Bilder i album #79576

Kommentarer


79571

Nils Persson. Nyrup, står det på baksidan. Kan vara: Arrendator Nils Persson född 1858 i Svedala. Gift med Johanna Jakobsson född 1870 i Västra Kärrstorp. Källa: Sveriges Befolkning 1900. Album från Skåne. --------------------ENLIGT BARNBARNEN ÄR DET INTE NILS PERSSON FRÅN SVEDALA SOM ÄR AVBILDAD // Admin.

Katalog:E. Hansen
Fotografens namn & adressE. Hansen
Kommentar
2019-07-10 17:59:59 Christer Thörn
Jag har ett annat kort av Nils Persson och det med säkerhet Nils Persson född 18430318 i höör gift med johanna Larsdotter på V Nyrup. De bodde sen på V Nyrup.
2015-07-12 15:20:40 Kristian Hall
Visar troligen Landstingsmannen Nils Perssoni Västra Nyrup, Munkarp socken i Skåne. Han var född i Höör 1843. Fotografen hade filial i Eslöv, vilket ligger ca 15 km från Munkarp.
2010-03-04 22:40:07 Ann-Mari Bäckman
Mannen kan vara Nils Persson född 1843 i Höör, bosatt i Västra Nyrup, Munkarp, Skåne. Han var gift med Johanna Larsdotter född 1848, Munkarp, dotter till kyrkvaktaren Lars Jakobsson född 1810, Munkarp och Malena Nilsdotter född 1820. Hustrun kan finnas på foto #79576. Uppgiften bör bekräftas Källa: Husförhör, Munkarp, Västra Nyrup, Skåne, 1863-1869 sidan 33
79576

Johanna Jakobsson gift med Nils Persson #79571, står det på baksidan. Kan vara: Johanna Jakobsson född 1870 i Västra Kärrstorp. Källa: Sveriges Befolkning 1900. Från samma album som #79571.

Fotografens namn & adressOkänd fotograf
Kommentar
2019-07-10 17:52:05 Christer Thörn
Jag har ett annat foto taget senare men likheten är 100%. Johanna var gift med Nils Persson född 18430318 i Höör. De bodde på Johannas födelsegård Västra Nyrup i Munkarp.
2010-03-04 22:45:32 Ann-Mari Bäckman
Detta kan vara Johanna Larsdotter född 1848, Munkarp, Skåne, dotter till kyrkvaktaren Lars Jacobsson född 1810 och Malena Nilsdotter född 1820 #79577. Johannas födelseår stämmer bra med kvinnan på fotot, då det ser ut att vara från ca 1865. Familjen bodde i Västra Nyrup, Munkarp, Skåne. Uppgiften bör bekräftas Källa: Husförhör Munkarp 1863-1869, sidan 33
79577

Fru Magdalena Jakobsson gift med Lars Jakobsson, står det på baksidan. Från samma album som #79571.

Fotografens namn & adressOkänd fotograf
Kommentar
2010-03-04 22:51:51 Ann-Mari Bäckman
Detta kan vara Malena Nilsdotter född 1820, gift med kyrkvaktaren Lars Jakobsson född 1810, Munkarp. Hon var troligtvis mor till Johanna på foto #79576 Familjen bodde i Västra Nyrup, Munkarp, Skåne. Uppgiften bör bekräftas. Källa: Husförhör, Munkarp, skåne, 1863-1869 sidan 33

Sök i Porträttfynd

Sök bilder utifrån motiv