Bilder i album #86621

Kommentarer


60249

Gutta Hörberg 1899 står det på baksidan av kortet. Från samma album som #59938.

Fotografens namn & adressA. Jonason, Södra Hamngatan 43
Kommentar
2008-12-31 00:22:11 Olov Öjner och Admin.
Gustaf Leopold Hörberg (GÖSTA), född 1853-01-09, död 1922. Rektor, bosatt i Göteborg och Uddevalla. Han var gift med Hennings moster ANNA Elisabet Wistrand #86621, född 1851-12-27. Finns även på sidan 8 i Henning Dahlbergs #86679 album.
63524

Okänd dam född 1876. Från samma album som #63278.

Katalog:C. Rosén
Fotografens namn & adressC. Rosén, Drottninggatan 10
Kommentar
2011-07-23 16:10:38 Mats Lundell
Detta är Agnes Ryding. Samma bild finns här #86695

Agnes Ryding. Signerat 1899. Se #86621. Sidan 11 i album #86677. /Admin

86621

Denna bild är tagen ca 1896 och föreställer flera medlemmar av min mormors mors familj som vid denna tid var bosatt i Borns gård i Garpenberg, samt ett par väninnor. Av bevarade brev att döma är det troligt att flickorna bildat en syförening. Överst till vänster: Ingeborg Lagergren, född 1878-03-04, död 1947. Min mormors mors kusin. Överst i mitten: Signe* Matilda Nygren, född 1875-11-07, död 1963-12-18. Ej släkt men mycket nära vän till familjen. Överst till höger: Signe Dahlberg, född 1872-03- ...
Läs mer...

Fotografens namn & adressElise Hirsch
Kommentar
2017-05-07 17:18:43 Olov Öjner
Min mormors morfar, Patrik Dahlberg, hade som gruvdisponent en hel del att göra med en plats som hette Hoppet och som låg vid Kärrgruvan i Norberg. Men bilden är ju så uppenbart en ateljébild, tydligen tagen i Västerås, och inte en bild som är till för att minnas en plats, så det verkar ju troligt att även syföreningen hette Hoppet (och inspirationen till namnet kanske kom från platsen). Signe Nygren skriver i den 22 september 1896 i ett brev till Sigrid Dahlberg, min mormors mor (som bodde i Stockholm då), om vad de har för sig i Garpenberg: ”Men, kära Sigrid, huru har du kunnadt afstå från utsigten att få 1000 kr. i lön och en plyschklädning? Ingeborg L-n och jag skrattade så godt deråt sist jag var på Born, d.v.s. Augusta-dagen. Stannade till följande dagen då och åkte hem med ing. Carlgren. Den 12te hade vi den första syföreningen för lapparna. Sigrid G. valdes enhälligt till ordförande i F.G.O.F. och sedan blef beslutat, att jag skulle ha hand om kassan.” Ingeborg L-n är naturligtvis Ingeborg Lagergren på bilden, Sigrid G är en viss Sigrid Gottliebsson och ingenjör Waldemar Carlgren är Sigrid Dahlbergs blivande man och min mormors far.
2016-09-17 16:19:51 Ingrid Degerström
Jag som är dotterdotter till Signe Nygren (år 1900 gift Wallgren i Leksand) har samma fotografi i min ägo. På baksidan står antecknat "Hoppet", som troligtvis var namnet på den lilla syföreningen.
2009-12-01 15:35:14 Nils Harding
Jag kan bara intyga att Signe Nygren var en nära vän till familjen Dahlberg. Hon var dotter till folkskolläraren och bokhållaren Adolf Nygren (#87046) i Garpenberg. I hennes minnesanteckningar från barndomen skriver hon: Någon riktigt lycklig barndom hade jag nog ej &#150, det har jag förstått sedan jag fick egna barn. Saknaden av syskon ersattes delvis av vänskapen med barnen Dahlberg, där jag kanske mest fick erfara den glada gemenskapen med anhöriga i ett hem präglat av kristen anda o jag förstår, att det betytt mycket för min utveckling.
86676

Till vänster: ELIN Augusta Maria Dahlberg, född 1876-01-12, död 1941. Se #86621. Min mormors moster. Till höger: Ingeborg Lagergren, född 1878-03-04, död 1947, min mormors mors kusin. Sidan 5 i album #86677.

Fotografens namn & adressDagmar Erikson
Kommentar
2016-09-18 10:12:58 Ingrid Degerström
Bilden tagen 1897 enligt anteckning på baksidan av min kopia (från Signe Nygrens album)
86677

Ingeborg Lagergren, född 1878-03-04, död 1947, min mormors mors kusin. Se #86621. Ingeborg var dotter till HILDA Amalia Wistrand, född 1853-12-13, död 1884, min mormors mormors syster, och hennes make bruksförvaltaren Per HENRIK Lagergren, född 1846-01-19. Efter Hildas död kom Ingeborg till sina kusiner i Born, Garpenberg, min mormors mors hem, och växte upp där. Hon blev lärarinna och bodde tidvis i Uppsala. Ingeborg blev gudmor till min mormor Sigrid INGEBORG Elvira Carlgren, född 1904-10-31. ...
Läs mer...

