Av Urban Sikeborg, Studievägen 12, 191 50 Sollentuna

Denna släkttavla (ursprungligen publicerad som bilaga till ALIR-anor 1995:4) visar min farfars mormor Karin Larsdotters anor. Antavlans första fem generationer grundade sig ursprungligen på en äldre genealogi av framlidne Anders Olof Nilsson i Edvik, Norrala, vilken genomgående har rättats och kompletterats.

En del av uppgifterna rörande 1700-talet kollationerades i min späda ungdom, då jag inte alltid hade vett att skilja mellan dopdatum och födelsedatum, liksom dödsdatum och dag för begravning. Något enstaka datum kan därför vara felaktigt, även om det inte påverkar den inbördes släktskapen. Jag har i denna anredovisning försökt att konsekvent ange källor till de uppgifter som inte är hämtade ur kyrkböckerna; källangivelserna är av utrymmesskäl något förkortade. Rättelser och kompletteringar mottages varmt och tacksamt.

Antavlan är uppställd efter det s.k. Hagers system, som går ut på att varje generation före probanden – den vilken släktutredningen utgår från – betecknas med en romersk siffra. Far och mor blir alltså generation I, medan generation II omfattar farfar, farmor, morfar och mormor. I varje generation får varje person ett eget nummer, skrivet med arabiska siffror. Numreringen utgår hela tiden från fädernet: farfar blir II:1, farmor II:2, morfar II:3 och mormor II:4. För att räkna ut vilket nummer föräldrarna till en viss person har, dubblerar man dennas nummer för att få moderns beteckning, och drar ifrån 1 för att få faderns. Ett exempel: III:7 Lars Tyrissons mor har numret IV:14 (7 x 2), fadern däremot IV:13 (7 x 2 –1).


PROBAND

KARIN LARSDOTTER

,
f. 1823 24/11 i Å nr 2, Norrala. G.m. Olof Larsson,f. 1821 18/8 i Å nr sub 1, bonde där.


Generation I

I:1 Lars Larsson,
f. 1800 8/5 i Styvje nr 3. Bonde där men flyttade senare till moderns föräldrahem Å nr 2, vilket han övertog. D. 1877 19/3.

I:2 Kerstin Persdotter,
f. 1797 29/7 i Snarböle nr 1, d. 1864 27/9 i Å nr 2.


Generation II

II:1 Lars Jönsson,
f. 1754 24/1 i Styvje nr 3, bonde där, d. 1818 19/3.

II:2 Karin Larsdotter,
f. 1756 28/7 i Å nr 2, d. 1824 28/11 i Styvje nr 3.

II:3 Per Olsson,
f. 1760 3/6 i Snarböle nr 1, bonde där, d. 1801 18/2.

II:4 Kerstin Larsdotter,
f. 1763 9/12 i Haga nr 1, d. 1820 13/4 i Snarböle nr 1.


Generation III

III:1 Jöns Olofsson,
uppges vara f. 1697 i Lingbo, Skogs socken [födelseboken för Lingbo skadad]. Bonde på Styvje nr 3, Norrala, d. 1773 2/8.

III:2 Karin Persdotter,
f. 1714 27/8 i Styvje nr 3, d. 1760 25/9.

III:3 Lars Eriksson,
f. 1725 19/10 i Å nr 2, bonde där, d. 1777 27/7.

III:4 Karin Olsdotter,
f. 1731 22/12 i Skensta nr 1, d. 1800 22/3 i Å nr 2.

III:5 Olof Persson,
f. 1721 31/12 i Ale nr sub 1, bonde på Snarböle nr 1, d. 1780 8/10.

III:6 Kerstin Ersdotter,
f. 1730 1/1 i Snarböle nr 1,
f. 1780 13/1.

III:7 Lars Tyrisson,
f. ?1725 19/9 i Haga nr 1, bonde där, d. 1792.

III:8 Karin Olofsdotter,
f. 1728 29/10 i Styvje nr 5, d. 1769 i Haga nr 1.


Generation IV

IV:3 Per Larsson,
f. 1681 (döpt 10/7) i Styvje nr 3, bonde där, d. 1728 22/4.

IV:4 Anna Olofsdotter,
f. 1687 (döpt 17/3) i Haga nr 2, d. 1761 15/2.

IV:5 Erik Svensson,
f. 1700 i Å nr 2, bonde där, d. 1740. (Bror till Olof Nordlinder, kyrkoherde och prost i Norrala.)

IV:6 Christina Larsdotter Fernaea,
uppges vara f. 1701 i Mo prästgård, d. 1744 22/4 i Å nr 2. (G. 2 m. Mårten Johansson från Svartvik.)

IV:7 Olof Persson,
f. 1700 28/2 i Kolsta 4, bonde på Skensta nr 1, d. 1742 27/3.

IV:8 Brita Jonsdotter,
f. 1702 26/2 i Skensta nr 1, d. 1787 25/6.

IV:9 Per Olsson,
f. 1683 [å.u.], bonde på Ale nr sub 1, d. 1729 19/8.

IV:10 Brita Eriksdotter,
d. 1743 före jul i Ale nr sub 1.

IV:11 Erik Andersson,
f. 1698 21/4 i Snarböle nr 1, bonde där, d. 1741 26/11.

IV:12 Elisabet (Lisbet) Jonsdotter,
f. 1702 7/12 i Remsta nr 1, d. i Snarböle nr 1.

IV:13 Tyris Larsson,
f. 1683 (döpt 28/10) i Haga nr 1, bonde där, d. 1750 7/6.

IV:14 Kerstin Månsdotter,
f. 1702 7/10 i Svartvik nr 3, d. 1770 13/5 i Haga nr 1.

IV:15 Olof Olofsson,
uppges vara f. 1702 10/2 i Finnika, Enångers socken. Bonde på Styvje nr 5, Norrala, nämndeman, d. 1772 24/8.

IV:16 Anna Hansdotter,
f. 1701 [husförhörslängd], sannolikt identisk med den Anna Hansdotter som föddes 1701 22/2 i Styvje nr 5. D. 1775 23/6.


Generation V

V:5 Lars Jonsson,
bonde på Styvje nr 3. Sannolikt son till föregående ägaren, Jon Larsson.

V:6 Anna Månsdotter,
f. i Haga nr 1.

