Bilder i album #78955

Kommentarer


126783

Aug. Bystedt Upsala 1873, står skrivet på baksidan. Ur samma album som #126638.

Fotografens namn & adressHenri Osti, Stora Kungsgatan 55
Kommentar
2012-05-28 17:56:21 Ann-Mari Bäckman
Se #78955 i album #78800 och #78427 i album #78355
78427

Okänd man. Ur samma album som #78355 från Borgsjö och Sundsvall.

Fotografens namn & adressPetrus Melander
Kommentar
2012-05-25 21:49:54 Ann-Mari Bäckman
Se #126783 i album #126638
2012-04-16 21:57:30 Ingrid Norberg
August Bystedt, se #78955.
78955

Rektor Aug. Bystedt står det på baksidan, och då bör det vara läroverksadjunkt August Bystedt född 1848 i Häggdånger. Ur samma samling som #78800.

Fotografens namn & adressPetrus Melander
Kommentar
2012-05-25 21:48:47 Ann-Mari Bäckman
se #126783 i album #126638
2012-04-16 21:59:12 Ingrid Norberg
August Bystedt finns även på #78427.
2012-04-12 19:50:25 Ingrid Norberg
Bekräftas att detta är August Bystedt enligt ovan. Ett nästan identiskt foto finns i Tvåkammarriksdagen 1867-1960 del 5, Stockholm 1992.
2010-02-03 12:42:16 Jan-Åke Holmbring, Linköping
I går (1902 6/12) middag afled i Sundsvall ledamoten af Andra kammaren, läroverksadjunkten August Bystedt. B. var född i Häggdånger i Vetsernorrlands län år 1848. Sedan han genomgått Hernäsands läreverk och vid Upsala universitet aflagt fil. kanidatexamen, genomgick han profårskurs vid Stockholms gymnasium 1876-1877 samt utnämndes 1877 till adjunkt vid Sundsvalls läroverk, på hvilken post han verkade till sin död. Sedan ett tiotal år tillbaka var han likaledes studierektor vid stadens elementarläroverk för flickor. Efter att en längre tid varit drätselkammarens ordförande samt derunder bl. a. vid Sundsvalls brand år 1888 har gjort sig väl förtjent om samhället, var han under de senaste åren stadsfullmäktiges vice ordförande. I Andra kammaren ingick han vid hr Arhusianders afsägelse och var omvald för nästa period. Han var riddare af Vasaorden. Bystedt var ogift. (Kugelbergs klippsamling).

Sök i Porträttfynd

Sök bilder utifrån motiv