Bilder i album #97847

Kommentarer


121836

Bilden hämtad ur min farfars album föreställer Johanna Strandell, föreståndarinna och lärare vid Falu landstingsseminarium för småskollärarinnor, där han studerade 1891. Identifikation genom jämförelse med klassfoto från samma år och uppgift från elevförteckning. Min farfar lät också fotografera sig med sina manliga klasskamrater: #97847

Fotografens namn & adressAug. Wahlström
128185

Bilden föreställer min farfar Anders Berger antagligen från 1891 då han under namnet Anders Andersson studerade vid Landstingsseminariet i Falun.

Fotografens namn & adressAug. Wahlström
Kommentar
2012-08-17 16:30:34 Rolf Berger, Uppsala
Pers Anders Andersson (Berger) återfinns på foto från samma tid #97847.
128201

Bilden föreställer Pers Erik Andersson (f 1865-10-01) och hustrun Holst Kerstin Ersdotter (f 1870-01-12) med förstfödde sonen Anders (f 1891-08-26). En utökad familj ses på foto från 1912: #67498. Kerstin var syster till Holst Erik Ersson (#128190) och Erik bror till min farfar (#97847).

Fotografens namn & adressHedvig Aulin
Kommentar
2013-10-08 16:28:49 Rolf Berger, Uppsala
Samma foto finns i Orsa kommuns bildarkiv (med nummer 29398). Där anges årtalet 1890 vilket inte stämmer med Anders' ålder, född 1891 (se även #98154 taget vid samma tillfälle). Det torde hellre vara 1893. Anders hade en äldre bror född 1890 men som dog 1892.
97847

Den unge mannen i Orsajacka är min farfar, dåförtiden Pers Anders Andersson (efter 1894: Anders Berger). De övriga är okända men de fem kan vara de som samtidigt var de enda män som var antagna till Landstingsseminariets i Falun utbildning som småskollärare 1891. Kopia från förkommet original från min farfars album.

Fotografens namn & adressAug. Wahlström
Kommentar
2020-05-01 13:14:23 Rolf Berger
Efter kontakt med ättlingar kan nu övriga unga män identifieras: Bakom de två sittande (Olof och min farfar Anders A.) står fr. vänster räknat på bilden Erik Larsson (f. 1872-06-28), Anders Hedblom (1873-12-23) och August Andersson (1868-10-24). Erik L. och Anders H. vidareutbildade sig till folkskollärare. August A. blev missionspastor och verkade i dåvarande Abessinien.
2020-03-31 21:40:37 Rolf Berger
Ynglingen som sitter intill min farfar bör vara Olof Eriksson Swan (f. 1873-09-09, d. 1949-06-26) med efternamnet Swan efter gårdsnamnet i Gagnef. Denne studerade teologi i Uppsala, prästvigdes 1904 och tjänstgjorde som kyrkoherde i Särna, Lima och Svärdsjö (Från förteckning över präster i Västerås stift).
2011-10-31 16:23:24 Rolf Berger
Det torde vara säkert att såväl August Andersson (uppges vid seminariets 50-årsjubileum 1928 vara missionspastor) som Olof Eriksson (kyrkoherde med efternamn Swan i Idre och senare Svärdsjö) är med på bilden. Av sex manliga antagna återstod vid 1891 års slut fem, så vem försvann?
2011-08-18 15:36:38 Rolf Berger
De fem finns med på ett foto (Orsa kommuns bildarkiv) med alla utexaminerade från Landstingsseminariet d. 15/12 1891. Sex manliga elever antogs (källa: Dalpilen) och förutom min farfar återfinns fyra av övriga fem: August Andersson (St.Tuna), Erik Andersson (Mockfjärd), Olof Eriksson (Gagnef), Anders Hedblom (Gagnef) och Erik Larsson (Leksand). Vem är vem?
97970

Min farfar, Pers Anders Andersson (f. 23/3 1873 i Mickelvål, Orsa). Från min farmors album. Han ändrade 1894 sitt efternamn till Berger. Bilden kan vara från cirka 1891.

Fotografens namn & adressHedvig Aulin
Kommentar
2009-12-05 00:20:31 Rolf Berger
Bild #97847 är från ungefär samma tid.

Sök i Porträttfynd

Sök bilder utifrån motiv