Av Håkan SkogsjöUppdaterad 13 maj 1996

Mina mormors morfar, kyparen och bokhållaren Karl August Juhlin (1825-1893), hade sina förfäder i Småland, fädernet i trakten av Västervik i Kalmar län och mödernet i de bygder som Vilhelm Moberg gjort så kända genom sina utvandrarromaner, nämligen Ljuder med angränsande socknar i Kronobergs län.

Detta är den del av mina antavla som jag ägnat minst tid åt. Redan i mitten av 1700-talet blir luckorna många. Förhoppningen är emellertid att någon som är mer bevandrad i dessa trakter kan komma med kompletteringar. Här nedan redovisas Juhlins förfäder samt förfädernas syskon. Uppgifterna bygger huvudsaklingen på egna forskningar i kyrkböcker. Kompletteringar och rättelser mottages tacksam här.

Observera! Vill du veta om ett namn, ort eller yrke omnämns i antavlan, använd din webbläsares sökfunktion.

1 Karl August Juhlin, född 14 aug 1825 i Gölpa pappersbruk, Västrum sn (H), död 3 okt 1893 i Stockholm (Katarina). Kypare, senare bokhållare i Stockholm. (f,hfl). Han inflyttade 1842 från Söderköping (E) till föräldrarna i Norr- köping Sankt Olai, där han skrevs som kypare. Han tog den 2 dec 1850 ut flyttningsattest för att bege sig till Stockholm. (hfl 1848-52 sid 85) Först den 30 aug 1853 lät han kyrkskriva sig i Stockholm på Tullportsgatan 42 i Katarina församling på Söder. (ifl) Vid mantalsskrivningen 1855 (som skedde 1 nov 1854) var han fortfarande bosatt på Tullportsgatan 42 och anställd som bryggar- lärling hos en före detta löjtnant F. Rosenqvist, som idkade bryg- gerirörelse. Juhlin var enligt hfl skriven som dräng hos Rosen- qvist på Tullportsgatan åren 1855-1858 och 1860 (dock inte 1859). När Karl August Juhlin den 3 oktober 1859 stämdes av Maria Fred- rika Lindman för att vara far till hennes barn uppges han i stäm- ningsansökan åter vara kypare och anställd "å Bierhall i det så kallade Bergstrahlska huset vid Riddarhustorget här i staden". På 1870-talet nämns han i registret till mantalsuppgifterna som före detta bokhållare och bokhållare utan anställning. 1876 var han bo- satt på Götgatan 61 och 1877 på Hammarbygatan 20, båda i Katarina församling. På 1880-talet nämns han omväxlande som bokhållare och före detta bokhållare. 1887 var han bosatt på Götgatan 80, 1888- 1891 på Götgatan 82-84, 1892 på Götgatan 90 och 1893 på Götgatan 78 (skriver sig som bokhållare utan anställning i mantalsuppgif- ten som han undertecknar "C.A.Juhlin"). Där var han också bosatt när han avled i oktober samma år.

Utomäktenskaplig förbindelse 1858 med

Maria Fredrika Lindman, född 24 mars 1828 i Torsholma, Brändö sn, död 25 nov 1862 i Stockholm (Finska). Sömmerska i Stockholm. (fd,hfl).

"År 1856 allmännerligen efterlyst". (Brändö hfl) Hon hade rest till Stockholm utan flyttningsbetyg, bara med ett frejdbetyg som löd: "Bonde dotter Maria Fredrica Jansdotter från Thorsholma by af denna Församling, är ärlig och välfrejdad intygar: Brändö Kapell den 21. November 1855. Carl Heikel. Kapellan." Hon hade blivit "anrollerad" i Finska församlingen i Stockholm den 6 nov samma år och bodde hos fiskköparen Joh. P. Andersson (gift med systern Kristina Katarina). Prästen i Finska var missnöjd med betyget och noterade i församlingsboken: "Se betyget! Födelseåret efter egen uppgift." Maria Fredrika hade uppgett 25 mars 1828 men enligt Brändö födelsebok var hon född 24 mars. (hfl) Hon var bosatt på David Bagares gata 5 i Johannes församling när hon dog. Dödsorsak- en var slag. (d) Ogift.

Barn:

Augusta Maria Lindman, född 6 juni 1859 i Stockholm (Jakob), död 12 okt 1932 i Stockholm (Högalid). Fiskhandlerska i Stockholm. (fv,Al).

