Bilder i album #78374

Kommentarer


78369

Gyllenhal står det på baksidan. Ur samma album som #78355 från Borgsjö och Sundsvall.

Fotografens namn & adressH. Osti
Kommentar
2013-02-15 22:07:31 Ingrid Norberg
Detta bör vara Anders Leonard Gyllenhaal, se #78374.
78370

Gyllenhal står det på baksidan. Ur samma album som #78355 från Borgsjö och Sundsvall.

Fotografens namn & adressH. Osti
Kommentar
2013-02-15 22:10:26 Ingrid Norberg
Fadern Fredrik Leonard Gyllenhaal, #78355 Brodern Anders Leonard, #78374 Systern Anna Maria Lovisa, #78372.
2011-01-19 20:33:52 Ingrid Norberg
Se även #78373.
2010-10-20 17:05:53 Jan-Åke Holmbring, Linköping
(1898 24/6). F. R. Gyllenhaal &#134,. Midsommardagen på morgonen afled på Sofiahemmet härstädes adjunkten vid Norrköpings högre allmänna läroverk, filosofie doktor Fredrik Reinhold Gyllenhaal uti en ålder af 54 år. Adjunkten Gyllenhaal var född den 16 mars 1844 på Klotens bruk i Ramsbergs socken i Örebro län och son af bruksägare Fredrik Leonard Gyllenhaal och hans maka Kristina Lovisa Westling. Han blef 1862 student i Upsala, der han aflade filosofie kandidatexamen 1871 och promoverades till filosofie doktor 1872. Under åren 1872 till 1876 var han vice lektor i lefvande språk vid allmänna läroverket i Vestervik och utnämndes 1875 till adjunkt vid Norrköpings högre allmänna läroverk. Under åren 1877-1894 var Gyllenhaal tillika lärare i svenska språket vid tekniska elementarskolan i sistnämnda stad. Adjunkten Gyllenhaal var en kunskapsrik och duglig lärare samt en vänsäll och af kamrater och lärjungar afhållen personlighet. Han sörjes närmast af syskon. (Kugelbergs klippsamling).
2010-05-17 20:49:58 Ingrid Norberg
Fredrik REINHOLD Gyllenhaal, född 16 mars 1844 i Ramsberg T, död 24 juni 1898 i Stockholm. Student i Uppsala 1862, filosofie doktor 1872. Adjunkt vid högre allmänna läroverket i Norrköping från 1875 och lärare vid tekniska elementarskolan där 1877-95. Källor: Svenskt porträttgalleri XII.1, Stockholm 1897 med foto av en äldre Reinhold Gyllenhaal och Porträttgalleriets generalregister, Stockholm 1913.
78372

Okänd kvinna. Ur samma album som #78355 från Borgsjö och Sundsvall.

Fotografens namn & adressOkänd fotograf
Kommentar
2013-02-15 22:20:23 Ingrid Norberg
Anna Maria Lovisa Gyllenhaal, född 26 april 1845 på Sörfors bruk i Attmar Y, död 24 mars 1909 i Örebro T. Gift 1871 med Erik Adolf Kjellin, #783871. Fadern Fredrik Leonard Gyllenhaal, #78355 Bröderna Anders Leonard, #78374 och Fredrik REINHOLD, #78370. Källor: www.gyllenhaal.org med välliknande foto, SVAR/Torp EI:2, Svenska adelns ättartavlor av Gustaf Elgenstierna och Sveriges dödbok 1901-2009(CD).
78374

Okänd man. Ur samma album som #78355 från Borgsjö och Sundsvall.

Katalog:Melander
Fotografens namn & adressMelander, N. Clark St.
Kommentar
2013-02-15 22:06:31 Ingrid Norberg
Anders Leonard Gyllenhaal, född 1 juli 1842 på Klotens bruk i Ramsberg T, död 17 oktober 1905 i Chicago, Illinois, USA. Gift 1880 med SELMA Amanda Nelson (1861-1948). Efter studier i Östersund student i Uppsala 1860. Gick sedan till sjöss, besökte bland annat Indien. Emigrerade 1866 till USA, där han från 1874 var medarbetare i flera svensk-amerikanska tidningar. Se även #78369. Fadern Fredrik Leonard Gyllenhaal, #78355 Brodern Fredrik REINHOLD, #78370. Systern Anna Maria Lovisa, #78372. Källor: www.gyllenhaal.org med nästan identiskt foto, SVAR/Torp AI:13B sid 408 och Svenska adelns ättartavlor av Gustaf Elgenstierna.

Sök i Porträttfynd

Sök bilder utifrån motiv