J. Martin & Co.

Kommentarer

Vet du något om fotografen? Skicka in informationen här84504

Okänd herre. Från samma album som #84407.

Fotografens namn & adressJ. Martin & Co., 14 West India Dock Rd.
Kommentar
2008-11-01 22:20:33 Glenn Lauritz Andersson
Stort tack till Thomas Dahl. Som ett ytterligare klarläggande bör omnämnas att Limehouse enligt engelska lokalhistoriker är korrekt eftersom det finns ett Limehouse som ligger i Poplar, East End, London. Martin & Co:s studio på W India Dock Road låg praktiskt taget mitt emot K-distriktets polisstation, och texten Photographers to the Metropolitan Police indikerar studions allt fastare engagemang hos polisen som fasta fotografer, även om studions normala arbetsområden fortfarande bör ha varit ordinär porträttfotografering. Få foton från den sistnämnda verksamheten verkar dock ha överlevt, vilket gör fotot intressant.
2008-10-30 21:58:03 Thomas Dahl, Mariestad
McLaughlin har fått en bild av baksidan.
2008-10-29 20:03:35 Glenn Lauritz Andersson
Som en kommentar kan tillfogas att J. Martin står för fotografen JOSEPH MARTIN, vars studio låg i East End, London. Eftersom kortet uppenbarligen är märkt på baksidan (?) med studions adress 14 West India Dock (som låg i Poplar, East End, London - INTE Limehouse, USA), så kan man - enligt den kanadensiske forskaren Robert McLaughlin (som forskat en hel del kring Joseph Martin och som kontaktade mig när han snubbalde över bilden här) dra slutsatsen att fotot är taget under perioden 1894-1905. Därefter hade nämligen studion bytt adress till 62 West India Dock Road. Före 1894 låg den på adressen 11 Cannon Street Road. Joseph Martin var den fotograf som anlitades för att avbilda Jack Uppskärarens offer på bårhusen I East End 1888-1891 (vilka eller hur många av dem är osäkert) och därför är han av stort fotohistoriskt intresse. Enligt McLaughlin är bilden ovan unik eftersom Robert McLaughlin i sin forskning inte tidigare påträffat något foto från Martins ateljé som avbldar en person i livet (även om man vet att han hade många sådana valiga uppdrag). McLaughlin skulle därför vänligen vilja komma i kontakt med Thomas Dahl i Mariestad som lagt upp bilden (eller någon annan som har liknande bilder eller info att förmedla) - bland annat är han mycket intresserad av att få se fotots baksida (evetuell stämpel eller textsom förekommer där) samt möjligen mer information om den avbildade personen eller fotots proveniens. Själv har jag lagt in denna information och kommentar å hans vägnar och efter hans uttryckliga önskemål. McLaughlin kan nås på email För vidare info om Joseph Martin, se Robert McLaughlin: The First Jack the Ripper Victim Photographs (Zwerghaus Books, Edmonton 2005). /Glenn lauritz Andersson, kriminalhistorisk författare

Sök i Porträttfynd

Sök bilder utifrån motiv