Vid mantalsskrivningen 1903 var familjen bosatt på Surbrunnsgatan 35 i Johannes församling. Den bestod då av Carl som angavs vara arbetskarl, hustru Augusta som idkade fiskhandel i Hötorgshallen och barnen Robert, Harald och Märta samt två jungfrur: ANNA Jose- fina Johansson, född 4 sept 1880, som var anställd i fiskaffären, och Sally AUGUSTA Theresia Ekström, född 10 nov 1884. Gift 20 febr 1887 i Stockholm (Katarina) med Carl Andersson Bergvall, född 15 nov 1862 i Ramshult, Grevbäck sn (R), död 26 aug 1903 i Stockholm (Johannes). Arbetskarl (finsnickare) i Stockholm. (fv,hfl,Al). Dräng 1880-1881 i Spånhult, Grevbäck sn, 1881-1882 i Grumphult hos farfar och farmor och bodde därefter hos föräldrarna på torpet Lilla Esset under Grumphult. (hfl) Han flyttade 1886, attest 13 dec, därifrån till Stockholm. Vid mantalsskrivningen 1887, daterad den 3 januari, var han arbetskarl och anställd vid Mariahissen samt bosatt på Götgatan 11 i Katarina församling. Där bodde han också vid vigseln en dryg månad senare medan hustrun vid den tiden bodde på Götgatan 27.

*** Generation I ***

f

2 Israel Juhlin, född 23 aug 1797 i Tjugusjö, Ljuder sn (G), död 18 sept 1853 i Norrköping (Sankt Olai) (E). Lumpsamlare i Norrköping (E). (fv,hfl).

Han är i hfl 1813-23 noterad som son i Fattigstugan, Ljuder sn, med noteringen 'under Läsebo' och 'allmosehjon'. Han finns dock inte noterad på annat ställe i samma hfl. Flyttade 1823 från Älg- hult sn (G) till Sävsjö pappersbruk, Lenhovda sn (G), 1824 däri- från till Gölpa pappersbruk, Västrum sn (H) (pappersmakaregesäll där), 1829 därifrån till Gärdserum sn (H), 1830 därifrån till Forssa pappersbruk, Östra Vingåker sn (D) (pappersmakaregesäll där) och 1833 därifrån till Norrköping Sankt Olai församling (E), där han skrevs som lumpsamlare. (hfl) Gift 2 april 1825 i Västrum sn (H) med nästa ana

Barn:

Karl August Juhlin, född 14 aug 1825, se ana 1.

Emma Matilda Juhlin, född 8 juli 1828 i Gölpa pappersbruk, Västrum sn (H). (f,hfl).

Lovisa Kristina Juhlin, född 22 jan 1831 i Forssa pappersbruk, Östra Vingåker sn (D). (f,hfl). Flyttade 1853 från föräldrarna i Norrköping (piga där) till Stock- holm. (hfl)

Israel Alfred Juhlin, född 23 dec 1833 i Norrköping (E). (hfl).

Maria Charlotta Juhlin, född 28 febr 1843 i Norrköping (E). (hfl).

m

3 Anna Lovisa Palmberg, född 13 juli 1803 i Anvedebo krog, Hjorted sn (H). (fv,hfl).

Gift 2 april 1825 i Västrum sn (H) med föregående ana

*** Generation II ***

ff

4 Jonas Gummesson, född 14 juli 1758 i Skruv, Ljuder sn (G), död 28 mars 1812 i Fattigstugan, Ljuder sn (G). Nämndeman och bonde i Tjugusjö, Ljuder sn (G). (fvd,hfl).

Han var bonde på ett hemman om 1/8 mantal i Tjugusjö, Ljuder sn (G), till 1803, då familjen flyttade till Vide Baggegården, Ljuder sn, där Jonas Gummesson skrevs som brukare. År 1806 flyttade familjen till Fattigstugan, Ljuder sn. (hfl) Dog av durklopp. (d) Gift 4 juni 1781 i Ljuder sn (G) med nästa ana

Barn:

Anna Lisa Jonasdotter, född 22 mars 1782 i Tjugusjö, Ljuder sn (G). (hfl). Flyttade 1802 från föräldrahemmet till Hovmantorp. (hfl)

Maria Kristina Jonasdotter, född 6 sept 1783 i Tjugusjö, Ljuder sn (G). (hfl). Flyttade 1802 från föräldrahemmet till Hovmantorp. (hfl)

Kajsa Jonasdotter, född 29 aug 1788 i Tjugusjö, Ljuder sn (G). (hfl). Flyttade 1805 från föräldrahemmet till Bredanäs med attest, men återvände senare till föräldrarna. (hfl)

Helena Jonasdotter, född 9 okt 1792 i Tjugusjö, Ljuder sn (G). (hfl). Flyttade 1811 från föräldrahemmet till Algutsboda sn (G). (hfl)

Gustav Jonasson, född 18 april 1795 i Tjugusjö, Ljuder sn (G), död 27 febr 1808 i Fattigstugan, Ljuder sn (G). (hfl).

Israel Juhlin, född 23 aug 1797, se ana 2.

Marta Jonasdotter, född 5 okt 1800 i Tjugusjö, Ljuder sn (G). (hfl).

