Av Leif Boström, Täby
Uppdaterad 19 september 2000

I antavlorna finns även möjliga personer medtagna och förmodligen finns det felaktigheter. Antavlorna bygger främst på egen forskning, men även andra forskares resultat har använts. Jag är tacksam för rättelser och kompletteringar.

1

Lydia Suzanna Ottersten. Affärsidkare. Född 1898-12-08 i Hemmet, Sånga (B). Död 1983. En av de första kvinnor i Sverige som tog körkort. Hade fruktaffär på Drottninggatan 114 B i Stockholm 1943 (Telefonkatalog). Gift 1932-06-28 i Oslo med Sven Natanael Wallmon. (Född 1900-01-27 i Sånga (AB). Död 1979-06-26. Byggnadssnickare.) (Far 2, s *, Mor 3, s *)

Generation I

2

Lage Edvard Ottersten. Född 1862-08-30 i Gröneberg, Eken, Otterstad. Död 1949-04-23. Trädgårdsmästare i Hemmet, Sånga. Hade sybehörsaffär i Ella tomt 3 Pa Enebyberg 1943 (Telefonkatalog). Gift 1:o 1887 med efterföljande ana. Gift 2:o med Mathilda Lindblom. (Född 1864-08-02 i Undenäs (R). Död 59 år 7 mån. gammal 1924-03-02. Död 1918-12-25 (gravsten Sånga kyrka, Bertil Gelland). Medlem i Stenhamra baptistförsamling.) Gift 3:o med Lovisa. (Barn 1, s *, Far 4, s *, Mor 5, s *)

3

Anna Josefina Jonsson. Född 1864-04-30 i Häggum (R). Död av hjärtfel 1905-08-23 i Stockby, Sånga (B). Gift 1887 med föregående ana. (Barn 1, s *, Far 6, s *, Mor 7, s *)

Generation II

4

Jan Fredrik Ottersten. Född 1828-08-05 i Eken, Otterstad. Drunknade 1874-10-21 i Frösviken, Otterstad. Brodern fann den sönderslagna båten uppkastad på stranden vid Frösviken (Simon Granath). Torpare i Nybygget, senare i Gröneberg på Eken.

Bostället Gröneberg på Eken byggdes omkring år 1815 och är således av betydligt yngre datum än det gamla skogvaktarebostället Eken. Gröneberg synes vara byggt som lotsboställe och sjömanskrog. Lotsen Lars Thorsell och hans familj var också boställets förste innehavare och vid sin död 1867 hade den gamle lotsen bott där i mer än 50 år. Den krogrörelse som bevisligen fanns i början av 1830-talet fick sockenstämmans tillstånd 1837, för sjöfararens bekvämlighet, som det hette. Under koleraåret 1834 var bönderna strängeligen förbjudna att besöka krogen på Eken, där de samlades, särskilt under söndagarna, för att supa, heter det i ett sockenstämmoprotokoll från den tiden. St Eken var då avsett som kolera-sjukhus och på Tjuvholmarna var upplagt förråd av bräder och spik men där var också förråd av färdiga likkistor. En jakt, vars besättning var försedda med skarpladdade gevär, patrullerade dag och natt mellan Lurö och Ekens skärgård för att hindra landstigning.

Krogrörelsen på Eken är inte mycket omtalad i hävderna. Tydligt är att Thorsell-arna höll bättre ordning på Eken-krogen än vad som var fallet t ex på Pirum, därför fick inte Eken det dåliga namn och rykte som följde Kunkell-arna på Pirum-krogen. Denna omständighet förnekar naturligtvis inte att det också på Eken söps ohejdat. Det låg liksom i tiden. En av dem som bäst kände skärgårdslivet var Thilda Ottersten, f 1838 och gift med skepparen och lotsen C J Grundström. En händelse berättad av Thilda, med anknytning till Ekenkrogen är: Johanna på Eken (f i Glädjen 1800 och mor till Jan Fredrik Ottersten) satt vid bordet i sin stuga och läste bibeln, då plötsligt greve Thorsten Rudenschöld inträder. På grevens fråga hur det stod till, svarade Johanna att hon var ledsen därför att hennes man tillbringade all sin tid på Krogen och söp upp alla tillgångar. Den för ett kristet liv och enkla vanor nitälskande greven, hade då lovat Johanna att söka påverka sin broder Carl att stänga krogen. Från samma källa härledes en berättelse om en viss hsutru Elin, som då Krogen stängdes skall ha utropat: "Vad skall vi nu leva av?". Historien får förstärkt sanningsprägel genom kännedom om att lotsen Lars Thorsells hustru hette just Elin Persdotter och levde mellan åren 1792 och 1857. (Simon Granath) Gift 1853-03-11 i Otterstad med efterföljande ana. (Barn 2, s *, Far 8, s *, Mor 9, s *)

5

Lovisa Olofsdotter Ström. Född 1826-09-27 i Nybygget, Otterstad. Död 1894-10-24 i Gröneberg på Eken, Otterstad. Dopvittnen: Lars Larsson, Dr. Lars Jansson, Fru Rythen, Sara Andersdotter och Pig. Maria Granander. Förhållande Gift 2:o 1853-03-11 i Otterstad med föregående ana. (Barn 2, s *, Far 10, s *, Mor 11, s *)

6

Per Johan Jonsson. Född 1836-01-26 i Olof Esbjörs eller Bengtsgård, Bolum. Bältaregården, Bolum, sedan (1863) Thoragården Thorsborg, Häggum. Gift med efterföljande ana. (Barn 3, s *, Far 12, s *, Mor 13, s *)

7

Maria Stina Johansdotter. Född 1827-11-21 i Bältaregården, Bolum. Döfstum. Gift med föregående ana. (Barn 3, s *, Far 14, s *, Mor 15, s *)

Generation III

8

Anders Ottersten. Född 1800-11-15 i Eken, Otterstad. Död av slag 1854-04-12 i Eken, Otterstad. Dog hastigt, funnen död vid båten (Simon Granath). Torpare i Eken, Otterstad.

Anders är endast 19 år gammal när han gifter sig på Eken, dräng hos fadern. Han är dräng fram till 1835 då han skrivs som torpare på Eken. (Thage Petrusson)

Från skepparen Andreas Svensson (Lille-Skam), som i början av 1850-talet var krogdräng på Pirum, finns uppteckningar som berättar om Anders Ottersten. Denne var stor och kraftig och därtill flintis i huvudet. Han kallades därför av skepparna för månskenslotsen. Då sydvästen blev långvarig och Östra Eken tom för fartyg rodde Anders Ottersten till Pirum på kvällarna och söp. På Pirum var ett vilt liv och en gång, har Andreas Svensson berättat, gjorde Anders Ottersten Pirums-krogen ren för gäster. Då var den eljest godmodige "månskenslotsen" uppretad. (Simon Granath) Gift 1819-02-02 i Otterstad med efterföljande ana. (Barn 4, s *, Far 16, s *, Mor 17, s *)

9

Johanna Andersdotter. Född 1800-12-14 i Torp (Glädjen), Otterstad. Död 1879-05-12 i Eken, Otterstad. Kallades "Johanna på Pirum" (Simon Granath). Gift 1819-02-02 i Otterstad med föregående ana. (Barn 4, s *, Far 18, s *, Mor 19, s *)

10

Olof Jonsson Ström. Född 1792-07-07 i Fattigstugan, Otterstad (födelsebok, Christer Svensson på Internet). Född 1793-02-01 (Otterstad AI). Född i Otterstad (Lidköping AI:7 sid 114 Fogelin, Otterstad AI:4-). Död som änkling av håll och styng 1854-04-13 i Nybygget under Läckö, Otterstad (dödbok). Klensmed, sedan torpare Nybygget, Otterstad. Flyttade som lärling 1815-10-07 från Jönköping till Lidköping. Flyttade som klensmedslärling 1816-05-01 från Lidköping till Otterstad.

Ej funnen i personregister för Jönköping Kristina AI:15-17. Ej letat i Jönköping Sofia AI:5. Möjligen släkt med övriga Strömmare på Kållandsö, någon är dräng hos honom.

Thage Petrusson i Rötters Anbytarforum på Internet 1999-06-18: Jag har läst lite husf. och flyttningslängder i Otterstad i dag. Här ser jag 1809 att "Olle" Jonasson bor med modern och syskonen i Senäte fattigstuga. anm. i husf att han 1809 flyttar till Jönköping, i utflyttade den 17 april 1809 från fattigstugan till Jönköping ( E:I 2/3 sid. 132). Sedan när han återkommer så står han tillsammans med modern i husf.I husf. 1816-21 AI:4 1/2 sid. 71 läser vi om Senäte fattigstugan, här dör änkan Brita Jacobsdotter född i Rackeby. Har bor också Olof Ström född 1/2 1793 i Otterstad under tiden 1816-21, struken = flyttad. Jag har vidare forskat på familjen i övrigt, och jag är övertygad att det är Olle Jonasson som när han återkom bytt namn till Olof Ström. (Thage Petrusson) Gift 1819-12-19 i Otterstad med efterföljande ana. (Barn 5, s *, Far 20, s *, Mor 21, s *)

11

Sara Lisa Jansdotter. Född 1782-03-05 i Ullered, Otterstad. Död 1853-02-09 i Nybygget, Otterstad. Gift 1:o med Jan Andersson. (Född 1779-05-12 i Otterstad. Död 1817-01-15 i Nybygget, Otterstad. Nybygget, Otterstad.) Gift 2:o 1819-12-19 i Otterstad med föregående ana. (Barn 5, s *, Far 22, s *, Mor 23, s *)

12

Jonas Andersson. Född 1801-08-07 i Olof Esbjörs eller Bengtsgård, Bolum. Död 1852 i Olof Grottes eller Prästgården, Bolum. Egare och brukare på Olof Esbjörs eller Bengtsgård, Bolum. Från 1842 Egare o. brukare, inhyses på Olof Grottes eller Prästgården. Gift med efterföljande ana. Fann ej i Broddetorp E:1. (Barn 6, s *, Far 24, s *, Mor 25, s *)

13

Inga Bengtsdotter. Född 1807-03-06 i Hansagården, Hof, Broddetorp. Död 1843 i Olof Grottes eller Prästgården, Bolum. Dopvittnen: h Stina Larsdtr, Elin Jonsdotter, Pig Maria Andersdtr, Jonas Olofsson, Anders Svensson, Dr Johannes Andersson. Gift med föregående ana. Fann ej i Broddetorp E:1. (Barn 6, s *, Far 26, s *, Mor 27, s *)

