, född 25 juli 1750, se ana 15.

 • Jonas Olofsson, född 3 aug 1753 i Vackebol, Västerljung sn (D), död 2 dec 1817 i Vackebol, Västerljung sn (D). Hemmansbrukare i Vackebol, Västerljung sn (D). (fv).
  Gift 26 okt 1777 i Västerljung sn (D) med
  Greta Nilsdotter, född (döpt 4 okt 1756) i Västankärr, Västerljung sn (D), död 2 juni 1838 i Vackebol, Västerljung sn (D). (v,BL). Dotter till hemmansbrukaren i Västankärr, Västerljung sn, Nils
  Andersson (född 1686, död 2 okt 1772 i Västankärr) och Kerstin Persdotter (född 1712, död 1 okt 1795 i Västankärr).

 • Per Olofsson, född 11 nov 1758 i Vackebol, Västerljung sn (D). (hfl).

  mmmm
  31 Karin Andersdotter, född 1709/12, död 10 mars 1791 i Grävsta, Hölö sn (D). (d,hfl).
  [ Far 62 ] [ Mor 63 ] [ Make 30 ] [ 15 ]

  Hon dog av hetsig feber och begravdes den 13 mars.

  Gift med föregående ana  *** Generation V ***

  fmfmf
  42 Anders Olofsson, född 1655 i Sigtuna, Frustuna sn (D), död 13 febr 1736 i Gransta, Runtuna sn (D). Hemmansägare i Gransta, Runtuna sn (D). (d).
  [ Far 84 ] [ Mor 85 ] [ Maka 43 ] [ 21 ]

  Han övertog av allt att döma skattehemmanet Gransta efter styvfadern Per Larsson.

  Gift 1676 ca med nästa ana

  Barn:

 • Brita Andersdotter, född 17 maj 1699, se ana 21.

  fmfmm
  43 Karin Larsdotter, född 1650, död 12 mars 1730 i Gransta, Runtuna sn (D). (d).
  [ Make 42 ] [ 21 ]

  Hon kom från Sanda, Lid sn (D).

  Gift 1676 ca med föregående ana

  fmmmm
  47 NN, död (begravd 4 dec 1742) i Lilla Hagnesta, Helgona sn (D). (d).
  [ 23 ]

  Hon nämns i dödboken som 'Lars i Lilla Hagnesta svärmor'.

  Barn utan känd fader:

 • NN, se ana 23.

  mffff
  48 Nils Nilsson, född 1667, död (begravd 6 april 1748) i Gunnersta, Husby-Oppunda sn (D). Frälsebonde i Gunnersta, Husby-Oppunda sn (D). (d).
  [ Maka 49 ] [ 24 ]

  Han brukade frälsehemmanet Gunnersta, som 1730 omfattade 1 mantal. (mtl)

  Gift 1704 med nästa ana

  Barn:

 • Anders Nilsson, född (döpt 18 dec 1704) i Ramsta, Husby-Oppunda sn (D). (f).

 • Erik Nilsson, döpt 22 juli 1706, se ana 24.

 • Anna Nilsdotter, född (döpt 1 nov 1710) i Gunnersta, Husby-Oppunda sn (D). (f).

 • Nils Nilsson, född (döpt 10 okt 1714) i Gunnersta, Husby-Oppunda sn (D). (f).

  mfffm
  49 Sigrid, född 1670, död (begravd 15 nov 1747) i Gunnersta, Husby-Oppunda sn (D). (d).
  [ Make 48 ] [ 24 ]

  Gift 1704 med föregående ana

  mfmff
  52 Hans Arvidsson, född 1683, död (begravd 7 dec 1746) i Örsta, Husby-Oppunda sn (D). Kronobonde i Örsta, Husby-Oppunda sn (D). (d).
  [ Far 104 ] [ Mor 105 ] [ Maka 53 ] [ 26 ]

  Gift med nästa ana

  Barn:

 • Ygger Hansson, född 27 nov 1709 i Örsta, Husby-Oppunda sn (D), död 27 febr 1759 i Flåsta, Husby-Oppunda sn (D). Bonde i Flåsta, Husby-Oppunda sn (D). (RJ). Efter vigseln bodde han som måg som svärfadern i Vävelsta Mellangård, men omkring 1740 flyttade familjen till Flåsta, där Ygger Hansson blev bonde på ett helt hemman. Han var åren 1746-53 sexman. Han drunknade (vid samma tillfälle omkom också inspektor Hultman på Tärnö, 29 år gammal).
  Gift 1735 i Husby-Oppunda sn (D) med
  Kerstin Andersdotter, född (döpt 18 nov 1716) i Vävelsta Mellangård, Husby-Oppunda sn (D), död 20 april 1765 i Vävelsta Västergård, Husby-Oppunda sn (D). (f,RJ). Hon dog av hetsig feber.

