Joh. Råberg

Kommentarer

Vet du något om fotografen? Skicka in informationen här94781

Elam Mebius född 26/5 1846 i Götene, Skaraborgs län. Inskriven som elev 83 vid Tekniska Elementarskolan i Borås. Examen 1864. Lantmäterielev 1865, Lantmäteriexamen 1868, Lantmäteriauskultant 1868. Vice kommissionslantmätare 1874, Bosatt Vetlanda 1874-(1911). Erhöll kunglig fullmakt som komissionslantmätare 1879, som förste lantmätare i Kristianstads län 1899. RVO. Avled 20/1 1920 i Kristianstad

Fotografens namn & adressJoh. Råberg
Kommentar
2012-01-11 23:27:14 Bernhard Johanson
Fotografen Johan Elias Råberg var bosatt i Vetlanda 1895-1898, varför jag tror att bilden är feldaterad. De små kavajslagen och rosetten tyder närmast på att bilden är från 1890-talet. År 1911 var Råberg kontorist/kassör i Oskarshamn, där han också avled 1927.
Källor: Husförhörslängder för Vetlanda och Oskarshamn.
2010-08-18 09:15:49 Jan-Åke Holmbring, Linköping
(Dec. 1899). Tre utnämningar samtidigt inom samma familj torde höra till ovanligheterna, men så har skett inom familjen Mebius i Hvetlanda, anmärker Smål.-P:n. Fadern, kommissionslandtmätaren E. Mebius, har utnämnts till förste landtmätare i Kristianstads län, äldste sonen E. S. Mebius till stationsinspektor vid Stora Hofs station å Skara-Göteborgs järnväg, hvilken järnväg öppnades för allmän trafik den 1 dennes, och andre sonen F. Mebius är utnämnd till postexpeditör vid resepostexpeditionen. (Kugelbergs klippsamling).
2010-04-05 16:53:16 Jan-Åke Holmbring, Linköping
Elam Mebius var gift med Vendela Laurentia Vessberg, f. i Nävelsjö (F) 1849, d. i Kristianstad 1935. Familjen var 1890 bosatt i Vetlanda och 1900 i Kristianstad. (Sveriges befolkning 1890 o. 1900, Begr. i Sverige).

Sök i Porträttfynd

Sök bilder utifrån motiv