H. Osti / Henri Osti / Henry Osti / Heinrich Osti

Kommentarer

Vet du något om fotografen? Skicka in informationen här121129

Okänd Person. Från samma album som #121050 vilket har tillhört Johanna Fries (1868-1940) född Ingvarsson i Frillestad Skåne.

Fotografens namn & adressHenri Osti
119880

Okänd man. Ur samma album som #119848.

Fotografens namn & adressHenri Osti, Kungsgatan 55
118572

August Nilson (1843-1913). Född i Hammerdal, studerande i Uppsala, rektor i Gävle, #118053, #118457.

Fotografens namn & adressH. Osti, Stora Kungsgatan 55
118457

P. U. (Per Ulrik, skrev själv alltid endast P. U.) Nilson, Ekonomie Direktör i Hammerdal (Z). Född 1807-06-05 i Strå (E). Föräldrar Rättaren under Kungs Starby Nils Andersson (1775-1826) och hans hustru Kristina Johansdotter (1770-1847). P. U. hade 6 bröder. Varannan stavade Nilson med ett S, varannan med två S och Nilson - Nilsson antogs av alla bröderna som släktnamn. P. U. flyttade till Östersund och senare till Hammerdal, där han före 21 års ålder erhöll ordinarie tjänst som Kronolänsman. Gi ...
Läs mer...

Fotografens namn & adressHenri Osti, Stora Kungagatan 55
Kommentar
2011-08-13 19:01:23 June Ekelin
Tillägg till barn nr 4 Carl Nilson: se #118581, #118582.
116765

Okänd man. Ur samma samling som #116592 från Märlo, Timrå

Fotografens namn & adressHenri Osti, Kungsgatan 57
116387

Okänd ung man.

Fotografens namn & adressHenri Osti, Stora Kungsgatan 55
115278

Agnes Wallner #115276 På baksidan står handskrivet: Mamma. På framsidan är årtalet 1889 noterat med blyerts.

Fotografens namn & adressHenri Osti, Stora Kungsgatan 53
115255

Ivar Svensson, född 23/11 1839, död 19/2 1912. Övrig information se #115247. Noterat för hand på baksidan, med bläck: Med.Doktorn Ivar Svensson, Öfverläkare vid Sabbatsbergs sjukhus i Stockholm. Med blyerts står: Bror. Gammal fotografi.

