Louise Nordström

Kommentarer

Vet du något om fotografen? Skicka in informationen här224005

Samma album som #223873

Fotografens namn & adressLouise Nordström, Stockholm
223924

Samma album som #223873

Fotografens namn & adressLouise Nordström, Stockholm
211089

Okänd från samma album som #211028. Skrivet på baksidan : A. Mattsson.

Fotografens namn & adressLouise Nordström, Mäster Samuelsgatan 39, Stockholm
199634

Okänd kvinna.

Fotografens namn & adressLouise Nordström, Stora Nygatan 38, Stockholm
191955

Okända från samma bunt som #191918.

Fotografens namn & adressLouise Nordström, Mäster Samuelsgatan 39, Stockholm
183365

Okänd. Från samma album som #183338

Fotografens namn & adressLouise Nordström, Mäster Samuelsgatan 39
154039

Okänd familj, far, mor och barn. Samma bunt som #154024

Fotografens namn & adressLouise Nordström, Stockholm
142063

Okänd präst

Fotografens namn & adressLouise Norström
136954

Selma Andersson. På baksida står död 3 juli 1894. Esai. 53:5. (Det gäller Jesajas bok i Gamla testamentet.) Porträttet från en samling se #136801, efter min mormor Gerda Modin född Wallmark se #24807.

Fotografens namn & adressLouise Nordström, Mäster Samuelsgatan 39
124102

Okänd person. Ur samma album som # 123949.

Fotografens namn & adressLouise Nordström, Mäster Samuelsgatan 39
103005

Okänd man från samma album som #102784

Fotografens namn & adressLouise Nordström, Mäster Samuelsgatan 39
103004

Okänd kvinna från samma album som #102784

Fotografens namn & adressLouise Nordström, Mäster Samuelsgatan 39
102317

Frans Karlsson i Mälby enligt text i albumet,kan då vara Rusthållaren Frans August Karlsson född 1840 i Gottröra (AB)bosatt 1890 i Mälby Väddö,från samma album som #101919

Fotografens namn & adressLouise Nordström, Mäster Samuelsgatan 39
102303

Norelius,från samma album som #101919

Fotografens namn & adressLouise Nordström, Mäster Samuelsgatan 39
102213

Predikant Törnkvist enligt text i albumet,bör då vara Resepredikanten Anders Gustaf Törnqvist född 1838 i Bällefors (R) bosatt 1900 i Ortala Väddö (AB)

Fotografens namn & adressLouise Nordström, Mäster Samuelsgatan 39
Kommentar
2010-04-28 16:25:16 Jan-Åke Holmbring, Linköping
(1901 10/4). A. G. Törnquist &#134,. Å diakonissanstaltens sjukhus afled den 10d:s efter någon tids sjukdom reseombudet Gustaf Törnquist i en ålder af 62 år. I många år hade han sitt hem hos den numera aflidne prosten Rosengren i Väddö och var liksom denne outtröttligt verksam i arbete särskildt bland fattiga och sjuka. Såsom Ev. fosterlandsstiftelsens reseombud var han i vida kretsar känd och värderad. Säkert skola många med deltagande höra om den i sällsynt grad oegennyttige mannens bortgång. (Kugenbergs klippsamling).
2010-03-14 14:05:51 Ingrid Norberg
I Evangeliska fosterlands-Stiftelsens (EFS) jubileumsalbum, Stockholm 1916, finns följande korta biografiska uppgift om A.G. Törnqvist: A.G. Törnqvist föddes 1838, verkade som predikant från 1860 till 1874 i Uppland och tidvis på Åland, anställdes som Stiftelsens reseombud 1874, efter hvilken tid han gjorde omfattande predikoresor i skilda delar af landet. Död 1901.
2010-03-10 20:40:39 Roine Schillén
Från samma album som #101919
101919

Anders Pers Petter i Ortala i knä: enligt text i albumet som innehåller 43 st visitfotografier och har anknytning till Edeby Väddö (AB)

Fotografens namn & adressLouise Nordström, Mäster Samuelsgatan 39
101775

Okänd man från samma album som #101747

Fotografens namn & adressLouise Nordström, Mäster Samuelsgatan 39
101774

Okänd kvinna från samma album som #101747

Fotografens namn & adressLouise Nordström
101771

Okänd kvinna från samma album som #101747

Fotografens namn & adressLouise Nordström, Stora Nygatan 38
101769

Okända barn från samma album som #101747

Fotografens namn & adressLouise Nordström
100846

Herr Utfall, står det på baksidan. Kan vara: Tjänsteman Carl Vilhelm von Utfall född 1866 i Hedvig Eleonora Stockholm. Källa: Sveriges Befolkning 1900.. Från samma bunt som #100006.

Fotografens namn & adressLouise Nordström, Mäster Samuelsgatan 39
Kommentar
2013-09-30 19:49:14 Ingrid Norberg
Bekräftas att detta är JACOB Gustaf Emil von Utfall, född 22 oktober 1836 i Stockholms Hedvig Eleonora, död där 29 juli 1910. Gift med Hilda Josefina (1832-1910). Redaktör. Medarbetare i Svenska Telegrambyrån från dess start 1867 och tidvis dess föreståndare. Redaktör och utgivare av bland annat Jernvägs- och Ångbåtstidning 1972-76, Correspondance de Stockholm 1869-78, Stockholmer Correspondenz 1872-76 och Schwedisch-Norwegische Corenspondens 1876-82. Källor: Svenskt porträttgalleri XVI, Stockholm 1897 med välliknande foto, Sveriges befolkning 1890(CD) och 1900(CD) samt Sveriges dödbok 1901-2009(CD).
2013-09-29 21:54:05 Ann-Mari Bäckman
Jag tror man får söka herr Utfall lite längre bak i tiden. Fotot kan vara från ca 1880. Mannen kan vara ca 40 år alltså född ca 1840. Kan det då vara bokhållaren Jacob Gustaf von Utfall född 1836, Stockholm, bosatt med sin familj i Stockholm 1880 enligt Sveriges Befolkning? Uppgiften bör bekräftas.
2010-04-28 16:44:27 Jan-Åke Holmbring, Linköping
Redaktören och tjänstemannen vid AB Svenska Telegrambyrån Carl Vilheln von Utfall var född i Hedvig Eleonora, Stockholm, 1866-03-21 och dog i Stockholm 1937, begr. där 24/2. Han var gift 1. 1894-10-25 med Anna Brita Carolina Leth (skild), 2. 1903.10-17 med Irma Regina Ulrika Haeger, f. 1874, d. 1958. (Sveriges befolkning 1900, Begr. i Sverige, Sveriges adelskalender).

Sök i Porträttfynd

Sök bilder utifrån motiv