V:7 Olof Andersson,
f. i Haga nr 2, bonde där, kyrkvärd, d. 1715. G. 1670-71 [kyrkoräk.]

V:8 Karin Jonsdotter,
f. 1637 [å.u.] i Remsta nr 2 (jmf dombok 1695), d. 1715.

V:9 Sven Månsson,
f. 1666 i Å nr 2, bonde där, nämndeman, d. 1743 9?/1.(G. 2 1734 23/5 m. änkan Gulicia Stefansdotter från Sterte, Trönö socken.)

V:10 Karin Olofsdotter,
f. 1670 [å.u.] i Svartvik nr 3, d. 1732 19/3 i Å nr 2.

V:11 Laurentius Johannis Fernaeus,
f. 1656, stud. i Uppsala 1669 28/1, prästvigd 1679, collega i Stockholm samma år, conrector 1681, kyrkoherde i Mo 1693 [Hm], d. 1704 31/5 [dödbok]. En kort latinsk karakteristik över honom, återgiven i Hm, lyder i min översättning: "Han var en sträng undervisare och en förståndig familjefar, av måttlig statur och med ett rödlätt och gladlynt ansikte".

V:12 Christina Schalina (Kerstin Johansdotter),
f. 1664 [Hm], d. antingen 1733 [Klercker-Matton, "Schalin"] eller 1734 21/5 [Hm].

V:13 Per Svensson,
f. 1668 [å.u.] i Kolsta nr 4, bonde där, d. 1742 20/4. G. 1693 28/12 m:

V:14 Brita Olofsdotter,
f. 1673 [å.u.] i Haga, sannolikt i nr 2, att döma av faddrarna, och därmed dotter till V:7 och V:8. D. 1718 /2 i Kolsta nr 4.

V:15 Jon Jonsson,
f. i Skensta nr 3, bonde på Skensta nr 1.

V:16 Karin Persdotter,
f. 1680 20/5 i Skensta nr 1, d. 1766 13/6.

V:21 Anders Nilsson,
f. 1670 22/9 [sekundär uppgift] i Snarböle nr 1, bonde där, d. 1744 22/12.

V:22 Kristina Ersdotter,
f. 1668 4/1 [å.u.], d. 1740 4/4.

V:23 Jon Nilsson,
f. i Mo socken, bonde på Remsta nr 1, Norrala, d. 1720.

V:24 Karin Andersdotter,
f. 1667 [å.u.] i Remsta nr 1, d. 1746 2/3.

V:25 Lars Tyrisson,
f. i Haga nr 1, bonde där (1690). (G. 2 m. Sigrid Ersdotter från Björtomta i Rengsjö, d. 1754 16/10 i Svartvik.)

V:26 Kerstin Olofsdotter,
f. 1657 [å.u.], d. 1697.

V:27 Måns Olofsson,
f. 1663 [å.u.] i Svartvik nr 3. Vittne vid häxprocesserna i Norrala 1673 [Hanzén 1951]. Bonde på Svartvikshemmanet fr.o.m. 1702, d. 1718. (Syster till V:10.) G. 1695 6/1 m:

V:28 Malin Månsdotter,
f. 1665 [å.u.] i Å nr 2, d. 1740 (begr. 10:e sönd. efter Trefaldighet). Syster till V:9.

V:29 Olof Persson,
f. 1665 [å.u.] i Finnika, Enångers socken. Landbonde på Borg nr 1 t.o.m. 1717, bonde på Styvje nr 5 fr.o.m. 1718, d. 1750 23/10. G. 1696 27/12 m:

V:30 Margta Olofsdotter,
f. 1672 (döpt 23/2) i Haga nr 2, d. 1755 13/3. Fick i morgongåva 30 lod silver. Syster till V:14 och dotter till V:7 och V:8.

V:31 Hans Olofsson,
f. i Styvje nr 5, bonde där, d. 1712 4/2. G. 1693 28/12 m:

V:32 Margareta Larsdotter,
f. 1669 [å.u.] i Lynäs, Söderala socken – troligen nr 1, att döma av fadderuppgifterna. d. 1749 24/5 (79 år, 7 mån., 3 veckor, 3 dagar gammal).


Generation VI

VI:9 Jon Larsson,
bonde på Styvje nr 3 om 7 öres- 8 pgl 1635 [jb] och ännu 1673. Bodde 1673 tillsammans med hustrun och en vuxen son [ml]. J.L. är möjligen son till företrädaren på hemmanet Lars Hansson; inga uppgifter om att gården övertagits av oskyld person ges i domböckerna.

VI:10 N.N. ,
levde ännu 1673 [ml].

VI:11 Måns Larsson,
f. sannolikt i Haga nr 1, bonde där 1650–1653 [ml].

VI:12 Karin Olofsdotter,
f. 1611 [å.u.], d. 1691. (G. 2 m. bonden Lars Jonsson i Styvje nr 6, död troligen 1677/78 [kyrkoräk.].)

VI:13 Anders Simonsson,
f. ca 1616 [å.u.] i Haga nr 2, bonde där fr.o.m. 1646 [ml] på 11 öres- 19 pgl. Skall enligt personalian ha varit kyrkvärd, d. 1691, begr. 1692 1/1 i sina fäders grav, gården tillhörig.

VI:15 Jon Persson,
måg och bonde på Remsta nr 2 fr.o.m. 1649 [ml], levde ännu 1695 [dombok].

VI:16 Märit,
testamente efter henne lämnades 1676/77 till kyrkan [kyrkoräk.]. (Systern Karin var gift med bonden Olof Persson i Sund nr 2 – jmf dombok 1649.)

VI:17 Måns Olofsson,
måg och bonde på Å nr 2, d. 1667.

VI:18 Elin Svensdotter,
f. i Å nr 2. (G. 2 m. Erik Olofsson,
f. 1645 [å.u.] på Frösön, Jämtland, bonden på Å nr 2, d. 1703, begr. 4/10.)

