Bilder i album #8629

Kommentarer


102216

Kyrkoherde Nilsson från samma album som #101919

Katalog:E. Dahlberg
Fotografens namn & adressE. Dahlberg, Kungsgatan
Kommentar
2010-03-22 19:21:32 Ingrid Norberg
Detta tycks vara ett ungdomsporträtt av SVEN Johan Nilson, se #8629, kanske taget under studietiden i Uppsala? Han prästvigdes där 1889 och var sedan först kateket i Stockholm och utnämndes därefter först till komminister i Hållnäs C och sedan till kyrkoherde i Tegelsmora C, men tillträdde ej någon av befattningarna. 1891-94 tjänstgjorde han i Stockholms Maria Magdalena och var från 1911 kyrkoherde i Solna samt slottspastor vid Ulriksdal. Utnämndes till hovpredikant år 1913. Sven Nilson avled den 6 augusti 1923. Källor: Biografisk matrikel över svenska prästerskapet 1901, 1914 samt 1934.
8629

Ingår i min privata fotosamling av släktningar. Text på baksidan: Kyrkoherde Sven Nilsson

Fotografens namn & adressElin Wettergren, Brännkyrkagatan 3
Kommentar
2010-03-22 19:23:38 Ingrid Norberg
Ungdomsporträtt av SVEN Johan Nilson, se #102216, samt kompletterande uppgifter.
2009-03-30 09:08:09 Claes von Zeipel
Erland Svennilson var barndomsvän med min far Gunnar von Zeipel och bevistade dennes begravning. Han frågade då om jag hittat ett foto av kyrkoherden i Solna bland pappas papper. Av en slump har jag nu i en kartong funnit ett foto av kyrkoherde Sven Nilson som skulle kunna vara det efterfrågade fotot som skulle påvisa likheten med Sven Nilsons biologiska far. E-mail
2004-05-25 20:29:33 Peter Svennilson , London
Min farfar. Son till Nils Petterson (som sades ej vara hans riktige far. Denne sades vara fran Stockholm) i Suderang (nara jakt slott dar) nara Vetlanda Smaland. Hjalptes till att studera teologi och sedermera examen i Upsala. Flyttade sedan till Stockholm. Hade 5 barn med Auga Nilson (senare Svennilson, fodd Auga Andersson) Ingvar, Gerd, Eva (gift Gyllenstierna), Kjerstin samt Erland Svennilson (min far, 1917-2003). Familjen bodde i Solna prasthem med sommar hus pa Norra Lagno (Sunnerang) nara Vaxholm. Dog en ovantad dod i hjart infarkt efter predikan till delar av kunga familjen (da hovpredikant) i sakristian i Haga slotts kapell. Mycket intresserad av bibel och bok samling. Lyssnade till Bach, Beethoven och Brahms. Nara van till bl a Sven Hedin, Axel Axelson Johnson (Generalen), samt nara stod till Drottning Viktoria (gift med Gustav V)
2003-01-12 17:52:04 Håkan Skogsjö
Med tanke på baksidestexten torde bilden föreställa Sven Johan Nilson, född 1859 i Vetlanda, död 1923 i Solna, komminister i Maria församling i Stockholm 1894&#150,1913 och därefter kyrkoherde i Solna, enligt Stockholms stads herdaminne av Gunnar Hellström (1953), sid. 403.

Sök i Porträttfynd

Sök bilder utifrån motiv