Bilder i album #81120

Kommentarer


24919

Okänd präst. Ur samma album som #24913 från Timrå Y.

Katalog:L. Larsson
Fotografens namn & adressL. Larsson
Kommentar
2019-09-24 20:24:13 Annika Brune
Jag kan bekräfta övriga inlägg - detta är min morfar Stig’s farfar Paul , som andra här ovan har påpekat.
2013-09-09 19:47:10 Ingrid Norberg
Sönerna PAUL Emanuel, #137069 och Ernst HERMAN, #137055. Dottern ANNA Märta, #136957. Källa: Härnösands stift 1904-1994 - präster och pastorat, Härnösand 1994.
2008-07-04 01:28:08 Anders Nylander, Sundsvall
Finns även i samma album som #81120
2004-12-06 18:38:32 Christer Wagenius
Ja det är rätt att kvinnan på bild 24920 är Ulla Amnéus, min farfars mor
2004-01-31 22:56:31 Anders Nylander
Kan kvinnan på bild #24920 vara hustrun Ulrika Maria Amnéus. Dom är placerade i albumet bredvid varandra.
2004-01-31 16:20:55 Ingrid Wikberg
Paul Wagenius föddes av fattiga föräldrar i Forsta by, Lockne socken den 13 april 1839. Ansågs som barn ha gott läshuvud och sattes av välvilliga släktingar i elementarläroverket i Östersund i början av 1851. Underhölls där genom sammanskott och bidrag av barmhärtiga människor i Östersund bland dem i synnerhet de ädla makarna landssekreteraren Thomée och hans fru, f. Göransson, till vårterminens slut 1854. Blev på hösten samma år informator hos handl. Er. Andersson i Östersund och biträdde därvid även handeln och annat arbete, tills avgångsexamen vid läroverket avlades i slutet av vårterminen 1860. Avlade jämte Ol.Bergner från Berg m fl studentexamen i Uppsala i sept. samma år. Informator och predikobiträde i Hede och Vemdalen till slutet av 1861. Studerade teologi i Uppsala under 1862-1863. Prästvigdes i Härnösand den 31 januari 1864 och missiverades som pastorsadjunkt i Rävsund. Vice pastor i Hafverö ¼ 1865- 1/5 1869. D:o i Vibyggerå under sommaren samma år. Vice komminister i Ullånger till 1/5 1870. Ord. Komminister i Njurunda 1/5 1870- 1/11 1871, d:o i Timrå 1/11 1871- 1/5 1882. Kyrkoherde i Fors 1/5 1882- 1/5 1892, då samma befattning tillträddes i Berg. Patoralexamen 1875. Prost i Jämtlands södra kontrakt 7/3 1898. Ledamot av Vasaorden 1902. Hade den 31 sistlidne januari ( 1914) tjänstgjort som präst under 50 år. Gift den 10/7 1870 med Ulrika (Ulla) Maria Amnéus, kyrkoherdedotter i Hafverö, död den 16/8 1899. Barn: Johannes född 1871- död 1883, Anna Märta född 1872, Paul Emanuel, distr.lantmätare född 1874, Per Harald, löjtnant och vapenofficer, född 1875, Ernst Herman , folkskollärare född 1879 och Axel Theodor, byggnadsritare i USA, född 1881. Avskrift ur tidskriften BERGVIND 1914
2004-01-10 21:38:06 Ingrid Norberg
Sonen Harald finns på #27238 och sonen Axel på #27245.
2003-11-22 23:27:45 Ingrid Norberg
Detta är Paul Wagenius, född 13 april 1839 i Lockne Z, död 25 januari 1924 i Frösö Z. Gift 1870 med Ulrica (ULLA) Maria Amnéus (1838-1899). Studier i Uppsala, prästvigd 1864 i Härnösand. Komminister i Njurunda Y och Timrå Y, kyrkoherde från 1882 i Fors Z och från 1892 i Berg Z. Källor: Svenskt Porträttgalleri X:11 med samma foto och Härnösands Stift 1894-1994.
24920

Okänd kvinna, möjligen hustru till prästen på bild #24919. Ur samma album som #24913 från Timrå Y.

Katalog:L. Larsson
Fotografens namn & adressL. Larsson
Kommentar
2013-09-09 19:52:17 Ingrid Norberg
Maken Paul Wagenius, #24919. Sönerna Ernst HERMAN #137055, PAUL Emanuel #137069, Per HARALD #27238 och AXEL Teodor #27245. Dottern ANNA Märta, #136957. Källa: Härnösands stift 1904-1994 - präster och pastorat, Härnösand 1994.
2008-07-04 01:29:47 Anders Nylander, Sundsvall
Finns även i samma album som #81120
2004-12-06 18:32:52 Christer Wagenius
Ja, det är min farfars mor, Ulla Wagenius född Amnéus. Min far Stig Wagenius var son till Herman Wagenius, som var son till Paul och Ulla.
2004-06-06 23:03:14 Christer Amnéus
Hon liknar verkligen Ulrika (Ulla) Maria Amnéus i vår släktbok på sidan 193 under Familj E. boken heter AMNÉUS FAMILY , 1650-1995 och är en amerikansk utgåva.
81120

Okänd man. Ur ett album från Edsgården, Timrå Y.

