Bilder i album #86414

Kommentarer


51850

Carl Nordlund. Från samma album som #51819.

Fotografens namn & adressHenri Osti
Kommentar
2016-09-26 22:10:34 Gunhild Svenonius
Karl Petter Nordlund finns även på bild #86414 . Där finns ytterligare kommentarer av stort intresse.
2008-03-15 08:44:17 Karl Nordlund dy
Karl Petter Nordlund är det rätta namnet. Han var min farfars far och är i sin tur far till förste folkskoleinpektör Karl Nordlund, som var min farfar. Han avled i mitten av 1930-talet. Såväl Karl Petter Nordlund som Karl Nordlund står att läsa om i Svensk Uppslagsbok. Där finns även min faster Elsa-Britta Nordlund samt min fars farbror Erland Nordlund som bl a var med om att starta Sveriges Industriförbud och Skattebetalarnas Förening. MVH Karl Nordlund /Askim
2005-09-23 16:24:31 Jan-Åke Holmbring, Linköping
Carl Peter Nordlund var född i Öster-Lövsta (C) 1830-01-28 och dog i Hudiksvall 1909-07-16. Efter studier i Uppsala blev han så småningom lektor i matematik och fysik vid Gävle högre allmänna läroverk.
86367

Lärare i Gävle, är all information som jag har om detta foto, och det är en svärdotter till fotots f d ägare, statsgeologen Fredrik Svenonius, som antecknat det. fotot ser ut att vara gammalt, kan man datera personen med utgångspunkt från fotogren?

Fotografens namn & adressAmanda Gussander
Kommentar
2016-10-06 17:06:48 Gunhild Svenonius
Säkert är detta Karl Nordlund 1830 - 1909 som även finns på foto nr #86414. Samma rekvisita på fotot, samma fotograf. Karl Nordlunds fru Sigrid var författare under signaturen "Snorre"
86414

Karl Nordlund 1864 34 år står skrivet på baksidan av detta kort. Även en senare gissning: lektor, Gävle? Ja, enligt 1890 års befolkning finns endast en person som stämmer på detta och han är lektor, r.n.o. och född i Österlövsta. Albumet har tilhört statsgeologen Fredrik Svenonius #66194, som på sin frus sida hade "rötter" i Österlövsta.

Fotografens namn & adressAmanda Gussander
Kommentar
2011-09-14 18:31:28 Ingela Nordlund Swanberg
Karl Petter Nordlund 1830-1909 var min farfars far. Min farfar var Erland Nordlund 1872-1930 se #37580 och min far var Lars Gustaf Nordlund 1906-1987. Mitt namn är Ingela Nordlund Swanberg och är född 1945.
2010-01-17 13:23:46 Jan-Åke Holmbring, Linköping
Lektor Karl Petter Nordlund var född i Österlövstad (C) 1830 och dog i Hudiksvall 1909-07-06. Han var gift med Sigrid Charlotta Gyllander (signaturen Snorre), f. i Österlövstad 1848. I sin sons hem i Hudiksvall afled i fredags morse f. lektorn vid Gefle allmänna läroverk Karl Petter Nordlund, 79 år gammal. Lektor N., som 1862 utnämndes till lektor i Gefle, från hvilken tjenst han med pension afgick 1897, var kanske den i vårt land, som mest stridt för användandet af den s. k. hevristiska metoden vid räkneundervisningen. Den tillämpade han sjelf i sin undervisning och enligt den utarbetade han ock läroböcker, som på sin tid hade stor användning. Som lärare var lektor N. synnerligen omtyckt och uppburen af sina lärjungar som alltid i varmt minne bevarat hans rättframma, omedelbara och hjertliga väsende. Lektor N. sörjes närmast af maka - som författarinna känd under märket Snorre - två söner, rektor Karl N. vid Hudiksvalls läroverk och kaptenen vid kustartilleriet, Erland N,. samt dotter. Karl Petter Nordlund var adjunkt i Uppsala 1858-62, lektor i Gäfle 1862-98, var en övertygad anhängare af Kjelldahls analytisk-heuristiska metod vid den matematiska undervisningen och en särdeles intresseväckande lärare. Vid pedagogiska kurser (t.ex. i Stockholm 1891-92) liksom i en stor mängd böcker och uppsatser arbetade han energiskt och framgånsrikt för denna metodes spridning samt utbildade många skickliga matematiker. (Sveriges befolkning 1900, Kugelbergs klippsamling, Nordisk familjebok).

Sök i Porträttfynd

Sök bilder utifrån motiv