 • Arvid Hansson, döpt 24 juni 1712, se ana 26.

 • Hans Hansson, född 6 mars 1715 i Örsta, Husby-Oppunda sn (D). (RJ).

 • Ingeborg Hansdotter, född 5 jan 1718 i Örsta, Husby-Oppunda sn (D). (RJ). Gift 1:o ca 1737 med Jöns Nilsson. Makarna bodde först i hennes föräldrahem i Örsta och senare i Oppeby, Husby-Oppunda sn (D), där Jöns avled omkring 1743. Gift 2:o med Lars Larsson. Makarna bodde först i Oppeby, men flyttade omkring 1750 till Spånga, Råby-Rönö sn (D), där de levde ännu hösten 1753.

 • Sven Hansson, född 1 jan 1721 i Örsta, Husby-Oppunda sn (D). Bonde i Forssa by, Forssa sn (D). (RJ). Han och hustrun (som hette Kerstin) stod den 1 jan 1764 faddrar åt systern Anna Hansdotters dotter Anna. Sven Hansson nämns vid detta tillfälle som bonde i Forssa.

 • Brita Hansdotter, född 26 maj 1723 i Örsta, Husby-Oppunda sn (D). (RJ). Flyttade 1760 med familjen (maken hette Anders Andersson) från Örsta till Bettna sn (D).

 • Anna Hansdotter, född 5 april 1728 i Örsta, Husby-Oppunda sn (D), död 12 okt 1803 i Örsta Östergård, Husby-Oppunda sn (D). (RJ). Hon dog av lungsot.
  Gift med
  Jöns Larsson. Kyrkvärd och bonde i Örsta Östergård, Husby-Oppunda sn (D). (RJ).

 • Anders Hansson, född 15 aug 1731 i Örsta, Husby-Oppunda sn (D). (RJ). Han är eventuellt identisk med drängen Anders Hansson i Örsta (bosatt hos systern Brita och hennes make), som 1756 gifte sig till Forssa sn (D).

  mfmfm
  53 Anna Yggersdotter, född (döpt 16 sept 1687) i Oppeby Västergård, Husby-Oppunda sn (D), död 13 juni 1764 i Gillinge, Husby-Oppunda sn (D). (fd).
  [ Far 106 ] [ Mor 107 ] [ Make 52 ] [ 26 ]

  Som änka bodde hon först hos dottern Brita i Örsta, men när dottern med familj 1760 flyttade till Bettna sn, flyttade Anna Yggersdotter till sonen Arvid Hansson i Gillinge, där hon levde till sin död några år senare. Hon dog av ålderdomsbräckligheter och begravdes 17 juni.

  Gift med föregående ana

  mfmmf
  54 Anders Ragvaldsson, född .. febr 1686, död (begravd 4 nov 1759) i Vävelsta Mellangård, Husby-Oppunda sn (D). Häradsdomare och frälsebonde i Vävelsta Mellangård, Husby-Oppunda sn (D). (d,RJ).
  [ Far 108 ] [ Mor 109 ] [ Maka 55 ] [ 27 ]

  Vid sockenstämman den 9 maj 1725 valdes Anders Ragvaldsson till sexman efter Olof i Oppeby. Han innehade uppdraget till den 4 maj 1729, då han begärde avsked och efterträddes av Lars i Vävelsta. Vid sockenstämman den 17 nov 1728 omtalas att Anders Ragvaldsson i Vävelsta hade "utlöst sina intressenter utur den gravstenen som där ligger på Vävelsta gravställe". (RJ) Han dog av håll och sting.

  Gift 1713 i Husby-Oppunda sn (D) med nästa ana

  Barn:

 • Ingrid Andersdotter, född (döpt 10 okt 1714) i Vävelsta Mellangård, Husby-Oppunda sn (D), död (begravd 8 febr 1777) i Högörn, Husby-Oppunda sn (D). (f,RJ). Eventuellt identisk med hustru Ingrid i Sundstorp, som den 26 dec 1741 stod fadder till Anna, dotter till Arvid Hansson och (systern?) Karin Andersdotter i Vävelsta. Åren 1756-57 bodde hon som änka i föräldrahemmet med noteringen "till Högöhren". Där bodde hon senare med maken, kyrkvaktaren Nils Eriksson, född 1714 i Högörn, Husby-Oppunda sn (han dog omkring 1770). Ingrid Andersdotter dog av pleuresie.

 • Kerstin Andersdotter, född (döpt 18 nov 1716) i Vävelsta Mellangård, Husby-Oppunda sn (D), död 20 april 1765 i Vävelsta Västergård, Husby-Oppunda sn (D). (f,RJ).
  Hon dog av hetsig feber.