Fotografens namn & adressHenry Osti
Kommentar
2011-03-06 09:43:47 Fredrik Salomonsson
Född 1839-11-23 i Rävlehus, Höreda (F) Son till kyrkoherde Per Reinhold Svensson och Charlotta Rebecka Rolander. Höreda C:5 (1830-1861) Bild 57 / sid 105
2011-03-05 09:15:06 Jan-Åke Holmbring, Linköping
Komplettering: Denne doktor Ivar Svensson hör till våra donatorer. I ett testamente av 1905 förordnande doktor Svensson och hans maka, född Berg, att deras förmögenhet efter bådas död skulle bilda en fond, kallad Berg-Rolanderska fonden, vilken skulle förvaltas av en av Stockholms stadsfullmäktige utsedd överstyrelse. Makarnas efterlämnade förmögenhet uppgick enligt bouppteckningen till 1.239.445:82 kronor. Testamentet utsäger i minsta detalj, hur förvaltningen av fonden skall ske, och vartill avkastningen skall användas. En sjundedel skall varje år läggas till fonden, fyra sjundedelar skall användas för uppfostran av fattiga barn i Stockholm till hederliga och nyttiga samhällsmedlemmar, en sjundedel skall överlämnas till Höreda församling, som är doktor Svenssons födelsebygd. Så återstår en sjundedel, och denna går till fonden Sven och Karin Bergs minne, vilken lämnats till Misterhult, som är doktorinnan Svenssons födelsebygd. Denna donation är känd av många misterhultsungdomar, som redan haft och har den oskattbara förmånen av studiehjälp. Donatorernas önskan att ge hjälp framgår av testamentet. .... Fördelningen av anslagen göres av en delegation, som mottager ansökningar för erhållande av anslag. Sven och Karin Berg var Elsa Maria Elisabets föräldrar. Lantbrukaren Sven Berg var född i Misterhult den 24 december 1816 och död den 31 december 1886. Hans hustru Katarina (Karin) Elisabet Berg var född i Misterhult den 14 januari 1825 och död den 1 december 1896. (Arvid Sjögren m. fl.: Misterhults socken &#150, den är vår hembygd. Linköping 1955).
2011-03-03 16:44:02 Jan-Åke Holmbring, Linköping
Karl Axel Ivar S., kirurg, f. 23 nov. 1839 i Höreda, Jönköpings län, d. 19 febr. 1912 i Stockholm, undergick 1857 studentexamen i Uppsala samt blef 1863 med. kandidat och 1867 med. licentiat vid Karolinska institutet i Stockholm. 1864, under dansk-tyska kriget, tjänstgjorde han en kortare tid som underläkare vid danska fältlasarettet i Assens. Efter att 1867&#150,68 ha företagit en utrikes resa, hvarunder han studerade förnämligast i Wien och Prag, blef han sistnämnda år underkirurg vid Serafimerlasarettet. 1869 förordnades han till lasaretts- och kurhusläkare i Oskarshamn och var 1879&#150,99 öfverläkare vid den kirurgiska afdelningen å det nyinrättade Sabbatsbergs sjukhus i Stockholm. En andra utrikes studieresa företog han 1874 till Tyskland, Schweiz och Italien. &#150, S. var en skicklig kirurg. Utom sin doktorsafh. Om aneurysmers behandling med kompression (1877) skref han i medicinska tidskrifter flera uppsatser, i synnerhet om operation för blåssten och för rörligt bråck. Se E. S. Pennan, &#148,Ivar Svensson&#148, (i &#148,Hygiea&#148,, 1912). 2. R. T&#150,dt. (Nordisk Familjebok, Uppl. 27). Ivar Svensson var gift i Misterhult (H) 1875-04-08 med Elsa Maria Elisabet Berg, f. o Botorp. Misterhult 1853, begr. i Stockholm 1931. (Sveriges befolkning, Sveriges dödbok, Begr. i Sverige).
112420

Okänd kvinna. Samma bunt som #112269

Fotografens namn & adressHenri Osti, Stora Kungsgatan 53
111537

Axel R. Jansson (till Elvira Storch), står det på baksidan. Finns på bild #111535. Från samma album som #111403.

Fotografens namn & adressHenri Osti, Stora Kungsgatan 55
Kommentar
2010-12-17 21:37:46 Ann-Mari Bäckman
Elvira Storch kan vara Elvira Josefina Storck född 1851, Vänersborg, Västergötland, gift med kaptenen vid Bohusläns regemente Andreas Julius Hallberg, ev på foto #111528. Källa: Sveriges befolkning 1890
110767

Carl Joh. Lundell, vid 48 år. 1898, står det på baksidan. Kan vara: Skollärare Carl Johan Lundell född 1850 i Long Västergötland. Källa: Sveriges Befolkning 1890. Från samma album som #110678.

Fotografens namn & adressHenri Osti, Kungsgatan 57
109279

Kyrkoherde Sylvén står det i albumet och på baksidan står det H.T. 1861. Till Herr Comminister N.A.Falk i minne. Ur samma album som #109194 från Västergötland.

Fotografens namn & adressHeinrich Osti
Kommentar
2010-11-02 11:58:18 Ingrid Norberg
AXEL Olof Elias Sylvén, född 22 mars 1839 i Bitterna R, död 5 februari 1902 i Gökhem. Gift 1870 med prästdottern MATILDA Charlotta Lenander, född 4 mars 1846 i Skölvene P. Efter studier i Skara student i Uppsala höstterminen 1861 (stämmer med anteckningen på fotots baksida!), prästvigd 1864. Från 1870 komminister i Torsö, från 1874 i Bitterna, kyrkoherde i Od från 1881 och från 1888 i Gökhem. Anteckningen Till Herr Comminister osv... syftar nog på Nils Anders Falk, #109194, som Axel Sylvén efterträdde som kyrkoherde i Od. Källor: Svenskt porträttgalleri X.3, Stockholm 1897, med foto av en något äldre Axel Sylvén, och porträttgalleriets Generalregister, Stockholm 1913 samt Biografisk matrikel öfver svenska prästerskapet 1901.
109000