Fotografens namn & adressDagmar Erikson
86691

SIGNE Matilda Nygren, född 1875-11-07 i Garpenberg, död 1963-12-18. Se #86621. Dotter till Adolf Nygren 1847-1902 och Christina MATHILDA Nordström 1852-1947. Sidan 10 i album #86677.

Fotografens namn & adressAlfred Dahlgren, Dragarbrunnsgatan 48
Kommentar
2009-12-01 23:55:41 Olov Öjner
I kommentarerna till #86713 och #86735 finns citat ur två brev till min mormors mor skrivna av Signe Nygren till min mormors mor Sigrid Dahlberg. Nedanstående är ett stycke ur ett annat brev daterat 5 april 1894 från Signe, som var på tillfälligt besök i Västervik, till Sigrid: Allas tankar ha också en lång tid varit upptagna af anordningar och planer för den stora försvarfesten, som gick af stapeln i lördags och hvarom det kanske roar dig att höra litet, Sigrid lilla. Kl. 1/2 7 samlades vi på en plats, der unga sinnen med djärfva tankar har sin framtid mött, - som Pastor Wetter börjar sin festprolog &#150, eller m.a.o. i goss-skolans högtidssal. Denna var fylld med högtidsklädda nyfikna &#150, hvarmed skulle deras nyfikenhet stillas? &#150, Först uppstämdes från läktaren &#148,Du gamla du friska&#148, &#150, hvarefter Pastor Wetter framsade en storartad af honom själf skrifven prolog. Så går ridån upp och der står soldatgossen, -&#148,ett fattigt barn, som äter andras bröd&#148, och sedan sjöngs visst ett stycke, hvarefter ridån åter går upp och der står Blenda med yxan i hand och deromkring hennes flickor &#150, eller bättre sagt efter prologen: &#148,Du ser en bygd likt Wärends bygd kanhända Der växer än en like upp till Blenda Med armen kraftig och med håret ljust Du skall få se en sådan ifrån Tjust.&#148, Huru den tog sig ut är inte godt att säga, eftersom jag själf var Blenda. Derefter följde musik och sång, nummer omvexlande, bland öfriga tablåer voro &#148,Rida ranka&#148,, hvari drottning Blanka i sin hvita klädning och sitt långa perlprydda hår, lille Håkan i guldgula silkesstrumpor och ljusblå blus bildade &#150, belyst af de bengaliska eldarne &#150, en förtjusande vacker tafla. Det gjorde äfven Kung Heimer õ Aslög. &#150, Så gick då ridån under tonerna af &#148,Hör oss Svea&#148, upp och sluttablån &#150, Svea med uppvaktning väckte allmän förtjusning. Der stod Svea i hvit klädning med silfverbården, ljust långt hår och i sanning en vacker bild af vår &#148,moder Svea&#148,, nedanför henne Blenda, på ena sidan soldatgossen med sina rekryter, Kung Heimer och de öfriga Wärendsflickorna, alla med blicken stadigt fästad på Svea. - - - Sedan var en storartad, stilig buffet anordnad i två rum på nedre botten och gymnastiksalen, helt och hållet klädd med flaggor och vapen, var inredd till danssalong! Kl. 12 tog det hela slut. Serveringen sköttes af ett otal kostymerade flickor &#150, du må tro att vi hade göra i trängseln. Sedan alla utgifter voro betalade återstod 600 kr. som i dag sändts till Sthlm. &#150, Så har du hört en mycket tarflig beskrifning på en försvarsfest i Tjust. ---- Hvad i öfrigt är att säga om Westervik är att det är en vacker, treflig stad, liflig nu, när sjöfarten börjat och menniskorna äro mycket snälla och vänliga här. Godt om flickor är det &#150, någon enda ungherre här och der lika sällsynt som en potatisplanta i ett ärtland. Jag har varit på många flickbjudningar, vi ha då varit omkr. 15 flickor och sällan mer än &#150, 1 (en) ungherre, men han har visat stor vana att inneha den afvundsvärda (?) platsen. &#150, I morgon komma tant Wistrand och &#148,moster Hilma&#148, hit tror jag. &#150, Nu slår klockan strax 11, så jag måste väl sluta i qväll.
86740

ELIN Augusta Maria Dahlberg, född 1876-01-12. Se #86680. Sidan 26 i album #86677. Elin bodde en period på 1890-talet hos sin moster Anna Wistrand och hennes man Gösta Hörberg (se #86621).

Katalog:James Bourn
Fotografens namn & adressJames Bourn, Kungsgatan 47
87062

ANNA Elisabet Wistrand, född 1851-12-27, död 1933, #86621, gift med Gösta Hörberg. Hon var min mormors mormors syster. Sidan 8 i Henning Dahlbergs #86679 album.

Katalog:James Bourn
Fotografens namn & adressJames Bourn, Kungsgatan 47

Sök i Porträttfynd

Sök bilder utifrån motiv