  Gift 1735 i Husby-Oppunda sn (D) med

  Ygger Hansson, född 27 nov 1709 i Örsta, Husby-Oppunda sn (D), död 27 febr 1759 i Flåsta, Husby-Oppunda sn (D). Bonde i Flåsta, Husby-Oppunda sn (D). (RJ). Efter vigseln bodde han som måg som svärfadern i Vävelsta Mellangård, men omkring 1740 flyttade familjen till Flåsta, där Ygger Hansson blev bonde på ett helt hemman. Han var åren 1746-53
  sexman. Han drunknade (vid samma tillfälle omkom också inspektor Hultman på Tärnö, 29 år gammal).

  Gift 24 febr 1760 i Husby-Oppunda sn (D) med

  Per Andersson, född 1714, död 8 dec 1796 i Stora Björka, Husby-Oppunda sn (D). Kyrkvärd och bonde i Vävelsta Västergård, Husby-Oppunda sn (D). (RJ). Efter vigseln 1760 bodde makarna först i Vallby, Husby-Oppunda sn, men 1763 flyttade de till Vävelsta Västergård. Per Andersson bodde där ännu 1781, men senare flyttade han till Stora Björka, där han avled.

 • Nils Andersson, född (döpt 24 febr 1718) i Vävelsta Mellangård, Husby-Oppunda sn (D). (f,RJ). Flyttade omkring 1741 från föräldrahemmet i Vävelsta till Glåttra, Runtuna sn (D), där han levde ännu 1752 (den 5 jan stod han fadder i Husby-Oppunda sn åt systern Annas son Anders). Han är troligen identisk med bonden Nils Andersson i Onsberga, Runtuna sn, som den 2 febr 1766 stod fadder åt systern Britas dotter Görvel.

 • Karin Andersdotter, döpt 28 aug 1720, se ana 27.

 • Anders Andersson, född 17 febr 1723 i Vävelsta Mellangård, Husby-Oppunda sn (D). (f,RJ). Han ännu 1748 levde i föräldrahemmet (fadder den 27 mars detta år åt systern Karins dotter Kerstin).

 • Ragvald Andersson, född (döpt 19 febr 1725) i Vävelsta Mellangård, Husby-Oppunda sn (D). (f,RJ). Den 29 juli 1747 stod "drängen Ragvald Andersson i Vävelsta" fadder åt systern Kerstins dotter Karin. Vidare öden okända.

 • Anna Andersdotter, född 28 april 1727 i Vävelsta Mellangård, Husby-Oppunda sn (D). (RJ). Hon gifte sig till Flåsta, Husby-Oppunda sn. Familjen flyttade 1760 därifrån till Svärdsta, Bettna sn (D). Hon levde där ännu 1770 (hon och sonen Erik Nilsson stod den 5 aug 1770 faddrar i Husby-Oppunda sn).

 • Per Andersson, född 28 sept 1729 i Vävelsta Mellangård, Husby-Oppunda sn (D). (RJ).
  Gift 1756 till Runtuna sn (D).

 • Olof Andersson, född 30 nov 1731 i Vävelsta, Husby-Oppunda sn (D), död 8 april 1772 i Strand, Råby-Rönö sn (D). Kronobonde i Strand, Råby-Rönö sn (D). (CE,RJ). Han bodde 1758-59 i hustruns föräldrahem Lönnborg, Husby-Oppunda sn, men blev omkring 1759 kronobonde i Strand. Där levde han till
  sin död.

  Gift 8 okt 1758 i Husby-Oppunda sn (D) med

  Maria Persdotter, född 19 nov 1738 i Lönnborg, Husby-Oppunda sn (D), död 22 mars 1795 i Strand, Råby-Rönö sn (D). (CE). Gift 2:o 17 okt 1773 i Råby-Rönö sn med Per Olofsson, född 1736, död 5 mars 1795 i Strand Råby-Rönö sn, torpare i Stockholmstorp ca 1763-70, bonde i Råby by ca 1770-73 och kronobonde i Strand 1773-95, kyrkvärd.

 • Erik Andersson, född 28 april 1734 i Vävelsta Mellangård, Husby-Oppunda sn (D). (RJ). Troligen identisk med "domarens son i Vävelsta", som finns noterad i dödboken den 15 sept 1742 (bröderna Olof, Per och Ragvald levde enligt 1749 års mantalslängd).

 • Brita Andersdotter, född 12 sept 1736 i Vävelsta Mellangård, Husby-Oppunda sn (D). (RJ). Från 1792 var hon och andra maken bosatta hos dottern Görel i Ökna, Husby-Oppunda sn.

  Gift med

  Per Larsson, född 1723. Bonde i Vävelsta Mellangård,Husby-Oppunda sn (D). (RJ).

