#97029

Fotografiets information

Fotografens namn & adress
Okänd fotograf
Ange vad fotografiet föreställer
Ägaruppgifter
Anders Nylander, Sundsvall
Uppladdare
Anders Nylander
(Kontaktuppgifter saknas. Är detta din bild?)
Uppladdarens fotografier
Uppladdad
2009-11-22 11:44:00
verste K. G. Broady. Ur samma album som #95933 från Tomming, Indal

Jämför med annat fotografi

Jämför med annat fotografi

Kommentarer (2)

Annika Lidén

Foton från Betelseminariet #166936 och #33224.
Jan-Åke Holmbring, Linköping

Broady, Knut Oskar, militär, baptistpredikant, f. i Uppsala 28 maj 1832, emigrerade efter någon tids tjänst som underofficer vid flottan, 1854 till Nordamerikas förenta stater, där han 1855 slöt sig till baptistsamfundet, studerade vid Madison university (nu Colgate) i staten New York och graduerades 1861. Såsom kapten samt öfverste och brigadchef (1864) i general Grants armé deltog han i inbördeskriget, hvarunder han bevistade 32 fäktningar, bl. a. slaget vid Gettysburg, och sårades två gånger. Efter att två år hafva såsom pastor förestått en baptistförsamling återvände B. 1866 till Sverige på kallelse af det stora baptistmissionssällskapet i Boston och trädde i spetsen för det s.å. i Stockholm öppnade Betelseminariet, åt hvilket han alltsedan dess egnat sina krafter. Han har sedan dess stiftelse (1881) varit ordförande i Föreningen Betelseminariet samt i Stockholms missionsförening (sedan 1866) och Svenska baptismissionens förvaltningskommitté. Under 20 år uppträdde han söndagligen såsom en gärna hörd predikant i hufvudstaden och deltog 1876-86 lifligt i den nykterhetsrörelse, som utgick från Hoppets här. Äfven på resor i Sveriges olika delar har han gjort sig känd som en framstående talare. 1880 var han en af de svenske delegerade vid söndagsskolans hundraårsjubileum i England. 1877 kreerades han till teol. doktor vid Madison-universitetet. (Nordisk familjebok, Uggleupplagan 4).
Kommentar

Kan du identifiera en person på bilden? Ange då gärna källan till informationen.Sök i Porträttfynd

Sök bilder utifrån motiv