Alvar Platen

Kommentarer

Vet du något om fotografen? Skicka in informationen här227641

Okänd man

Fotografens namn & adressAlvar Platen Östergatan 39 Malmö
217259

#213706 okänd kvinna

Fotografens namn & adressAlvar Platen, Malmö, Södergatan 13 (grön klisterlapp öv...
175506

Okänd man ur Augusta och Viktor Segers album nr.1, i samma album som #174383.

Fotografens namn & adressAlvar Platen, Stortorget 4, Malmö
70607

Okänd herre. Från samma bunt som #70348.

Fotografens namn & adressAlvar Platen, Östergatan 39
52137

Okänt par. Från samma album som #47449

Fotografens namn & adressAlvar Platen, Östergatan 39
19388

Okänd man. Loppmarknadsbild.

Fotografens namn & adressAlvar Platen, Stortorget 4
Kommentar
2003-07-14 08:41:26 Lasse Nilsson
Från samma bunt som #19382.
15521

Lars Fredrik af Petersens. Född 25 augusti 1807 i Göteborg, död 10 april 1891 på S. Lindved i Skåne. Överstelöjtnant vid Skånska dragonerna i Ystad. Gift 6 maj 1856 på S. Lindved med sin halvsvågers syster, friherrinnan Eleonora Mathiana Gunilla (Gundla) von Düben, född 3 dec 1830, död 29 jan 1882.

Fotografens namn & adressAlvar Platen, Östergatan 39
Kommentar
2010-05-30 14:17:58 Jan-Åke Holmbring, Linköping
(1891 10/4). L. F. af Petersens &#134,. Enligt telegram från Lund afled i går å Södra Lindved, Malmöhus län, f. d. majoren vid Skånska dragonregementet Lars Fredrik af Petersens, i den höga åldern af 83 år. Född i Stockholm den 25 augusti 1807, var han son af öfvestelöjtnanten C. A. af Petersens och hans maka, född Bergman. Han anställdes 1826 som kornett vid Skånska dragonregementet, och befordrades 1836 till löjtnant, 1849 till ryttmästare och 1858 till major. Till riddare af svärdsorden utnämndes han 1868. Under några år har han varit disponent för det vid Börringesjön naturskönt belägna fideikommisset Södra Lindved, med hvars innehavare han genom sina giftermål var befryndad. Der förde han ett patriarkaliskt hus och var han inom sin verkningskrets mycket aktad. Gift första gången 1850 med en dotter af generaladjutanten J. C. von Schoting, blef han enkling 1853 samt ingick 1856 nytt äktenskap med Gunilla Eleonora Mathilda Ch. von Düben, som afled 1882. Han sörjes närmast af sonen Carl Justus Fredrik, docent vid Lunds universitet och amanuensen vid derv. bibliotek, samt 3 döttrar. (Kugelbergs klippsamling).
8106

Lös bild med okänt ursprung, funnen i Stockholm. Okänd man. Odaterad, men tidigast 1891 då fotografen fick första priset i Malmö detta år enligt tryck på baksidan.

Fotografens namn & adressAlvar Platen, Stortorget 4
6480

Okänd dam ur ett album omfattande foton från tiden 1892-1899 ärvt från Nanny Wickström Olsson Båstad.

Fotografens namn & adressAlvar Platen, Stortorget 4

Sök i Porträttfynd

Sök bilder utifrån motiv