Tigger. (hfl 1813-23)

fm

5 Katarina Jakobsdotter, född 28 juni 1761 i Tjugusjö, Ljuder sn (G), död 3 sept 1823 i Fattigstugan, Ljuder sn (G). (fvd,hfl). På sin ålderdom är hon noterad som 'allmosehjon'. (hfl) Hon dog som fattighjon av värk. (d)

Gift 4 juni 1781 i Ljuder sn (G) med föregående ana

mf

6 Nils Palmberg, född 15 juni 1771 i Lindekulla, Tuna sn (H). Skräddarmästare, bosatt i Anvedebo krog, Hjorted sn (H). (fv,hfl).

Nils Palmberg var vid husförhöret i oktober 1790 skriven som be- tjänt på Falsterbo, Hjorted sn (H). Senare blev han bruksskräddare vid Ankarsrums kniphammarsbruk, Hallingeberg sn (men var skriven på Anvedebo ägor, Hjorted sn). Vid vigseln 1795 bosatte han sig vid Nya Krogen på Anvedebo ägor, men tituleras fortfarande bruks- skräddare. Senare kallas han emellanåt också skräddarmästare och Nya Krogen byter namn till Anvedebo krog. Familjen förefaller om- kring 1812 ha flyttat från Anvedebo krog och bosatt sig i Forsse- bo, Västrum sn, där Nils Palmberg skrevs som sockenskräddare. Några år senare, omkring 1818, bodde familjen i Björhuvud, Västrum sn, där Nils är noterad som 'gift dräng'. I hfl 1821-25 är famil- jen noterad bland socknens hantverkare och Nils tituleras skräd- daredräng med noteringen 'hos Sellgren', vilket syftar på socken- skräddaren Erik Gustav Sellgren hos vilken Palmberg tydligen hade tjänst. (hfl)

Gift 13 sept 1795 i Hjorted sn (H) med nästa ana

Barn:

Brita Kajsa Palmberg, född 2 juli 1796 i Anvedebo krog, Hjorted sn (H). (v,hfl). Flyttade 1811 från föräldrahemmet vid Anvedebo krog, Hjorted sn, till Västrum sn (H). Återvände till föräldrarna och flyttade 1814 till Gölpa mjölkvarn, Västrum sn, 1815 därifrån till Prästgården, Västrum sn (piga där), 1816 därifrån till Rumma, Västrum sn (piga även där), och 1820 i samband med giftermålet därifrån till "Kyrkan" (hon och maken bosatte sig i Sockenstugan invid Västrums kyrka). Där var familjen skriven 1825. (hfl)

Gift 22 mars 1821 i Västrum sn (H) med

Johan Solfeldt, född 16 juni 1788 i Lönneberga sn (H). Klockare i Västrum, bosatt i Sockenstugan, Västrum sn (H). (v,hfl). Son till klockaren i Lönneberga sn. (v) Han inflyttade 1817 från Lönneberga sn till Sockenstugan, Västrum sn. Levde där 1825 med familjen. (hfl)

Gustava! Kristina Palmberg, född 6 juni 1798 i Anvedebo krog, Hjorted sn (H). (hfl). Flyttade 1816 från Forssebo, Västrum sn (piga där), till Stingö (?), men återvände senare till Forssebo, varifrån hon 1819 flyttade till Misterhult sn (H). Hon inflyttade dock redan samma år (1819) från Misterhult sn till föräldrarna i Västrum sn, som var skrivna bland socknens hantverkare, men återvände 1823 till Misterhult sn. (hfl)

Peter Gustav Palmberg, född 14 mars 1801 i Anvedebo krog, Hjorted sn (H). Skräddardräng. (v,hfl). Flyttade 1820 från föräldrarna i Björhuvud, Västrum sn, till Gamlegården på Helgerums ägor, Västrum sn, och 1821 därifrån till Misterhult sn (H). (hfl)

Gift 17 sept 1820 i Västrum sn (H) med

Lena Larsdotter Stenander, född 14 sept 1784 i Stenberga sn (F). (v,hfl). Dotter till avskedade soldaten Lars Sten. (v) Hon inflyttade 1819 från Stenberga sn till Gamlegården på Helgerums ägor, Västrum sn, där hon året därpå gifte sig. 1821 flyttade makarna till Misterhult sn (H). (hfl)

Anna Lovisa Palmberg, född 13 juli 1803, se ana 3.

Johan Erik Palmberg, född 1 juli 1807 i Anvedebo krog, Hjorted sn (H). (hfl).

