Adéle Kindlund / Adéle Kindlund & Co.

Kommentarer

Vet du något om fotografen? Skicka in informationen här



18308

Okänd kvinna. Ur samma album som #18236.

Fotografens namn & adressAdéle Kindlund, Storgatan 12
18303

Dagmar Nordin står det i albumet och är då troligen Dagmar Augusta Nordin 1888-1979 Vallen Sättna dotter till skollärare Johan Erik Nordin född 1843 se #13799 och #3030 samt hustrun Anna Märta Olsdotter född 1842 se #7793. Ur samma album som #18236.

Fotografens namn & adressAdéle Kindlund
Kommentar
2017-09-08 13:15:09 Anders
Finns även i samma album som #186182 från Sättna.
2016-01-26 17:25:30 Nylander
Finns även i samma som album #167631 i Byn, Sättna
2011-08-27 10:30:45 Anders Nylander, Sundsvall
Finns även i samma album som #119848.
18302

Agda Ytterström har jag skrivit i albumet, men jag saknar mer uppgifter om flickan. Ur samma album som #18236. Finns även i samma album som #186167 från Sättna.

Fotografens namn & adressAdéle Kindlund, Storgatan 12
Kommentar
2012-11-23 06:05:03 Ann-Mari Bäckman
Kan detta vara Agda Charlotta Modin född 7/10 1891, Sättna? Hon bodde med sina föräldrar år 1900 i Löfsätt, Sättna, Medelpad. Agda Charlotta var gift med Nils Oskar Ytterström född 20/9 1887, Sättna. Källor: Sveriges Befolkning 1900 Sveriges dödbok 5
18295

Lars Andreas Hallberg, född 1857 i Solum Sättna Y och hans andra hustru Emma Johanna Åslund, född 1872 i Tösta Sättna Y och sonen HILDING Salomon född 1900, handlare i Kovland Sättna Y. Ur samma album som #18236.Finns även i samma album som #49256.Finns även i samma album som #120009.

Fotografens namn & adressAdéle Kindlund, Storgatan 12
18289

ANNA Kristina Arklin född 1894 och MÄRTA Erika Arklin född 1892 se även #14410, far se #3533, mor se #13813. Ur samma album som #18236.

Fotografens namn & adressAdéle Kindlund, Storgatan 12
17691

Okänd kvinna. Ur samma samling som #17267.

Fotografens namn & adressAdéle Kindlund, Storgatan 12
17614

Okänt barn. Ur samma samling som #17267.

Fotografens namn & adressAdéle Kindlund
17219

Okänd kvinna, med initialerna L.In. eller L.Jn. Ur samma album som #17114.

Fotografens namn & adressAdéle Kindlund
17218

Okänd pojke. Ur samma album som #17114.

Fotografens namn & adressAdéle Kindlund
Kommentar
2013-02-02 14:00:56 Anders Nylander
Även i samma album som #5809
17210

Okänd pojke. Ur samma album som #17114.

Fotografens namn & adressAdéle Kindlund
Kommentar
2012-06-06 22:40:10 Ann-Mari Bäckman
Verkar vara samma pojke som #16366, som antas vara Magnus Efraim Jakobsson född 1875, Sundsvall.
17086

Hedda Catarina Sofia Berlin 1817-1897, mor till Erik Magnus Nordling. Fotot är troligen en reproduktion, och det är präglat Copia på fotots framsida. Ur samma album som #8009 från Gudmundrå.