  Gift med

  Lars Jakobsson, född 1749. Bonde i Vävelsta Mellangård, Husby-Oppunda sn (D). (RJ).

  mfmmm
  55 Anna Nilsdotter, född (döpt 31 jan 1696) i Vävelsta Mellangård, Husby-Oppunda sn (D), död 16 dec 1776 i Vävelsta Mellangård, Husby-Oppunda sn (D). (d).
  [ Far 110 ] [ Mor 111 ] [ Make 54 ] [ 27 ]

  Hon dog av ålderdomsbräckligheter och begravdes 26 dec.

  Gift 1713 i Husby-Oppunda sn (D) med föregående ana

  mmfff
  56 Lars Tomsson, född 1687, död 14 maj 1727 i Skyttorp, Trosa landsförsamling (D). Fiskare och torpare i Skyttorp, Trosa landsförsamling (D). (vd).
  [ Maka 57 ] [ 28 ]

  Han var först fiskare vid Gäddeholm (nämns som sådan vid vigseln 1714 och när sonen Anders föddes senare samma år), året därpå 1715) var familjen bosatt i Hagstugan och 1717 och senare i Skyttorp, alla platserna i Trosa landsförsamling. Enligt dödboken hade han 'länge legat sjuk' innan han dog.

  Gift 31 jan 1714 i Trosa landsförsamling (D) med nästa ana

  Barn:

 • Anders Larsson, född 4 aug 1714 i Gäddeholm, Trosa landsförsamling (D). (f).

 • Nils Larsson, född 7 dec 1715 i Hagstugan, Trosa landsförsamling (D). (f).

 • Lars Larsson Hagström, född 1 nov 1717, se ana 28.

 • Kerstin Larsdotter, född 28 sept 1719 i Skyttorp,Trosa landsförsamling (D). (f).

  mmffm
  57 Anna Andersdotter, född 1680, död 10 nov 1767 i Skyttorp, Trosa landsförsamling (D). (vd,hfl).
  [ Make 56 ] [ 28 ]

  Efter makens död 1727 bodde hon kvar på torpet Skyttorp, som sedermera övertogs av sonen Nils Larsson. Hos honom bodde Anna Andersdotter till sin död. (hfl)

  Gift 31 jan 1714 i Trosa landsförsamling (D) med föregående ana

  mmfmf
  58 Jöns Bondedräng, född 1688, död 29 maj 1739 i Hölö sn (D). Kronobåtsman i Hölö sn (D). (d).
  [ Maka 59 ] [ 29 ]

  'En ärlig och stilla karl.' Han begravdes 3 juni. (d)

  Gift med nästa ana

  Barn:

 • Kerstin Jönsdotter, född 5 okt 1717 i Hölö sn (D). (f).

 • Anna Jönsdotter, född 9 aug 1721, se ana 29.

 • Per Jönsson, född 14 maj 1724 i Hölö sn (D), död 23 maj 1724 i Hölö sn (D). (fd).

 • Anders Jönsson, född 4 april 1726 i Hölö sn (D). (f).

 • Maria Jönsdotter, född 22 aug 1729 i Hölö sn (D). (f).

 • Per Jönsson, född 31 aug 1732 i Hölö sn (D). (f).

 • Erik Jönsson, född 18 april 1736 i Hölö sn (D), död 31 maj 1737 i Hölö sn (D). (fd).

 • Olof Jönsson, född 30 april 1739 i Hölö sn (D). (f).

  mmfmm
  59 Brita Persdotter. Bosatt i Hölö sn (D).
  [ Make 58 ] [ 29 ]

  Hon är möjligen identisk med änkan Brita Persdotter från Påläng, Hölö sn (D), som dog 29 april 1760 (begravd 4 maj) av ålderdom, 60 år gammal.

  Gift med föregående ana

  mmmmf
  62 Anders Olofsson, född .. maj 1675, död (begravd 13 aug 1738) i Kungsbol, Västerljung sn (D). Frälsebonde i Kungsbol, Västerljung sn (D). (d).
  [ Maka 63 ] [ 31 ]

  Han brukade frälsehemmanet Kungsbol om 1 mantal och är antecknad där första gången i mtl 1731. I samma längd är den tidigare brukaren Nils Persson noterad som 'död'. (mtl) Var Anders Olofsson
  bodde tidigare är inte känt.

  Gift med nästa ana

  Barn:

 • Karin Andersdotter, född 1709/12, se ana 31.

  mmmmm
  63 Kerstin Eriksdotter, född 1684/87, död 3 april 1760 i Vackebol, Västerljung sn (D). (d).
  [ Make 62 ] [ 31 ]

  Hon bodde som änka hos svärsonen Olof Andersson i Vackebol. Hon dog av hetsig feber och begravdes den 9 april.

