Bilder i album #86677

Kommentarer


63524

Okänd dam född 1876. Från samma album som #63278.

Katalog:C. Rosén
Fotografens namn & adressC. Rosén, Drottninggatan 10
Kommentar
2011-07-23 16:10:38 Mats Lundell
Detta är Agnes Ryding. Samma bild finns här #86695

Agnes Ryding. Signerat 1899. Se #86621. Sidan 11 i album #86677. /Admin

78919

Ingeborg Roos 1898. Dotter till kyrkoherde Roos, står det under kortet. Ingeborg Maria Roos född 1874. Far: Kyrkoherde Johan Axel Roos född 1848. Mor: Lovisa Erika Eugenia Arnberg född 1846. Bodde på Prästgården Möklinta. Källa: Sveriges Befolkning 1890. Från samma album som #78586.

Fotografens namn & adressAug. Karlsson
Kommentar
2010-10-29 20:54:54 Olov Öjner
Finns även på sidan 10 i album #86677 som ägdes av Sigrid Dahlberg, min mormors mor. Sigrid umgicks med systrarna Roos vilket framgår av fem bevarade brev. Sigrids väninna skriver 20 april 1896: &#148,I går hade jag mycket goda föresatser att skrifva, men var hela dagen hos &#148,rosorna&#148, och då jag kom hem orkade jag inte. Det var Sigyns födelsedag och du må tro att vi hade något trefligt vi tre ensamma flickor, som fingo styra efter behag. Det var en förtjusande rolig dag. Du får väl i sommar göra flickorna Roos bekantskap, gissar du har hört talas om dem.&#148, I ett brev daterat 18 oktober 1896 skriver samma väninna: &#148,I morgon har Ingeborg Roos examen, då skall jag gå dit och koka kaffe åt kyrkoherden m.fl. Stackars lilla tös, hon har en sådan examensfeber nu. I torsags [!] fick hon främmande af Sigyn, Hedvig Lundstedt õ sin fosterbror, Adolf Arnberg. De ha rest i dag igen.&#148, I ett brev från 14 november 1896 skriver min mormors mormor: &#148, Och i dag äro Signe och Elin hos Fr. Roos på symöte.&#148, Signe och Elin är Sigrids systrar. &#148,I morgon komma flickorna Roos (Sigyn kom i går) och Signe Nygren samt Waldemar, förstås, hit till middagen.&#148, skriver Sigrid till systern Signe i Maj 1897. Alla dessa brev är skrivna i Garpenberg. Familjen Roos tycks alltså ha kommit till Garpenberg våren 1896. I ett brev skrivet 1 april 1991 skriver min mormors kusin till min mormor: &#148,Roos var visst 5 st. Sigyn var nog på kontoret i Avesta (Garpenbergs bolag). Systern Gunhild var sällskapsdam hos tant Elisabeth Cornelius på Gpg, gift med farbror Kinne, kusin till våra mammor. Hon var kvar där ännu, när fam. C. flyttat till Ludvika men dog sen rätt snart.&#148,
2010-10-28 17:04:43 Jan-Åke Holmbring, Linköping
Ingeborg Maria Roos var född i Möklinta (U) 1874-01-26 och dog ogift i Västerfärnebo (U) 1933-10-12, Hon begravdes där i föräldrarnas grav. Begr. i Sverige).
2008-04-24 11:34:29 Ann-Mari Bäckman
Fadern finns på foto #56411
86613

Bilden föreställer Emma Georgina (Emmy) Carlgren, född 1873-07-17, död 1958-01-02. Hon var min mormors faster. Bilden finns på sidan 9 i min mormors mors fotoalbum #86677. ca 1895-1900

Fotografens namn & adressAnna Schröder
86615

Bilden föreställer Elis Nicolaus Carlgren, född 1871-09-16, död 1961. Den är signerad av honom själv. Han var min mormors farbror. Bilden finns på sidan 9 i min mormors mors (Sigrid Carlgren, född Dahlberg) fotoalbum #86677.