VI:19 Olof Mårtensson,
f. 1632 [å.u.] i Svartvik, bonde på nr 3 fr.o.m. 1661 [dombok 1690], d. 1712 13/7. Utsedd till nämndeman 1688 [dombok], kallas kyrkvaktare [kyrkoräk.]. G. troligen 1661 [kyrkoräk.] m:

VI:20 Kerstin Månsdotter [Uppsala domkap:s handlingar VI:24]

VI:21 Johannes Laurentii (Hans Larsson) Fernaeus,
f. 1620 22/4 [Hm]. Bondson från Öster-Färnebo, Gästrikland. Conrector i Gävle 1654 och anhöll om att utses till rector efter Olof Helsing i en skrivelse till magistraten 1659 5/10. Rådet beslöt att tillskriva ärkebiskopen att herr "Hans Fernes" "väl flitig varit men likväl ingen synnerlig frugt skaffat". Djäknarna sades vilja ha bort honom. Likväl skall han ha utsetts till rector 1661, blev 1662 kyrkoherde i Järvsö, d. där 1673. Svåger till en Johan Danielsson Klockare. [Sehlberg, I:2, p. 79]. Bevistade riksdagen 1672 såsom ledamot i prästeståndet å hälsingeklerkeriets vägnar. Wallén, som felaktigt uppger att J.L.F. var son till kyrkoherden Laurentius Johannis i Öster-Färnebo (denne var redan död 1620, det år J.L.F. skall ha fötts), anger J.L.F:s dödsdatum vara 18/3. Gravsten vid torndörren.

VI:22 Christina Johansdotter (Åkerman),
f. i Västeråker, Uppland. Levde ännu 1691 11/11 (jämför VII:44) [Klercker-Matton, "Tibell"].)

VI:23 Johannes Laurentii (Johan Larsson) Scalinus,
f. i Söderala prästgård, komminister i Mo 1649, kyrkoherde i Mo 1679, d. 1682. Belägrade i förtid (ca 1654) sin fästmö och ålades göra offentlig avbön inför församlingen. Uppges ha varit en skicklig urmakare. [Domkap:s prot.; Hm. Se också ALIR-anor 1993:2, bilagan.]

VI:24 Brita Olofsdotter,
prostdotter från Bollnäs, bodde som änka i Mo ännu i nov. 1683 [domkap:s prot].

VI:25 Sven Jonsson,
f. sannolikt i Kolsta nr 4, bonde där, d. 1672. G. ca 1650 [kyrkoräk.] m:

VI:26 Brita Persdotter,
f. 1634 [å.u.], d. 1698 i Kolsta nr 4.

VI:27 =V:7

VI:28 =V:8

VI:29 Jöns Tyrisson,
f. i Haga nr 1, landbonde på Skensta nr 3, d. 1698.

VI:30 Brita Larsdotter

VI:31 Per Jonsson,
f. i Skensta nr 1, bonde där.

VI:32 Margareta Jonsdotter,
f. 1652 [å.u.] i Kolsta nr 1, d. 1741 30/5 i Skensta nr 1. Uppges i personalian vara kusin till domprosten Daniel Djurberg.

VI:41 Nils Månsson,
f. i Snarböle, bonde där, kyrkvärd [enligt personalian, men finns ej nämnd som sådan i kyrkoräk.], d. 1709 /12. G. 1669/70 [kyrkoräk.] m:

VI:32 Brita Andersdotter,
d. 1728 16/4.

VI:47 Anders Jonsson,
bonde på Remsta nr 1 (1670 [ml], 1690 [tl]). Fick 1695 böta för att ha undandolt dottern från mantalsskrivningen [dombok].

VI:48 Elisabet,
nämns i domboken 1695.

VI:49 Tyris Larsson,
f. 1618 [å.u.], sannolikt i Haga nr 1. Båtsman i Haga 1650, bonde på nr 1 fr.o.m. 1654 och ännu 1684 [ml], d. 1699.

VI:50 Anna Jönsdotter,
f. 1620 [å.u.], d. 1699, begr. 7/5. Hade då varit gift i 56 år (dvs gift ca 1643), enligt personalian.

VI:53 =VI:19

VI:54 =VI:20

VI:55 =VI:17

VI:56 =VI:18

VI:57 Per Olsson,
kanske från Finnika, Enångers socken, där sonen uppges vara född, landbonde i Borg, Norrala.

VI:59 =V:7

VI:60 < =V:8

VI:61 Olof Hansson,
f. i Styvje nr 5, bonde där, d. 1708, begr. 16/2. Var förmyndare för systern, hustru Kerstin i Vi nr 5, Trönö socken [dombok 1677]. Sökte 1695 börda det ansenliga hemmanet i Vi å systerdottern Annika Persdotters vägnar [dombok].

VI:62 Anna Olofsdotter,
d. 1696, begr. 27/12, 68 år gammal.

VI:63 (?) Lars Jönsson,
bonde på Lynäs nr 1, Söderala socken.

VI:64 (?) Anna Larsdotter,
f. 1655 [å.u.], d. 1737.


Generation VII

VII:21 Lars Larsson,
f. i Haga nr 1, bonde där 1617 [Äl]–1649 [ml], men nämns med fadern redan 1613 (då gift, är 1617 änkling, men 1618 åter gift) [Äl]. Kom i häftigt slagsmål med fadern annandag pingst 1621 angående hemmanets skötsel och tilltalade honom senare respektlöst "du". För detta dömd till döden men senare benådad av hovrätten; i stället 50 daler i böter till de fattiga, slita ris samt avbedja församlingen [dombok].

VII:25 Simon Mickelsson,
f. i Haga nr 2, bonde där 1612 [tl] – 1645 [ml]; gården omfattade 1631 14 öres- 12 pgl [jb]. S.M. var enligt domboken 1695 farfar till V:7 Olof Andersson.

VII:31 Per Hansson,
f. i Remsta nr 2, bonde där 1606 [ml], t.o.m. 1648 [ml]. G. troligen 1611 [hjl]. Testamente efter honom lämnades till kyrkan 1651/52 [kyrkoräk.].

VII:32 Karin Hansdotter,
f. 1590 [å.u.], d. 1692. Dömd till döden för trolldom vid häxprocesserna 1673, men domen verkställdes ej [Hanzén].

VII:35 Sven Persson,
bonde på Å nr 2 redan 1609 [hjl], och nämns sista gången 1646 [ml]. (Möjligen son till företrädaren på hemmanet, bonden och nämndemannen Per Svensson.) S.P. upptas 1623 som länsman med hemmansfrihet för 14 öres- 3 pgl [Hälsingl. handl.].

