Rolf Berger

197795

Okända ungdomar från album tidigare tillhörigt min farmor, Anna Falk (g.Berger) från Orsa. Det är troligen tre unga kvinnor varav en klätt sig i mans-, de andra i kvinnodräkt (Orsa). I anslutning till fotot påträffades texten "Minne af Ungdomsföreningens möte i Åberga den 19 maj 1895" (Åberga är en angränsande by till Mickelvål som farmor då bodde i). Min farmor var född 1877, dvs. ungefär jämnårig med dem som avbildas.

Fotografens namn & adressHedvig Aulin, Orsa
197794

Okänd man från album tidigare tillhörigt min farmor, Anna Falk (g.Berger) från Orsa. Han liknar dock skollärare H.L.Larsson, Orsa (#98344), och hans besök i Uppsala kan kanske knytas till att min farfar utexaminerades från folkskollärareseminariet 1898, ty tryckets utformning överensstämmer med foto från det året (#197787).

Katalog:A. Larsson
Fotografens namn & adressA. Larsson Upsala Östra Ågatan 17
197793

Okänd kvinna från album tidigare tillhörigt min farmor, Anna Falk (g.Berger) från Orsa.

Fotografens namn & adressLeverin & Co. Stockholm Drottninggatan 21
197792

Okänd kvinna i Orsadräkt från album tidigare tillhörigt min farmor, Anna Falk (g.Berger) från Orsa.

Fotografens namn & adressHedvig Aulin, Orsa
197791

Haga Anna Persdotter (g. Timander; f. 1870-05-15) med barnen Elsa (f. 1899-03-28, d. 1909) och Gösta (f. 1900-10-03). Fotot bör vara taget på våren 1901 med tanke på barnens ålder. Ur album tillhörigt min farmor, Anna Falk (g.Berger) från Orsa. Erik Timander avbildas med de båda barnen på #97971. Han var min farmors morbror.

Fotografens namn & adressPer Winbergh, Orsa
197787

Min farfar, Anders Berger (se även bl.a. #197481, #197786), ur album tidigare tillhörigt min farmor Anna Falk, Orsa, Fotot är från hans sista år vid seminariet i Uppsala.

Katalog:A. Larsson
Fotografens namn & adressA. Larsson Upsala Östra Ågatan 17
197786

Min farfar, Anders Berger (se även bl.a. #197481), ur album tidigare tillhörigt min farmor Anna Falk, Orsa,

Katalog:A. Larsson
Fotografens namn & adressA. Larsson Upsala Östra Ågatan 17
197785

Fotot ur album tidigare tillhörigt min farmor Anna Falk, Orsa, föreställer hennes far, Adolf Theodor Falk (jfr #97964).

Fotografens namn & adressHedvig Aulin, Orsa
197784

Fotot ur album tidigare tillhörigt min farmor Anna Falk, Orsa, föreställer antagligen en bror (Georg eller Oskar).

Fotografens namn & adressHedvig Aulin, Orsa
197783

Okänd man ur album tidigare tillhörigt min farmor Anna Falk, Orsa.

Fotografens namn & adressOscar Olsson, Storgatan 15 Östersund
197772

Okänd soldat ur albumet tidigare tillhörigt min farmor Anna Falk, Orsa.

Fotografens namn & adressOlga Zätterlöf Stora Tuna, Rommehed, Avesta
197770

Okänd soldat ur albumet tidigare tillhörigt min farmor Anna Falk, Orsa.

Fotografens namn & adressAug.Wahström Falun
197767

Okänd kvinna ur albumet tidigare tillhörigt min farmor Anna Falk, Orsa. Fotot är antagligen taget 1896 - 1898, det senare årtalet relaterat till besök i Östersund. På baksidan är skrivet med blyerts 7142, antagligen ett löpnummer för plåtarna.

Fotografens namn & adressOscar Olsson, Storgatan 15 Östersund
Kommentar
2020-07-24 20:16:57 Rolf Berger
Fotot är snarare från 1895-1896. Nya data från brevkorrespondens rörande Anna Falks besök.
197765

Okänd kvinna ur albumet tidigare tillhörigt min farmor Anna Falk, Orsa. Fotot är antagligen taget 1896 - 1898, det senare årtalet relaterat till besök i Östersund.

Fotografens namn & adressT. Sundbäck, Östersund
Kommentar
2020-07-25 15:38:08 Ann-Mari Bäckman
Fotot är inte ett 1890-tals foto. Klädedräkten och det ondulerade håret säger att fotot är taget efter ca 1915. Fotograf Tobias Sundbäck var verksam i Östersund från 1915-1930. (Källa: Bernhard Johanssons fotografregister. Ett foto kan ju ha skickats efter ett besök i Östersund! Inget säger ju heller att det är just Anna Falk, som fotograferats vid den tid hon befann sig i Östersund, om jag nu fattar kommentarerna rätt!
2020-07-24 20:19:44 Rolf Berger
Fotot är snarare från 1895-1896. Reviderade data från brevkorrespondens rörande Östersundsbesöket hos familjen Axel Freidenfelt.
197762

Fotot ur min farmors album visar troligen hennes mor, Ors Anna Andersdotter (f. 1859-12-15). Det sitter intill ett foto av hennes far (#97964) alldeles i början av albumet. Dessutom är likheten med ett ungdomsfoto av Ors Anna slående (Orsa bildarkiv nr 31741). Min farmor, Anna Falk, var född 1877-11-09).

Fotografens namn & adressHanna Gråberg Eskilstuna
197692

Okänd man ur min farfars album (se t.ex. #97232). Det skulle kunna vara en bror till hans hustru Anna Falk.

Fotografens namn & adressHedvig Aulin, Orsa
197691

Fotografiet föreställer troligen en seminariekamrat till min farfar, Anders Berger, från studieperioden 1894-1898 i Uppsala ur dennes album (se t.ex. #97232). En säker identifikation har inte kunnat göras från en jämförelse med en tablå över utexaminerade 1898.

Katalog:A. Larsson
Fotografens namn & adressA. Larsson Upsala Östra Ågatan 17
197690

Fotografiet föreställer troligen en seminariekamrat till min farfar, Anders Berger, från studieperioden 1894-1898 i Uppsala ur dennes album (se t.ex. #97232). Från en jämförelse med en tablå över utexaminerade 1898 uppsatt i Orsa kommuns skolmuseum menar jag att mannen är Per Larsson (f. 1869-03-30 enligt klasslista) från Djura. Tolkningen är något oviss.

Katalog:A. Larsson
Fotografens namn & adressA. Larsson Upsala Östra Ågatan 17
197689

Okänd kvinna ur min farfars album (se t.ex. #97232).

Katalog:Anna Edlund
Fotografens namn & adressAnna Edlund Drottninggatan 46 Stockholm
197679

Fotografiet föreställer en seminariekamrat till min farfar, Anders Berger, från studieperioden 1894-1898 i Uppsala ur dennes album (se t.ex. #97232). Från en jämförelse med en tablå över utexaminerade 1898 uppsatt i Orsa kommuns skolmuseum identifieras mannen som Karl ALFRED Flodman (f. 1877-07-28 enligt klasslista) från Ösmo.

Katalog:A. Larsson
Fotografens namn & adressA. Larsson Upsala Östra Ågatan 17
197678

Fotografiet föreställer troligen en seminariekamrat till min farfar, Anders Berger, från studieperioden 1894-1898 i Uppsala ur dennes album (se t.ex. #97232).

Katalog:A. Larsson
Fotografens namn & adressA. Larsson Upsala Östra Ågatan 17

Sök i Porträttfynd

Sök bilder utifrån motiv