Anna Peters

126828

Längst till vänster Marta Persson född 1888-05-24 i Järvsö, Hästberg 5 (Gävleborgs län). Föräldrar Per Persson 1842-1935 och Marta Engblom 1853-1946. Övriga okända. Troligen inte några syskon.

Fotografens namn & adressJohn Wigstén
126827

Stående till vänster Marta Persson född 1888-05-24 i Järvsö, Hästberg 5 (Gävleborgs län). Död 1980. Föräldrar Per Persson 1842-1935 och Marta Engblom 1853-1946. De andra båda är okända, men är av allt att döma inte syskon.

Fotografens namn & adressJohn Wigstén
126826

Sittande till vänster är Marta Persson, född 1888-05-25 i Järvsö, Hästberg 5, Gävleborgs län. Dotter till Per Persson 1842-1935 och Marta Engblom 1853-1946. Om man kan förmoda att hon är i 20-årsåldern på fotot skulle det vara taget runt 1908. Kvinnan till höger okänd. Troligen inte en syster trots likadan klänning.

Fotografens namn & adressJohn Wigstén

Sök i Porträttfynd

Sök bilder utifrån motiv