Waldemar Dahllöf / Wald. Dahllöf

Kommentarer

Vet du något om fotografen? Skicka in informationen här19350

Carl Richard Carlsson Wästfelt född 17/5 1844 i Kölingared, Älvsborgs län. Inskriven 1858 som elev nr 37 vid Tekniska Elementarskolan i Borås. Examen 1861. Genomgått Ryssbylunds Lantbruksskola, Studieresor i Tyskland, Frankrike, Italien och Ryssland. Lantbrukare Ulricehamn & Säby 1868, d:o Kölingsholm, Kölingared 1870, Kammarjunkare 1880, Kammarherre & Godsägare Kölingsholm, Kölingared 1889-1908, Varit ordförande i Älvsborgs län Södra Hushålln. och ordförande för Älvsborgs m.fl. läns hypoteksför ...
Läs mer...

Fotografens namn & adressWaldemar Dahllöf, Östra Hamngatan 18
19348

Charles Arthur Evelyn Malm född 27/10 1844 i Kinnarumma Älvsborgs län. Inskriven 1858 som elev nr 28 vid Tekniska Elementarskolan i Borås. Examen 1861. Colorist Borås & Rydboholm 1863-64, Lantmäterielev Hjo 1865, Ritare & Lantmäterielev Göteborg 1866, ingick vid Landsstaten i Göteborgs och Bohus län 1867, E.o. Landskontorist Orust 1868, d:o Göteborg & Landskontoret 1869-75, d:o & t. f. Häradsskrivare 1876-77, Landskontorist & Häradsskrivare 1878, Lanträntmästare i Göteborgs & Bohus län 1898. Led ...
Läs mer...

Fotografens namn & adressWaldemar Dahllöf, Sprängkullen vid Haga Kyrka
19244

Herman Teodor Holmgren född 31/3 1842 i Östad i Älvsborgs län. Inskriven 1858 som elev nr 26 vid Tekniska Elementarskolan i Borås. Examen 1861. Ritning & Mekaniska arbeten Norrköping & Finspång 1863, Ritning & studier vid Arkitekt-skolan, Konstakademien 1863-71, Arkitekt 1871, Arkitekt Neapel 1872-73, Arkitekt Rom 1874, Kunglig resepensionär i Tyskland, Frankrike & Italien 1871-74, Arkitekt i Kungl Överintendentsämb 1875-97, Agrée vid Fria Konsternas Akademi 1885-87, Arkitekt för Uppsala Univers ...
Läs mer...

Fotografens namn & adressWaldemar Dahllöf, Sprängkullen vid Haga Kyrka
Kommentar
2004-01-11 21:24:18 Margreth Olsson
Göteborg räknas inte till Västergötland. Här är Göteborg en egen indelning och när det gäller län är det O. (Göteborgs och Bohus Län)
--------------------------------------------------------
Jag har korrigerat placeringen //Admin.
19239

Oscar Pontus Knut Palmén född 4/7 1847 i Borås. Inskriven 1860 som elev nr 65 vid Tekniska Elementarskolan i Borås. Examen 1863. Ritning & Mekaniska arbeten Göteborg & Kiellers Mekaniska Verkstad 1864. Fabrikselev Borås 1865, Bokhållare Borås 1866-72. Fabrikör Borås 1873-75. Pontus Palmén avled den 13/5 1875.

Fotografens namn & adressWaldemar Dahllöf, Östra Hamngatan 18
19234

Pontus (Maurits Fridolin) Sahlberg född 1839. Inskriven 1859 som elev nr 49 vid Tekniska Elementarskolan i Borås. Examen 1861. Ritning & Byggnadsarbeten Carlstad & Munkfors 1863-64, Uppbörds-Bokhållare Trollhättan 1865-74, Kamrer Trollhättan 1875-84, Kamrer Trollhättans Kanalverk 1885-1898, RVO 1897, Kamrer Lyckhem Venersborg 1899-1906. Avliden 1907.

Fotografens namn & adressWaldemar Dahllöf, Sprängkullen vid Haga Kyrka
Kommentar
2004-07-28 20:13:36 Ingemar Lindh
Född 1839-05-04 i Håby Älvsborgs län Död 1902-12-03 i Vänersborg
19231

L.V. Ossian Johansson född 1840. Inskriven 1858 som elev nr 43 vid Tekniska Elementarskolan i Borås. Utgick 1860 Årskurs 3. Lantbrukare i Trollhättan 1872-74.