Vid sin första nattvardsgång fått Nya testamentet 1823. (hfl)

mm

7 Brita Stina Fröberg, född 24 april 1765 i Isnäset under Falsterbo, Hjorted sn (H). (fv12,hfl). Enligt hfl 1821-1825 var hennes hälsa av allt att döma dålig. En otydlig anteckning noterar att hon var 'sängliggande' och 'mycket sjuklig'. (hfl)

Gift 28 okt 1791 i Hjorted sn (H) med

Henrik Lomell, född 1750, död 28 sept 1792 i Ankarsrum, Hjorted sn (H). Bruksskräddare, bosatt i Ankarsrums bruk, Hjorted sn (H). (vd,hfl). Han var bruksskräddare vid Ankarsrums kniphammarbruk. Tidigare hade han varit gift med Beata Flyberg, född ca 1760, och hade med henne dottern Gertrud Margareta, född ca 1786. (hfl) Han dog av bröstfeber. (d)

Gift 13 sept 1795 i Hjorted sn (H) med föregående ana

Barn i första giftet:

Beata Lisa Lomell, född 31 maj 1792 i Ankarsrum, Hjorted sn (H).(fv12,hfl).

Flyttade 1814 i samband med vigseln från föräldrarna i Forssebo, Västrum sn, till Grop, Västrum sn, och 1818 därifrån med dottern till Forssebo, Västrum sn, och 1819 därifrån till Virserum sn (H) med dottern. Flyttade 1821 från Virserum sn till Sockenstugan på prästgårdens ägor, Västrum sn (maken var arbetskarl där) och 1822 därifrån till torpet Lilla Källemåla, Västrum sn (maken torpare). År 1830 flyttade Beata Lovisa med de tre yngsta barnen till Väl- lerhorva, Misterhult sn, där hon tagit anställning som deja. Året därpå, 1831, flyttade hela familjen från Lilla Källemåla till Misterhult sn. (hfl)

Gift 26 dec 1814 i Västrum sn (H) med

Jan Petter Diner, född 5 dec 1789 i Grop, Västrum sn (H), död 3 febr 1815 i Grop, Västrum sn (H). Tegelslagare i Grop, Västrum sn (H). (fvd,hfl).

Son till tegelslagaren Henrik Kristoffersson Diner och Maria Jansdotter Dahlström. (f) Jan Petter Diner inflyttade 1814 från Gölpa, Västrum sn, till tegelbruket i Grop. (hfl) Han avled av "Rökning Cur". (d)

Gift 12 april 1819 i Västrum sn (H) med

Karl Svensson, född 27 okt 1795 i Virserum sn (H). Arbetskarl, sedan torpare i Lilla Källemåla, Västrum sn (H). (v,hfl). Vid vigseln 1819 var han 'snickaredräng från Virserum sn'. (v)

*** Generation III ***

fff

8 Gumme Jonsson, född .. juni 1725, död 25 juni 1799 i Skruv Norregården, Ljuder sn (G). Bonde i Skruv Norregården, Ljuder sn (G). (v12d,hfl).

Han inflyttade 30 april 1749 till Skruv och visade då upp en attest, daterad Linneryd 15 april 1749. (ifl) Han brukade ett hemman om 1/4 mantal i Skruv Norregården. Hemmanet delades efter honom mellan mågarna Måns Jonasson och Johannes Persson, gifta med Kerstin respektive Helena Gummesdotter. (hfl)

Gift 4 juni 1749 i Ljuder sn (G) med nästa ana

Gift 28 juni 1772 i Ljuder sn (G) med

Kerstin Erengislesdotter, född 1735. Bosatt i Skruv Norregården, Ljuder sn (G). (v,hfl). Hon var piga i Gummeboda vid vigseln 1772. (v)

Barn i första giftet:

Kerstin Gummesdotter, född 28 jan 1754 i Skruv, Ljuder sn (G). (hfl).

Gift med

Måns Jonasson, född 23 juni 1757. Bonde i Skruv Norregården, Ljuder sn (G). (hfl). Han brukade ett hemman om 1/8 mantal i Skruv Norregården. (hfl) Jonas Gummesson, född 14 juli 1758, se ana 4.

Magnus Gummesson, född 29 dec 1762 i Skruv, Ljuder sn (G). (hfl).

Helena Gummesdotter, född .. dec 1768 i Skruv, Ljuder sn (G). (hfl).

Gift med

Johannes Persson, född 27 maj 1761. Bonde i Skruv Norregården, Ljuder sn (G). (hfl). Han brukade ett hemman om 1/8 mantal i Skruv Norregården. (hfl)

ffm

9 Annika Mattiasdotter, född 18 juni 1732 i Skruv torp, Ljuder sn (G), död 4 dec 1769 i Skruv Norregården, Ljuder sn (G). (fvd,hfl). Dog av hetsig sjukdom. (d)

Gift 4 juni 1749 i Ljuder sn (G) med föregående ana

fmf

10 Jakob Danielsson, född (döpt 7 mars 1714) i Flädingsmåla, Ljuder sn (G), död 8 april 1779 i Tjugusjö, Ljuder sn (G). Bonde i Tjugusjö, Ljuder sn (G). (fvd,hfl). Han brukade ett hemman i Tjugusjö om 1/8 mantal. (hfl) Dog av bröstsjuka. (d)

Gift 10 okt 1736 i Ljuder sn (G) med nästa ana

Barn:

Måns Jakobsson, född 21 febr 1739 i Tjugusjö, Ljuder sn (G). (f).