Katalog:W. H. Hilton
Fotografens namn & adressW. H. Hilton, 95 Blue Island Ave
Kommentar
2013-08-09 23:07:48 Anders Nylander, Sundsvall
Sitter som första bild i album #136597
81156

Svågrarna Isak Selander f 1865 och Nils Petter Holm f 1868. Ur samma album som #81119 från Edsgården, Timrå Y.

Katalog:E. Larsson
Fotografens namn & adressE. Larsson
Kommentar
2011-09-12 10:00:17 Jan-Åke Holmbring, Linköping
Isak Johan Selander var född i Timrå (Y) 1865-09-06 och dog där 1936-04-11. Han var son till Johan Fredrik Selander, f. i Sättna (Y) 1834, och Anna Erika Edström, f. i Timrå 1831. Isak var gift 1908-11-07 med Sigrid Kristina Olsson, f. i Indal (Y) 1878, d. i Timrå 1933. Se även #81120. Nils Petter Holm var född i Timrå 1868-10-26 och dog där 1954-11-26. Han var son till Nils Johan Holm, f. i Skön (Y) 1837, och Märta Kajsa Fröberg, f. i Timrå 1836. Nils Petter var gift 1914-11-26 med Katarina Matilda Olsson, f. i Indal 1883, d. i Skön 1961. (Sveriges befolkning, Sveriges dödbok).
81162

Hilma Nordkvist står det på baksidan. Ur samma album som #81119 och #81120 från Edsgården, Timrå Y.

Katalog:Eric Gravé
Fotografens namn & adressEric Gravé
Kommentar
2018-04-10 18:38:10 Joel Nordquist
Detta är Hilma Elisabet Svensson (gift Nordkvist) hon var född 1899-05-28 i Timrå och gift med Alexander Nordkvist (född 1887-10-07 i Timrå.)
81383

Okänd pojke. Ur sama album som #81120 från Timrå Y.

Fotografens namn & adressL. W. Felt, 215 East Chicago Ave.
81384

Okänd kvinna. Ur sama album som #81120 från Timrå Y.

Katalog:G. H. Young
Fotografens namn & adressG. H. Young, 125 Chicago Avenue
81385

Okänt par. Ur sama album som #81120 från Timrå Y.

Fotografens namn & adressOkänd fotograf
81387

Okänd man. Ur samma album som #81120 från Timrå Y.

Fotografens namn & adressAlex. Gylfe, Storgatan 37
81388

Okänd kvinna. Ur samma album som #81120 från Timrå Y.

Fotografens namn & adressAlex. Gylfe, Storgatan 37
81389

Okänd man. Ur samma album som #81120 från Timrå Y.

Katalog:Carl Brandt
Fotografens namn & adressCarl Brandt, Regeringsgatan 28 B
81390

Okänd man. Ur samma album som #81120 från Timrå Y.

Fotografens namn & adressRobert Axelsson
81391

Per Olof Andersson född 1862 i Haverö gift med Brita Marianna Lindström bosatta i Alnö Y. Ur samma album som #81120 från Timrå Y.

Fotografens namn & adressAlex. Gylfe, Storgatan 37
81392

Brita Marianna Lindström född 1864 i Skön gift med Per Olof Andersson bosatta i Alnö Y. Ur samma album som #81120 från Timrå Y.

Fotografens namn & adressAlex. Gylfe, Storgatan 37
81393

Nils Petter Holm 1868-1957 i Edsgården, Timrå Y. Ur samma album som #81120 från Timrå Y.

Fotografens namn & adressRobert Axelsson
81394

Margareta KRISTINA Holm 1864-1915 i Edsgården, Timrå Y. Ur samma album som #81120 från Timrå Y.

Katalog:L. Larsson
Fotografens namn & adressL. Larsson
81395

Okänd kvinna. Ur samma album som #81120 från Timrå Y.

Fotografens namn & adressL. A. M. Nordström
81396

Okänd kvinna. Ur samma album som #81120 från Timrå Y.

Katalog:L. Larsson
Fotografens namn & adressL. Larsson
81397

Flottchef GUSTAF Daniel Njord Odelmark född 1849 i Västervik och Anna Vilhelmina Pettersson född 1871 i Timrå 1890 bodde familjen i Nolby, Njurunda Y. Ur samma album som #81120 från Timrå Y.

Fotografens namn & adressEdvard Lundholm & Co., Köpmangatan 28
81398

Nils Erik Fröberg 1835-1894 i Svedje, Timrå. Ur samma album som #81120 från Timrå Y.

Katalog:E. Larsson
Fotografens namn & adressE. Larsson
81399

Nils Johan Holm 1837-1929 i Edsgården, Timrå. Ur samma album som #81120 från Timrå Y.

Fotografens namn & adressOkänd fotograf

Sök i Porträttfynd

Sök bilder utifrån motiv