Fotografens namn & adressAnna Schröder, Slaggatan 13
Kommentar
2009-07-05 15:02:48 Olov Öjner
De var släkt. ELIS Gunnar Carlgren (f. 1903) var son till ELIS Martinus Carlgren (1868-1915) som var son till ELIS Nicolaus Carlgren, provincialläkare (1832-1969). Dennes bror var ingenjören GEORG Henrik Carlgren (1837-1906) som var far till ELIS Nikolaus Carlgren (1871-1961) som bilden föreställer. Han gifte sig 1904 med ELLEN Aina Dorothea af Callerholm (f. 1882) och hade en son vid namn LENNART Nils Callerholm Carlgren, samt barn som föddes för mindre än hundra år sedan. Detta kan man läsa om i exempelvis Svenska Släktkalendern 1967.
2009-06-29 22:57:03 Ann-Mari Bäckman
I Folkräkningen 1900 står att medicine licentiaten Elis Martinus Karlgren var född 1868 i Skog, Ångermanland, bosatt med sin familj i Marnäs, Ludvika, Dalarna. Han var son till änkan Anna Fredrika Rogstadius gift Carlgren, född 1837 i Hälsingland. År 1884 fanns familjen i Stockholm. Amanuensen Elis Nikolaus Carlgren var född 1871 i Kopparberg, Dalarna, ogift, bosatt i Stockholm. Han var son till byggmästare Georg Carlgren född 1837 i Grangärde, Dalarna och Emma Gustava Vikström född 1841 i Dalarna. Källor: Folkräkningarna 1890, 1900 och Rotemansarkivet.
2009-06-29 01:52:54 Elfi Cedrins
Min far hette Elis Gunnar Carlgren och var född 1903 uppvuxen i Grangärde Ludvika. Min farfar Elis Martinus Carlgren f. 1868 var prov.läkare där. Kan han vara min farfars bror? Jag heter Elfi Cedrins men är född Carlgren bor i Uppsala
86616

Bilden föreställer Hildegard* Augusta Carlgren, född 1867-11-03, död 1900-05-02 och är tagen ca 1895. Hon var min mormors faster. Bilden finns på sidan 9 i min mormors mors (Sigrid Carlgren, född Dahlberg) fotoalbum #86677.

Fotografens namn & adressAug. Wahlström
Kommentar
2009-11-28 11:24:53 Olov Öjner
Detta är inte Hildegard, utan hennes syster Johanna Sofia Carlgren (HANNA) född 1878-01-01 i Stora Kopparbergs socken, död 1900-08-21 som också finns på #87000 och #86798. Ett identiskt kort finns i ett album som ägs av Lill-Britt Anderberg och där har Hanna själv signerat det Hanna Carlgren 1898.
86617

Bilden föreställer Johan Wilhelm* Carlgren, född 1875-08-10, död 1951-06-13, och är tagen 1898. Det är hans egen autograf på kortet. Han var min mormors farbror. Bilden finns på sidan 9 i min mormors mors (Sigrid Cargren, född Dahlberg) fotoalbum #86677.

Katalog:C. Rosén
Fotografens namn & adressC. Rosén, Drottninggatan 10
86618

Bilden föreställer Johanna Sofia (Hanna) Carlgren, född (tvilling) 1878-01-01, död 1900-08-21. Bilden är ursprungligen tagen omkring 1898 men detta fotografi tycks vara en avfotografering (kanterna är inte tonade) som kanske gjordes efter hennes hastiga bortgång i blodförgiftning. Hon var min mormors faster. Bilden finns på sidan 10 i min mormors mors (Sigrid Carlgren, född Dahlberg) fotoalbum #86677.

Fotografens namn & adressG. Mellqvist & Co.
Kommentar
2008-12-03 17:52:32 Olov Öjner
Detta är inte Hanna Carlgren utan en obekant kvinna. Ursäkta misstaget.
86619

Bilden föreställer Knut* Georg Carlgren, född (tvilling) 1878-01-01, död 1909-10-03 och är tagen ca 1900. Han var min mormors farbror. Bilden finns på sidan 5 i min mormors fars (Waldemar Carlgren) fotoalbum.

Fotografens namn & adressAug. Wahlström
Kommentar
2008-11-28 00:08:20 Olov Öjner
Knuts syskon finns i albumet #86677 som tillhörde SIGRID Amalia Helena Dahlberg. Denna bild är inte från samma album utan från Anton WALDEMAR Carlgrens album som också finns i min ägo. Waldemar var Sigrids make och Knuts bror. Eftersom jag hänvisar till sidnummer i dessa bägge album bör de hållas isär.
86620

Bilden föreställer Patrik* Georg Dahlberg, född 1842-10-15, död 1921-02-19. Bilden är tagen 1914 enligt uppgift i blyerts på baksidan. Han var min mormors morfar. Bilden finns på sidan 1 i min mormors mors (Sigrid Carlgren, född Dahlberg) fotoalbum #86677.