Per Jakobsson, född 24 juni 1740 i Tjugusjö, Ljuder sn (G), död ung.

(f).

Ingeborg Jakobsdotter, född 1 febr 1743 i Tjugusjö, Ljuder sn (G).

(f).

Tvilling. Erhöll nöddop och dog ung. (f)

Maria Jakobsdotter, född 1 febr 1743 i Tjugusjö, Ljuder sn (G).

(f).

Tvilling. Erhöll nöddop och dog ung. (f)

Jakob Jakobsson, född 2 febr 1744 i Tjugusjö, Ljuder sn (G). Bonde i Tjugusjö, Ljuder sn (G). (f,hfl).

Gift med

Kristina Gummesdotter, född 8 aug 1762. Bosatt i Tjugusjö, Ljuder sn (G). (hfl).

Peter Jakobsson, född 13 aug 1749 i Tjugusjö, Ljuder sn (G). Bonde i Tjugusjö, Ljuder sn (G). (hfl).

Gift med

Stina Persdotter, född 23 juli 1764. Bosatt i Tjugusjö, Ljuder sn (G). (hfl).

Kristina Jakobsdotter, född 29 mars 1752 i Tjugusjö, Ljuder sn (G). (hfl).

Johannes Jakobsson, född 2 april 1754 i Tjugusjö, Ljuder sn (G). (hfl).

Katarina Jakobsdotter, född 28 juni 1761, se ana 5.

fmm

11 Elisabet Persdotter, född .. okt 1721, död 15 dec 1802 i Tjugusjö, Ljuder sn (G). (vd,hfl).

Gift 10 okt 1736 i Ljuder sn (G) med föregående ana

mff

12 Erik Nilsson Palmberg, född 1746, död 17 juli 1788 i Lindekulla, Tuna sn (H). Soldat i Lindekulla, Tuna sn (H). (vd). Han blev 'skjuten i Finland'. (d)

Gift 20 nov 1768 i Tuna sn (H) med nästa ana

Barn:

Nils Palmberg, född 15 juni 1771, se ana 6.

Katarina Palmberg, född 1784. (hfl).

Kristina Palmberg, född 1789. (hfl).

mfm

13 Katarina Andersdotter, född 9 febr 1748 i Östrahult, Tuna sn (H), död 30 dec 1806 i Östrahult, Tuna sn (H). (fvd,hfl). Hon var enligt Tuna hfl 1788-1792 skriven i Lindekulla som soldatänka med döttrarna Katarina och Kristina. (hfl) När hon dog var hon skriven hos brodern Jöns.

Gift 20 nov 1768 i Tuna sn (H) med föregående ana

mmf

14 Petter Svensson Fröberg, född 1742 i Frödinge sn (H), död 16 juli 1795 i Strömsnäs under Prästgården, Hjorted sn (H). Skomakarmästare, bosatt i Strömsnäs under Prästgården, Hjorted sn (H). (vd,hfl). Familjen bodde i Byen, Hjorted sn (H), när husförhöret hölls den 17 dec 1774 på Falsterbo. Året därpå var familjen bosatt på Flugenäs och den deltog i husförhöret som hölls den 23 nov 1775 i Nynäs eller Prostgården. Där var familjen bosatt ännu 1779, men vid husförhöret den 7 nov 1780 med Nynäs eller Prostgården hade familjen flyttat till Strömsnäs, där den var bosatt till Petter Fröbergs död (Flugenäs uppges 1782 vara öde). Petter Fröberg kallas omväxlande skomakare, skomakarmästare eller sockenskomakare. (hfl) Dog av bröstkvav. (d)

Gift 14 okt 1764 i Hjorted sn (H) med nästa ana

Barn:

Brita Stina Fröberg, född 24 april 1765, se ana 7.

Lisa Greta Fröberg, född 12 aug 1770 i Falsterbo, Hjorted sn (H). (f,hfl). Hon flyttade i februari 1785 från föräldrahemmet i Strömsnäs till Västervik (H), återvände 1792 till föräldrahemmet. '1795 bor i Västrum'. Hon gifte sig till Gutan, Västrum sn, och bodde där till 1811, då hon flyttade till Olstorpet med sina barn. (hfl) Hon är säkert identisk med den Lisa Margareta Persdotter Fröberg som den 4 okt 1811 gifte sig i Västrum sn med Måns Månsson. (IGI-korten)

Gift 1795 ca med

Johan Bohman, född 1754 i Hult sn (F), död 1804 i Gutan, Västrum sn (H). Kusk, bosatt i Gutan, Västrum sn (H). (hfl).

Lars Fröberg, född 9 april 1774 i Byen, Hjorted sn (H). (f,hfl).

