Bilder i album #78373

Kommentarer


78370

Gyllenhal står det på baksidan. Ur samma album som #78355 från Borgsjö och Sundsvall.

Fotografens namn & adressH. Osti
Kommentar
2013-02-15 22:10:26 Ingrid Norberg
Fadern Fredrik Leonard Gyllenhaal, #78355 Brodern Anders Leonard, #78374 Systern Anna Maria Lovisa, #78372.
2011-01-19 20:33:52 Ingrid Norberg
Se även #78373.
2010-10-20 17:05:53 Jan-Åke Holmbring, Linköping
(1898 24/6). F. R. Gyllenhaal &#134,. Midsommardagen på morgonen afled på Sofiahemmet härstädes adjunkten vid Norrköpings högre allmänna läroverk, filosofie doktor Fredrik Reinhold Gyllenhaal uti en ålder af 54 år. Adjunkten Gyllenhaal var född den 16 mars 1844 på Klotens bruk i Ramsbergs socken i Örebro län och son af bruksägare Fredrik Leonard Gyllenhaal och hans maka Kristina Lovisa Westling. Han blef 1862 student i Upsala, der han aflade filosofie kandidatexamen 1871 och promoverades till filosofie doktor 1872. Under åren 1872 till 1876 var han vice lektor i lefvande språk vid allmänna läroverket i Vestervik och utnämndes 1875 till adjunkt vid Norrköpings högre allmänna läroverk. Under åren 1877-1894 var Gyllenhaal tillika lärare i svenska språket vid tekniska elementarskolan i sistnämnda stad. Adjunkten Gyllenhaal var en kunskapsrik och duglig lärare samt en vänsäll och af kamrater och lärjungar afhållen personlighet. Han sörjes närmast af syskon. (Kugelbergs klippsamling).
2010-05-17 20:49:58 Ingrid Norberg
Fredrik REINHOLD Gyllenhaal, född 16 mars 1844 i Ramsberg T, död 24 juni 1898 i Stockholm. Student i Uppsala 1862, filosofie doktor 1872. Adjunkt vid högre allmänna läroverket i Norrköping från 1875 och lärare vid tekniska elementarskolan där 1877-95. Källor: Svenskt porträttgalleri XII.1, Stockholm 1897 med foto av en äldre Reinhold Gyllenhaal och Porträttgalleriets generalregister, Stockholm 1913.
78373

Reinhold Gyllenhof står det på baksidan. Ur samma album som #78355 från Borgsjö och Sundsvall.

Fotografens namn & adressGösta Florman, Regeringsgatan 28 A
Kommentar
2011-01-19 20:31:43 Ingrid Norberg
Ser ut att vara Fredrik REINHOLD Gyllenhaal, #78370.

Sök i Porträttfynd

Sök bilder utifrån motiv