#87199

Fotografiets information

Fotografens namn & adress
Okänd fotograf
År
1878
Ange vad fotografiet föreställer
Uppladdare
Anders Nylander
(Kontaktuppgifter saknas. Är detta din bild?)
Uppladdarens fotografier
Uppladdad
2008-12-07 20:40:59
Elfforska Sällskapet 1878. Ur samma album som #87194.

Jämför med annat fotografi

Jämför med annat fotografi

Kommentarer (3)

Martin Bergman

August Johan Lindberg,skådespelare. Född i Hedemora d. 3 september 1846 var också medlem i Elfforska sällskapet. Martin B
Martin Bergman

Denne man finns säkert med på porträttet. En av medlemmarna i Elfforska sällskapet var Forssberg, Johan Rudolf Ferdinand, svensk skådespelare. Född den 1 augusti 1818, blef han balettelev vid K. teatern i Stockholm 1833 och figurant 1835. Efter att en tid varit anstäld vid Djurströmska sällskapet, debuterade han den 21 juni 1838 å K. teatern såsom Julius i Theodor Körners Hedvig eller Banditbruden, hvarefter han anstäldes såsom skådespelare vid vår främsta scen. Han lemnade emellertid 1844 K. teatern för att öfvergå till landsortsscenen, den han ock allt sedan tillhört. Under de senaste 23 åren af sitt lif var han fäst vid Elfforska sällskapet.
Martin Bergman

Damen i mitten är, Elffors, Antoinette Terese, teaterdirektris, född Öberg, f. 30 nov. 1823 i Stockholm, d. där 17 april 1905, blef elev vid k. teatern 1837, anställdes 1842 vid Nya teatern (A. Lindebergs) i Stockholm och 1846 hos teaterdirektören L. E. Elfforss, med vilken hon s. å. ingick äktenskap. Efter sin mans 1869 timade död förestod hon med mycken heder till 1889 hans teatertrupp, som mestadels uppträdde i landsorten, och 1889-92 var hon engagerad vid Aug. Lindbergs sällskap. Icke blott som teaterledarinna, utan äfven som skådespelerska i den högre genren och än mer i rättframma komiska roller förvärfvade hon sig mycket erkännande. Bland hennes roller må nämnas Margareta Leijonhufvud i Kung Märta, Adrienne Lecouvreur, Lona Hessel i Samhällets pelare, Mutter på Tuppen i Fredman och Ulla Winblad samt Änkan Silléry i Niniche.
Kommentar

Kan du identifiera en person på bilden? Ange då gärna källan till informationen.Sök i Porträttfynd

Sök bilder utifrån motiv