Anna Kajsa Fröberg, född 11 april 1777 i Flugenäs under Prästgården, Hjorted sn (H). (hfl).

Sven Niklas Fröberg, född 25 mars 1782

i Strömsnäs under Prästgården, Hjorted sn (H). (hfl).

Peter Fröberg, född 10 maj 1786 i Strömsnäs under Prästgården, Hjorted sn (H), död 1793 i Strömsnäs under Falsterbo, Hjorted sn (H). (hfl).

mmm

15 Lisa Nilsdotter, född 2 april 1741 i Domstugan, Hjorted sn (H). (fv,hfl). Hon kunde inte delta i husförhöret den 21 okt 1778 'för barnens sjukdom'. Det var åttaåriga dottern Lisa Greta som var sjuk. (hfl) Hon flyttade 1797 som änka från Strömsnäs under Falsterbo, Hjorted sn, till Västrum sn (H). Där bosatte hon sig i Gutan hos dottern Lisa Greta Fröberg, men går inte att följa framåt (inte återfunnen vid en genomgång av hfl 1801-1803; 1799-1800 saknas). (hfl)

Gift 14 okt 1764 i Hjorted sn (H) med föregående ana

*** Generation IV ***

ffmf

18 Mattias Göransson, född .. sept 1699, död 2 dec 1771 i Skruv Norregård, Ljuder sn (G). Sockenskräddare, sedan bonde i Skruv Norregård, Ljuder sn (G). (d,hfl). När dottern Annika föddes 1732 var han sockenskräddare och bosatt i Skruvs torp, men blev senare bonde i Skruv Norregård. (f,hfl) Han dog av bröstsjuka. (d)

Gift 7 nov 1731 i Ljuder sn (G) med nästa ana

Barn:

Annika Mattiasdotter, född 18 juni 1732, se ana 9.

ffmm

19 Kerstin Åslesdotter, född 29 sept 1707 i Kråkesjö Västergård, Ljuder sn (G), död 21 maj 1786 i Skruv Norregård, Ljuder sn (G). (fvd,hfl). Hon dog av bröstkvav. (d)

Gift 7 nov 1731 i Ljuder sn (G) med föregående ana

fmff

20 Daniel Jakobsson, född (döpt 17 dec 1676) i Hönemåla, Ljuder sn (G), död 10 juni 1740 i Flädingsmåla, Ljuder sn (G).Bonde i Flädingsmåla, Ljuder sn (G). (fvd,hfl).

Gift 7 juni 1703 i Ljuder sn (G) med nästa ana

Barn:

Elin Danielsdotter, född (döpt 8 sept 1711) i Flädingsmåla, Ljuder sn (G). (f,hfl).

Jakob Danielsson, döpt 7 mars 1714, se ana 10.

Måns Jakobsson, född 21 febr 1717 i Flädingsmåla, Ljuder sn (G). (f,hfl).

fmfm

21 Ingeborg Persdotter. Bosatt i Fädingsmåla, Ljuder sn (G). (v,hfl). Möjligen dotter till Per Månsson, som 11 juni 1676 gifte sig med

Ingrid Mattsdotter i Griseboda.

Gift 7 juni 1703 i Ljuder sn (G) med föregående ana

fmmf

22 Per Nilsson, född .. mars 1685. Bonde i Tjugusjö, Ljuder sn (G). (hfl).

Han levde ännu 1756 i Tjugusjö med andra hustrun. (hfl)

Gift med nästa ana

Gift med

Märta Månsdotter, född 1687. Bosatt i Tjugusjö, Ljuder sn (G). (hfl).

Barn i första giftet:

Måns Persson, född 10 okt 1720 i Tjugusjö, Ljuder sn (G). (f,hfl).

Elisabet Persdotter, född .. okt 1721, se ana 11.

Elin Persdotter, född 23 jan 1723 i Tjugusjö, Ljuder sn (G). (f).

Anders Persson, född 25 maj 1724 i Tjugusjö, Ljuder sn (G). (f).

Maria Persdotter, född 26 nov 1726 i Tjugusjö, Ljuder sn (G). (f,hfl).

Gift med

Karl Nilsson, född 9 jan 1717. Bonde i Tjugusjö, Ljuder sn (G). (hfl).

fmmm

23 Ingeborg Persdotter, född (döpt 13 sept 1703) i Tjugusjö, Ljuder sn (G). (hfl).

Gift med föregående ana

mfmf

26 Anders. Bosatt i Östrahult, Tuna sn (H). (f1748).

Barn utan känd moder:

Katarina Andersdotter, född 9 febr 1748, se ana 13.

mmff

28 Sven Frodin, född 1711, död 15 april 1791 i Strömsnäs under Prästgården, Hjorted sn (H). Landtullbesökare. (d,hfl). Återfinns första gången i Hjorted hfl 1789 hos sonen i Strömnäs, då han kallas 'gratialist'. Han har tydligen inflyttat 1788/89 till Hjorted. (hfl) Dog av ålderdom. (d)

Gift med nästa ana

Barn:

Stina Frodin, född 1737 i Frödinge sn (H). (hfl).

