Johansson Jaeger

Kommentarer

Vet du något om fotografen? Skicka in informationen här228173

Ottonia Liljenstolpe död 1885. Sjuksköterska vid Sabbatsbergs sjukhus. Ur Östgötland veckoblad 1885-12-18: Genom en aldrig svigtande pligttrohet, duglig- het och tillmötesgående har hon vunnit både förmäns, lärares, kamraters och patienters er känsla, odelade aktning och förtrende, och saknas hon derför, utom af sina närmaste, älven af desse jemte många öfriga vänner. Förkylning parad med öfveranstränguing alstrade den svåra sjukdom, lunginflammation, som på få dagar ändade hennes jordiska till ...
Läs mer...

Fotografens namn & adressJohn:s Jaeger, Fredsgatan 13, Stockholm

Sök i Porträttfynd

Sök bilder utifrån motiv