#15521

Fotografiets information

Fotografens namn & adress
Alvar Platen, Östergatan 39
Ange vad fotografiet föreställer
Ägaruppgifter
Kristoffer Huldt, Båstad
Uppladdare
Kristoffer Huldt
(Kontaktuppgifter saknas. Är detta din bild?)
Uppladdarens fotografier
Uppladdad
2003-04-17 21:33:00
Lars Fredrik af Petersens. Född 25 augusti 1807 i Göteborg, död 10 april 1891 på S. Lindved i Skåne. Överstelöjtnant vid Skånska dragonerna i Ystad. Gift 6 maj 1856 på S. Lindved med sin halvsvågers syster, friherrinnan Eleonora Mathiana Gunilla (Gundla) von Düben, född 3 dec 1830, död 29 jan 1882.

Jämför med annat fotografi

Jämför med annat fotografi

Kommentarer (1)

Jan-Åke Holmbring, Linköping

(1891 10/4). L. F. af Petersens &#134,. Enligt telegram från Lund afled i går å Södra Lindved, Malmöhus län, f. d. majoren vid Skånska dragonregementet Lars Fredrik af Petersens, i den höga åldern af 83 år. Född i Stockholm den 25 augusti 1807, var han son af öfvestelöjtnanten C. A. af Petersens och hans maka, född Bergman. Han anställdes 1826 som kornett vid Skånska dragonregementet, och befordrades 1836 till löjtnant, 1849 till ryttmästare och 1858 till major. Till riddare af svärdsorden utnämndes han 1868. Under några år har han varit disponent för det vid Börringesjön naturskönt belägna fideikommisset Södra Lindved, med hvars innehavare han genom sina giftermål var befryndad. Der förde han ett patriarkaliskt hus och var han inom sin verkningskrets mycket aktad. Gift första gången 1850 med en dotter af generaladjutanten J. C. von Schoting, blef han enkling 1853 samt ingick 1856 nytt äktenskap med Gunilla Eleonora Mathilda Ch. von Düben, som afled 1882. Han sörjes närmast af sonen Carl Justus Fredrik, docent vid Lunds universitet och amanuensen vid derv. bibliotek, samt 3 döttrar. (Kugelbergs klippsamling).
Kommentar

Kan du identifiera en person på bilden? Ange då gärna källan till informationen.Sök i Porträttfynd

Sök bilder utifrån motiv