Amanda Gussander

Amanda Gussander
Fotografen Amanda Gussander hade en ateljé i Gävle från 1863 till omkring 1870/71. Hon var troligtvis en av de första kvinnliga fotograferna i Gävle. Fadern var kapten så Amanda fick chansen att fotograferade många militärer och andra “högreståndspersoner".
Källa:https://www.fotografihistoria.se/gavle/amanda-gussander/
Kommentarer


104452

Ur ett album efter Jacob Andersson, Marnäs, Ludvika. Samma album som #104074

Fotografens namn & adressAmanda Gussander
104436

Ur ett album efter Jacob Andersson, Marnäs, Ludvika. Samma album som #104074

Fotografens namn & adressAmanda Gussander
104432

Ur ett album efter Jacob Andersson, Marnäs, Ludvika. Samma album som #104074

Fotografens namn & adressAmanda Gussander
104429

Ur ett album efter Jacob Andersson, Marnäs, Ludvika. Samma album som #104074

Fotografens namn & adressAmanda Gussander
104428

Ur ett album efter Jacob Andersson, Marnäs, Ludvika. Samma album som #104074

Fotografens namn & adressAmanda Gussander
Kommentar
2018-05-12 11:30:56 Kjell Holmgren
Det här är Generalmajor, Friherre Ernst Mattias Peter von Vegesack f 1820 d 1903.
104419

Ur ett album efter Jacob Andersson, Marnäs, Ludvika. Samma album som #104074 Per Erik Andersson, far till Erik och Jacob.

Fotografens namn & adressAmanda Gussander, Kyrkogatan 16
86414

Karl Nordlund 1864 34 år står skrivet på baksidan av detta kort. Även en senare gissning: lektor, Gävle? Ja, enligt 1890 års befolkning finns endast en person som stämmer på detta och han är lektor, r.n.o. och född i Österlövsta. Albumet har tilhört statsgeologen Fredrik Svenonius #66194, som på sin frus sida hade "rötter" i Österlövsta.

Fotografens namn & adressAmanda Gussander
Kommentar
2020-08-13 14:38:08
https://sv.wikipedia.org/wiki/Karl_Peter_Nordlund
2011-09-14 18:31:28 Ingela Nordlund Swanberg
Karl Petter Nordlund 1830-1909 var min farfars far. Min farfar var Erland Nordlund 1872-1930 se #37580 och min far var Lars Gustaf Nordlund 1906-1987. Mitt namn är Ingela Nordlund Swanberg och är född 1945.
2010-01-17 13:23:46 Jan-Åke Holmbring, Linköping
Lektor Karl Petter Nordlund var född i Österlövstad (C) 1830 och dog i Hudiksvall 1909-07-06. Han var gift med Sigrid Charlotta Gyllander (signaturen Snorre), f. i Österlövstad 1848. I sin sons hem i Hudiksvall afled i fredags morse f. lektorn vid Gefle allmänna läroverk Karl Petter Nordlund, 79 år gammal. Lektor N., som 1862 utnämndes till lektor i Gefle, från hvilken tjenst han med pension afgick 1897, var kanske den i vårt land, som mest stridt för användandet af den s. k. hevristiska metoden vid räkneundervisningen. Den tillämpade han sjelf i sin undervisning och enligt den utarbetade han ock läroböcker, som på sin tid hade stor användning. Som lärare var lektor N. synnerligen omtyckt och uppburen af sina lärjungar som alltid i varmt minne bevarat hans rättframma, omedelbara och hjertliga väsende. Lektor N. sörjes närmast af maka - som författarinna känd under märket Snorre - två söner, rektor Karl N. vid Hudiksvalls läroverk och kaptenen vid kustartilleriet, Erland N,. samt dotter. Karl Petter Nordlund var adjunkt i Uppsala 1858-62, lektor i Gäfle 1862-98, var en övertygad anhängare af Kjelldahls analytisk-heuristiska metod vid den matematiska undervisningen och en särdeles intresseväckande lärare. Vid pedagogiska kurser (t.ex. i Stockholm 1891-92) liksom i en stor mängd böcker och uppsatser arbetade han energiskt och framgånsrikt för denna metodes spridning samt utbildade många skickliga matematiker. (Sveriges befolkning 1900, Kugelbergs klippsamling, Nordisk familjebok).
86367

Lärare i Gävle, är all information som jag har om detta foto, och det är en svärdotter till fotots f d ägare, statsgeologen Fredrik Svenonius, som antecknat det. fotot ser ut att vara gammalt, kan man datera personen med utgångspunkt från fotogren?

Fotografens namn & adressAmanda Gussander
Kommentar
2016-10-06 17:06:48 Gunhild Svenonius
Säkert är detta Karl Nordlund 1830 - 1909 som även finns på foto nr #86414. Samma rekvisita på fotot, samma fotograf. Karl Nordlunds fru Sigrid var författare under signaturen "Snorre"
79058

Okänd kvinna. Ur samma samling som #78800.

Fotografens namn & adressAmanda Gussander, Kyrkogatan 16
79057

Okänd man. Ur samma samling som #78800.

Fotografens namn & adressAmanda Gussander, Kyrkogatan 16
79056

Okänd kvinna. Ur samma samling som #78800.

Fotografens namn & adressAmanda Gussander, Kyrkogatan 16
78549

Okänd präst. Ur samma album som #78355 från Borgsjö och Sundsvall.

