C. V. Roikjer

1842-03-07 - 1902-03-31

"Carl Vilhelm Roikjer var född i Kjöbenhavn och kom i unga år till bokhandeln, som han emellertid öfvergaf för att 1862 etablera sig som fotograf i Helsingör. Efter att hafva bott ett par år i Kjöbenhavn, flyttade R 1870 till Sverige, där han hade atelier i Göteborg, Venersborg och Halmstad, tills han 1878 bosatte sig i Malmö. Här skapade han sig en god affä, flyttade 1886 till den präktiga lokal, där Roikjerska ateliern fortfarande är belägen, utnämndes 1888 till kungl. hoffotograf och öfverlämnade 1896 affären i sin sons händer för att bosätta sig på sin egendom i Limhamn.

Roikjer afled i Malmö den 31 mars i år. Det var ett sträfsamt lif, som härmed lyktades, en intelligent, redbar och ovanligt vänfast kamrat, som gick bort. Bland sina kolleger i Danmark såväl som i Sverige hade han vetat förvärfva talrika vänner, och då Svenska Fotografernas Förbund stiftades var han själfskrifven medlem af dess styrelse, som han tillhörde till 1898. Han var jämväl juryman vid Stockholmsutställningen 1897.

Förenad i ett sällsynt lyckligt äktenskap med Camilla Kirchoff, som själf en skicklig fotograf, i mot- och medgång stått troget vid hans sida, efterlämnar han äfven en son. hoffotografen Victor Roikjer, som sedan 1896 är innehafvare af ateliern.

Frid öfver Carl Vilhelm Roikjers minne!"

Källa: Fotografisk tidskrift Nr 209, maj 1902

Kommentarer


219809

Okänd kvinna. Från samma album som #219624.

Fotografens namn & adressC. V. Roikjer, Storgatan, Halmstad.
219806

Okänd kvinna. Från samma album som #219624.

Fotografens namn & adressC. V. Roikjer, Storgatan, Halmstad.
132661

Okänd man. Ur samma samling som #132621.

Fotografens namn & adressC. V. Roikjer
128625

Okänd flicka.

Fotografens namn & adressC. V. Roikjer, Storgatan
Kommentar
2012-09-18 11:54:21 Caroline Nilsson
Från samma bunt som #128621.
128624

Okänd flicka.

Fotografens namn & adressC. V. Roikjer, Storgatan
Kommentar
2012-09-18 11:53:37 Caroline Nilsson
Från samma bunt som #128621.
128623

Okända barn.

Fotografens namn & adressC. V. Roikjer, Storgatan
Kommentar
2012-09-18 11:52:57 Caroline Nilsson
Från samma bunt som #128621.
128622

Okänd pojke.

Fotografens namn & adressC. V. Roikjer, Storgatan
Kommentar
2012-09-18 11:52:00 Caroline Nilsson
Från samma bunt som #128621.
128621

Okänd flicka.

Fotografens namn & adressC. V. Roikjer, Storgatan
57694

Okänd dam med fläta högt på huvudet medajonghalsband och plicerad ärm. Från samma album som #54222.

Fotografens namn & adressC. V. Roikjer, Storgatan

Sök i Porträttfynd

Sök bilder utifrån motiv