VII:37 Mårten Olsson,
nämns i Ljusne, Söderala socken, 1612 och 1613 [tl]. Är 1617 bosatt i Svartvik [dombok]. Köpte ca 1625 7 öres- 6 pgl av Svartvikshemmanet av fastern Sara (denna del benämndes senare Svartvik nr 3) och blev bonde där. Upprättade testamente 1661 1/5; bouppteckning efter honom är daterad 1667 16/2 [dombok 1690]. Vid slutet av hans levnad var hemmanet "aldehles förborgat".

VII:38 Gölig,
anges i ml 1658 som sjuklig och sängliggande.

VII:43 Johannes Olai Medelpadius,
troligen identisk med den yngling med samma namn som 1601 31/3 inskrivs som student vid Uppsala universitet [Uppsala univ.matrikel, sid. 7]. Kyrkoherde i Västeråker och Dalby 1623, d. 1637. Det på latin avfattade epitafiet lyder i översättning: "Här vilar Joh. Ol. Medelpadius, kyrkoherde i Åker, död år 1637, med sina två hustrur, Margareta Hansdotter och Cecilia P. Cassiopaea, avliden 1689." (Första hustrun d. 1624.) Barnen kallade sig Åkerman. [Hm] J.O.M. förmodas traditionellt vara son till domprosten Olaus Petri Medelpadius. Även om så kan vara fallet kan det nu endast styrkas genom namnlikhet (i sig knappast avgörande) och det faktum att en dotter till domprosten varit gift med den föregående kyrkoherden i Västeråker (släktskap spelade vid denna tid en stor roll vid tillsättande av prästtjänster – så efterträds J.O.M. i pastoratet av sin svåger). [Jmf Brynnel, sid. 176] Han kan av tidsskäl inte vara identisk med den J.O.M., som enligt ett kung Johan III:s brev 1584 13/11 erhöll 12 daler för sin resa till Tyskland, där han ämnade studera [Lok. tullräk. Gävle, 331:II].

VII:44 Cecilia Persdotter Cassiopaea,
f. i Skepptuna, d. 1689. Vid bouppteckningen i Stockholm 1691 11/11 var de enda levande arvingarna döttrarna Christina och den ogifta Barbro [Klercker-Matton, "Tibell"].

VII:45 Laurentius Erici,
f. 1576 i Segersta, komminister där 1607–1620 [Humble, sid. 183], kyrkoherde i Söderala 1620 (en tid även omfattande Söderhamn), d. 1656. Var enligt en latinsk vers "en man välkänd för sin fryntlighet och belevenhet" [Hm, min översättn.]. Ägde 1646 sex hemman i Söderala, bl.a. ett i Skale. Ättlingarna kallade sig Scalinus/Schalin. (För ytterligare data, se Sikeborg 1990, sid. 175f.)

VII:46 Katarina (Karin) Jonsdotter,
f. 1590, d. 1672 [Hm]. Pastoris änka hustru Karin i Skale erhöll understöd från Norrala pastorat fr.o.m. 1663–64 till sin död, liksom från andra kyrkor i prosteriet [Norrala kyrkoräk.].

VII:47 Olaus Andreae Helsingus/Arnaesius,
f. 1568 [å.u.], inskrevs som student vid Uppsala universitet 1595, blev magister vid första promoveringen 1600, utsågs till rector scolae (dvs skolmästare) i Gävle s.å., kyrkoherde och prost i Bollnäs 1610, d. 1649 22/12 [dödsdatum enligt gravstenen]. Författare till "Förklarning öffer St. Johannis Apostoli, Evangelistae och Theologi Vppenbarelse" (Uppsala 1621) [Hm]. Han skriver sig själv, 80-årig, med namnet Arnaesius i brev till drottningen 1648 28/9 (med bön om skattefrihet för sitt hemman), vari han också säger sig ha varit kallad till profession i Uppsala några år innan han blev kyrkoherde i Bollnäs [Acta Ecclesiastica, vol 54)]. Bromans uppgift om hans två giftermål är felaktig. [För litteraturhänvisningar om honom, se Grape, sid. 967.]

VII:48 Gölin Jakobsdotter,
f. i Gävle [Genealogica 53; jmf dombok 1655, fol. 217v]. I makens brev 1648 sägs hon under alla dessa år ha varit årligen anfäktad av "hufwud Swagheet och Samwetz qwal".

VII:49 Jon (Joen) Svensson,
f. sannolikt i Kolsta nr 4, nämns där tidigast 1629 och 1630 [Krml], medan Sven Jonsson – sannolikt fadern – skrivs för gården övriga år. J.S. upptas som dräng till bonden och patronsvarvaren Sven Nilsson i Nygården i ml 1631 [Krml]. Han upptas för hemmanet 1638 [bl] och 1640 [tl], och sedan alltifrån 1642 [tmh] och ännu 1673 [ml]. (Gården var då skattlagd till drygt 9 öresland.) J.S. hade åtminstone två söner och en dotter [exv. ml 1653, 1654, 1673].

VII:50 Ingelbrektsdotter,
f. i Rösten [dombok 1659].

VII:57 =VI:49

VII:58 =VI:50

VII:61 Jon Eriksson,
f. i Skensta nr 1, bonde där, d. 1689. (Fadern Erik Andersson inhyst hos sonen 1656 [ml]).

VII:62 Karin,
f. 1621 [å.u.] i Åkre, Mo socken, d. 1691 4/6.

VII:63 Jon Jönsson,
f. i Kolsta nr 1 [Broman, sid. 719], bonde där 1635 [bl] och ännu 1673 [ml]. Hemmanet omfattade 6 öresland [jb 1662]. (Brodern Peder Jönsson Tvärre blev borgare i Söderhamn och far till domprosten Daniel Djurberg.)

VII:64 Ingegerd,
anklagad för trolldom 1673 [Hanzén].

VII:81 Måns Persson,
f. sannolikt i Snarböle-hemmanet, nämns där tillfälligt 1627 (efter Per Jonsson, förvisso fadern), 1629 och 1630 (detta år upptas han i stället för den åldrige och sjuke Per Jonsson) [Krml], bonde på hela Snarböle om 11 öres- 20 1/2 pgl [exv jb 1655] fr.o.m. 1642 [tmh] och ännu 1673 [ml]. Testamente efter honom inlämnades till kyrkan räkenskapsåret 1677/78 [kyrkoräk.].