14

Johannes Christoffersson. Ägare och brukare på Bältaregården, Bolum. Född 1783-11-08 i Berget, Biskopsäng, Sjogerstad. Död 1866-03-03 i Bältaregården, Bolum. Gift 1814-04-15 i Broddetorp med efterföljande ana. (Barn 7, s *, Far 28, s *, Mor 29, s *)

15

Caisa Andersdotter. Född 1788-01-06 i Romlycke, Stenum/R (C:3). Död 1849-04-06 i Bältaregården, Bolum. Dopvittnen: Hu Kierstin Wilhelmsdr, Pig Greta Andersdr, Pehr i Backgl, Petter Svensson i Romlycke. Flyttade 1808-06-11 från Ving till Bolum (Broddetorp B:1). Vid bouppteckningarna valdes till förmyndare för de minderåriga barnen: 1812 Dannemannen Jonas Wännfast i Olof Grottesgården, Bolumstorp och 1849 Anders Jonsson i Holmagården, Bolum. Gift 1:o 1808-01-14 i Stenum (Norra Ving C:3) med Anders Andersson. (Ägare och brukare på Bältaregården, Bolum. Född 1776-11-30 i Lunnagården, Bolum (Peter Pettersson). Död av lungsot 35 år 8 mån. gammal 1812-06-09 i Bältaregården, Bolum.) Änkeman och bonde i Bältaregården Bolum, piga i Romlycke, vid giftermål. Gift 2:o 1814-04-15 i Broddetorp med föregående ana. (Barn 7, s *, Far 30, s *, Mor 31, s *)

Generation IV

16

Jan Ottersten. Född 1769-08-04 i Årnäs, Otterstad. Död av ålderdomssvaghet 1840-12-23 i Eken, Otterstad. Skogvaktare på Eken, Otterstad. Gift 1795-04-15 i Otterstad med efterföljande ana. Jan gift som skogvaktaren på Eke 26 år gammal, med änkan Catharina 33 år gammal, änka efter Sigge Thorsell på Eke. (Barn 8, s *, Far 32, s *, Mor 33, s *)

17

Catharina Andersdotter. Född 1760-03-11 i Silleberg, Rackeby. Död som torparhustru 1832-12-02 i Eken, Otterstad. Flyttade flickan Catharina Silberg 1774 från Rackeby/R till Värmland/S. Piga på Eken före giftermålet med Thorsell. Gift 1:o 1788-03-14 i Otterstad (Thage Petrusson) med Sigge Linnarsson Thorsell. (Född 1733-09-23 i Rud, Torsö/R. Död av håll och styng, 63 år gammal 1794-03-02 i Eken, Otterstad. Skogvaktare Eken, Otterstad. Levde i Stora Eken, Otterstad.) Vigda som skogvaktaren från St. Eken 55 år gammal och pigan 27 år. Gift 2:o 1795-04-15 i Otterstad med föregående ana. Jan gift som skogvaktaren på Eke 26 år gammal, med änkan Catharina 33 år gammal, änka efter Sigge Thorsell på Eke. (Barn 8, s *, Far 34, s *, Mor 35, s *)

18

Anders Månsson. Född 1769-02-07 i Ullered, Otterstad. Död 1852-01-21 i Torp, Otterstad. Bonde i Torp, Otterstad. Gift med efterföljande ana. (Barn 9, s *, Far 36, s *, Mor 37, s *)

19

Maria Andersdotter. Född 1771-08-25 i Lilla Hall, Otterstad. Gift med föregående ana. (Barn 9, s *, Far 38, s *, Mor 39, s *)

20

Jonas Larsson. Inhyses i fattigstugan, Senäte (med Ullered), Otterstad. Född 1749-09-08 i Nolbacka, Söne (C:1). Dopvittnen: Anders Andersson, Lars Nilsson, dräng Arvid Jacobsson, hustru Maria Larsdotter, pigorna Maria Larsdotter och Anna Andersdotter. Född omkring 1749 (dödsnotis). Född i Örslösa (R) (Thage Petrusson). Ej funnit Jonas Larsson född 1745-1754 i Örslösa (C:2). Enligt husförhörslängd född i Söne (Thage Petrusson). Levde som torpare 1782 i Degeberg, Rackeby (R) (Thage Petrusson). Levde som torpare 1786 i Svanelid, Senäte, Sunnerby rote, Otterstad (Thage Petrusson). Död av bröstfeber 1798-04-03 i Fattigstugan, Senäte, Otterstad (dödbok C:3, Christer Svensson på Internet). Gift med efterföljande ana. (Barn 10, s *, Far 40, s *, Mor 41, s *)

21

Brita Jacobsdotter. Född 1752-04-17 i Rackeby (R) (C:1 1/4 sid 93, Thage Petrusson). Fadern skogvaktare på Degeberg, moderns namn Alicka. Dopvittnen: Pär Börjesson, Anders Hvitman och dräng Hans Jonsson, item hustru Anna på Löten, pigorna Elin och Ingrid. I Otterstads husförhörslängd omtalad som utflyttad 1798 till Sunnersberg tillsammans med sonen Olle (Thage Petrusson). Levde som änka 1806 i Fattigstugan, Senäte, Otterstad (Thage Petrusson). Död som änka av ålderdom 1821-04-21 i Fattigstugan, Otterstad (dödbok, Christer Svensson på Internet). Gift med föregående ana. (Barn 10, s *, Far 42, s *, Mor 43, s *)

22

Jan Svan. Född 1745-04-21 i Djurgården, Otterstad. Död av lungsot 1804-11-15 i Uppegården, Otterstad. Bonde i Svaneberg, Otterstad - Ullered, Otterstad - Uppegården, Otters. Gift 1775 i Otterstad med efterföljande ana. 30 år, 30 lod silver i morgongåva. (Barn 11, s *, Far 44, s *, Mor 45, s *)

23

Ingeborg (Bolla) Sunnergren. Född 1754-12-04 i Gissängen, Sunnersberg. Död av giktvärk 1812-05-20 i Ullered, Otterstad. Gift 1775 i Otterstad med föregående ana. 30 år, 30 lod silver i morgongåva. (Barn 11, s *, Far 46, s *, Mor 47, s *)

24

Anders Svensson. Född 1763-11-26 i Pinegården, Holmäng, Gudhem. Olof Esbjörs eller Bengtsgård, Bolum, 1822-29 Sörgården, Bolum. Inflyttad 1833-01-21 till Häggum. Gift 1:o 1790-12-16 (Broddetorp E:1) med efterföljande ana. Gift 2:o 1818-01-18 i Broddetorp (E:1) med Cathrina Svensdotter. (Född 1771-01-29 i Bolum. Död 1828-11-15 i Sörgården, Bolum.) (Barn 12, s *, Far 48, s *, Mor 49, s *)

25

Inga Jonsdotter. Född 1766-04-27 i Olof Esbjörns eller Bengtsgård, Bolumstorp. Död av gikt 1816-11-17 i Olof Esbjörs eller Bengtsgård, Bolum. Gift 1790-12-16 (Broddetorp E:1) med föregående ana. (Barn 12, s *, Far 50, s *, Mor 51, s *)

26

Bengt Larsson. Född 1762-09-25 i Hansagården, Hof, Broddetorp. Flyttade 1815-03-25 från Hansagården, Hof, Broddetorp till Häggum. Gift 1790-04-11 i Segerstad med efterföljande ana. (Barn 13, s *, Far 52, s *, Mor 53, s *)

27

Maria Jacobsdotter. Född 1769-02-19 i Hofm?gården, Segerstad. Dopvittnen: Anders Persson i Påvagården, Klockare Peter Mårtensson, dräng Jonas Nilsson, hust Anna Håkansdotter, Caisa Nilsdotter, Pigan Maria Nilsdotter i Ödegården. Enligt vigselnotis från Stom: Håkantorp. Gift 1790-04-11 i Segerstad med föregående ana. (Barn 13, s *, Far 54, s *, Mor 55, s *)

28

Christoffer Andersson. Bonde i Berget, Biskopsäng, Sjogerstad, sedan Broddetorp. Född 1758-07-12 i Piparegården, Rådene. Död av långsamt tärande sjukdom 1812-05-23 i Ringagården, Hornborga (Broddetorp C:3). Gift 1:o 1781-05-24 i Rådene med efterföljande ana. Gift 2:o 1789-09-24 i Sjogerstad med Elin Jonsdotter. ( Född 1759 i Stenst.. ) (Barn 14, s *, Far 56, s *, Mor 57, s *)

29

Kerstin Andersdotter. Född 1757-10-12 i Piparegården, Rådene. Död av uppkastning 1789-01-30 i Piparegården, Rådene. Gift 1781-05-24 i Rådene med föregående ana. (Barn 14, s *, Far 58, s *, Mor 59, s *)

30

Anders Andersson. Bonde i Romlycke. Född 1760-10-20 i Romlycke, Stenum/R (C:3). Död av ålderdom 1841-06-14 i Romlycke, Stenum (Norra Ving C:3). Enligt födelsebok: Far Anders Svensson, mor Maria Andersdr. Dopvittnen: Magnus i Olofstorp, Sven i Kuttalida, Andreas Ruther, Magnus Erichsson, hust Britta Christina Brun, Christina i Blomdahlen, pig Chirsti Hindricksdr, Kari Månsdr. Kallas Andreas i födelsebok, AI:2 1810-13. Gift 1785 i Stenum (C:3) med efterföljande ana. Dräng i Romlycke och piga i Brogården vid giftermål. (Barn 15, s *, Far 60, s *, Mor 61, s *)

31

Annika Vilhelmsdotter. Född 1759-05-24 i Backgården, Stenum (C:3). Död av vattusot 1842-02-22 i Romlycke, Stenum (Norra Ving C:3). Dopvittnen: Sven Lindqvist, Håka Bengtsson, hustru Britta Bergman, Ester Wilhelmsdr, pig Maria Larsdr, Chatarina Blomberg. Enligt dödbok, mor Carin Mattesdotter. Gift 1785 i Stenum (C:3) med föregående ana. Dräng i Romlycke och piga i Brogården vid giftermål. (Barn 15, s *, Far 62, s *, Mor 63, s *)

