Louise Nordström

Kommentarer

Vet du något om fotografen? Skicka in informationen här226845

Okända från samma bunt som #226646.

Fotografens namn & adressLouise Nordström, Stora Nygatan 38, Stockholm
224005

Samma album som #223873

Fotografens namn & adressLouise Nordström, Stockholm
223924

Samma album som #223873

Fotografens namn & adressLouise Nordström, Stockholm
211089

Okänd från samma album som #211028. Skrivet på baksidan : A. Mattsson.

Fotografens namn & adressLouise Nordström, Mäster Samuelsgatan 39, Stockholm
199634

Okänd kvinna.

Fotografens namn & adressLouise Nordström, Stora Nygatan 38, Stockholm
191955

Okända från samma bunt som #191918.

Fotografens namn & adressLouise Nordström, Mäster Samuelsgatan 39, Stockholm
183365

Okänd. Från samma album som #183338

Fotografens namn & adressLouise Nordström, Mäster Samuelsgatan 39
154039

Okänd familj, far, mor och barn. Samma bunt som #154024

Fotografens namn & adressLouise Nordström, Stockholm
142063

Okänd präst

Fotografens namn & adressLouise Norström
136954

Selma Andersson. På baksida står död 3 juli 1894. Esai. 53:5. (Det gäller Jesajas bok i Gamla testamentet.) Porträttet från en samling se #136801, efter min mormor Gerda Modin född Wallmark se #24807.

Fotografens namn & adressLouise Nordström, Mäster Samuelsgatan 39
124102

Okänd person. Ur samma album som # 123949.

Fotografens namn & adressLouise Nordström, Mäster Samuelsgatan 39
103005

Okänd man från samma album som #102784

Fotografens namn & adressLouise Nordström, Mäster Samuelsgatan 39
103004

Okänd kvinna från samma album som #102784

Fotografens namn & adressLouise Nordström, Mäster Samuelsgatan 39
102317

Frans Karlsson i Mälby enligt text i albumet,kan då vara Rusthållaren Frans August Karlsson född 1840 i Gottröra (AB)bosatt 1890 i Mälby Väddö,från samma album som #101919

Fotografens namn & adressLouise Nordström, Mäster Samuelsgatan 39
102303

Norelius,från samma album som #101919

Fotografens namn & adressLouise Nordström, Mäster Samuelsgatan 39
102213

Predikant Törnkvist enligt text i albumet,bör då vara Resepredikanten Anders Gustaf Törnqvist född 1838 i Bällefors (R) bosatt 1900 i Ortala Väddö (AB)

Fotografens namn & adressLouise Nordström, Mäster Samuelsgatan 39
Kommentar
2010-04-28 16:25:16 Jan-Åke Holmbring, Linköping
(1901 10/4). A. G. Törnquist &#134,. Å diakonissanstaltens sjukhus afled den 10d:s efter någon tids sjukdom reseombudet Gustaf Törnquist i en ålder af 62 år. I många år hade han sitt hem hos den numera aflidne prosten Rosengren i Väddö och var liksom denne outtröttligt verksam i arbete särskildt bland fattiga och sjuka. Såsom Ev. fosterlandsstiftelsens reseombud var han i vida kretsar känd och värderad. Säkert skola många med deltagande höra om den i sällsynt grad oegennyttige mannens bortgång. (Kugenbergs klippsamling).
2010-03-14 14:05:51 Ingrid Norberg
I Evangeliska fosterlands-Stiftelsens (EFS) jubileumsalbum, Stockholm 1916, finns följande korta biografiska uppgift om A.G. Törnqvist: A.G. Törnqvist föddes 1838, verkade som predikant från 1860 till 1874 i Uppland och tidvis på Åland, anställdes som Stiftelsens reseombud 1874, efter hvilken tid han gjorde omfattande predikoresor i skilda delar af landet. Död 1901.
2010-03-10 20:40:39 Roine Schillén
Från samma album som #101919
101919

Anders Pers Petter i Ortala i knä: enligt text i albumet som innehåller 43 st visitfotografier och har anknytning till Edeby Väddö (AB)

Fotografens namn & adressLouise Nordström, Mäster Samuelsgatan 39
101775

Okänd man från samma album som #101747

Fotografens namn & adressLouise Nordström, Mäster Samuelsgatan 39
101774

Okänd kvinna från samma album som #101747

Fotografens namn & adressLouise Nordström
101771

Okänd kvinna från samma album som #101747

Fotografens namn & adressLouise Nordström, Stora Nygatan 38
101769

Okända barn från samma album som #101747

Fotografens namn & adressLouise Nordström

Sök i Porträttfynd

Sök bilder utifrån motiv