Fotografens namn & adressAdéle Kindlund, Storgatan 12
Kommentar
2010-02-06 14:30:42 Ingrid Norberg
Hedda Catharina Sofia Berlin var gift med kyrkoherden i Njurunda Y (inte Njutånger Y) Erik Johan Nordling, se #2573. Källa: Härnösands stift 1904-1994 - präster och pastorat.
2010-02-03 16:45:17 Jan-Åke Holmbring, Linköping
Hedda Catharina Sofia Berlin var född i Härnösand 1817 och dog 1897. Hon var dotter till teol. dr., fil. mag., lektorn i Härnösand och samtidigt kyrkoherden i Stigsjö och Häggdånger Nils Magnus Berlin (1771-1853) och hans hustru Anna Sophia Kjernander (1791-1868). Hon var gift med kyrkoherden i Njutånger (Y) Erik Johan Nordling, f. i Härnösand 1820. (Bl. a Familjen Sieverts antavla).
2003-06-06 20:41:51 Ingrid Norberg
Finns även på bild #3715 med ytterligare personuppgifter.
17082

Okänd man. Se även #3718. Ur samma album som #8008.

Fotografens namn & adressAdéle Kindlund, Storgatan 12 & 14
Kommentar
2004-03-05 22:04:32 Eva Leksell
Han ser ju inte alls ut som Gustaf Magnus Erhard Nordling. Det måste ha blivit ett misstag.
2003-11-20 21:26:07 Ingrid Norberg
GUSTAF Magnus Erhard Nordling, se #17083 för personuppgifter.
16787

Okänd soldat. Ur samma album som #16764.

Fotografens namn & adressAdéle Kindlund
16432

Okänt barn. Ur samma album som #16204.

Fotografens namn & adressAdéle Kindlund
Kommentar
2013-02-02 11:37:03 Anders Nylander, Sundsvall
Bör vara Gustaf Adolf Jacobsson se #37314 och #16425
16427

Okänt barn. Ur samma album som #16204.

Fotografens namn & adressAdéle Kindlund
Kommentar
2013-02-02 11:36:38 Anders Nylander, Sundsvall
Bör vara Gustaf Adolf Jacobsson se #37314 och #16425
2003-04-30 10:36:18 Monica Andersson
Samma barn som #16432? De är väldigt lika över ögonen.
16383

Okänd kvinna. Ur samma album som #16204.

Fotografens namn & adressAdéle Kindlund
16366

Okänd pojke, troligen Magnus Efraim Jakobsson född 1875 son till albumets förste ägare Salomon Magnus Jakobsson. Ur samma album som #16204.

Fotografens namn & adressAdéle Kindlund
16357

Okänt barn. Ur samma album som #16204.

Fotografens namn & adressAdéle Kindlund, Storgatan 12 & 14
16354

Okänd kvinna. Ur samma album som #16204.

Fotografens namn & adressAdéle Kindlund
16326

Okänd kvinna, möjligen hustru till #16325. Ur samma album som #16204.

Fotografens namn & adressAdéle Kindlund, Storgatan 12
Kommentar
2003-05-04 17:51:33 Anders Nylander
Efter placeringen i albumet är detta troligen Anna Hall född 1860 i Alvesta gift 1879 med Peter Wide se #16325.
16325

Okänd man. Ur samma album som #16204.

Fotografens namn & adressAdéle Kindlund, Storgatan 12
Kommentar
2010-02-03 17:00:33 Jan-Åke Holmbring, Linköping
(1904) Sundsvall den 5 juli. Fabrikör Peter Wide, som i går omkom vid järnvägsolyckan, var född 1852 i Stöde och var en af stadens mera kända personer. Han har varit stadsfullmäktige och medlem af fattigvårdsstyrelsen samt ordförande i fabriks- och handtverksföreningen. Wide sörjes närmast af maka, född Hall, samt af en son och en dotter. (Kugelbergs klippsamling). Nils Peter Wide var född i Sundsvall 1852 och hans hustru Anna Hall var född i Arigsås (G) 1860. (Sveriges befolkning 1900).
2003-05-04 17:36:49 Anders Nylander
Fotot föreställer färgaren Peter Wide i Sundsvall, se även #12200. Peter Wide var född 1852 och förolyckades vid en tågurspåring i Nyåker 1904. Fritiden ägnade han sig åt fotografering. Uppgifter ur Sundsvalls historia del IV av Nils Ahnlund samt boken En färgaregård i Sundsvall av Nils Wide.

Sök i Porträttfynd

Sök bilder utifrån motiv