Generation V

32

Anders Larsson. Född 1738-03-03 i Ungegården, Gösslunda, Sunnersberg. Död av ålderdom 1814-04-10 i Skog, Otterstad. Torpare, sedan bonde i Årenäs, sedan Noläng, sedan Skog, Otterstad. Anders bor 1772 i torpet Årnäs under Läckö, flyttar omkring år 1775 till Nolängen, därifrån till Skog i Otterstad, där han bor kvar som bonde till sin död 76 år gammal. Gift 1:o 1767-09-27 i Otterstad med efterföljande ana. Anders torpare under Läckö, 30 lod s. i morgongåva. Gift 2:o 1796-04-24 i Otterstad med Ingrid Andersdotter. (Död 1799-03-24 i Otterstad.) Gift 3:o 1802-10-05 i Otterstad med Maria Abrahamsdotter. (Född 1756-12-10 i Otterstad.) (Barn 16, s *, Far 64, s *, Mor 65, s *)

33

Kerstin Persdotter Duus. Född 1738-10-02 i Otterstad. Död i hetsig feber 1794-10-25 i Skog, Otterstad. Gift 1767-09-27 i Otterstad med föregående ana. Anders torpare under Läckö, 30 lod s. i morgongåva. (Barn 16, s *, Far 66, s *, Mor 67, s *)

34

Anders Hansson Sillberg. Soldat i Rackeby/R. Född (troligen fel årtal) 1723 i Värmland/S (Thage Petrusson). Antagen som soldat för rote nr 792 Silleberg Rackeby, Wästgöta-Dahls regemente, Kållands kompani 1748-02-09. 25? år gammal värmlänning. År 1757 uppges han vara 34 år med 10 tjänsteår, kommenderad till Malmö. Får avsked 1763-02-10. Anmärkning i generalmönsterrullan "karlen är äldre än boken visar". Ur Särestads läser vi följande: "Anders Hansson Sillberg, en gammal avskedad soldat från Silleberg i Rackeby, kom i från Vänersborg som tiggare. Död hos Hans Andersson i Torpa". Död 1774-04-22 i Särestad/R. Gift 1748-10-28 i Rackeby (R) (C:1 sid 24) med efterföljande ana. Vigda som soldaten och pigan, "bo uti på knektebostället i Sillabergs by, och föra ett stilla och Christerligt leverne". (Barn 17, s *)

35

Annika Andersdotter. Född 1720. Död 53 år gammal som soldat Sillbergs hsutru 1773-10-31 i Silleberg, Rackeby (TP). Gift 1748-10-28 i Rackeby (R) (C:1 sid 24) med föregående ana. Vigda som soldaten och pigan, "bo uti på knektebostället i Sillabergs by, och föra ett stilla och Christerligt leverne". (Barn 17, s *)

36

Måns Andersson. Född 1732-08-28 i Skog, Otterstad. Död av rödsot 1803-12-24 i Ullered, Otterstad. Bonde i Ullered, Otterstad. Gift 1:o 1757-02-23 i Otterstad med efterföljande ana. Gift 2:o 1775-10-26 med Stina Jansdotter. (Född 1744-01-06 i Sunnersberg. Död 1818-12-17 i Ullered, Otterstad.) (Barn 18, s *, Far 72, s *, Mor 73, s *)

37

Johanna Engman. Född 1725 troligen i Värmland. Död 1773-08-06 i Ullered, Otterstad. Gift 1757-02-23 i Otterstad med föregående ana. (Barn 18, s *, Far 74, s *, Mor 75, s *)

38

Anders Olofsson. Född 1744-05-08 i Lilla Hall, Otterstad. Bonde i Lilla Hall, Otterstad. Gift 1:o med efterföljande ana. Gift 2:o med Lena Johansdotter. (Född 1749 i Vånga.) (Barn 19, s *, Far 76, s *, Mor 77, s *)

39

Elin Andersdotter. Född 1744-09-12 i Torp, Otterstad. Död 1774-11-09 i Lilla Hall, Otterstad. Gift med föregående ana. (Barn 19, s *, Far 78, s *, Mor 79, s *)

40

Lars Eriksson. Inhyses vid Nolbacka. Efternamn Andersson enligt sonen Jonas dödsnotis. Gift 1:o 1731-11-19 i Söne (C:1 1/6) med Maria Hansdotter. Vigselnotis: Dräng Lars Eriksson ifrån Kors... med enkan Maria Hansdotter på Nolbacka. Gift 2:o 1741-10-28 i Söne (C:1 sid 59 1/6) med Anna Nilsdotter. Vigselnotis: Enkmannen vid Nohlbacka Lars Eriksson med qwinspersonen, som hade attest ifrån ? sochn ? i Tåd... Anna Nilsdotter. ...sman var Swen Bengtsson på Nohlbacka, och ... ... Larsson på Degeberg. Gift 3:o 1743-04-04 i Söne (C:1 sid 187 (2/7)) med efterföljande ana. Vigselnotis: Enkmannen Lars Eriksson vid Nohlbacka med qvinfolket Ingierd Andersdotter, hon har wäl en oäkta dotter, men för skan? Bengt Arfwidsson i Stora Ohltorp och Arfvid Andersson i Kiyskabyen? i Söne? äro föregaden? och som hans barn lefde 4 dagar efter moderns död, förinnan han sig för sin deel ingen afwittring böra giöra i ... hon för sina lägersmåhlen wederbörligen plichtat wisade hon med attest ifrån Lidkiöping det af d 17 Oct och 2 Nov 1741 des? hon sielf äger. Morgongåfwa lofwade han sin brud 10 lod Silfwer. (Barn 20, s *)

41

Ingegerd Andersdotter. Gift 1743-04-04 i Söne (C:1 sid 187 (2/7)) med föregående ana. Vigselnotis: Enkmannen Lars Eriksson vid Nohlbacka med qvinfolket Ingierd Andersdotter, hon har wäl en oäkta dotter, men för skan? Bengt Arfwidsson i Stora Ohltorp och Arfvid Andersson i Kiyskabyen? i Söne? äro föregaden? och som hans barn lefde 4 dagar efter moderns död, förinnan han sig för sin deel ingen afwittring böra giöra i ... hon för sina lägersmåhlen wederbörligen plichtat wisade hon med attest ifrån Lidkiöping det af d 17 Oct och 2 Nov 1741 des? hon sielf äger. Morgongåfwa lofwade han sin brud 10 lod Silfwer. (Barn 20, s *)

42

Jacob Jonsson. Skogvaktare på Degeberg, sedan torpare på Skogen, sedan fattighjon. Född omkring 1710 (Rackeby C:2 dödsnotis). Död som fattighjon av ålderdomsbräcklighet 78 år gammal 1788-11-01 i Rackeby (C:2). Föräldrar obekanta enligt dödsnotis. Gift möjligen 1750-04-17 i Rackeby (R) (C:1 sid 25) med efterföljande ana. Vigselnotis: Drängen ifrån Wermeland? Jacob Olofsson och pigan Alika Swensdotter i J... född ... (Barn 21, s *)

43

Ellika. Gift möjligen 1750-04-17 i Rackeby (R) (C:1 sid 25) med föregående ana. Vigselnotis: Drängen ifrån Wermeland? Jacob Olofsson och pigan Alika Swensdotter i J... född ... Ej funnen i dödbok i Rackeby 1761-1836. (Barn 21, s *)

44

Mårten Svan. Född 1707-08-30 i Djurgården under Läckö, Otterstad. Död 1773-02-23 i Svaneberg, Otterstad. Djurvaktare i Djurgården, Otterstad. Mårten Svan finns antecknad i Hovjägeriets handlingar 1741. Gift 1738-09-18 i Otterstad (C:2 1/2 sid. 222) med efterföljande ana. Morgongåva 30 lod silver. (Barn 22, s *, Far 88, s *, Mor 89, s *)

45

Sara Lisa Rudberg. Född omkring 1710. Död som änka 68 år gammal av hetsig feber 1778-02-28 i Kålebotten, Otterstad. Angående Sara är mycket outforskat, fader Johan Rudberg enligt dödboken när modern Greta Malmberg dör. Sättergren har lämnat vissa uppgifter som tyder på att det är den kända Rudbergssläkten från Rudberga som avses, men som vanligt har han bara antecknat en släkt med namnet, utan att ange släktförhållande. Gift 1738-09-18 i Otterstad (C:2 1/2 sid. 222) med föregående ana. Morgongåva 30 lod silver. (Barn 22, s *, Far 90, s *, Mor 91, s *)

46

Per Sunnergren. Född 1728-04-13 i Gissängen, Sunnersberg. Döpt 1728-04-19 i Sunnersberg. Dopvittnen: Pehr Svensson i Strö, Påvel Svensson, Drängen Pehr Olofsson, hustrur Kierstin Svensdotter, Anna Pehrsdotter, pigor Karin Pehrsdotter, Britta Håkansdotter. Död som änkeman av gulsot 1796-02-18 i Ullered, Otterstad. Begravd 1796-03-21 i Otterstad. Familjen bor först i Gissängen, där alla barnen föds. Pehr börjar att kalla sig Sunnergren först år 1758. Pehr är omnämnd som en konstnärlig skräddare. Inflyttad 1774 till Ullered (Ullerö), Otterstad. Hovskräddmästare i Ullered, Otterstad. Gift 1754-06-16 i Sunnersberg med efterföljande ana. (Barn 23, s *, Far 92, s *, Mor 93, s *)

47

Brita Catharina Apelman. Född 1726-01-04 i Berg, Otterstad. Död av håll och styng 1791-12-13 i Ullered, Otterstad. Dopvittnen: Häradshövdingen Johan Svantasson, Mäster Christian Wogler, Monsur Axel Luth, Pastorius hustru Christina Catrina Utterman,, Jungfru Anna Christina Luth, m. fl. Ur födelseboken: Mäster Apelmans dotter på Berg kallad Britta Catrina. Gift 1754-06-16 i Sunnersberg med föregående ana. (Barn 23, s *, Far 94, s *, Mor 95, s *)

48

Sven Andersson. Bonde Pinegården, Holmäng, Gudhem. Född 1722-03-25 i Mörkagården, Friggeråker/R. Död av förkylning och åderbråck 1778-01-15 i Pinegården, Holmäng, Gudhem. Gift 1751-06-23 i Gudhem med efterföljande ana. (Barn 24, s *, Far 96, s *, Mor 97, s *)