  Gift med föregående ana


  *** Generation VI ***

  fmfmff
  84 Olof Andersson, död 1667/68 i Sigtuna, Frustuna sn (D). Bonde i Sigtuna, Frustuna sn (D). (d1736,UB).
  [ Maka 85 ] [ 42 ]

  Gift 1640 ca med
  Karin Persdotter. Bosatt i Sigtuna, Frustuna sn (D). (UB).

  Gift 1650 ca med nästa ana

  Barn i första giftet:

 • Brita Olofsdotter, född 7 okt 1645 i Sigtuna, Frustuna sn (D), död 22 dec 1697 i Broby, Runtuna sn (D). (UB).

  Gift 1665 med

  Olof Knutsson, född 1640 i Broby, Runtuna sn (D), död 1686 i Broby, Runtuna sn (D). Bonde i Broby, Runtuna sn (D). (UB).

  Barn i andra giftet:

 • Anders Olofsson, född 1655, se ana 42.

 • Erik Olofsson, född 5 april 1658 i Sigtuna, Frustuna sn (D), död 16 april 1738 i Gransta, Runtuna sn (D).

 • Per Olofsson, född 1664 i Sigtuna, Frustuna sn (D), död 19 sept 1690 i Gransta, Runtuna sn (D). Dräng. (d). Han vistades hemma hos föräldrarna till för sex år sedan, då han fick tjänst hos Erik i Lundby, Vårdinge sn (B). Där tjänade han med största trohet som hans skriftliga avsked nogsamt vittna, vilket han fick få dagar före sin död. För ett år sedan blev han betagen av svullnad i sin hals, vilken mer och mer tillväxt och stigit ner i bröstet, varav han en svår andedräkt haft. Den 8 september 1690 följde han sin bror Erik Olofsson till Gransta, där han med flit blev skött i sin sjukdom. Fredagen den 19 september stötte sjukdomen honom hårt an och han begärde att få begå nattvarden. Han hade krafter att gå både ut och in, men blev av sjukdomen så hårt betagen att han inte orkade vänta på prästens ankomst. När han kände 'dödsens pilar gå sig till hjärtat' önskade och bad han tre gånger sägandes "Gud Anamma min Ande!!!" - och strax därefter kom Gud och förlöste honom genom ett stilla insomnande klockan 12. (d)

 • Gustav Olofsson, född 1667 i Sigtuna, Frustuna sn (D), död 1 juni 1721 i Gransta, Runtuna sn (D). Bosatt i Gransta, Runtuna sn (D).

  Gift 1694 med

  Karin Olofsdotter. Bosatt i Gransta, Runtuna sn (D). Vid vigseln var hon änka i Hällby, Runtuna sn, enligt makens personalia.

  fmfmfm
  85 Kerstin Knutsdotter. Bosatt i Sigtuna, Frustuna sn (D). (d1736).
  [ Make 84 ] [ 42 ]

  Ulf Berggren skriver i mejl (3 dec 1997): F ö hittade jag en möjlig ny förfader till dig nyligen. I den sörmländska lagmansdomboken nämndes nämligen en länsman Knut i Sigtuna. Och du har ju en Kerstin Knutsdotter där gift med Olof Andersson. Där nämns även att Knuts far bodde i Berga, S:t Nikolai sn, men inte vad han hette.  Det hela var ett överklagande från Rönö härads dombok, men Knut tillkallades tydligen inte som vittne förrän vid lagmanstinget.

  Gift 1650 ca med föregående ana

  Gift 1678 ca med
  Per Larsson. Hemmansägare i Gransta, Runtuna sn (D).

  Han inlöste omkring 1678 skattehemmanet Gransta.

  mfmfff
  104 Arvid. Kronobonde i Örsta, Husby-Oppunda sn (D). (mtl).
  [ Maka 105 ] [ 52 ]

  Han brukade ett kronohemman i Örsta om 1 mantal. (jb)

  Gift med nästa ana

  Barn:

 • Hans Arvidsson, född 1683, se ana 52.

  mfmffm
  105 NN, död (begravd 28 juli 1723) i Örsta, Husby-Oppunda sn (D). (d).
  [ Make 104 ] [ 52 ]

  Gift med föregående ana

  mfmfmf
  106 Ygger Andersson, död (begravd 12 april 1721) i Närlunda, Husby-Oppunda sn (D). Sexman och frälsebonde i Närlunda, Husby-Oppunda sn (D). (d).
  [ Maka 107 ] [ 53 ]

  Nämnd 1676 och 1685 som frälsebonde i Oppeby, Husby-Oppunda sn (enligt barnens födelseorter var han bosatt i Oppeby Västergård), och från 1689 som frälsebonde i Närlunda. Tillika nämnd som sexman 1685 och 1689.

  Gift med nästa ana

  Barn:

 • Erik Yggersson, född 24 febr 1677 i Oppeby Västergård, Husby-Oppunda sn (D). (RJ).