VII:93 Jon Andersson,
f. sannolikt i Remsta nr 1, bonde där 1635 [jb, om 6 öres- 22 pgl] och ännu 1667 [jb]. Processade om besittningsrätten till Fors nr 2 [bl.a. dombok 1661]. Utsågs 1661 till målsman för salig Sven Perssons i Å nr 2 döttrar [dombok].

VII:94 Karin,
f. i Fors nr 2.

VII:97 =VII:21

VII:121 Hans Matsson,
enligt dombrev 1654 28/5 bördig från Fly, Trönö socken (sannolikt f. i Fly nr 2). Bonde på Styvje nr 5 redan 1635 [jb] och ännu 1679 [ml].


Generation VIII

VIII:41 Lars Nilsson,
bonde på Haga nr 1 1589 [tl]–1616 [Äl]. Assisterade 1604 Jon Månsson i Haga nr 3 att som styrman transportera knektar till Stockholm [Hälsingl. handl. 1604, räk.]. Överlät hemmanet på sonen Lars ca 1616–17, levde ännu 1621.

VIII:42 N.N. ,
sannolikt född i Haga nr 1.

VIII:49 Mickel Simonsson,
f. sannolikt i Haga nr 2, bonde där fr.o.m. 1579 [tl], t.o.m. 1609 [hjl]. Hans hemman brann ned 1588 [Hälsingl. handl. 1588:8].

VIII:50 Brita,
änka i Haga nr 2 1610 (med en son och dotter) och 1611 (med en son) [hjl].

VIII:61 Hans Persson,
f. i Remsta nr 2, bonde där redan 1577 [tl], kontinuerligt fr.o.m. 1579 [tl] och ännu 1602 [Krml]. Han var bror till kyrkoh. Jonas Petri Caesar i Färila [Sikeborg 1982, sid. 44].

VIII:62 Karin,
enligt köpebrev från 1608 [gårdsarkiv för Trönbyn nr 2], vari hon nämns bl.a. med sonen Per och (svågern) Jonas Petri Caesar, var hon sondotter till bonden Mickel Larsson i Trönbyn nr 2, Trönö socken.

VIII:73 Olof Mårtensson,
nämns i Svartvik i drängeregistret 1576, bonde på hela Svartvikshemmanet 1586–1596 [tl]. Handskrivare åt hälsingefogden 1596. Tituleras laxfogde i Ljusne, Söderala socken, 1605. Fick 1607 frihet för sitt hemman där om 38 2/5 mål. D. troligen 1610. [U. Sikeborg, otryckt manuskript]

VIII:74 Kerstin,
änka i Ljusne 1610–1611 med son och dotter [hjl].

VIII:85 (?) Olaus Petri Medelpadius,
begr. 1598 12/1. Magister i Wittenberg 1546, kyrkoherde i Rasbo ca 1554–67, skolmästare i Stockholm 1563–1566, kyrkoherde i Storkyrkan, Stockholm, 1567–1576 (avsatt), t.f. domprost i Uppsala 1576–1577 (avsatt). En av de första opponenterna mot Johan III:s kyrkliga reformer i katolicerande riktning, och för detta också en tid hållen fängslad på Häringe kungsgård. Gift åtminstone tre gånger. [SBL, bd 28, sid. 147f]

VIII:87 Petrus Thomae Cassiopaeus,
kyrkoherde i Skepptuna 1592, prost där 1625 [Klercker-Matton, "Tibell"], d. 1640 14/2 [Hellström, sid. 89]. Var till skillnad mot Olaus Petri Medelpadius ovan för kungens katolicerande liturgi, men skrev likväl senare under Uppsala mötes beslut 1593. [Hm] Stamfar för adliga släkten af Tibell.

VIII:88 Cecilia Eriksdotter,
g. före 1616 27/4 med faderns efterträdare Petrus Thomae Cassiopaeus, d. 1656, okänt var [Hellström, sid. 89].

VIII:89 Ericus Petri,
kaplan i Segersta och Hanebo pastorat [Hm], kyrkoherde där 1561, enligt inventarieförteckningen från hans tillträde [Flintenberg IV:413, VII:56], d. 1606.

VIII:90 Brita [Hm]

VIII:93 Andreas Beronis,
kyrkoherde i Enånger 1570–1600, d. 1600 20/2, enligt gravstenen. Herr Anders anhöll på 1570-talet (?) om stadfästelse på det hemman Boda, Enånger, som han inhandlat (möjligen omkring 1571), och som ersättning för detta givit sin egen jord. Han erhåller 1584 15/7 kungl. brev på tre års frihet för sitt hemman Högbo om 57 mål jord [Hälsingl. handl. 1584:3]. 1586 representeras han av en Jon Larsson i Arnön, Rogsta socken, betr. den jord han köpt i Tosätter och senare använt för att byta till sig en del av Bodahemmanet [Edling, sid. 134f] – möjligen hade herr Anders släktanknytning till Arnön (jmf sonens tillnamn Arnaesius). En handskrift av herr Anders dat. 1586 16/10 åberopas 1638 vid Enångers ting i ett ärende om "stomsänget" [dombok 1638, f. 240v]. Efter dennes död uppstod en tvist om hans gravställe [Flintenberg II:68]. Ett skåp, som tillhört herr Anders och som hade hans namn inskrivet, skadades vid en flyttning av ättlingen Lars Larsson i Norrala omkring 1860, enligt släkttraditionen.

VIII:94 Brita Olofsdotter,
avled enligt gravstenen 1601 18/7.

VIII:95 Jakob Bertilsson,
borgmästare i Gävle fr.o.m. 1606 och ännu 1621 [Sehlberg].

VIII:96 Brita Olsdotter,
f. i Gävle.

VIII:97 Sven Jönsson/Skinnare,
f. sannolikt i Kolsta nr 4, bonde där redan 1602 (uppges då vara yngre än 50 år) [ml] och ännu 1637 [jb]. Att han nämns ännu i jb 1641 beror kanske på den sedvanliga eftersläpningen i denna typ av längder.

VIII:99 Ingelbrekt Eriksson,
f. sannolikt i Rösten C, bonde där.

VIII:100 Karin,
var 1656 och 1657 [ml] inhyses hos mågen i Kolsta. Nämns i Rösten 1659 [dombok].