49

Karin Jönsdotter. Född omkring 1729 i Holmäng, Gudhem. Död av ålderdomsbräckligheter 1797-11-17 i Pinegården, Holmäng, Gudhem. Gift 1751-06-23 i Gudhem med föregående ana. (Barn 24, s *, Far 98, s *, Mor 99, s *)

50

Jonas Andersson. Född 1737 i Varnhem. Död av lungsot 55 år gammal 1792-06-13 i Olof Esbjörs eller Bengtsgård, Bolum. Bonde på Olof Esbjörs eller Bengtsgård, Bolum. Gift 1:o 1760-09-.. i Broddetorp (C:2) med efterföljande ana. Gift 2:o med Annika Olofsdotter. (Född 1751 i Skövde. Ej i födelsebok i Skövde (möjligen Ryd sn 1750). Inflyttad 1793-10-17 till Varnhem.) (Barn 25, s *, Far 100, s *, Mor 101, s *)

51

Stina Svensdotter. Född 1745. Död i barnsäng 1775-02-24 i Olof Esbjörns el. Bengtsgård, Bolumstorp. Dödde i barnsnöd, var en stilla och Gudfruktig människa. Moder till Johannes som hvilar med henne uti en och samma Kista. Gift 1760-09-.. i Broddetorp (C:2) med föregående ana. (Barn 25, s *, Far 102, s *, Mor 103, s *)

52

Lars Bengtsson. Bonde i Hansagården, Hof, Broddetorp. Född omkring 1722. Möjligen född som son till soldaten Bengt Vallmo 1723-02-20 i Norra Lundby. Gift 1759-10-18 i Broddetorp (C:2) med efterföljande ana. (Barn 26, s *, Far 104, s *, Mor 105, s *)

53

Kerstin Svensdotter. Född 1736. Död av håll och styng 62 år gammal 1798-01-29 i Hansagården, Hof, Broddetorp. Gift 1759-10-18 i Broddetorp (C:2) med föregående ana. (Barn 26, s *, Far 106, s *, Mor 107, s *)

54

Jacob Persson. Bonde. Född omkring 1746. Möjligen född tidigare än 1746. Född i Varnhem enligt husförhörslängd i Broddetorp. Ej i födelsebok i Varnhem. Ej i födelsebok Eggby C:2 (1700-1754) under åren 1736-1750. Gift med efterföljande ana. Ej i vigselbok Segerstad (Barn 27, s *)

55

Kerstin Andersdotter. Gift med föregående ana. Ej i vigselbok Segerstad (Barn 27, s *)

56

Anders Christoffersson. Bonde i Piparegården, Rådene. Född omkring 1720. Död av bröstvärk 1783-08-23 i Piparegården, Rådene. Ej i dopbok Rådene C:1, luckor. Gift 1:o 1746-11-19 i Soltorp, Rådene med efterföljande ana. Gift 2:o 1774-06-30 i Rådene med Elin Andersdotter. ( Dotter till Anders Larsson.) (Barn 28, s *, Far 112, s *, Mor 113, s *)

57

Ingrid Larsdotter. Född 1721-03-01 i Piparegården, Rådene. Död av rödsot 1773-09-11 i Piparegården, Rådene. Gift 1746-11-19 i Soltorp, Rådene med föregående ana. (Barn 28, s *, Far 114, s *, Mor 115, s *)

58

Anders Andersson. Bonde i Piparegården, Rådene. Född omkring 1706. Född möjligen 1710-12-14 i Stommen, Rådene (C:1). Död av hetsig feber troligen 1794-04-08 i Måsagården, Rådene. Gift 1741-10-11 i Hansagården, Rådene med efterföljande ana. (Barn 29, s *, Far 116, s *)

59

Karin Eriksdotter. Född omkring 1724. Född möjligen 1720-08-21 i Hansagården, Rådene (C:1). Död av rötfeber 1788-11-18 i Måsagården, Rådene. Gift 1741-10-11 i Hansagården, Rådene med föregående ana. (Barn 29, s *, Far 118, s *, Mor 119, s *)

60

Anders Jonsson. Bonde i Romlycke. Troligen son till Jonas Andersson i Lilla Olofstorp, Norra Ving. Döpt 1729-04-24 i Oltorp (Lilla Olofstorp), Norra Ving (C:1). Död 1795-05-08 i Romlycke, Stenum (C:3). Dopvittnen: hustru Karin i Hanbacken?, pigan Brita Svensdotter item, Nämndeman Anders Svensson, dräng Ambiörn Andersson. Gift med efterföljande ana. Ej i vigselbok, Stenum. Ej i vigselbok, Norra Ving (C:1), luckor bl a 1753-1755, 1757. (Barn 30, s *, Far 120, s *, Mor 121, s *)

61

Maria Andersdotter. Född 1725-09-14 i Bredäng, Stenum (C:2). Möjligen dotter till Anders Svensson, Bredäng. Anders Svensson och Gunnur Andersdotter nämns 1745 i L Häljansäng, Stenum (C:3). Död av ålderdom 69 år och 6 månader gammal 1794-06-18 i Romlycke, Stenum/R (C:3). Dopvittnen: h Karin? i Lekareberget?, Ingrid i Bredäng, Margareta i Myrebacken, Håka ibm, Jon i Lund, Anders i Bredäng. Enligt dödbok verkar föräldrarnas namn vara Anders Svensson och Gunna Andersdotter. Nämnd som dotter mellan 1745 och 1746 i St. Ekås, Stenum (C:3 kommunionlängd). Gift med föregående ana. Ej i vigselbok, Stenum. Ej i vigselbok, Norra Ving (C:1), luckor bl a 1753-1755, 1757. (Barn 30, s *, Far 122, s *, Mor 123, s *)

62

Vilhelm Larsson Trana. Bonde i Backgården. Född 1700. Döpt 1700-12-26 i Varnhem (C:1). Död av vattusot 1764-05-24 i Backgården, Stenum (C:3). Kyrkvärd mellan 1729-05-01 och 1734-05-01 i Stenum (C:2 kyrkoräkenskaper). Nämnd mellan 1745 och 1746 i Backgården, Stenum (C:3 kommunionlängd). Gift 1:o med Maria Nilsdotter. ( Född omkring 1701. Död 40 år gammal 1741-01-18 i Backgården, Stenum (C:2). Möjligen dotter till Nils Larsson, Backgården. Ej funnen i födelsebok, Stenum.) Ej i vigselbok, Stenum. Gift 2:o 1742-12-28 i Stenum (C:2) med efterföljande ana. (Barn 31, s *, Far 124, s *, Mor 125, s *)

63

Karin Persdotter. Född 1716. Ej i födelsebok, Stenum (lucka 1716). Död som änka av lungsot 62 år gammal 1778-04-08 i Backgården, Stenum (C:3). Nämnd mellan 1745 och 1746 i Backgården, Stenum (C:3 kommunionlängd). Gift 1742-12-28 i Stenum (C:2) med föregående ana. (Barn 31, s *, Far 126, s *, Mor 127, s *)

Generation VI

64

Lars Andersson. Född 1699. Död 1771-10-16 i Årnäs under Läckö, Otterstad. Lars med familj bor först i Otterstad, men flyttar senare till Ungegården i Gösslund. De flyttar någon gång kring år 1750 tillbaka till Kållandsö. Bonde Ungegården i Gösslund, Sunnersberg. Gift 1734-10-20 i Otterstad med efterföljande ana. (Barn 32, s *, Far 128, s *, Mor 129, s *)

65

Kerstin Larsdotter. Född 1706-04-28 i Ekebo, Otterstad. Död 1789-09-11 i Nolängen, Otterstad. Gift 1734-10-20 i Otterstad med föregående ana. (Barn 32, s *, Far 130, s *, Mor 131, s *)

66

Per Persson Duus. Född 1698-05-03 i Vänsjötorpet, Otterstad. Död 1763-02-01 i Frösviken, Läckö, Otterstad. Torpare. Gift 1723-10-06 i Otterstad med efterföljande ana. Drängen från Sunnerstagården och pigan från Ekeberg. (Barn 33, s *, Far 132, s *, Mor 133, s *)

67

Kerstin Sivertsdotter. Född 1696-12-26 i Hellerstad, Eskilsäter, Värmland. Död 1767-07-09 i Svartmånstorp, Otterstad. Dopvittnen: Arrendatorn Signar Halgren, Olof Enhörning (farfar?), fru Ester Uggla och från Godås jungfru Ebba Ros och Ulrika Ros. Godås är det som i äldre tider kallades Gårstad-Gorestad men på 1650-talet ändras namnet till, nuvarande Rosenborg. Gården var från 1600-talets början till 1780-talet i släkten Roos ägo. Gift 1723-10-06 i Otterstad med föregående ana. Drängen från Sunnerstagården och pigan från Ekeberg. (Barn 33, s *, Far 134, s *, Mor 135, s *)

72

Anders Månsson. Född 1702-01-27 i Skog, Otterstad. Död 1763-12-06 i Otterstad. Bonde i Skog, Otterstad. Gift 1729-10-12 med efterföljande ana. (Barn 36, s *, Far 144, s *, Mor 145, s *)

73

Annika Eriksdotter. Född 1710-05-19 i Sunnerstagården, Otterstad. Död 1783. Gift 1729-10-12 med föregående ana. (Barn 36, s *, Far 146, s *, Mor 147, s *)

74

Johan Engman. Född 1700-08-10 i Nolängen, Otterstad. Död 1761-12-07 i Ullerö, Otterstad. Slottsträdgårdsmästare. Gift 1:o med efterföljande ana. Gift 2:o 1755-12-09 med Brita Andersdotter. (Född 1731.) (Barn 37, s *, Far 148, s *, Mor 149, s *)

75

Maria Larsdotter Malmberg. Född 1701. Död 1755-03-19 i Ullerö, Otterstad. Enligt Kent Lundvall dotter till Erik Andersson Malmberg. Enligt dödbok 1773 6/8 var Johanna Engman dotter till Maja Larsdotter. Gift med föregående ana. (Barn 37, s *, Far 150, s *, Mor 151, s *)

76

Olof Andersson. Bonde i Lilla Hall, Otterstad. Gift 1723-09-22 med efterföljande ana. (Barn 38, s *, Far 152, s *, Mor 153, s *)

77

Britta Andersdotter. Gift 1723-09-22 med föregående ana. (Barn 38, s *)

78

Anders Andersson. Bonde Stora Hall, Otterstad, sedan i Torp, Otterstad. Gift med efterföljande ana. (Barn 39, s *)