 • Karin Yggersdotter, född 26 jan 1679 i Oppeby Västergård, Husby-Oppunda sn (D). (RJ). En hustru Karin Yggersdotter i Närlunda omtalas som fadder 1711 och 1718. Sannolikt identisk med Karin, född 1679.

 • Elisabet Yggersdotter, född 29 maj 1681 i Husby-Oppunda sn (D). (f). Någon födelseort är inte noterad i födelseboken. Därmed är det inte säkert att hon är dotter till Ygger Andersson i Oppeby. Möjligen kan hon vara dotter till Ygger Jonsson i Väsby som 31 okt 1680 gifte sig i Husby-Oppunda sn med "hustru" Kerstin Nilsdotter. I födelseboken är noterat att "Joh. Mellring stod fadder åth
  henne".

 • Brita Yggersdotter, född 26 maj 1682 i Oppeby Västergård, Husby-Oppunda sn (D). (f). Troligen identisk med hustru Brita Yggersdotter i Täckberga, Husby-Oppunda sn, som stod fadder 1711 och 1715 åt syskonbarn.

 • Anders Yggersson, född (döpt 15 mars 1685) i Oppeby Västergård, Husby-Oppunda sn (D), död 27 aug 1758 i Ramsta, Husby-Oppunda sn (D). Bonde i Örsta, Husby-Oppunda sn (D). (f,RJ,UB). Han bodde från omkring 1714 i Örsta, Husby-Oppunda sn (brukade en gård om 1 mantal frälse). Omkring 1750 flyttade makarna till Ramsta, Husby-Oppunda sn, där de bodde hos sonen Jonas Andersson. Anders Yggersson dog av lungsot. - Statsminister Göran Persson är ättling till dessa makar (enligt forskningar gjorda av Ulf Berggren, Spånga).

  Gift med

  Brita, född 1686, död 1769 ca i Ramsta, Husby-Oppunda sn (D). (UB).

 • Anna Yggersdotter, döpt 16 sept 1687, se ana 53.

  mfmfmm
  107 Brita Eriksdotter, död (begravd 15 maj 1698) i Närlunda, Husby-Oppunda sn (D). (d).
  [ Make 106 ] [ 53 ]

  Gift med föregående ana

  mfmmff
  108 Ragvald Andersson, död (begravd 22 april 1722) i Stora Björke, Husby-Oppunda sn (D). Kronobonde i Stora Björke, Husby-Oppunda sn (D). (vd,RJ).
  [ Far 216 ] [ Mor 217 ] [ Maka 109 ] [ 54 ]

  Han var också rättare på Torp, Husby-Oppunda sn. Kronohemmanet i Stora Björke omfattade 1/4 mantal. (jb) Ragnar Jonsell uppger (i brev 8 febr 1998) att han vid sockenstämman 1693 blev antagen till sexman efter Nils i Vävelsta, som uppsade tjänsten.

  Gift 1 febr 1686 i Husby-Oppunda sn (D) med nästa ana

  Barn:

 • Anders Ragvaldsson , född .. febr 1686, se ana 54.

 • Per Ragvaldsson, född 6 juli 1690 i Stora Björke, Husby-Oppunda sn (D). (RJ). Levde 11 mars 1714, då han stod fadder åt Lars Yggerssons barn i Vävelsta.

 • Olof Ragvaldsson, född 16 febr 1694 i Stora Björke, Husby-Oppunda sn (D), död 3 juni 1694 i Stora Björke, Husby-Oppunda sn (D). (RJ).

 • Karin Ragvaldsdotter, född 8 sept 1695 i Stora Björke, Husby-Oppunda sn (D), död 5 sept 1783 i Vävelsta Nedergård, Husby-Oppunda sn (D). (RJ). Gift ca 1714 med Per Jönsson. Familjen var först bosatt i Stora Björke, Husby-Oppunda sn, men flyttade senare, troligen på 1720-talet, till Vävelsta.

 • Ingrid Ragvaldsdotter, född 12 jan 1702 i Stora Björke, Husby-Oppunda sn (D), död 11 jan 1769 i Torp, Husby-Oppunda sn (D). (RJ). Gift. Familjen var 1735 bosatt i Lilla Björke, och senare
  (åtminstone 1737-49) i Enby. Omkring 1760 bodde hon hos sonen Ragvald Andersson med familj i Ökna och därifrån flyttade hon till Torp, allt i Husby-Oppunda sn.

  mfmmfm
  109 Ingrid Persdotter, född 1660 ca, död (begravd 29 april 1716) i Stora Björke, Husby-Oppunda sn (D). (v12d).
  [ Far 218 ] [ Mor 219 ] [ Make 108 ] [ 54 ]

  Gift 17 okt 1680 i Husby-Oppunda sn (D) med 

  Per Nilsson, död (begravd 23 jan 1681) i Stora Björke, Husby-Oppunda sn (D). Bondemåg i Stora Björke, Husby-Oppunda sn (D). (vd). Från Öksund.