Fotografens namn & adressL. Larsson, Humlegårdsgatan 21
86621

Denna bild är tagen ca 1896 och föreställer flera medlemmar av min mormors mors familj som vid denna tid var bosatt i Borns gård i Garpenberg, samt ett par väninnor. Av bevarade brev att döma är det troligt att flickorna bildat en syförening. Överst till vänster: Ingeborg Lagergren, född 1878-03-04, död 1947. Min mormors mors kusin. Överst i mitten: Signe* Matilda Nygren, född 1875-11-07, död 1963-12-18. Ej släkt men mycket nära vän till familjen. Överst till höger: Signe Dahlberg, född 1872-03- ...
Läs mer...

Fotografens namn & adressElise Hirsch
Kommentar
2017-05-07 17:18:43 Olov Öjner
Min mormors morfar, Patrik Dahlberg, hade som gruvdisponent en hel del att göra med en plats som hette Hoppet och som låg vid Kärrgruvan i Norberg. Men bilden är ju så uppenbart en ateljébild, tydligen tagen i Västerås, och inte en bild som är till för att minnas en plats, så det verkar ju troligt att även syföreningen hette Hoppet (och inspirationen till namnet kanske kom från platsen). Signe Nygren skriver i den 22 september 1896 i ett brev till Sigrid Dahlberg, min mormors mor (som bodde i Stockholm då), om vad de har för sig i Garpenberg: ”Men, kära Sigrid, huru har du kunnadt afstå från utsigten att få 1000 kr. i lön och en plyschklädning? Ingeborg L-n och jag skrattade så godt deråt sist jag var på Born, d.v.s. Augusta-dagen. Stannade till följande dagen då och åkte hem med ing. Carlgren. Den 12te hade vi den första syföreningen för lapparna. Sigrid G. valdes enhälligt till ordförande i F.G.O.F. och sedan blef beslutat, att jag skulle ha hand om kassan.” Ingeborg L-n är naturligtvis Ingeborg Lagergren på bilden, Sigrid G är en viss Sigrid Gottliebsson och ingenjör Waldemar Carlgren är Sigrid Dahlbergs blivande man och min mormors far.
2016-09-17 16:19:51 Ingrid Degerström
Jag som är dotterdotter till Signe Nygren (år 1900 gift Wallgren i Leksand) har samma fotografi i min ägo. På baksidan står antecknat "Hoppet", som troligtvis var namnet på den lilla syföreningen.
2009-12-01 15:35:14 Nils Harding
Jag kan bara intyga att Signe Nygren var en nära vän till familjen Dahlberg. Hon var dotter till folkskolläraren och bokhållaren Adolf Nygren (#87046) i Garpenberg. I hennes minnesanteckningar från barndomen skriver hon: Någon riktigt lycklig barndom hade jag nog ej &#150, det har jag förstått sedan jag fick egna barn. Saknaden av syskon ersattes delvis av vänskapen med barnen Dahlberg, där jag kanske mest fick erfara den glada gemenskapen med anhöriga i ett hem präglat av kristen anda o jag förstår, att det betytt mycket för min utveckling.
86622

Bilden från ca 1870 föreställer tre systrar. Till vänster: Emma* Charlotta Wistrand, född 1839, död 1908, gift Cornelius. I mitten: Hilma* Maria Helena Wistrand, född 1841-01-22, död 1931. Till höger: Anna* Elisabet Wistrand, född 1852-12-27. död 1933, gift Hörberg. De är min mormors mormors systrar och de är födda i Västervik. Bilden finns på sidan 3 i min mormors mors (Sigrid Carlgren, född Dahlberg) fotoalbum #86677.

Fotografens namn & adressMauritz Edlund, Hamngatan
86623

Denna bild föreställer Sofia, född 1808-03-27 i Godegård, död 1891-07-07 i Garpenberg. Hon var dotter till Anna Stina Kihlstrand, född 1784, som efter dotterns födelse gifte sig (1810-06-11) med Johan Carl Nordh. Sofias fader var Christian Ulrik Grill, född 1777-04-13 på Godegård. Detta faderskap bekräftas inte av födelseboken. Släkten Dahlberg och Sofias halvbror Howard Grill, född 1817-05-03, hans fru Mariana och senare deras döttrar upprätthöll kontakten till så sent som 1950-talet då Sofias ...
Läs mer...

Fotografens namn & adressAlfred Vougt, Gamla Rådstugugatan 40
86624

Denna bild från ca 1870 föreställer Patrik* Georg Dahlberg, född 1842-10-15 i Linköping, död 1921-02-19 i Stockholm. Bilden är ett visitkortsfotografi men tycks av kvaliteten att döma vara en relativt sen kopia. Inga uppgifter om fotograf finns vare sig på fram eller baksidan. Han var min mormors morfar. Bilden finns på sidan 3 i min mormors mors (Sigrid Carlgren, född Dahlberg) fotoalbum #86613.

