Franke

Kommentarer

Vet du något om fotografen? Skicka in informationen här191497

Mannen är Algot Sandström f. 1890 d. 1948 i Bureå. Från samma album som #191494.

Fotografens namn & adressFranke Skellefteå
191496

Mannen till vänster är Algot Sandström f. 1890 d. 1948 i Bureå. Mannen till höger är okänd. Från samma album som #191494.

Fotografens namn & adressFranke Skellefteå
Kommentar
2019-07-17 22:40:44 Anton Rosendahl
Samma foto finns hos Skellefteå museum. Enligt deras uppgifter är mannen till höger Alfred Söderlund (1891-1970). Källa: https://samlingar.skellefteamuseum.se/items/show/314604?query=Algot+Sandstr%C3%B6m&type%5B0%5D=5&query_type=exact_match&record_types%5B0%5D=Item&record_types%5B1%5D=Individual&sort_field=added&sort_dir=d&ref=%2Fitems%3Flayout%3Dlist
191494

Mannen är Albin Andersson f. 1882 i Lövånger d. 1949 i Bureå.

Fotografens namn & adressFranke Skellefteå
188360

Ur Kapten Karl Larssons album #188073 okänd

Fotografens namn & adressFranke Skellefteå Fotograf
188349

Ur Kapten Karl Larssons album #188073 Okänd

Fotografens namn & adressFranke Skellefteå Fotograf

Sök i Porträttfynd

Sök bilder utifrån motiv