  Gift 1 febr 1686 i Husby-Oppunda sn (D) med föregående ana

  Barn i första giftet:

 • Nils Persson, född 11 sept 1681 i Stora Björke, Husby-Oppunda sn (D). (RJ). Han levde 1729 i Stora Björke (han stod då fadder åt halvsystern Ingrid Ragvaldsdotters barn).

  mfmmmf
  110 Nils Persson, död (begravd 28 jan 1700) i Vävelsta Mellangård, Husby-Oppunda sn (D). Sexman och kronobonde i Vävelsta Mellangård, Husby-Oppunda sn (D). (vd,RJ).
  [ Far 220 ] [ Mor 221 ] [ Maka 111 ] [ 55 ]

  Han var en tid sexman (han uppsade tjänsten vid sockenstämman den 12 maj 1693 och efterträddes av Ragvald i Björke).

  Gift 15 maj 1681 i Husby-Oppunda sn (D) med nästa ana

  Barn:

 • Per Nilsson, född 28 febr 1682 i Vävelsta Mellangård, Husby-Oppunda sn (D). (RJ).

 • Karin Nilsdotter, född 2 aug 1685 i Vävelsta Mellangård, Husby-Oppunda sn (D). (RJ).

 • Anders Nilsson, född 26 juni 1691 i Vävelsta Mellangård, Husby-Oppunda sn (D). (RJ). Han är farfars farfars mormors far till läkaren och släktforskaren Sven Wallerstedt i Billdal utanför Göteborg. Denne härstammar från Anders Nilssons dotterdotter Anna Svensdotter, som var gift med Anders Olofsson, omnämnd i avsnittet om Britta Olofsdotter på sista sidan i Wallerstedts artikel om "Trump i Näsby" (i: Släktforskarnas årsbok 1997).

 • Nils Nilsson, född 22 juli 1694 i Vävelsta Mellangård, Husby-Oppunda sn (D), död 1 nov 1694 i Vävelsta Mellangård, Husby-Oppunda sn (D). (RJ).

 • Anna Nilsdotter, döpt 31 jan 1696, se ana 55.

  mfmmmm
  111 Kerstin Andersdotter, född 1661, död 4 juni 1749 i Vävelsta Mellangård, Husby-Oppunda sn (D). (vd,hfl).
  [ Far 222 ] [ Mor 223 ] [ Make 110 ] [ 55 ]

  Hon kom från Gunnersta vid vigseln 1681. Som änka bodde hon hos mågen Anders Ragvaldsson i Vävelsta Mellangård. Hon dog av frossa och bröstvärk.

  Gift 15 maj 1681 i Husby-Oppunda sn (D) med föregående ana


  *** Generation VII ***

  mfmmfff
  216 Anders Ragvaldsson, död 1 april 1675 i Öksundsnäs, Husby-Oppunda sn (D). Bosatt i Öksundsnäs, Husby-Oppunda sn (D). (CE,RJ).
  [ Maka 217 ] [ 108 ]

  Han var från vigseln omkring 1654 till ca 1669 bosatt i Franka, Husby-Oppunda sn, och därefter på Näset (= Öksundsnäs) till sin död 1675.

  Gift 1654 ca med nästa ana

  Barn:

 • Ragvald Andersson, se ana 108.

  mfmmffm
  217 Karin Andersdotter, född 1623 i Gråsta, Husby-Oppunda sn (D), död 5 aug 1694 i Smedstorp, Husby-Oppunda sn (D). (CE,RJ).
  [ Make 216 ] [ 108 ]

  Camilla Eriksson i Oxelösund skriver i ett brev (11 jan 1998): Av en ren tillfällighet fann jag följande notis i Husby-Oppunda dödbok 1694: "Hustru Karin i Smedstorp Rafvels mohr i Biörka född i Gråsta. På 30 åhret gift med sin man bodt i Franka 16 åhr, på Näset 6 åhr, Enkia 18 åhr". Den "Rafvel i Björka" som nämns, kan knappast vara någon annan än just Ragvald Andersson. "Näset" är Öksundsnäs, och där avled Anders Rafvalsson 1 april 1675. Denne, som med största sannolikhet var far till Ragvald Andersson, gifte sig ca 1654 med Karin Andersdotter, född ca 1623, död 5 aug 1694 i Smedstorp. I Gråsta bodde Anders åtminstone 1628-31, enligt Börje Björningers "Anteckningar från Husby-Oppunda socken". Enligt samma bok bodde 1628 tre Ragvald i socknen, nämligen i Malm, Närlunda och Valla, och någon av dessa är antagligen far till Anders Rafvelsson.