79

Maria Abrahamsdotter. Gift med föregående ana. (Barn 39, s *)

88

Lars Svan. Född 1673 i Djurgården under Läckö, Otterstad. Död 1759-10-15 i Stora Djurgården under Läckö, Otterstad. Död 76 år gammal 1749-05-10 i Otterstad. Djurskötare i Djurgården under Läckö, Otterstad. Lars Svan omnämnes i hovjägeriets handlingar 1695. I tjänst ännu 1733. Lars är troligen den förste i släkten som använder tillnamnet Svan. Gift 1:o 1693-10-29 i Gösslunda med efterföljande ana. Gift 2:o 1740 i Otterstad med Cajsa Fågerberg. ( Född 1710. ) 30 år, morgongåva 40 lod silver. (Barn 44, s *, Far 176, s *, Mor 177, s *)

89

Marit Siggesdotter. Född 1670 i Apelås, Gösslunda. Död 69 år gammal 1739-11-25 i Stora Djurgården, Otterstad. Har fört ett ärligt leverne. Märits far omnämnd som bonde på Apelås i Gösslunda. Apelås ägdes ännu år 1942 av Riddarhuset. Gift 1693-10-29 i Gösslunda med föregående ana. (Barn 44, s *)

90

Johan Rudberg. Johan Rudberg är möjligen den "Johannes" född 1690 som blev löjtnant vid Westgöta-Dals regemente. Gift med efterföljande ana. (Barn 45, s *)

91

Sigrid Greta Malmberg. Född i Otterstad. Död 1755 i Otterstad. Gift med föregående ana. (Barn 45, s *, Far 182, s *, Mor 183, s *)

92

Bryngel Svensson. Född 1675 i Gissängen, Sunnersberg. Död av slag 1761-07-07 i Gissängen, Sunnersberg. Frälsebonde i Gissängen, Sunnersberg. Gift 1717-06-16 i Sunnersberg med efterföljande ana. Drängen från Gissängen. (Barn 46, s *, Far 184, s *, Mor 185, s *)

93

Ingeborg Andersdotter. Född 1690-11-06 i Äng, Sunnersberg. Döpt 1690-11-06 i Sunnersberg. Ur födelseboken: Soldaten i Äng Anders Anderssons dotter kallad Ingeborg. Dopvittnen: Ryttaren i Filsbäck Anders Lunnare, Ryttaren Lars Frisk, Drängen Lars Andersson, Svens hustru i Äng Karin, samt Pigorna Marit Andersdotter och Kierstin Andersdotter. Död av håll och styng 1760-07-02 i Gissängen, Sunnersberg. Begravd 1760-07-06 i Sunnersberg. Prästen har skrivit fel moder i dödboken för Ingeborg Andersdotter. Det står Karin Andersdotter, som var hustru till Soldat Anders Pank i Tolsjö (enligt anm. av Arne J.) Gift 1717-06-16 i Sunnersberg med föregående ana. Drängen från Gissängen. (Barn 46, s *, Far 186, s *, Mor 187, s *)

94

Petter Apelman. Född omkring 1694 eller 1696 i Lidköping. Dopvittnen: Johan Jacobsson, Lars Eriksson, Pehr Olufsson, Anders Ingelsson, Nils Rydelis hustru, Arvid Erikssons hustru, Maria Andersdotter, Margareta Andersdotter. Död 64 år gammal 1758-08-27 i Bengt Håkansgården, Berg, Otterstad. Skräddare och bonde i Berg, Otterstad. Gift 1723-09-25 i Otterstad med efterföljande ana. (Barn 47, s *, Far 188, s *, Mor 189, s *)

95

Ingeborg (Bolla) Kjellberg. Född 1698-05-14 i Berg, Otterstad. Dopvittnen: Mäster Anders Ling, Abraham Waldon, Nils Svensson på Berg, Christina Waldon, Märta Svensdotter i Berg, Pigan Maria Bengtsdotter, Anna Nilsdotter. Död 1740-05-03 i Berg, Otterstad. Har fört ett ärbart leverne. Gift 1723-09-25 i Otterstad med föregående ana. (Barn 47, s *, Far 190, s *, Mor 191, s *)

96

Anders Johansson. Gift 1715 i Mörkagården, Friggeråker/R med efterföljande ana. (Barn 48, s *)

97

Maria Andersdotter. Gift 1715 i Mörkagården, Friggeråker/R med föregående ana. (Barn 48, s *)

98

Jöns. Gift med efterföljande ana. (Barn 49, s *)

99

Margareta. Gift med föregående ana. (Barn 49, s *)

100

Anders Jonsson. Jonsson enligt vigsel- och dödsnotiser för Jonas Andersson i Broddetorp. Möjligen Andersson. Anders Andersson och Ingrid Jonsdotter får son 1737 i Varnhem. Gift med efterföljande ana. (Barn 50, s *)

101

Ingrid Jonsdotter. Gift med föregående ana. (Barn 50, s *)

102

Sven Bengtsson. Gift med efterföljande ana. (Barn 51, s *)

103

Margareta Uddesdotter. Gift med föregående ana. (Barn 51, s *)

104

Bengt Walman. Gift med efterföljande ana. (Barn 52, s *)

105

Maria Jeansdotter. Gift med föregående ana. (Barn 52, s *)

106

Sven Hansson. Rusthållare i Hansagården Hof. Gift med efterföljande ana. (Barn 53, s *)

107

Maria Bengtsdotter. Gift med föregående ana. (Barn 53, s *)

112

Christoffer Jonsson. Jonsson, enligt dödsnotis 1783 för A. Chr. Andersson enligt vigselnotis 1774 för A. Chr. Gift med efterföljande ana. (Barn 56, s *)

113

Anna Larsdotter. Född omkring 1694. Död 1757-04-13 i Piparegården, Rådene. Troligen Lars Anderssons hustru som är född 1694, död 1757. Gift med föregående ana. (Barn 56, s *, Far 226, s *, Mor 227, s *)

114

Lars Andersson. Gift med efterföljande ana. (Barn 57, s *)

115

Anna Larsdotter. Gift med föregående ana. (Barn 57, s *)

116

Anders Andersson. Gift (Barn 58, s *)

118

Erik Andersson. Gift med efterföljande ana. (Barn 59, s *)

119

Ingrid. Gift med föregående ana. (Barn 59, s *)

120

Jonas Andersson. Död 40 år gammal 1736-07-10 i Lilla Olofstorp, Norra Ving (C:1). Ej i födelsebok i Norra Ving (C:1). Gift 1726-06-12 i Norra Ving (C:1) med efterföljande ana. Vigsel: drängen Jonas Andersson med Enkian hustru Karin Månsdotter i Oltorp. (Barn 60, s *)

121

Karin Månsdotter. Död 53 år gammal 1740-02-06 i Lilla Olofstorp, Norra Ving (C:1). Gift 1:o 1710-10-16 i Norra Ving (C:1) med Måns Arvidsson. (Bonde i Lilla Olofstorp. Född 1679. Död 44 år och 5 månader gammal 1723-11-18 i Lilla Olofstorp, Norra Ving (C:1).) Gift 2:o 1726-06-12 i Norra Ving (C:1) med föregående ana. Vigsel: drängen Jonas Andersson med Enkian hustru Karin Månsdotter i Oltorp. (Barn 60, s *)

122

Anders Svensson. Bredäng, Stenum. Gift med efterföljande ana. Ej i vigselbok, Stenum. (Barn 61, s *)

123

Gunnur Andersdotter. Född 1699. Död av lungsot 1778-06-13 i Romlycke, Stenum (C:3). Nämnd mellan 1745 och 1746 i St. Ekås, Stenum (C:3 kommunionlängd). Ej funnen i födelsebok, Stenum. Gift 1:o med föregående ana. Ej i vigselbok, Stenum. Gift 2:o 1737-06-24 i Stenum (C:2) med Henrik Larsson. (Född 1704 i Berg (Stenum AI:1). Död av ålderdom 1799-07-03 i Romlycke, Stenum (C:3). Nämnd mellan 1745 och 1746 i St. Ekås, Stenum (C:3 kommunionlängd).) (Barn 61, s *, Far 246, s *, Mor 247, s *)

124

Lars Trana. Möjligen denne Lars Trana död 70 år gammal 1724-07-05 i Eggby. Ryttare. Ej i begravningsbok, Stenum. Gift möjligen 1692 i Norra Lundby med efterföljande ana. I så fall Lars Andersson Trana. Ej i vigselbok, Stenum. (Barn 62, s *)

125

Ester Månsdotter. Född omkring 1659. Död som änka 70 år gammal 1729-03-09 i Backgården, Stenum (C:2). Gift möjligen 1692 i Norra Lundby med föregående ana. I så fall Lars Andersson Trana. Ej i vigselbok, Stenum. (Barn 62, s *)

126

Petter Roos. Ej funnen i Stenums kyrkoböcker. Gift med efterföljande ana. Ej i vigselbok, Stenum. (Barn 63, s *)

127

Malla Jons?dotter. Förnamn svårt att tyda i dödsnotis för dottern Karin, möjligen Maria, Marta, Malin eller Bolla. Nämnd som dopvittne från Hundene? 1726-09-14 i Backgården, Stenum (C:2). Gift med föregående ana. Ej i vigselbok, Stenum. (Barn 63, s *)

Generation VII

128

Anders Olofsson. Gift med efterföljande ana. (Barn 64, s *)

129

Karin Larsdotter. Gift med föregående ana. (Barn 64, s *)

130

Lars Johansson. Född 1674 i Nolängen, Otterstad. Död 1734-12-12 i Kolsbogården, Otterstad. Lars är dräng hemma i Nolängen vid giftermålet 1706, flyttar då till hustrun i Ekebo, senare till Torp, Otterstad och blir slutligen åbo i Kohlsbogården. Gift 1706-02-28 i Otterstad med efterföljande ana. (Barn 65, s *, Far 260, s *, Mor 261, s *)

131

Anna Nilsdotter. Född 1680 i Berg, Oterstad. Död 1745-06-06 i Kolsbogården, Otterstad. Gift 1706-02-28 i Otterstad med föregående ana. (Barn 65, s *, Far 262, s *, Mor 263, s *)