VIII:121 Erik Andersson Brille,
bonde på Skensta nr 1 redan 1609 [hjl, då gift, liksom ännu 1618, enl. Äl] (1623 på 6 öresl., enl. jb) och t.o.m. 1649 [ml]. Uppges 1656 [ml] vara f.d. soldat, och numera inhyses hos sonen Jon Eriksson. Ev. koppling till företrädaren på hemmanet Jöns Svensson okänd.

VIII:125 Jöns Jonsson,
f. i Haga nr 3 [Broman, sid. 719], bonde på Kolsta nr 1 redan 1606 [ml] och ännu 1631 [jb]. Anges i rannsakningen för Älvsborgs lösen 1619 ha skattat endast den fjärde terminen, eftersom han är "enn fatig man egher en koo". I bl 1622 upptas han dock med 1 häst, 7 kor, 1 kviga, 2 får, 3 lamm, 1 ungt svin (utsäde 3 1/2 tunna). Hemmanet var 1623 skattlagt till 6 öre [jb]. Medtas ej i 1635 och 1637 års jb.

VIII:126 Kerstin Persdotter [Broman, sid. 719]. Jöns Jonssons hustru Kerstin står 1611 för hemmanet i hjl.

VIII:161 Per Jonsson,
nämns som bonde på Snarböle redan 1625 [bl] – även om företrädaren Olof Månsson (senare bonde på Kolsta nr 3) skrivs där 1626 –, 1627 [ml] tillsammans med sonen Måns, och brukade hemmanet ännu 1641 [jb]. Skrivs 1629 och 1630 [Krml] som åldrig och sjuk. Släktskap med de tidigare ägarna är trolig, med tanke på att P.J. brukade Snarböle samtidigt med Olof Månsson åtminstone de första åren, men obelagd; törhända son till Jon/Jöns Nilsson, bonde på Snarböle 1572, t.o.m. 1590 [tl], hos vilken Olof Månsson bodde så tidigt som 1577 [Rålambska saml. in 4:o, vol. 180].

VIII:185 Anders Jonsson,
f. sannolikt i Ingsta nr 1, bonde där 1599 [hjsk], 1600 [tl] och 1602 [ml], bonde på Remsta nr 1 1606 [ml], länsman 1614 [Äl], och brukade hemmanet ännu 1621 [Krml]. Skattar 1613 för hustru, son och dotter (var då en av de edsvurna rannsakningsmännen [Äl]). Enl. dombok 1635 var han bror till bonden Jon Jonsson på Ingsta nr 1. Ägde jord om 1/2 öre i skatt i Per Jonssons hemman i Ellne, Söderala socken [dombok 1639 28/1,
f. 302v].

VIII:186 Karin,
förestår som änka Remsta nr 1 fr.o.m. 1622 [bl] och ännu 1633 [jb]. (1627 skrivs dock tillfälligt en Jon Jonsson där i stället [Krml]).

VIII:187 Sven Olofsson,
f. troligen i Fors nr 2, bonde där 1602–1648 [ml], länsman [dombok 1635]. Nämns 1631 bland gamla och sjuka [ml]. D. omkring 1656, då testamente efter honom inlämnades till kyrkan [kyrkoräk.].

VIII:188 Karin Eriksdotter,
syster till bonden Per Eriksson i Långbro nr 3, Trönö socken, vilken med familjens samtycke sålde henne tio gillingstad äng i Flysänget, samt 2 1/2 mål jord i Spångåkern [dombok 1631].

VIII:241 Mats Jonsson,
bosatt i Fly nr 2, Trönö socken, redan 1596, då han ålades böter för lönskaläge [saköreslängd, Hälsingl. handl. 1597], bonde på hemmanet om ca 6 öresland bl.a. 1600 [tl] och 1614 [Äl], tolvman. Kanske son till föregående ägaren, Jon Olofsson (1559, 1595) [uppg. av Gösta Berglöw, Norrala].

VIII:242 Karin Hansdotter,
omgift med bonden Peder Larsson på Styvje nr 5, vilken sålde Hans Matssons fäderne i Fly om 6 öres- 6 pgl [dombrev 1654 28/5]. Nämns 1656 och 1657 som utgammal, bosatt i Styvje [ml].


Generation IX

IX:83 Tyris Larsson/Skräddare,
bonde på Haga nr 1 1555 [ml] (troligen redan 1553, då han nämns som nämndeman i Haga [Hälsingl. handl. 1553], t.o.m. 1588. Skrivs dock för hemmanet också 1592–1594 och 1596–1597. "Thöries" Larsson upptas 1599 bland de fattiga som stod i rest [hjsk].

IX:97 Simon Persson,
bonde på Haga nr 2 redan 1555 [ml], t.o.m. 1578 [tl]. Var måhända den sista tiden sjuklig, eftersom han inte upptas i tl för 1577.

IX:98 Elin,
skrivs tillfälligt för hemmanet 1577 [tl].

IX:121 Per Ersson,
bonde på nyligen utbrutna Remsta nr 2 fr.o.m. 1556 [ml] t.o.m. 1573 [tl], men nämns som nämndeman i Remsta redan 1550 [saköreslängd, Hälsingl. handl. 1550]. Tillhörde en i socknen mycket välbärgad familj. Från brodern Källbjörn stammar släkten Nerbelius [Sikeborg 1982].

IX:122 Cecilia,
förestår som änka Remsta nr 2 1574–1576 och 1578 [tl].

IX:123 N.N. Mickelsson,
f. i Trönbyn nr 2, Trönö socken. Bror till länsman Olof Mickelsson i Ringa nr 4 [enl. brev från 1608 i gårdsarkiv för Trönbyn nr 2].

IX:145 Mårten Larsson,
f. sannolikt på 1530-talet, beslagen med stöld 1548 som dräng på Stockholms slott. Bonde på hela Svartvik redan 1555 [ml], landsköpman [1561]. Vikarierade som underlagman för fadern 1561. Underlagman i Västerbotten 1563, 1567–1569 och 1573, samt i Hälsingland 1571–1573. Fogde i Hälsingland 1577–1580, men avsattes p.g.a. obalans i räkenskaperna. Fogde i Österbotten 1583–1584. D. senast i maj 1584. [Uppgifterna hämtade ur otryckt artikel av Urban Sikeborg]

IX:146 Elin Henriksdotter,
änka i Svartvik 1585 [tl]. Efterskänktes 1588 av kungen makens skulder till kronan [Österbottens handl. 1585:4772].