Fotografens namn & adressWaldemar Dahllöf, Östra Hamngatan 18
Kommentar
2012-11-11 14:09:33 Ingemar Lindh
Ossian Johansson avled 12/6 1916 i Trollhättan
2007-05-03 00:14:40 Ingemar Lindh
Laurentz Wilhelm Ossian Johansson är född 18/5-1840 i Västra Tunhem. Gift 1870 med Serena Ambrosiani född 28/7-1840 i Solna. Ossian utvandrade 28/1-1891 till Nordamerika. År 1900 vistas han i Amerika och hustrun Serena Johansson bor i Tärnö, Husby-Oppunda, Södermanlands län
16672

Gustav Adolf Sundberg 1860-1910 född i Ragunda, sågverksägare, bosatt i Alvik. Han var gift med Hulda Lovisa Hamrin 1861-1933. Se #16329.

Fotografens namn & adressWald. Dahllöf
15280

Okänd kvinna. Ur samma album som #14693.

Fotografens namn & adressWald. Dahllöf, Östra Hamngatan 18
14907

Margaret Diedrichs född Rhodin står det i albumet. Ur samma album som #14693.

Fotografens namn & adressWald. Dahllöf, Östra Hamngatan 18
Kommentar
2016-01-23 11:48:04 Marianne Elfström
Se bild #14905.
14904

Okänd kvinna. Ur samma album som #14693.

Fotografens namn & adressWald. Dahllöf, Östra Hamngatan 18
14897

Artur Brusewitz står det i albumet, placerad i samma fack som #14896. Ur samma album som #14693.

Fotografens namn & adressWald. Dahllöf, Östra Hamngatan 18
14896

Artur Brusewitz står det i albumet. Ur samma album som #14693.

Fotografens namn & adressWald. Dahllöf, Östra Hamngatan 18
14890

John Brusewitz står det i albumet. Ur samma album som #14693.

Fotografens namn & adressWald. Dahllöf, Östra Hamngatan 18
Kommentar
2016-01-24 13:08:43 Marianne Elfström
Detta är med stor sannolikhet samme man som på bild #14889.
14886

Marie Murray född Andrén står det i albumet. Ur samma album som #14693.

Fotografens namn & adressWaldemar Dahllöf, Östra Hamngatan 18
Kommentar
2009-12-21 11:16:36 Ingrid Norberg
Robert Murray med familj, se #15235.
2009-12-20 19:22:28 Jan-Åke Holmbring, Linköping
Maria Cecilia Antoinette Andreen var född i Göteborg domkyrkoförsamling 1851-09-02 och dog i Danderyd 1919-02-13. Hon var gift med professorn i sjukgymnastik vid GTI Robert Myrray, f. 1846, d.1932. (Sveriges befolkning 1900, Begr. i Sverige).
14884

Josef Andrén står det i albumet. Ur samma album som #14693.

Fotografens namn & adressWald. Dahllöf
Kommentar
2016-01-23 18:12:41 Marianne Elfström
Så vitt jag kan se så hade Josef Henrik Andrén ingen bror som hette Johan Oscar Andrén. Hans far hette däremot så och han dog 1876.
2005-01-16 17:56:18 Ingrid Norberg
JOSEF Henrik Andrén, född 1847 i Göteborg O, död 1933. Gift med Anna Hamberg, som kan vara kvinnan på #14883, född 1862 i Göteborg O. Josef Andrén efterträdde sin bror, grosshandlaren Johan Oscar Andrén i styrelsen för Forss Nya Sågbolag. Källor: Ovannämnda bok Timmerland samt CD:n Sveriges befolkning 1890.
2004-03-16 23:41:55 Magnus Näslund
Bilden föreställer disponent Josef Andrén, Göteborg, delägare i Forss Nya Sågbolag, Nätra (Y) under 1860-70-talen. Se bild i Albert Vikstens bok Timmerland på sidan 81.
14883

Anna Hamberg g Andrén 1883 står det i albumet. Ur samma album som #14693.

