73226.jpgVeckans porträttfynd föreställer ett litet barn som skulle växa upp och gifta sig med en general – men det visste hon förstås inte när fotot togs.

Fotografiet föreställer Anna Margareta Löfving (gift Westring) föddes den 16 juni 1903 i Björskog (Västmanlands län) som enda barnet till stationsinspektorn Frans Oscar (Johansson) Löfving (1867-1943) och Sigrid Anna Ofelia Holmelin (1875-1948). I Björskog var hon bosatt till 1925 då flytten gick till Stockholm. Här träffade hon flygaren Gustaf Adolf Westring och de gifte sig 1927. Paret fick tre barn – Karin Margareta (född 1929), Gösta Hjalmar (född 1931) och Anna Elisabet (1938-1996). Familjen var bosatt i Stockholmsområdet hela tiden – Skeppsholmen till 1934, Danderyd till 1946 och Djursholm från 1946. Anna Margareta avled den 23 juni 1989 i Täby.

Enligt en notering på fotot är det taget när hon är 1 år och en månad, det vill säga sommaren 1904.

Här hittar du fotografiet i Porträttfynd.

 

Makens militära karriär

Hennes make Gustaf Adolf Westring föddes den 2 september 1900 i Stockholm. Hans föräldrar var civilministern och den blivande presidenten i Svea Hovrätt Hjalmar Westring (1857-1926) och grevinnan Adélaide Stackelberg (1863-1925). I familjen fanns även den blivande diplomaten Claes (1893-1975).

Gustav Adolf valde en militär karriär. År 1921 avlade han sjöofficersexamen och befordrades året därpå till fänrik i flottan. Två år senare befordrades han till löjtnant. Han genomgick flygutbildning 1924 och bytte 1929 vapenslag till flygvapnet – detta hade bildats 1926. Han steg därefter raskt i graderna; kapten 1936, major 1939, överstelöjtnant 1942, överste 1943 och generalmajor 1950. Han tjänstgjorde 1936 i det engelska flygvapnet och utnämndes 1942 till flottiljchef vid Västmanlands flygflottilj (F 1). Mellan 1945 och 1947 var han chef för Flygkrigshögskolan (FKHS) och 1947-1957 för Flygstaben. Åren 1957-1960 var han chef för Försvarshögskolan och 1960-1961 för den svenska kontingenten vid Neutrala nationernas övervakningskommission (NNSC). Han slutade med aktiv tjänst 1961 och övergick till reserven.

Gustav Adolf omkom den 15 mars 1963 då det passagerarplan han flög med störtade i Anderna mellan Lima, Peru och La Paz, Bolivia. Alla de 41 (vissa uppgifter säger 39) ombord omkom, varav ytterligare en var svensk: Lars Nilsson – servicechefen vid Atlas Copcos sydamerikanska dotterbolag.

 73227.jpgPorträttfynds bild #73227 visar Anna Greta Löfving som ung kvinna.Gustaf_Adolf_Westring.jpgMaken Gustaf Adolf Westring, fotografi ur Flygvapenmuseums bildarkiv.

Om fotografen

Fotografiet är taget av Ebba Sundewall som föddes den 17 maj 1874 i Helsingborg. Hennes föräldrar var tapetseraren Johan Jacob Sundewall (1840-1915) och Karna Christoffersdotter (1839-1897). Det fanns ytterligare åtta syskon i familjen; Johanna Vilhelmina (1863-1912), Carl Gerhard (1865-1920), Emil Christoffer (född 1868), Gerda Alfrida (1870-1950), Erik Bernhard (1872-1936), Robert Michael (1877-1879), Ingeborg Christina (1882-1961) och Tage Esias Jacob (1884-1941).

Ebba flyttade 1895 till Örebro och stod då som fotograf i kyrkböckerna. Mellan cirka 1898 och 1905 drev hon ateljéer i Örebro, först på Storgatan 3 (Centralhotellet) och senare på Grand Hotell. När hon flyttade till Eskilstuna 1905 övertogs ateljén av systrarna Inez (1880-1958) och Hildegard Pettersson (1874-1960) som drev den under namnet Ebba Sundewalls Eftr. till 1960.

Ebba gifte sig 1905 med apotekaren Carl Leonard Lindegren (1871-1920) och de bosatte sig 1905 i Eskilstuna. Här drev hon ateljé på Kungsgatan 6. Efter makens död flyttade hon till Östersund där hon hade en ateljé på Prästgatan 24. Hon flyttade runt i Sverige ett flertal gånger; till Lund 1925 – där hon hade en ateljé, Norrköping 1930 och Eskilstuna 1933.

Paret fick dottern Karin Suoma (1906-1984) och tog även hand om fosterbarnen Carl Hedman (som senare tog deras efternamn) (1911-2001) och Margretha Leontina Frank (1907-2000) från Riga. Hennes far Vilhelm Frank hade dödats under upplopp i Petrograd (nuvarande Sankt Petersburg) 1917.

Ebba avled den 31 december 1943 i Helsingborg och gravsattes i Malmö den 9 januari 1944.

Gå till Ebba Sundewall i Porträttfynd

Powered by Spearhead Software Labs Joomla Facebook Like Button