132

Per Duus. Född 1664 i Otterstad. Död 1733-02-03 i Otterstad. Per är brukare i Hästhagen vid äldsta barnens födelse, att han bor i Hästhagen väcker en del tankar om Duusarnas härkomst med tanke på att Hästhagen är gammal frälsejord. Han flyttar senare till Vänsjötorpet Måns Arvidstorp och Hagen. När Pher vigs bor de i Sunnerstagården. Han omnämns även som boende i Skogvaktartorpet. Gift 1:o med Sigrid Bengtsdotter. (Född omkring 1668. Död 1695-07-13 i Skogvaktartorp, Otterstad.) Gift 2:o 1696-11-02 i Otterstad med efterföljande ana. (Barn 66, s *, Far 264, s *, Mor 265, s *)

133

Margareta Göransdotter. (Jörnsdotter). Född 1665. Död 1723-04-02 i Sunnerstagården, Otterstad. Gift 1696-11-02 i Otterstad med föregående ana. (Barn 66, s *)

134

Sivert Olofsson. Far möjligen Olof Enhörning. Levde i slutet av 1600 i Otterstad. Gift 1694-05-27 i Eskilsäter med efterföljande ana. (Barn 67, s *)

135

Ingrid Johansdotter. Född 1662 i Nolängen, Otterstad. Död 85 år gammal 1747 i Svartmånstorp, Läckö, Otterstad. Gift 1694-05-27 i Eskilsäter med föregående ana. (Barn 67, s *, Far 270, s *, Mor 271, s *)

144

Måns Hansson. Född 1662 i Otterstad. Död 1728-04-30 i Skog, Otterstad. Bonde i Skog, Otterstad. Gift 1:o 1686-11-10 i Otterstad med Ella Svensdotter. (Född 1662-12-23 i Otterstad. Död 1698-07-03 i Skog, Otterstad.) Gift 2:o 1699-07-09 i Sunnersberg med efterföljande ana. (Barn 72, s *, Far 288, s *, Mor 289, s *)

145

Marit Svensdotter. Född 1678 i Gissängen, Sunnersberg. Död 1749-05-09 i Skog, Otterstad. Gift 1699-07-09 i Sunnersberg med föregående ana. (Barn 72, s *, Far 290, s *, Mor 291, s *)

146

Erik Andersson. Född 1666. Död 1740-07-14 i Sunnerstagården, Otterstad. Bonde. Gift 1691-08-19 i Otterstad med efterföljande ana. (Barn 73, s *, Far 292, s *, Mor 293, s *)

147

Marit Andersdotter. Gift 1691-08-19 i Otterstad med föregående ana. (Barn 73, s *, Far 294, s *, Mor 295, s *)

148

Bengt Andersson. Tegelslagare, bosatt i Nolängen, Otterstad. Efter dubbelt hor under jakt borta. Gift med efterföljande ana. (Barn 74, s *)

149

Annika Johansdotter. Född 1664 i Nolängen, Läckö, Otterstad. Död 1760-02-15 i Nolängen, Otterstad. Gift med föregående ana. (Barn 74, s *, Far 298, s *, Mor 299, s *)

150

Erik Andersson Malmberg. Levde i Otterstad. Gift med efterföljande ana. (Barn 75, s *)

151

Annika Eriksdotter. Levde som hustru i Otterstad. Gift med föregående ana. (Barn 75, s *)

152

Anders Olofsson. Gift med efterföljande ana. (Barn 76, s *)

153

Margareta Arvidsdotter. Gift med föregående ana. (Barn 76, s *)

176

Bengt Algotsson Svan. Född 1643. Död 52 år gammal 1695-09-28 i Otterstad. Djurvaktare. Levde som djurskötare 1688 i Stora Djurgården, Otterstad. Swan omnämnes som Djurvaktare vid Leckö-staten 1688 i Hovjägeriets handlingar. Namnet Algot är ovanligt på Kållandsö. Vid tiden för Bengts födelse är allenast två Algot kända och ända fram till 1640-talet: Algot Murarmästare i sin krafts dagar samt Algot Olofsson, en ålderstigen man 1640. Gift med efterföljande ana. (Barn 88, s *, Far 352, s *, Mor 353, s *)

177

Kerstin Olofsdotter. Gift med föregående ana. (Barn 88, s *)

182

Erik Andersson Malmberg. Levde i Otterstad. Anförlust, se sida *.

183

Annika Eriksdotter. Levde som hustru i Otterstad. Anförlust, se sida *.

184

Sven Bryngelsson. Född 1652 i Filsbäck, Sunnersberg. Död "sedan han 72 år christlije lefvat hade" 1724-05-12 i Gissängen, Sunnersberg. Begravd 1724-05-17 i Sunnersberg. Torpare i Gissängen, Sunnersberg. Gift troligen omkring 1674 i Sunnersberg med efterföljande ana. (Barn 92, s *, Far 368, s *, Mor 369, s *)

185

Anna Persdotter. Född 1656 i Gissängen, Sunnersberg. Död "sedan hon christligen lefvat under 68 åhr" 1724-03-06 i Gissängen, Sunnersberg. Begravd 1724-03-15 i Sunnersberg. Gift troligen omkring 1674 i Sunnersberg med föregående ana. (Barn 92, s *, Far 370, s *)

186

Anders Andersson Lunnare. Född 1659. Död 1709-07-28 i Gösslunda. Soldat i Äng. Soldat nr 810 vid Kungliga Västgöta Regemente, Kållands kompani nr 60, Sunnerbergs socken, Högs rote. Avsked 1706-08-31. Gift med efterföljande ana. (Barn 93, s *, Far 372, s *, Mor 373, s *)

187

Ingeborg Eriksdotter. Född 1670 i Räffögatorp, Råda/R. Död 1730-06-20 i Gösslunda. Utflyttad 1689-12-02 från Räffögatorp, Råda/R. Gift med föregående ana. (Barn 93, s *, Far 374, s *)

188

Jonas Apelman. Född omkring 1647. Död 94 år gammal 1741-01-01 i (Gästgivaregården) Vinningen, Sävare. Skräddare, mästerskräddare i Lidköping. Väljs till byfogde i Lidköping 1708. Gift 1:o 1688-04-22 i Lidköping med efterföljande ana. Änka. Gift 2:o 1698 i Lidköping med Helena Gadd. ( ) Änkeman. (Barn 94, s *, Far 376, s *, Mor 377, s *)

189

Ingeborg Ingelsdotter Plan*. Död 38 år gammal 1698-01-23. Gift 1:o med Sven Siggesson. ( Död 1684-08-03 i Lidköping.) Gift 2:o 1688-04-22 i Lidköping med föregående ana. Änka. (Barn 94, s *, Far 378, s *, Mor 379, s *)

190

Jöns Svensson Kiellberg. Född i Källstorp, Broby/R (dödsnotis). Död 62 år gammal, "fört ett vackert leverne" 1733-04-02 i Berg, Otterstad. Byggningsskrivare på Läckö. Anfader till den stora Kjällbergssläkten. Beträffande Jöns föräldrar har endast konstaterats, att fadern hette Swen och troligen var identisk med Swen Persson i Kjellstorp. Själv skriver han sig alltid utan patronymikon och enda gången, som ett sådant påträffats, är i Skaraborgs Landskontors skrivelse till Kungl. Kammarkollegium den 28/4 1719 angående skatteköp av Berg Bengt Håkansgården, samt i det senare utfärdade skattebrevet. I sitt sigill för han dock bokstäverna ISK. Om det sålunda hittills icke lyckats att slutgiltigt klarlägga Jöns Kielbergs ursprung, råder det emellertid ingen tvekan om, att han blev byggningsskrivare vid Läckö 1687-88. I en kautionsliggare i kammararkivet för 1687 står följande anteckning: "Slottzlowen och Byggningsskrifware på Läckö Slott Petter Sweningson i dess ställe Jöns Kiellberg." Han synes också samtidigt ha erhållit Berg Bengt Håkansgården såsom boställe. I mantalslängderna, som saknas åren 1688-90, återfinns han visserligen först 1691 under Berg, men dels hade han redan den 27/11 1688 enligt Kållands dombok s.d. (J4) en tvist med åborna på gården, dels angives i domboken 5/8 1690 (J20) i samband med att han till häradsrätten inlämnade en "husesynslista uppå cronohemmanet Berg ett helt hemman som honom är anslaget på löns afräkning", att Olof Andersson bebott ena halva gården "3 år för skatt och ett år halwat" åt byggningsskrivaren Kiellberg, medan den andra hälften brukas av Per Svensson "4 år för skatt och två till halfwat". Man torde därför kunna utgå ifrån, att han i samband med sitt tillträde av tjänsten som byggningsskrivare bosatt sig på Berg. I skrivelse den 28/4 1719 till Kammarkollegium anmäler Skaraborgs landskontor, att Jöns Swensson Kielberg ansökt om att få skatteköpa Berg Bengt Håkansgården - i det den 4/9 s.å. utfärdade skattebrevet angivet såsom "cronohemman ett Lands Statens aflöning" - vilket han säger sig ha så gott som ödesmål upptagit och uppbyggt samt i 30 år tid åbott. Hemmanets ägor och förmåner hade vidare enligt skrivelsen undersökts vid lagmanstinget och befunnits ha ringa utsäde allena till 1/2 tunna råg och 4 1/2 tunna vete och blandkorn samt havre i trädejord, varandes jordmånen ler- och strittjord och ängar dymaer, kärr och mossar och kan giva 23 stackar hö årligen, något fiske i Vänern, skog till vedbrand och nödtorftigt mulebete, varför lagmansrätten värderat skatterättigheten till 80 daler silvermynt. Efter Jöns död skänkte änkan genom gåvobrev 5/10 1736 till svärsonen Peter Apelman och hans hustru Ingeborg 1/3 uti Bengt Håkansgården mot att de senare skötte henne under hennes livstid, vilket gåvobrev godkänts och undertecknats av sonen Sven (Kållands dombok 6/10 1736). Samtidigt erhöll den senare lagfart på återstående 2/3 i gården. Gift 1688-03-24 i Otterstad med efterföljande ana. (Barn 95, s *, Far 380, s *, Mor 381, s *)

191

Catharina Valdon. Född omkring 1658. Död 82 år gammal 1740 i Berg Bengt Håkansgården, Otterstad. Gift 1688-03-24 i Otterstad med föregående ana. (Barn 95, s *, Far 382, s *, Mor 383, s *)

226

Lars Nilsson. Gift med efterföljande ana. (Barn 113, s *)

