Zander Carlsson

Zander Carlsson

Fotograf Zander Carlsson, Knäred. Zander Carlsson föddes den 22 december 1880 och växte upp på en gård i byn Lagered omedelbart söder ån Lagan i Knäred. Han var ett av fem barn till åbon Karl Jönsson (1850-1915) och hans hustru Anna Stina Svensdotter (1848-1930).

Den drygt 20-årige fotografen nöjde sig inte med att bara ta porträtt utan släpade med kameran utomhus. Åren kring 1905 dokumenterade han utbyggnaden av kraftstationerna i Knäred och uppförandet av kasernbyggnaderna vid Hallands regemente i Halmstad. Zander gav även ut vykort på eget förlag.


År 1909 flyttade han till Göteborg men redan året därpå hyrde han en lägenhet i Mölle för att ta bilder på badlivet. Flyttlasset gick till Trollhättan 1911. Möjligen var det kraftstationsbygget där som lockade.

År 1909 hade han gift sig. Hustrun och sonen följde med till Mölle och sedan till Trollhättan. Men äktenskapet med hustrun blev en katastrof och i september 1912 kunde man läsa i lokaltidningen ”Trollhättan”:

”Ett mystiskt försvinnande.
Som förut i korthet omnämnts försvann i måndags f. v. från sitt hem härstädes handl. Zander Karlsson utan att efterlämna någon underrättelse, som kunde tjäna till ledning vid efterspanandet. Af en kanalvakt anträffades emellertid i fredags invid älfkanten, i närheten af Onsjö fideikommiss den försvunnes både öfver- och underkläder jämte en fotografikamera, hvarur dock själva objektivet var borta. En cykel, som han enligt hustruns uppgift, äfven haft med vid försvinnandet, kunde ej heller anträffas. Polisen är emellertid på grund af vissa omständigheter ej alldeles öfvertygad om att K. värkligen omkommit, utan klädernas ditläggande endast varit afsedd att vilseleda efterforskningarna. Kläderna syntes ha legat ute endast en helt kort tid och fickorna voro fullkomligt tomma”.

Zander höll sig gömd i drygt 25 år och först i december 1938 gav han sig till känna. Han fördes över från obefintlighetsboken till att bli skriven som bosatt i sitt gamla föräldrahem. Skilsmässan från hustrun fick laga kraft 1940. Zander Karlsson avled den 8 mars 1961 i Knäred.

Zanders karriär som fotograf blev kort, omkring tio år, men ändå är ett antal av hans fotografier sparade på Hallands Konstmuseum. Några av hans fotografier kan ses på Digitalmuseum eller i Brogårdhsamlingen administrerad av Osby bibliotek.

Sammanställt år 2019 av Hans-Uno Nilsson, Lund.

Kommentarer


207294

Sex ynglingar från Knäredstrakten fotograferade någon gång under 1900-talets första decennium. Från samma album som #207099

Fotografens namn & adressZander Carlsson Knäred
207032

Syskonen Joel och Anna Svensson, födda i Dansbygget, Hishults socken, Hallands län. Fader var åbon Sven Svensson och moder Hanna Nilsdotter. Hanna var född i Svenhult, Knäreds socken, och äldre syster till Alfred Nilsson, som tagit över deras barndomshem i Svenshult. Anna Svensson föddes 1895. Hon gifte sig 1916 med Artur Adolf Tullberg och bosatte sig med honom i Raus, där hon avled 1979. Joel Svensson föddes 1900. Han tog en juridisk examen och blev notarie och advokat i Båstad, där han dog ...
Läs mer...

Fotografens namn & adressZander Carlsson
206909

Alfred Nilsson, född 1871 på en gård i Svenshult, Knäreds socken, Hallands län. Hans far var hemmansägaren Nils P Andersson, kommunalstämmans ordförande i Knäred, och hans mor Johanna Andersdotter, som tillhörde Kullasläkten. Alfred Nilssons farfar var skepparen i Farhult Lars Andersson, som mellan åren 1833 och 1845 seglade slupen Svanen av Halmstad. Alfred tog 1895 över gården i Svenshult efter sin far och överlät den 1937 till sin son Gotthard Nilsson. Alfred avled 1963 i Svenshult.

Fotografens namn & adressZander Carlsson Knäred
126404

Okänd herre. Från samma album som #126193.

Fotografens namn & adressZander Carlsson
Kommentar
2018-08-11 12:40:21 Mona Eklöf
Hej Kan det möjligtvis vara Alexander Carlsson Zander född 18370530 i Undenäs? Det står visserligen att fotografen är från Knäred men man vet ju aldrig. mvh Mona Eklöf

Sök i Porträttfynd

Sök bilder utifrån motiv