Fotografens namn & adressAmanda Gussander, Kyrkogatan 16
Kommentar
2008-04-26 18:22:53 Ingrid Norberg
Samma foto som #79175.
78396

Fru Håman står det på fotot. Ur samma album som #78355 från Borgsjö och Sundsvall.

Fotografens namn & adressAmanda Gussander, Kyrkogatan 16
78394

Prostinnan Littner 1 står det på baksidan. Ur samma album som #78355 från Borgsjö och Sundsvall.

Fotografens namn & adressAmanda Gussander, Kyrkogatan 16
Kommentar
2011-01-19 19:58:49 Ingrid Norberg
Prästen Pehr Lithner, #78393, gifte sig första gången år 1855 med Johanna Augusta Folcker, född 1 augusti 1824 i Stockholm, död 1 februari 1868. Deras dotter Hildur Elisabeth, #111425. Källa: Härnösands stifts herdaminne, del 4, Västervik 2004.
78393

Prosten Littner står det på baksidan. Ur samma album som #78355 från Borgsjö och Sundsvall.

Fotografens namn & adressAmanda Gussander, Kyrkogatan 16
Kommentar
2014-01-24 18:27:53 Lennart Kågedal
Den 23 mars 1822 blev min släkting Gabriel Marklin insnöad på gästgiveriet i Uppland, Mörsils socken. Gabriel skriver: "Men lärde känna den mest tänkande Bonde uti hela Jemtland. Han hade liksom jag tidigt genomläst Biblen och önskat att få komma till Skolan, men då han var sine föräldrars ende son (ja - enda barn) så måste det att han hade tjockt uttal gälla att han ej fick studera. Han hade för tre år sedan gift för att han som han hoppades erhålla en son, som han skulle tillåta att studera, om han hade samma vettgirighet som han, men ännu hade han blott en dotter. Bonden var nu 35 år gammal. Han försäkrade att han ej vågade sig tala med bönder (hvaraf många voro så okunniga att de knappt kunde läsa) om de saker han ofta funderade på, äfven fruktade han att öppna sitt tänkesätt för Præsten som alltid skulle anse de ostuderade för näsvisa och kanske mer genom sin myndighet insnärja dem i svårare tvifvel." Denne "tänkande bonde" var far till Pehr Lithner. ()
2011-01-19 19:50:17 Ingrid Norberg
Dottern Hildur Elisabet, #111425.
2008-04-14 10:36:04 Ingrid Norberg
Detta är Pehr Lithner, född 11 juni 1825 i Mörsil Z, död 29 mars 1878 i Sundsvall Y. Gift 1) 1855 med Johanna Augusta Folcker (1824-1868) #78394. 2) 1874 med Rosa Helena Molander #78395, född 1834 i Visby I. Student i Uppsala 1842, prästvigd 1852 och därefter informator. Från 1853 predikant vid Stockholms kurhus, och från 1853 pastorsadjunkt i Klara A, hovpredikant från 1858 och kyrkoherde i Torp och Borgsjö Y från 1860. Tillhörde ståndsriksdagen 1862-63 samt riksdagens andra kammare 1867-72 och 1876-78. Källor: Tvåkammarriksdagen 1867-1970 och Jämten 1927 - båda med välliknande porträtt.
70119

Okänd man. Ingår i album #70014 från Dalhem.

Fotografens namn & adressAmanda Gussander, Kyrkogatan 16
48323

Okänd kvinna från samma album som #48306.

Fotografens namn & adressAmanda Gussander, Kyrkogatan 16
48087

Handskriven text: Fru Kelein (?), f. de Laval. Från samma album som #47994.

Fotografens namn & adressAmanda Gussander, Kyrkogatan 16
Kommentar
2013-09-30 13:10:07 Ann-Mari Bäckman
Kan efternamnet avse Kjellin? I så fall kan kvinnan vara Kristina Lovisa de Laval född 1841, Kristine, Dalarna gift med räntmästaren Gustaf Kjellin född 1826, Arvika, Värmland. Paret bodde år 1880 i Kristine, Dalarna., enligt Sveriges Befolkning 1880.
48085

Handskriven text: Varholm. Från samma album som #47994. Kan vara sedermera prosten i Amnehärad Johan Wilhelm Varholm, född i Skara 1817, gift 1863 med Sofia Mathesius, född i Skara 1843, bosatt 1890 i Amnehärad. (Sveriges befolkning 1890).

Fotografens namn & adressAmanda Gussander, Kyrkogatan 16
48063

Handskriven text: Nordenskjöld. Från samma album som #47994.

Fotografens namn & adressAmanda Gussander, Kyrkogatan 16
48062

Handskriven text: S. Solholm. Från samma album som #47994.

Fotografens namn & adressAmanda Gussander, Kyrkogatan 16
Kommentar
2011-01-28 13:19:20 Jan-Åke Holmbring, Linköping
Det skulle kunna vara Sofia Karolina Blommert, född i Hille (X) 1821-12-11, död i Gävle 1904-11-08. Hon var dotter till grosshandlaren Jakob Peter Blommert, f. 1781, gift 1811 med Sophia Elisabeth Bladin. Sofia var gift 1:o Hille 1843-09-26 med Wilhelm Leopold Garberg, 2:o 1847-08-26 i Valbo (X) med Carl Johan Sahlholm, d. för 1880. (Sveriges befolkning, Sveriges dödbok, Fam. Search Baptisms o. Marriages).

Sök i Porträttfynd

Sök bilder utifrån motiv