227

Karin Jonsdotter. Gift med föregående ana. (Barn 113, s *)

246

Anders. Gift med efterföljande ana. (Barn 123, s *)

247

Anna. Gift med föregående ana. (Barn 123, s *)

Generation VIII

260

Johan Gunnarsson. Tegelslagare. Levde i Noolängen, Otterstad.. Noolängen är beläget vid Läckö. Johan Gunnarson var tegeldräng hos Jacob Tegelslagare, som på sitt yttersta rekommenderade Johan "att han tegelbruket wäll kan föreståå" till Stallmästaren Bengt Jonsson, och blev dagarna efter, före 1667-09-05. , tillsatt av honom å hans höga Grevliga Exelensens vägnar. (De la Gardie) Jacob Tegelslagare blev efter en kortsam sjukdom, genom den "timnelige döden hädanryckt 1667-08-31. ". Efterlämnade hustru med många småbarn "både den han mädh henne aflat haf, så wäl som dhe hon mädh sin förre man hade uti een stoor fattigdom". Gift med efterföljande ana. (Barn 130, s *, Far 520, s *, Mor 521, s *)

261

Brita Svensdotter. Död 1747-03-19 i Svartmånstorp, Otterstad. Gift med föregående ana. (Barn 130, s *)

262

Nils Svensson. Bonde och kyrkvärd i Otterstad. Född omkring 1655 i Berg, Otterstad. Död 1722 i Ekebo, Otterstad. Nils som var född på Berg, men bor i Prästgården Otterstad, utflyttar till Sunnersberg, flyttar omkring 1690 tillbaka till Berg och senare till Ekebo. När Nils dör omtalas att här har avlidit förre "kyrkvärden ärlige gudfruktige Nils Swensson Ekebo beledsagad till sitt husrum han uti Otterstad, kyrkovigd i sin bestälda grafh den 9/10, han var född här i församlingen av ärlige föräldrar på gården Berg, till ålder 67 år." Gift omkring 1679 med efterföljande ana. (Barn 131, s *, Far 524, s *, Mor 525, s *)

263

Sigrid Eriksdotter. Född 1651 i Senäte. Död 80 år gammal 1731 i Ekebo, Otterstad. Tjenade piga hos organisten på Läckö slott år 1673. Sigrid framfödde oäkta barn med skaffaren Måns Bryngelsson 1674-05-10. Hon påstod först att fadern var en ur konungens hov, sedan Greve de la Gardies lakej Olof J Trana, innan hon bekände skaffaren. Hon förvisades av ön "att inte oftare måtte giftomannen bedraga eller hans hustru till förtret vara, som nu kllagas vara skett". Gift omkring 1679 med föregående ana. (Barn 131, s *, Far 526, s *)

264

Måns Arvidsson. Född 1618 i Otterstad. Död 75 år gammal 1693-03-13 i Vänsjötorpet, Otterstad. Begravd 1693 i Senäte. Gårdsfogde och torpare i Holtet och Måns-Arvidstorp, Traneberg. Kallades "Svarte Måns". Gårdsfogde hos Thure Thuresson Natt och Dag före 1660. Thure dog år 1660. Enligt dödboken bor han i "Måns Arwidsgård" Wänisö torp under Senäte. Gift med efterföljande ana. (Barn 132, s *, Far 528, s *, Mor 529, s *)

265

Kerstin Persdotter. Född 1628. Död 1697-09-23 i Sunnersberg. Gift med föregående ana. (Barn 132, s *)

270

Johan Gunnarsson. Levde i Noolängen, Otterstad.. Anförlust, se sida *.

271

Brita Svensdotter. Död 1747-03-19 i Svartmånstorp, Otterstad. Anförlust, se sida *.

288

Hans Månsson. Bonde i Skog, Otterstad. Gift med efterföljande ana. (Barn 144, s *, Far 576, s *)

289

Amfrijd. Gift med föregående ana. (Barn 144, s *)

290

Sven Bryngelsson. Född 1652 i Filsbäck, Sunnersberg. Död "sedan han 72 år christlije lefvat hade" 1724-05-12 i Gissängen, Sunnersberg. Begravd 1724-05-17 i Sunnersberg. Anförlust, se sida *.

291

Anna Persdotter. Född 1656 i Gissängen, Sunnersberg. Död "sedan hon christligen lefvat under 68 åhr" 1724-03-06 i Gissängen, Sunnersberg. Begravd 1724-03-15 i Sunnersberg. Anförlust, se sida *.

292

Anders Andersson. Född 1631. Död 1706-09-01 i Kålsbogården, Otterstad. Gift med efterföljande ana. (Barn 146, s *, Far 584, s *, Mor 585, s *)

293

Sigrid Andersdotter. Gift med föregående ana. (Barn 146, s *, Mor 587, s *)

294

Anders Svensson. Född 1643. Kyrkvärd. Gift med efterföljande ana. (Barn 147, s *, Far 588, s *)

295

Elin Andersdotter. Gift med föregående ana. (Barn 147, s *, Far 590, s *, Mor 591, s *)

298

Johan Gunnarsson. Levde i Noolängen, Otterstad.. Anförlust, se sida *.

299

Brita Svensdotter. Död 1747-03-19 i Svartmånstorp, Otterstad. Anförlust, se sida *.

352

Algot Bengtsson. Född omkring 1610. Murarmästare vid Läckö slott 1635-1649. Boende på Fågelkärr, tidigare boende på Wärnamo. År 1655 återfinns hustrun Kierstin på Fågelkiärr, tyvärr saknas Fågelkärr i följande års längder. Troligen är Algot son till fogdetjänaren på Läckö, Bengt Algutsson (levde åtm år 1636). Gift med efterföljande ana. (Barn 176, s *, Far 704, s *)

353

Kerstin. Gift med föregående ana. (Barn 176, s *)

368

Bryngel Bryngelsson. Född före 1613. Död i Karlsgården Filsbäck, Sunnersberg. Grovsmed. Levde skattefri i Carlsgården Filsbäck, Sunnersberg. Bryngel bor som Groffsmed och brukare av 1/4 hemman Crono år 1657, från år 1660 brukar han ett 1/2 hemman Crono och år 1673 ett helt mantal i Filsbäck, Sunnersberg. Groffsmed och fri från skatt hos De la Gardie, år 1676 är han "öfver 60 år", han omnämns även år 1679, då han tydligen ännu lever. En broder är Klensmeden Anders Bryngelsson, som även han "fritt haver" i Filsbäck hos De la Gardie. År 1665 gav Landshövdingen Tord Bonde brev på att hans broder och gårdsbo Jon Bryngelsson skulle hjälpa till med värvandet av en knekt med 12 daler, denne fick ändå bekosta en ny soldat när han flyttade till Hög, vilket han processade om till änkan Elin. Gift med efterföljande ana. (Barn 184, s *, Far 736, s *, Mor 737, s *)

369

Elin Andersdotter. Född 1621. Död som änka 76 år gammal 1697-02-02 i Sunnersberg. Gift med föregående ana. (Barn 184, s *)

370

Per. "Pedar i Gissänga". Pähr är ägare till ett halvt (1/2) mantal i Gessängen, Pähr som enligt domboken "olovandes svedje och högg på allmänningen". Gift (Barn 185, s *)

372

Anders Lunnare. Född 1621. Död 1691-06-04 i Tolsjö, Sunnersberg. Pistolsmed. Gift med efterföljande ana. (Barn 186, s *)

373

Marit Persdotter. Gift med föregående ana. (Barn 186, s *)

374

Erik Månsson. Född omkring 1639. Död 1699-02-28 i Räffögatorp, Råda/R. Gift (Barn 187, s *)

376

Olof Giötarsson. Torpa, Sunnersberg. Gift med efterföljande ana. (Barn 188, s *)

377

Marit Larsdotter. Död 1708-10-26 i Lidköping. Eller Maria. Gift med föregående ana. (Barn 188, s *)

378

Ingel Hansson Plan. Rådman i Lidköping. Född 1625. Död 1681 i Lidköping. Gift med efterföljande ana. (Barn 189, s *)

379

Ingeborg Andersdotter. Född 1625. Död 1696 i Lidköping. Gift med föregående ana. (Barn 189, s *)

380

Sven Persson. Född omkring 1615 i Källstorp, Broby. Död 1680 i Källstorp, Broby/R. Bonde i Källstorp, Broby. Han står antecknad i mantalslängderna första gången 1652 (1650-51 saknas). Från 1678 (1677 saknas) står endast "Svens hustru", vilket tyder på att han de sista åren varit sjuklig och troligen måst avsäga sig bruket av Källstorp. I en dagsverkslängd för 1679 upptages endast brodern Nils och hustrun Ingeborg, vilken senare gjort drängedagsverken till åker- och ängsbärgning i Mariedal. Han synes ha avlidit någon gång efter mantalslängdens upprättande i början av 1680 och före den 16 mars samma år, då "änkan" omnämnes i ett domboksmål. Rörande Sven och hans hustru har hittills icke mycket stått att utvinna ur källorna. Till skillnad från brodern Nils har han ej undertecknat någon skrivelse till De la Gardie och ej heller fått någon gravsten eller minnestavla bevarad efter sig. På Broby kyrkogård står ännu idag ett enkelt stenkors med årtalet 1681 inhugget och man vill naturligtvis gärna leka med tanken, att det kan vara rest över Sven. Däremot har han och hans hustru haft en stor barnaskara, med säkerhet fem söner och två döttrar. Ytterligare två döttrar kan emellertid antagas höra till familjen främst på grund av täta fadderskapsrelationer. Inga barn - sånär som på yngste sonen Lars - kan vid något tillfälle återfinnas hos föräldrana i mantalslängderna, sonen Måns dock i husförhörslängden. Av sönerna torde Per ha varit den äldste och fått namn efter farfadern. Han säger i sin levnadsbeskrivning, att han från 1666 mera ständigt vistades vid skolan i Skara. Han var då enligt sin födelseuppgift endast 14 år gammal och sålunda under den mantalsskrivningsskyldiga åldern 15 år, när han lämnade fadershemmet. Den näst äldste bör rimligtvis ha erhållit sitt namn efter morfadern Anders. Även han torde tidigt - troligen redan omkring 1670 - ha lämnat gården och kanske tagit tjänst som dräng hos någon annan bonde, innan han bosatte sig i Sollaretomten i Hangelösa. De yngre sönerna bör ha fått sina namn i följande ordning: Måns efter morfars far, Jöns efter farmors far och Lars efter mormors far. Härvid har förutsatts - ehuru bevis därför saknas - att morfaderns och farmoderns patronymika verkligen varit Månsson respektive Jönsdotter. Å andra sidan kan man fråga sig, varifrån namnen Måns och Jöns eljest tagits. Emellertid uppstår här en lucka i den antagna raden av namngivare, i den att farfars far Olof saknas. En förklaring kan vara, att det ursprungligen funnits en son nummer tre, som heter Olof, men som avlidit i unga år. Liksom Per och Anders har tydligen även de tre yngre sönerna före mantalsskrivningsskyldig ålder givit sig av från hemmet för att söka sin utkomst på andra håll. Till detta kan måhända ha bidragit de bekymmer för brödfödan, som de svåra åren med missväxt under 1670-talet inneburit. Gården Källstorp var ju 1681 till och med så "af sig kommen", att den beviljades ett års skattefrihet. Gift omkring 1651 med efterföljande ana. (Barn 190, s *, Far 760, s *, Mor 761, s *)