Okänd kvinna. Ur samma album som #108701

Fotografens namn & adressHenri Osti, Stora Kungsgatan 53
107206

På baksidan står det + 23 okt 97. Ur samma album som #107085

Fotografens namn & adressHenri Osti, Stora Kungsgatan 55
Kommentar
2010-08-27 13:01:34 Ann-Mari Bäckman
Flickan verkar vara född på 1870-talet.
107188

Sv. Ottoson Lagerberg 1886. Ur samma album som #107085

Fotografens namn & adressHenri Osti, Stora Kungsgatan 53
Kommentar
2010-08-31 17:46:58 Ingrid Norberg
Bekräftas att detta är SVEN Ottosson Lagerberg, född 18 januari 1864 i Karlskrona K. Student i Uppsala 1883, examen till rättegångsverket 1891. Innehavare av Lidköpings jurdiska byrå från 1893, vice auditör i Västgötadals regemente 1894-98, rådman i Lidköping från 1899. Källa: Svenskt porträttgalleri VI, Stockholm 1903 med välliknande foto.
2010-08-28 17:55:03 Karin Andersson
Sv Befolkn 1900 visar Ottosson Lagerberg, Sven, V.Auditör, Rådman, f 1864 i Karlskrona (Blekinge). Begravda i Sverige visar Lagerberg-Ottosson, Sven f 1864 18/1 , Borgmästare. Död 1922 3/2, begravd Nora södra kyrkogård (Västmanland).
106189

Okänt. Från samma album som #106058.

Fotografens namn & adressHenri Osti, Stora Kungsgatan 55
105493

Två okända kvinnor och en dito hund ur samma album från Vendel som #105477

Fotografens namn & adressHenri Osti, Kungsgatan 57
104454

Ur ett album efter Jacob Andersson, Marnäs, Ludvika. Samma album som #104074

Fotografens namn & adressH. Osti, Stora Kungsgatan 55
103859

I albumet står det fru Öhrström f Dufberg, Arboga. Ur samma album som #103828.

Fotografens namn & adressHenri Osti, Stora Kungsgatan 55
Kommentar
2010-04-25 14:02:08 Jan-Åke Holmbring, Linköping
Valborg Johanna Maria Dufberg var född i Arboga 1851-05-25 och dog där 1929-04-25. Hon var gift med grosshandlare Knut Albert Öhrström (Se #103828), f. i Arboga 1851-07-10, d. där 1943-04-19. (Sveriges befolkning 1900, begr. i Sverige).
102263

Okänd herre. Från samma bunt som #102162.

Fotografens namn & adressHenri Osti, Kungsgatan 57
Kommentar
2011-07-11 08:23:26 Jan-Åke Holmbring, Linköping
Se #48405.
2011-07-10 17:03:18 Kerstin Eriksson,Ljungskile
Jag har ett foto av Fredrik August Sebastian Tamm, docent, född 1847 04 10 St Kopparberg, måste vara samma man! Han var gift med min mormors kusin Augusta Josefina Elisabeth Lisen f Lund-? eller Sund-? f 1865. 2barn: Ragnhild Maria 1886, Siri Elisabeth 1888. Bodde i kvarteret Gudrun i Uppsala. Lisen dog år 1889 ell 1890, Fredrik Tamm gifte om sig Hedvig Maria Wenngren, 2 barn: Yngve Sebastian 1891 och Ebbe Vollrat 1895.SB 1890.U domk:o-längder
102262

Prof. A. W. Tottie, står det på baksidan. Från samma bunt som #102162.

Fotografens namn & adressHenri Osti, Stora Kungsgatan 55
Kommentar
2010-03-13 16:25:42 Ingrid Norberg
HENRY William Tottie, född 29 oktober 1856 i Stockholm Jakob, död 11 juni 1913 i Uppsala C. Gift 1888 med NANNA Julia Améen (1860-1900). Student i Uppsala 1875, prästvigd 1883. Därefter arbete för svenska kyrkans missionsstyrelse 1883-93, teologie doktor, professor i pastoralteologi och kyrkoherde i Danmark C från 1893, kyrkoherde i Ljungby H samt biskop i Kalmar från 1900. Källor: Svenskt porträttgalleri X.9, Stockholm 1907 och XI, Stockholm 1896 - båda med välliknande foton samt Vem var det, Stockholm 1944.

Sök i Porträttfynd

Sök bilder utifrån motiv