Fotografens namn & adressWald. Dahllöf
Kommentar
2005-01-16 17:59:08 Ingrid Norberg
Detta bör vara Anna Hamberg, född 1862 i Göteborg O och gift med Josef Henrik Andrén #14884.
14693

Okänd kvinna. Ur ett album där det finns många som heter Brusewitz och Andrén från Göteborgstrakten.

Fotografens namn & adressWaldemar Dahllöf, Östra Hamngatan 18
Kommentar
2016-01-24 21:14:37 Marianne Elfström
Se en av de förmodade ägarna till albumet fru Fanny Flagges släkt i kommentaren till bild #15209.
2016-01-24 12:24:13 Marianne Elfström
Det förefaller som om albumet tillhört Johan Ossian* Berg, 1832-1907, med familj. Han verkar vara den ende från den bohuslänska/göteborgska släkten som var bosatt i Västernorrland. Dessutom tycks hans hustrus släkt finnas med. Han var halvbror till Johan Oscar Andrén, 1812-1876, ägaren av G. H. Hegardt & Co enl tidigare kommentar. De hade samma mor. Gustav Hindrik Hegardt, 1784-1846, var dessutom deras ingifte morbror. Förutom efternamnen Andrén och Brusewitz förekommer Hegardt, Koch, Berg, Rhodin, Hamberg, Fröding, Murray m fl samt Flagge, Kjellstedt och Öijmark. Många av nedanstående personer bör finnas med på fotona. De närmaste familjemedlemmarna är kanske inte namngivna? Flera i släkten har samma namn så det är svårt att veta om jag hänvisat till rätt foto. OBS! Uppgifterna är ej kollade i ministerialböckerna. Uppgifterna bör bekräftas. - - - - - - - - - - Hans* Joseph Andrén, 1776-1817 i Gbgs Domk. Grosshandlare. (son till Anders Johan Andrén, 1738-1792, och Elisabet Brunjeansson, 1750-1829). Gift 1811-05-13 med Antoinette Margareta Koch, f 1794-03-04 i Uddevalla, d 1871-05-18 i Uddevalla. Se #14877 (?) (dotter till grosshandlaren Simzon Koch, 1757-1822, och Catarina Cecilia Hegardt, 1770-1819). Barn: Johan Oscar Andrén, f 1812-02-05 i Gbgs Domk, d 1876-06-07 i Gbgs Domk. Gift 1846 med Lucia Sofia Amalia Fehman, f 1822-08-20 i Gbgs Domk, d 1900-06-06 i Sthlms HE. Se hans familj i kommentar till bild #14887. Alfred Ossian Andrén, f 1813-01-26 i Gbgs Domk, d 1830? Eufrozyne* Desideria/Desiré Andrén, f 1814-07-27 i Gbgs Domk, d 1887-09-14 i Gbgs Domk. Gift 1836-12-09 i Kungälv med Jonas Rhodin, f 1805-06-04, d 1873-04-02 i Kungälv. Borgmästare. Se hennes familj i kommentar till bild #14905. - - - - - - - - - - Modern Antoinette Margareta Koch gifte om sig 1824-02-03 i Uddevalla med Bernt Johan Berg, f 1789-12-14 i Finland, d 1867-08-17 i Uddevalla. Major. 1826 flyttade de från Uddevalla till Kungälv och tillbaka till Uddevalla 1837 där de bodde i No 30 Östra Windingsborg. Barn: Constance Bernhardina* Berg, f 1824-05-19 i Uddevalla, d 1904-11-02 i Gbgs Domk. Se #14888. Gift 1848-12-11 i Uddevalla med Eric Wilhelm* Brusewitz, f 1820-04-15 i Gbs Domk, d 1899-04-26 i Gbgs Domk. Barn: Artur* Wilhelm Brusewitz, f 1850-06-13 i Klara, Sthlm, d 1916-12-19 i Gbgs OF. Ogift. Anm: F.d. Translator publicus. Se #15302. Johan Erik Brusewitz, f 1852-01-31 i Klara, Sthlm, d 1930-11-25 i Gbgs Vasa. Gift 1888-10-11 med