Fotografens namn & adressOkänd fotograf
Kommentar
2008-11-27 01:36:56 Olov Öjner
PATRIK Georg Dahlberg, född 1842-10-15 i Linköping, död 1921-02-19 i Stockholm. Disponent vid bland annat Ryllshytte gruvor. Han var son till Per Göran Dahlberg (1804-1857) och Sofia Nordh (1808-1891). Bilden är ett visitkortsfotografi från ca 1870 men tycks av kvaliteten att döma vara en relativt sen kopia. Inga uppgifter om fotograf finns på vare sig fram eller baksidan. Han var min mormors morfar. Sidan 3 i album #86677.
86625

Denna bild från ca 1870 föreställer Augusta Wistrand, född 1845-05-03 i Västervik, död 1897-08-22 i Garpenberg. Bilden är ett visitkortsfotografi men tycks av kvaliteten att döma vara en relativt sen kopia. Inga uppgifter om fotograf finns vare sig på fram eller baksidan. Hon var min mormors mormor. Bilden finns på sidan 3 i min mormors mors (Sigrid Carlgren, född Dahlberg) fotoalbum #86677.

Fotografens namn & adressOkänd fotograf
Kommentar
2010-05-18 20:04:32 Ingrid Norberg
Se även #86765.
86669

Sixtus Berthelsson, född 1864, död 1913, kyrkoherde i Ludvika. Han var gift med Signe Dahlberg, född 1872-03-25. Hon var min mormors moster. Sidan 4 i album #86677.

Fotografens namn & adressDidrik Jansson, Stora gatan 58
Kommentar
2010-05-18 19:54:23 Ingrid Norberg
Foto av Sixtus Berthelsson med hustru och barn, #86709.
86670

Signe Dahlberg, född 1872-03-25 på Utö, död 1953-02-05 i Stockholm, gift med kyrkoherden Sixtus Berthelsson. Hon var min mormors moster. På baksidan har hennes syster Sigrid skrivit: "Ludvika, September 1897 - Min pastors fästmö". Sidan 4 i album #86677.

Fotografens namn & adressV. E. Lindman
Kommentar
2010-05-18 19:51:48 Ingrid Norberg
Ett familjeporträtt av Berthelssons finns på #86709. Signes far, PATRIK Georg Dahlberg, #88254. Signes mor, Augusta Wistrand, #86765.
86671

Sixtus Berthelsson, född 1864, död 1913, kyrkoherde i Ludvika och hans hustru Signe Dahlberg, född 1872-03-25, död 1953-02-05. På baksidan står: "Sixtus Berhelsson o Signe Dahlberg 1892." Paret var förlovade i många år vilket framgår av bevarad brevväxling. De gifte sig först 1900. Sidan 4 i album #86677.

Fotografens namn & adressDidrik Jansson, Stora gatan 58
Kommentar
2010-05-18 19:43:22 Ingrid Norberg
Ett familjeporträtt finns på #86709.
86672

Signe Dahlberg, född 1872-03-25, död 1953-02-05. Det står "Signe Dahlberg" på baksidan. Sidan 4 i album #86677.

Fotografens namn & adressAlfred Dahlgren, Dragarbrunnsgatan 48
Kommentar
2010-05-18 19:41:57 Ingrid Norberg
Se även #86670.
86673

Wilhelm Gumaelius, född 1863, död 1915, bruksförvaltare. Han var gift med GUNNILA Sophia Dahlberg (!), född 1873-05-14. Hon var min mormors moster. Sidan 5 i album #86677.

Fotografens namn & adressWallin
Kommentar
2008-11-29 05:04:19 Olov Öjner
Hans fullständiga namn var Gustaf Alfred WILHELM Gumaelius. Han var född i Hardemo socken i Närke. Enligt Svenska Ättartal 1889, där släkten finns upptagen, var hans pappas kusin Maria Gumaelius #344.
86674

GUNNILA Sophia Dahlberg, född 1873-05-14 i Garpenberg, död 1969. Min mormors moster. Sidan 5 i album #86677.

Fotografens namn & adressAlfred Dahlgren, Dragarbrunnsgatan 48
Kommentar
2014-08-24 14:27:07 Kerstin Näslund Hagberg
född Gumaelius. Gunnila Gumaelius, född Dahlberg var min farmor.
86675

Wilhelm Gumaelius, född 1863, död 1915, bruksförvaltare och hans hustru Gunnila Dahlberg, född 1873-05-14, död 1969. Sidan 5 i album #86677.

Fotografens namn & adressHerm. Hamnqvist, Biblioteksgatan 11

Sök i Porträttfynd

Sök bilder utifrån motiv