Gift med

Olof Ringström, född 1736 i Hjorted sn (H), död 23 febr 1803 i Strömsnäs under Prästgården, Hjorted sn (H). Inhysesman i Bergbo under Hjorted säteri, Hjorted sn (H). (d,hfl). Familjen inflyttade 1787/88 till Hjorted säteri, Hjorted sn, där den bosatte sig på Bergbo under säteriet. År 1796 flyttade familjen till Strömsnäs under Prästgården, Hjorted sn, ett torp som den övertog efter avlidne Petter Fröberg (sannolikt Olof Ringströms hustrus bror). Den levde där 1799. (hfl) Han dog av bröstfeber. (d)

Petter Svensson Fröberg, född 1742, se ana 14.

mmfm

29 Brita Persdotter, född 1711, död 10 nov 1775 i Västervik (H). Hon dog av lungsot.

Gift med föregående ana

mmmf

30 Nils Gudmundsson, född 21 febr 1715 i Rönäs, Hjorted sn (H), död 12 febr 1806 i Isnäset under Falsterbo, Hjorted sn (H). Klensmedsmästare, bosatt i Isnäset under Falsterbo, Hjorted sn (H). (fd,hfl). Han var klensmedsmästare vid Falsterbo bruk, Hjorted sn (H). (hfl) Dog av ålderdomsbräckligheter. (d)

Gift 9 juli 1738 i Gladhammar sn (H) med nästa ana

Barn:

Nils Nilsson, född 1 nov 1738 i Gladhammar sn (H). (f).

Erik Nilsson, född 8 febr 1739 i Äskehult, Gladhammar sn (H). (f).

Lisa Nilsdotter, född 2 april 1741, se ana 15.

Maria Nilsdotter, född 26 april 1745 i Domstugan, Hjorted sn (H). (f).

Katarina Nilsdotter, född 30 april 1748 i Domstugan, Hjorted sn (H). (f,hfl).

Gift 16 nov 1774 med

Anders Simonsson Stenberg, född 8 jan 1750 i Stenbo, Västrum sn (H), död 2 dec 1812 i Isnäset under Falsterbo, Hjorted sn (H). Klensmedsmästare, bosatt i Isnäset under Falsterbo, Hjorted sn (H). (d,hfl). Stenberg inflyttade 1773 från Gladhammar sn (H) till Hjorted sn (H). Han var klensmedsmästare vid Falsterbo bruk, Hjorted sn. (hfl) Han dog av slag. (d)

Kristina Nilsdotter, född 16 okt 1750 i Domstugan, Hjorted sn (H). (f).

Maria Kristina Nilsdotter, född 11 mars 1753 i Domstugan, Hjorted sn (H). (f).

David Nilsson, född 6 april 1755 i Domstugan, Hjorted sn (H). (f).

Margareta Nilsdotter, född 16 sept 1756 i Domstugan, Hjorted sn (H). (f).

mmmm

31 Lisa Jonsdotter, född 1714 i Västrum sn (H), död 19 juni 1796 i Isnäset under Falsterbo, Hjorted sn (H). (vd,hfl). Hon var piga i Gatan vid vigseln. (v) Dog av gikt. (d)

Gift 9 juli 1738 i Gladhammar sn (H) med föregående ana

*** Generation V ***

ffmfm

37 Anna Månsdotter. Bosatt i Skruv Södergården, Ljuder sn (G). (hfl). Hon var enligt hfl 1726-32 skriven som inhyses i Skruv Södergården med barnen Kristina och Mattias samt sonhustrun Kerstin Åslesdotter. (hfl)

Barn utan känd fader:

Kristina Göransdotter. Bosatt i Skruv Södergården, Ljuder sn (G). (hfl).

Skriven som dotter hos modern Anna Månsdotter i hfl 1726-32. (hfl)

Mattias Göransson, född .. sept 1699, se ana 18.

ffmmf

38 Åsle Persson, född 1673, död 28 juni 1725 i Kråkesjö Västergård,

Ljuder sn (G). Bonde i Kråkesjö Västergård, Ljuder sn (G). (d,hfl).

Gift med nästa ana

Barn:

Ingrid Åslesdotter, född 29 okt 1703 i Kråkesjö Västergård, Ljuder sn (G), död (begravd 21 dec 1703) i Kråkesjö Västergård, Ljuder sn (G). (fd).

Per Åslesson, född (döpt 5 mars 1705) i Kråkesjö Västergård, Ljuder sn (G). (f).

Kerstin Åslesdotter, född 29 sept 1707, se ana 19.

Nils Åslesson, född 22 jan 1711 i Kråkesjö Västergård, Ljuder sn (G). (f).