381

Ingeborg Andersdotter. Född omkring 1620 i Källstorp, Broby/R. Död efter 1695. Gift omkring 1651 med föregående ana. (Barn 190, s *, Far 762, s *, Mor 763, s *)

382

Daniel Valdon. Trädgårdsmästare på Läckö. Daniel är den äldste kände i denna släkt, han var trädgårdsmästare och anställd hos Magnus Gabriel De la Gardie redan år 1658 på godset Ekholmen i Uppland, där han anlade den stora trädgården, varvid han hade "en mängd dalkarlar" till hjälp och vid planteringen av de "svårskötta och sällsynta" växterna hade han som sakkunnig rådgivare självaste Olof Rudbeck d. ä. Valdon flyttade antagligen till Läckö år 1660. År 1662 är han där i arbete med att förse trädgården med båggångar och att indela den i kvarter. Magnus Gabriel hade tydligen stort förtroende för denne sin trädgårdsmästare då han beordrade honom att samtidigt ha inspektion över samtliga De la Gardies anläggningar i Västergötland, vilka voro ganska många. Före 1657 var han trädgårdsmästare på kungsgården Rävsnäs i Toresunds socken i Södermanland, år 1657 på Ekolsund i Husby Sjutolfts socken i Uppland, hos greve Clas Tott. Enligt domboken för Kållandsö härad 1691 flyttar Valdon som fattig till Karlstad. Gift med efterföljande ana. (Barn 191, s *, Far 764, s *)

383

Bengta Winjdruf. Om Windruf, att hon heter Windrufa bygger på det faktum att Christina Waldons moder i Sunnersbergs dödbok uppges heta Windruf, hon har troligen avlidit före Catharinas giftermål med Jöns Kjellberg, då hon icke nämnes i vigselnotisen. Daniel Waldon skriver i ett brev till de la Gardie 1681-07-26. (i RA) endast om sig och sina "fattiga småbarn". Att hon hette Bengta är ett antagande, baserat på den omständigheten, att äldsta dottern (liksom en systerdotter) i dopet erhöll detta namn. Gift med föregående ana. (Barn 191, s *)

Generation IX

520

Gunnar Ivarsson. Gunnar Ifwarsson levde i Värnamo på Kållandsö, mycket tyder på att han är far till Johan Gunnarsson. Gunnar är omtalad som fogdetjänare på Läckö, han blir senare proviantskrivare och constapel på Läckö. Gift med efterföljande ana. (Barn 260, s *)

521

Karin Gunnarsdotter. Gift med föregående ana. (Barn 260, s *)

524

Sven Månsson. Född 1617. Död (fordom ladugårdsfogde vid Läckö) 1691-03-26 i Berg, Otterstad. Ladugårdsfogde på Läckö. Bodde på Berg, Otterstad. Blev uppsagd från sitt "ämbete" som ladugårdsfogde efter 10 års tjänst, ansökte om att få återinträda (se brev), samt att hustrun måtte få "tjenst som deja" på gården (piga). Han tjänstgjorde 1656-1667, efterträdaren är Johan Andersson. Var "påstbonde" i 2 år innan han på begärna blev avsatt (1669), därefter var han vaktmästare på slottet, 1673 inför tinget efter att nästan slagit ihjäl Anders Svensson klensmed (se protokoll). Gift med efterföljande ana. (Barn 262, s *)

525

Sara. Gift med föregående ana. (Barn 262, s *)

526

Erik Svensson. Levde i Senäte. Gift (Barn 263, s *)

528

Arvid Svensson. Född troligen 1580 i Kållandsö. Levde i Sannaboo, Kållandsö. Omnämnd som gårdsfogde på Traneberg. Enligt 1642 års mantalslängd bor en Arwid Svensson i Sannaboo, men hustrun heter då "Borella". Enligt 1635 års mantalslängd är en Arwid Svensson boende med hustru tillsammans med en änka i Sannaboo. Gift med efterföljande ana. (Barn 264, s *, Far 1056, s *)

529

Börtta (Borella). Gift med föregående ana. (Barn 264, s *)

576

Måns. Gift (Barn 288, s *)

584

Anders Bryngelsson. Gift med efterföljande ana. (Barn 292, s *)

585

Ingrid. Gift med föregående ana. (Barn 292, s *)

587

Margitta Andersdotter. Född 1615. Död 1690-12-19 i Kålsbogården, Otterstad. Gift (Barn 293, s *)

588

Sven Eriksson Laggare. Gift (Barn 294, s *)

590

Anders Larsson. Gift med efterföljande ana. (Barn 295, s *)

591

Kerstin Svensdotter. Född 1621. Död 1697-12-21 i Otterstad. Gift med föregående ana. (Barn 295, s *)

704

Bengt Algotsson. Född omkring 1580. Fogdetjänare. Omnämnd i staten i Läckö, Kållandsö. Gift (Barn 352, s *)

736

Bryngel Jonsson. Född omkring 1580 i Tolsiö, Sunnersberg. Har före 1620-talets början bott i Tolsiö, Sunnersberg. Omnämns tillsammans med Jon Bryngelsson i Tolsiö vid denna tid, denne kan vara hans fader. Bryngel Bryngelsson på Högen dör ungefär 1621 och hans "mågar på hög" omtalas därpå. Då Bryngel Jonsson inte långt därefter återfinns på Hög är det inte osannolikt att han är en av dem, speciellt med tanke på att Hög är en Skattegård. (Som det processades en hel del om, t ex var Bryngel Bengtsson en gång måg i gården.) Gift omkring 1610 med efterföljande ana. (Barn 368, s *)

737

Elin Bryngelsdotter. Förnamnet troligen Elin. Gift omkring 1610 med föregående ana. (Barn 368, s *)

760

Per Olofsson. Född före eller senast 1577 i Källstorp, Broby. Död omkring 1655 i Källstorp, Broby/R. Bonde i Källstorp, Broby. Levde som bonde från år 1616 i Källstorp. Han står i mantalslängden första gången där 1616 och då med hustru och en piga, sista gången 1649 (1650 saknas, 1651 skadad). En mantals- och rotelängd över Källby gäll 1637 med rubriken "Ladugårdsbönder under Läckö" upptager Håkon i Kielstorp, men under en underrubruik "Dhe som ähro öfr 60 åhr såsom och ofärdigge" står Per i Kielstorp bland nio andra bönder. Då det knappast finns skäl antaga att han var ofärdig, måste han ha tillhört dem som detta år var över 60 år gamla och alltså född senast 1577. Han kallas 1642 Per Oluf, 1645 Per Olsson och 1649 Peder Olofsson. Beträffande hans dödsår är läget något oklart. I tiondelängderna upptages 1653 Enckian i Kiälstorp - hon kan dock lika gärna vara änka efter Håkan - och Sven i Kiälstorp, men 1654-55 Per i Kiälstorp. Lagmans- och häradshövdingelängderna upptager 1653 Per i Kiälstorp men ej senare. Gift senast 1615 med efterföljande ana. (Barn 380, s *, Far 1520, s *)

761

Karin Jönsdotter. Död efter 1646. I mantalslängderna detta år står Karin Jönsdotter antecknad på raden under Per som hustru. Det kan av tidigare eller senare längder icke bekräftas, att just hon var Pers hustru, men 1646 års längd är ovanligt prydlig och ordentligt skriven, varför densamma synes förtjäna särskild tilltro. Gift senast 1615 med föregående ana. (Barn 380, s *)

762

Anders Månsson. Bonde i Källstorp, Broby. Född omkring 1600. Gift med efterföljande ana. (Barn 381, s *)

763

Marit Larsdotter. Gift med föregående ana. (Barn 381, s *, Far 1526, s *)

764

Erik. Gift (Barn 382, s *)

Generation X

1056

Sven Månsson. Omnämnd som Sven Månsson den äldre. Gift (Barn 528, s *, Far 2112, s *)

1520

Olof Olofsson. Född omkring 1545. Levde ännu 1629 i Broby. Är troligen den ryttare Oluff Olsson som enligt en marginalanteckning i längden för årliga räntan 1588 har kyrkohemmanet Tompten i Broby i tilldelning och som därefter står upptagen som Oluff Olsson eller bara Oluff på Tompten. Han återfinns sista gången tillsammans med hustru i boskaps- och mantalsängden 1629. Gift (Barn 760, s *, Far 3040, s *)

1526

Lars Herlogsson. Född omkring 1540 i Korstorp, Broby. Död troligen 1615 i Broby/R. Bonde (brukare) från 1573 i Källstorp, Broby. Gift (Barn 763, s *, Far 3052, s *)

Generation XI

2112

Måns Persson Duus. Levde omkring 1540. Gift (Barn 1056, s *)

3040

Olof. Nämnd som Olaff omkring 1545 i Kätiltorp. Gift (Barn 1520, s *)

3052

Gerlugh. Född omkring 1490 i Karstrop, Broby. Omtalad i skattelängd 1566. Gift (Barn 1526, s *)

Källor:

Kyrkböcker

Skattelängder

Domböcker

Simon Granath, kopior av handskrivna dokument

Kent Lundvall, personlig korrespondens

Thage Petrusson, personlig korrespondens. Han är källa även till många uppgifter som saknar källhänvisning, gällande Kållandsö.

Peter Pettersson, personlig korrespondens.

Christer Svensson, Internetplats

 

Powered by Spearhead Software Labs Joomla Facebook Like Button