Adelaide Clara Maria Koch, f 1865-08-04 i By (S), d 1949-06-27 i Gbgs OF. (Hans mormor Antoinette Margareta Koch var syster till hennes morfar Michael Koch dä. De var alltså sysslingar.) Cecilia Josefina* Berg, f 1825-08-14 i Uddevalla, d 1908-04-03 i Gbgs Vasa. Ogift. Antoinette Berg, f 1827-05-20 i Kungälv, d 1895-02-05 i Gbgs Domk. Se #14898. Gift 1854-07-19 i Uddevalla med Oskar Brusewitz, f 1818-03-08 i Gbgs Domk, d 1902-05-13 i Gbgs Domk. Se #14899. Inga barn. Martina* Amalia Johanna Berg, f 1829-04-19 i Kungälv, d 1915-01-08 i Gbgs Annedal. Ogift. Se #14874 och #14875. Johan Ossian* Berg, f 1832-01-06 i Kungälv (O), d 1907-05-06 i Nätra (Y) (Köpmanholmens ångsåg). Bruksbokhållare. Gift 1874-11-01 med Fanny* Laura Teresia Flagge, f 1846-09-20 i Stora Kopparberg (W), d 1932-09-30 i Örnsköldsvik. Barn: Emy/Emmy Antionetta, 1877-1958, ogift. Bankbokhållare. - - - - - - - - - - Antoinette Margareta Kochs syster Cecilia Koch, 1789-1863, var gift med Gustav Hindrik Hegardt, 1784-1846. Rådman o grosshandlare. Barn: Anna Cecilia Hegardt 1812-1881, g 1840 m Elis Fredrik Brusewitz, änka 1867 (barn: Emil Henrik 1840-1908, Volrath Elis 1849-1922, #15245?), Constance Bernhardina Hegardt 1814-1889, og, Gustaf Leopold Hegardt 1816-före 1880, g m Rosa Aurora Cecilia Bagge 1822-efter 1880 (barn: Gustaf Michael, Martina Cecilia 1850-efter 1880, g Christiersson). Hilda Augusta Helidora Hegardt 1825-1902, g m Adolf Brusewitz, änka 1870 (barn: Emma Cecilia 1846-1914 g Ambrosius 1870 #15212, Gustaf Alfred 1848-1914, Adolf Elias 1850-1927, Hugo Leonard 1854-1943, Augusta Maria Constantia 1857-1916 g 1884 m Andreas Eriksson, änka 1892, Josef 1858-1935). Systrarna Cecilia och Antoinette Margaretas bror Michael Kochs (1792-1869) dotter Klara finns på bild #14908 och deras bror Johannes Kochs (1797-1884) son Axel finns på bild #15244. De hade även syskonen Christina Maria 1788-1859, Sofia 1791-?, Simson 1795-1843 och Erik 1804-1863. (Om G H Hegardt var släkt med syskonens mor på långt håll är oklart.)
2007-09-06 18:15:57 Sven Bodin
Bolagskontrakt enligt vilket G.H. Hegardt & CO. ingick som delägare med 4 lotter i FORSS NYA SÅGBOLAG -1868 - 1878 G.H. Hegardt & CO. Göteborg ägdes av grosshandlaren Johan Oskar Andrén.
1501

Enligt uppgift - Sophie Gädda. Bilden ur Gustafa Maria* Elisabeth Blomgrens fotoalbum. Maria var född 1845-12-12 i Tranhult, Ryssby. Hon växte upp på Gustafsfors i Pjätteryd och var därefter bosatt i Kosta, Alvesta, Osby, Jönköping, Växjö samt Helsingborg där hon dog 1937-09-21. Några bilder i albumet är försedda med text på lösa lappar som hakats vid resp. foto men de flesta utan någon text.

Fotografens namn & adressWaldemar Dahllöf, Sprängkullen vid Haga Kyrka
Kommentar
2009-12-20 19:30:45 Jan-Åke Holmbring, Linköping
Det skulle kunna vara kontorsbiträdet Sofia Elisabet Gädda, född i Göteborgs domkyrkoförs. 1846, d. där 1916 och begr. 15/2. (Sveriges befolkning 1890, Begr. i Sverige).

Sök i Porträttfynd

Sök bilder utifrån motiv