Per Åslesson, född (döpt 1 jan 1714) i Kråkesjö Västergård, Ljuder sn (G). (f).

Erengisle Åslesson, född 1717 ca i Kråkesjö Västergård, Ljuder sn (G), död 1730 ca i Kråkesjö Västergård, Ljuder sn (G). (hfl).

Johannes Åslesson, född 7 mars 1720 i Kråkesjö Västergård, Ljuder sn (G). (f).

Per Åslesson, född 14 sept 1723 i Kråkesjö Västergård, Ljuder sn (G). (f,hfl).

ffmmm

39 Ingegärd Erengislesdotter, född 1683, död 12 april 1766 i Kråkesjö Västergård, Ljuder sn (G). (d,hfl).

Makarna var gifta redan 9 mars 1702 då 'hustru Ingegärd Erengislesdotter i Västra Kråkesjö' stod fadder. (f) Sannolikt var Ingegärd bördig från Sibbahult, Långsjö sn (G), av fadderrelationer att döma (1707 stod drängen Johan Erengislesson fadder åt Ingegärds barn och 1720 stod åter Johan Erengislesson samt Märta Erengislesdotter i Sibbahult faddrar) Hon dog av slag. (d)

Gift med föregående ana

fmfff

40 Jakob Jakobsson, född 1634 ca. Bonde i Flädingsmåla, Ljuder sn (G). (hfl).

Gift med nästa ana

Barn:

Daniel Jakobsson, döpt 17 dec 1676, se ana 20.

Zackris Jakobsson, född (döpt 11 jan 1679) i Hönemåla, Ljuder sn (G). Bonde i Flädingsmåla, Ljuder sn (G). (fv,hfl).

Gift 11 juni 1705 i Ljuder sn (G) med

Kerstin Persdotter. Bosatt i Flädingsmåla, Ljuder sn (G). (v,hfl).

fmffm

41 Brita Danielsdotter, född 1648, död 31 juli 1722 i Flädingsmåla, Ljuder sn (G). (d,hfl).

Gift med föregående ana

fmmmf

46 Per Jönsson, född 1665, död (begravd 26 april 1703) i Tjugusjö, Ljuder sn (G). Bonde i Tjugusjö, Ljuder sn (G). (vd,hfl).

Gift 27 dec 1691 i Ljuder sn (G) med nästa ana

Barn:

Kerstin Persdotter, född 27 aug 1693 i Tjugusjö, Ljuder sn (G). (f,hfl).

Jon Persson, född 1696 i Tjugusjö, Ljuder sn (G). (hfl).

Gertrud Persdotter, född 1697 i Tjugusjö, Ljuder sn (G). (hfl).

Elin Persdotter, född 1699 i Tjugusjö, Ljuder sn (G). (hfl).

Per Persson, född 29 sept 1701 i Tjugusjö, Ljuder sn (G). (f,hfl).

Ingeborg Persdotter, döpt 13 sept 1703, se ana 23.

fmmmm

47 Kerstin Nilsdotter, född 1671. Bosatt i Tjugusjö, Ljuder sn (G). (v,hfl).

Gift 27 dec 1691 i Ljuder sn (G) med föregående ana

Gift 1705 ca med

Sven Månsson, född 1682. Bonde i Tjugusjö, Ljuder sn (G). (hfl).

Barn i andra giftet:

Märta Svensdotter, född 1706 i Tjugusjö, Ljuder sn (G). (hfl).

mmmff

60 Gudmund Eriksson, född 1656, död (begravd 8 sept 1728) i Rönäs, Hjorted sn sn (H). Bosatt i Rönäs, Hjorted sn (H). (vd).

Gift 11 aug 1701 i Hjorted sn (H) med nästa ana

Barn:

Erik Gudmundsson, född 22 juni 1702 i Rönäs, Hjorted sn (H). (f).

David Gudmundsson, född 10 okt 1705 i Rönäs, Hjorted sn (H). (f).

Johan Gudmundsson, född 9 april 1708 i Rönäs, Hjorted sn (H). (f).

Jonas Gudmundsson, född 6 april 1712 i Rönäs, Hjorted sn (H). (f).

Nils Gudmundsson, född 21 febr 1715, se ana 30.

Jöns Gudmundsson, född (döpt 11 sept 1720) i Rönäs, Hjorted sn (H). (f).

mmmfm

61 Maria Davidsdotter. Bosatt i Rönäs, Hjorted sn (H). (v). Hon kom från Andersbo i Hjorted sn vid vigseln 1701. (v)

Gift 11 aug 1701 i Hjorted sn (H) med föregående ana

*** Generation VI ***

fmmmff

92 Jöns Karlsson, född 1618, död (begravd 20 maj 1700) i Tjugusjö, Ljuder sn (G). (d,hfl).

Barn utan känd moder:

Per Jönsson, född 1665, se ana 46.

Powered by Spearhead Software Labs Joomla Facebook Like Button