  Gift 1654 ca med föregående ana

  mfmmfmf
  218 Per Olofsson, född 1608 i Säby, Svärta sn (D), död (begravd 6 jan 1694) i Stora Björke, Husby-Oppunda sn (D). Bonde i Stora Björke, Husby-Oppunda sn (D). (d,RJ).
  [ Maka 219 ] [ 109 ]

  Enligt dödboken var han född i Säby, Svärta sn, och kom när han var 35 år till Husby-Oppunda sn och gifte sig i Vävelsta. Bodde sedan efter fyra års förlopp allt intill sin död i Björke, blev det sista året änkling och levde i 86 år.

  Gift 1646 med nästa ana

  Barn:

 • Ingrid Persdotter, född 1660 ca, se ana 109.

  mfmmfmm
  219 Sigrid Persdotter, född 1621 i Vävelsta, Husby-Oppunda sn (D), död (begravd 24 juni 1693) i Stora Björke, Husby-Oppunda sn (D). (d,RJ).
  [ Make 218 ] [ 109 ]

  Enligt en uppgift hette hennes far Per Andersson.

  Gift 1646 med föregående ana

  mfmmmff
  220 Per Månsson, död 1666 ca i Vävelsta Mellangård, Husby-Oppunda sn (D). Kronobonde i Vävelsta Mellangård, Husby-Oppunda sn (D). (d1694).
  [ Maka 221 ] [ 110 ]

  Han levde 1662. - Enligt Sven Wallerstedt, Billdal, i brev av 18 mars 1996 torde Per Månsson vara identisk med den nämndeman Per i Vävelsta, som finns med i nämndemannaförteckningarna för Oppunda häradsrätt till och med 1666, och med den rättare Per, vilken 1656 som donation "på sin Tiänst" fick "Weffwelstadh i Hussby Sockn" av Schering Rosenhane enligt protokoll från vintertinget detta år. (Enligt åldersuppgifter i hustruns dödsnotis avled han 1663 - hon var född 1610, hade gift sig 17 år gammal och levt i 36 år med maken - men tydligen levde Per Månsson ännu några år, fram till omkring 1666.)

  Gift 1627 med nästa ana

  Barn:

 • Nils Persson, se ana 110.

  mfmmmfm
  221 Brita Jonsdotter, född 1610 i Silinge, Flen sn (D), död (begravd 1 nov 1694) i Vävelsta Mellangård, Husby-Oppunda sn (D). (d).
  [ Far 442 ] [ Make 220 ] [ 110 ]

  Dödboken berättar följande om henne: 'född 1610 uti Silinge och Flens socken, lärt läsa i bok, på 17:e året i äktenskap först med Per Månsson och bodde uti Vävelsta, tillhopa levat 36 år, åter gift med Lars Nilsson från Gunnersta, 15 år, en sörjande änka 13 år. Var en from och gudfruktig hustru'.

  Gift 1627 med föregående ana

  Gift 1666 med
  Lars Nilsson, död (begravd 27 febr 1682) i Vävelsta Mellangård, Husby-Oppunda sn (D). Bonde i Vävelsta Mellangård, Husby-Oppunda sn (D). (d).

  Från Gunnersta, Husby-Oppunda sn (D).

  mfmmmmf
  222 Anders Larsson. Bosatt i Gunnersta, Husby-Oppunda sn (D).
  [ Maka 223 ] [ 111 ]

  Nämnd i Gunnersta 1676 och 1689 (men inte 1662).

  Gift med nästa ana

  Barn:

 • Kerstin Andersdotter, född 1661, se ana 111.

  mfmmmmm
  223 Karin. Bosatt i Gunnersta, Husby-Oppunda sn (D).
  [ Make 222 ] [ 111 ]

  Levde 1689.

  Gift med föregående ana  *** Generation VIII ***

  mfmmmfmf
  442 Jon B...... Nämndeman och frälsebonde i Silinge, Flen sn (D). (ÄLII).
  [ 221 ]

  Nämnd 1613-18. Han var 1617 sexman och undertecknade längden till Älvsborgs lösen med bokstäverna "IB.". Året därpå 1618 var han också sexman, men nu använde han ett mycket egendomligt bomärke som svårligen låter sig beskrivas. (ÄLII) - Enligt Sven Wallerstedt, Billdal, i brev av 18 mars 1996 levde han ännu 1628, då han för sista gången uppträder som nämndeman i Oppunda häradsrätt.

  Barn utan känd moder:

 • Brita Jonsdotter, född 1610, se ana 221.
  :
  © Håkan Skogsjö. Adress: Tordmulegränd 6, FIN-22100 Mariehamn, Finland. Telefon: 018-21204
  Denna antavla utskriven med  Holger6 1998-08-24