IX:175 Ericus Matthiae Hwiit,
troligen f. i Film, präst i finska församlingen under Nikolai i Stockholm 1564, kyrkoherde i Skepptuna från 1564, d. där 1590 30/4. G. i Nikolai 1563 15/5 med N.N. Ägde ett hus vid Slottsbacken [Hellström, sid. 89]. "Synes hafva varit en af Liturgiens starkaste medhållare" [Hm].

IX:189 Bertil Larsson,
nämns som borgmästare i Gävle 1573 och 1588 [Genealogica 53; Sehlberg].

IX:190 Magdalena Jakobsdotter (Grubb) ,
kusin till IX:113 Mårten Larsson och dennes bror, ärkebiskop Andreas Laurentii Björnram [Genealogica 53].

IX:191 Olof Mårtensson,
rådman i Gävle (1587) [Sehlberg], kusin till ärkebiskop Petrus Kenicius [Genealogica 53].

IX:193 Jöns Persson/Skinnare,
bonde på Kolsta 4 redan 1555 [ml] och t.o.m. 1601 [tl]; hans efterträdare Sven Skinnare, med all säkerhet sonen, skrivs dock för gården tillfälligt 1583 [tl]. J.P. är möjligen son till den Per i Kolsta som omnämns i 1542 års jb, och kanske också bror till den Lars Persson som brukar en del av hemmanet 1555 [ml] och t.o.m. 1574 [tl].

IX:197 Erik Ingelbrektsson,
f. sannolikt i Rösten C, bonde där redan 1609 [hjl] och ännu 1625 [bl].

IX:249 Jon Månsson,
bonde på Haga nr 3 fr.o.m. 1572 [tl] t.o.m. 1616 [Äl], 1599 [hjl] med 11 kor, 2 kvigor, 4 får, 3 svin, 3 grisar och en häst. Stamfar för släkten Djurberg. J.M. skall enligt släkttraditionen ha varit nämndeman, kyrkvärd och lots; att han åtminstone verkat som styrman är belagt av fogderäk. 1604 [jmf under VIII:41]. (För mer data om honom, se Sikeborg 1990, sid. 185, med litteraturhänvisningar.) J.M. är kanske son till den Måns Olsson som 1543 [jb] och t.o.m. 1571 [Äl, tl] brukar hemmanet.

IX:369 Jon Larsson,
bonde på Ingsta nr 1 1568–1584, ägde 1580 10 kor [tl]. Möjligen son företrädaren på hemmanet Jon Olsson, som nämns där 1567 [tl].

IX:370 Sigrid,
förestår Ingsta nr 1 1585–1598 [tl].

IX:373 Olof Svensson,
bonde på Fors nr 2 1565 och t.o.m. 1601 [tl]. (Möjligen son till företrädaren på hemmanet Sven Persson, som nämns där 1535 [ghj] och t.o.m. 1556 [ml].)


Generation X

X:242 (?) Elin,
bosatt på Remsta. Hade senast 1540 sålt kyrkoh. i Mo, herr Björn, sin jord om 8 mål i Ljusne + 10 mål i Vansätter, Söderala socken [dombrev i M10:11]. (Någon gång mellan 1542 och 1555 delades Remstahemmanet upp i tre gårdar, varav två kom att bilda nr 2.)

X:245 Mickel Larsson,
f. i Trönbyn nr 2, Trönö, bonde där, d. 1615. Efterlämnade åtskilliga barn. (M.L. var bror till kamreraren vid kungl. räknekammaren Joen Larsson.) [Uppg. av G. Berglöw, Norrala; gårdsarkiv för Trönbyn nr 2]

X:246 Gölig [Uppg. av G. Berglöw, Norrala]

X:289 Lasse Olsson ("Björnram"),
f. troligen på 1490-talet, ägde arvejord i Skärpinge, Drothems socken i Östergötland. Gustav Erikssons (Vasa) hövitsman under frihetskriget, därefter fogde och häradshövding i flera landskap. Ledamot av Erik XIV:s höga nämnd fr.o.m. 1561, d. ca 1572. Köpte sannolikt Svartvik i Norrala någon gång 1550–1554, där han åtminstone på 1550-talet var bosatt en tid hos sonen innan han kallades till konungsnämnden. Omgift med Margareta, änka efter Stockholmsborgaren Clemet Koch. [Uppgifterna ur otryckt manuskript av Urban Sikeborg.] Om L.O:s ättlingar i Norrala, se ALIR-anor 1993:3, sid. 8.

X:290 Anna Andersdotter (Grubb),
f. i Umeå, Västerbotten, d. troligen någon gång på 1550-talet.

X:349 Mattias Hwiit (Witt, Witte) ,
lodsmed vid Österby bruk [Hellström, sid. 89].

X:350 Kerstin [Hellström].

X:379 Jakob Andersson (Grubb) ,
i Grubbe, Umeå, var från 1553 fogde över Ångermanlands och Umeå lappmarker. Han levde ännu 1565 [SBL, bd. 17, s. 342]. Bror till X:290 Anna Andersdotter [Genealogica 53].

X:381 Mårten Larsson i Teg, Umeå [Genealogica 53].

X:382 Ingrid Olsdotter,
enligt Johan Bures släktbok från omkring 1600–1610 dotter till Olof Klemetsson i Baggböle, Umeå, och hans hustru Brita Andersdotter, som skall ha varit av den famösa Bureätten [Genealogica 53].

X:393 Ingelbrekt Ragvaldsson,
bonde på Rösten A fr.o.m. 1585 [tl] t.o.m. 1622 [bl].

X:394 Karin,
änka på Rösten A 1623 om 5 öres- 2 pgl [jb].


Generation XI

XI:289 Lars Persson,
bonde på Trönbyn nr 2, Trönö socken, 1535 och 1542 [uppg. av G. Berglöw, Norrala].

XI:290 Sigrid,
änka i Trönbyn nr 2, Trönö [uppg. av G. Berglöw].

XI:579 Anders Persson,
troligen bosatt i Grubbe, Umeå socken, landsköpman, förlänades bl.a. skatteuppbörden från samerna i socknen 1526 [SBL, bd. 17, sid. 341]. Skall tillika ha varit underlagman i Västerbotten [Genealogica 53], men belägg för detta saknas. Stamfar för släkten Grubb.

XI:580 Mariet Jakobsdotter (Bure) ,
ägde arvsandel i ett hemman i Bure, Skellefteå [Genealogica 53]

XI:757 =XI:579

XI:758 =XI:580

XI:785 Ragvald Tomasson,
sannolikt f. i Rösten, nämns som knekt där 1552 [Mil] och bonde där fr.o.m. 1558 [tl] t.o.m. 1570 [silvs].

XI:786 Gölug,
änka i Rösten fr.o.m. 1571 [tl] t.o.m. 1582 [tl]. (Gården nämns inte i tl 1583 och 1584.)


Generation XII

XII:1159 Jakob Andersson (Bure)/"Jakob Lagman" ,
Enligt släkttraditionen underlagman i Västerbotten och bosatt i Bure, Skellefteå.

XII:1160 Kälug,
från Grubbe, Umeå socken. Enligt den i början av 1600-talet nedtecknade släkttraditionen "en mächta däjelig menniskia". [Genealogica 53].

XII:1569 Tomas Ragvaldsson,
upptas som bonde i Rösten redan 1535 [ghj], t.o.m. 1557 [tl].


Generation XIII

XIII:2317 (?)Anders Olofsson,
f. någon gång kring 1400-talets mitt. Enligt släkttraditionen underlagman i Västerbotten och bosatt i Bure, Skellefteå. Torde vara den äldste historiskt säkerställde medlemmen av Bure-ätten (se Sikeborg 1996).


Tryckta källor och litteratur

 • Brynnel, Gustav: "Olaus Petri Medelpadius", Personhistorisk tidskrift 1960.

 • Broman, Olof Johannis: Glysisvallur och öfriga skrifter om Helsingland, d. 3 (Uppsala 1953). Utg. genom Anders Grape.

 • Edling, N.: Uppländska konungsdomar från Vasatiden intill Svea hovrätts inrättande (1933).

 • Fant, J.E., & Låstbom, A.T.: Upsala ärkestifts herdaminne, d. 1–3 (Uppsala 1841–1845).

 • Grape, Anders: kommentarer, rättelser och tillägg till O.J. Bromans släkttabeller ingående i den tryckta utgåvan av Glysisvallur, d. 3 (Uppsala 1953).

 • Hanzén, J. J:son: Trolldom och häxprocesser i Hälsingland (1951).

 • Hellström, Gunnar: Stockholms stads herdaminne (Sthlm 1951), sid. 89.

 • Humble, N.C.: Socknen på Ödmorden (1944).

 • Sikeborg, Urban: "'Den gamla goda tiden' – glimtar ur domböcker för Norrala tingslag", Hälsingerunor 1982.

 • Dens.

  : "Prästerskap i Norrala pastorat, Hälsingland, fram till 1600-talets mitt samt kyrkoherdar i Söderala pastorat 1555–1656", Släkt och Hävd 1990, nr 3–4.

 • Dens.

  : "Unik personhistorisk materialsamling om präster i Uppsala stift från 1527", ALIR-anor 1993, nr 2, bilaga.

 • Dens.

  : "Himlaprinsen Jon Svensson i Norrala och hans mödernesläkt", ALIR-anor 1993, nr 3.

 • Dens.

  : "Johan Bures släktbok över Bureätten. Tillkomst och tillförlitlighet", Släktforskarnas årsbok 1996.

 • Svenskt biografiskt lexikon (SBL), bd. 17 ["Grubb"] (1967–1969); bd. 28 ["Olaus Petri Medelpadius"] (1992–1994).

 • Uppsala universitetsmatrikel [UUM] (Uppsala universitets årsskrift), d. 1 (Uppsala 1900–11).

 • Wallen, O.A.: Tidsbilder från Jerfsö (Sthlm 1903).

Härnösands landsarkiv

 • Norrala kyrkoarkiv.

 • Dombok för Hälsinglands domsaga.

 • Flintenbergs samling, vol. II, IV, VII, Enskilt arkiv, C:301.

Uppsala landsarkiv

 • Uppsala domkapitels protokoll.

 • Uppsala domkapitels handlingar, vol. VI:24.

Vasa landsarkiv

 • Österbottens handlingar.

Kungliga Biblioteket (Stockholm)

 • Klercker-Mattons m.fl. genealogiska samlingar, H17.

 • Erik Sehlberg, Gefle och dess slägter.

 • Rålambska samlingen in quarto, vol. 180.

Riksarkivet (Stockholm)

 • Genealogica 53 (Johan Bures släktbok).

Kammararkivet (ingående i Riksarkivet)

 • Lokala tullräkenskaper för Gävle, vol. 331:11.

 • Acta Ecclesiastica, vol. 54 (Bollnäs).

 • Boskaps- m.fl. längder: Norrland.

 • Jordeböcker: Norrland; Västernorrlands län.

 • Kvarntullsmantalslängder: Västernorrlands län.

 • Hälsinglands handlingar (inkl. hjonelagslängder 1609–1611).

 • Strödda äldre räkenskaper t.o.m. 1630: Gärder och hjälper 1535; Silverskattelängd 1570

 • Älvsborgs lösen 1571, 1613–1619

Krigsarkivet (Stockholm)

 • Militieräkenskaper

 • Roterings- och utskrivningslängder

Övriga arkiv

 • Norrala sockenarkiv (den s.k. tolvmannahandlingen från 1642 28/10 rörande fördelningen av Norrala allmänning)

 • Gårdsarkiv för Trönbyn nr 2, Trönö (i fru Martha Wandins ägo)

Förkortningar


bl: boskapslängd
ghj: längden för gärder och hjälper 1535
hjl: hjonelagslängd
hjsk: hjälpskattelängd
tl: tiondelängd
jb: jordebok
Krml: mantalslängd (Roterings- och utskrivningslängder, Krigsarkivet)
Mil: militieräkenskaper, Krigsarkivet
ml: mantalslängd, kvarntullsmantalslängd
silvs: silverskattelängd
tmh: den s.k. tolvmannahandlingen från 1642 i Norrala sockenarkiv
å.u.: åldersuppgift
Äl: Älvsborgs lösen 1571, 1613

 

Powered by Spearhead Software Labs Joomla Facebook Like Button