Bilder i album #66194

Kommentarer


2548

T v Kristina Elisabet (Gustafsdotter) Danielsson, född 1888 och systern Sofia Danielsson. De var döttrar till Gustaf Wilhelm Danielsson (f 1855) och Britta Kajsa Andersdotter (f 1848) på hustruns arvegård Hagen, Galtebol, Gillberga (S). 1911 gifte sig Kristina med hemmansägaren Karl Johan Olsson (f 1880) i Dalen, Gillberga. Foto omkr 1908

Fotografens namn & adressLudvig Åberg
Kommentar
2012-09-17 22:35:52 annika reuter
Hej skulle så gärna vilja få köpa detta kort eftersom det bla annat föreställer min älskade farmor Kristina Olsson i Dalen, eller så går det kanske att porträttera av. Hör gärna av dig till Annika Reuter återslöp 66194 säffle. Tel 073810 89 16
2012-09-17 22:35:52 annika reuter
Hej skulle så gärna vilja få köpa detta kort eftersom det bla annat föreställer min älskade farmor Kristina Olsson i Dalen, eller så går det kanske att porträttera av. Hör gärna av dig till Annika Reuter återslöp 66194 säffle. Tel 073810 89 16
66077

Regementsveterinär Carl Edvard Edling, född 1836 i Väddö, Uppland. Bodde 1890 i Bro i Uppland.

Fotografens namn & adressC. A. Brunstedt, Regeringsgatan 13
Kommentar
2008-11-17 13:59:08 Gunhild Svenonius, Båstad
Hans hustru Hedvig Florentina Lundqvist har nummer #66072 i porträttfynd. Ur ett album som tillhört statsgeologen Fredrik Svenonius, #66194
2008-04-08 13:30:15 Jan-Åke Holmbring, Linköping
Regementsveterinären Carl Edvard Edling var född i Väddö (B) 1836-03-14 och dog i Bro (C) 1899-02-19. Han var gift med Hedvig Florentina Lundqvist, f. i Torsåker (X) 1843. Familjen var 1890 bosatt i Lindhagaberg, Bro. (Sveriges befolkning 1890, Kugelbergs klippsamling).
66194

Statsgeologen Fredrik Wilhelm Svenonius, född 25 april 1852 i Karlsund, Nederluleå församling, Norrbottens län. Död 5 mars 1928 av ulcus duodeni i Uppsala. Glaciärforskare bl.a. samt pionjär inom Svenska Turistföreningen.

Fotografens namn & adressOscar Ellqvist, Hamngatan 18 A
Kommentar
2010-05-01 09:53:18 Jan-Åke Holmbring, Linköping
Svenonius, Fredrik Vilhelm, geolog. Född å Karlslund, Neder Luleå socken d. 25 april 1852. Föräldrar: Disponenten Carl Vilhelm Svenonius och Brita Johanna Sundström. Student i Uppsala 1871 och fil. doktor 1880, blef S. 1881 bitr. geolog vid Sveriges geologiska undersökning, utnämndes 1882 till geolog och har hufvudsakligen verkat i norra Sverige. Redan på 1870-talet företog S. med understöd resor i nordligaste Norge samt svenska och finska lappmarkerna, följde 1879 som geologisk fackman svensk-norska gränsröjningskommissionen mellan Dalarne och Lappland, företog 1882 som Vegastipendiat undersökningen i Lappland, var 1889 ledamot af apatitkommittén, deltog 1897 i en i samband med geologiska kongressen i Petersburg ordnad resa till östra Ryssland och Ural, o.s.v. S. har utarbetat flera geologsika kartblad och offentliggjort många uppsatser, regogörande för beskaffenheten af berggrunden inom nordliga Sverige, de svenska jöklarna, andesiten i Helsingland, den lappländska magnetismen m.m. -- S., som från Svenska Turistföreningens tillkomst, varit en af dess ledande krafter, har äfven tagits i anspråk för kommittéarbeten, såsom i vattenfallskommittén 1898-99 och centrala nödhjälpskommittén 1903. - Gift 1: 1883 med Anna Ekström och 2: med Elin Johanna Ekström. (Svenskt biografiskt handlexikon II:574). Fredrik Vilhelm Svenonius dog 1928 och begravdes 23/4 1931 på Uppsala gamla kyrkogård. (Begr. i Sverige).
66227

Emy Lundborg och Margit, enligt baksidestext (som är litet svårläst). Ur Fredrik Svenonius #66194 album, där de flesta personerna antingen är släktingar eller har anknytning till Väddö.

Katalog:Hedström
Fotografens namn & adressHedström, Klostergatan 16
Kommentar
2019-03-30 13:35:04 Gunhild Svenonius
Ja, det är Emy Maria Thoresson, f 5/4 1876 och hennes dotter Margit född 1905, sedermera gift Ingelman. Hon var barnbarn till Hedvig Th Svenonius och Johan Svenonius, som var avlad utom äktenskapet av Carl Svenonius och alltså halvbror till Fredrik Svenonius, statsgeolog mm. Källa,Den skånsk-norrländska släkten Svenonius av Hans Gillingstam. Personhistorisk tidskrift 1965
2012-12-11 10:42:20 Ann-Mari Bäckman
Emy Maria Thoresson född 1876, Stockholm var dotter till stationsmästaren Claes Thorsson född 1839, Östra Ed, Småland och Emma Johanna Svenonius född 1851, Luleå stad, Norrbotten. De var 1880 bosatt i Stockholm. Redaktör Erik Ragnar Lundborg född 1877, Vänersborg och Emy Maria Thoresson född 1876, hade en dotter vid namn Hedvig MARGIT Maria född 1/3 1905, Uppsala. Källor: Sveriges Befolkning 1880 Församlingsboken 1895-1905, Uppsala, sidan 2867
2012-12-11 08:47:23 Ann-Mari Bäckman
Kan detta vara Emy Maria Thoresson född 5/4 1876 Stockholm, gift med redaktören Erik Ragnar Lundborg född 29/4 1877? De finns i Stockholms stadsarkiv och där står det att de flyttar till Uppsala 1904. I Begravda i Sverige finns Emy Lundborg begravd i samma grav som änkefru Hedvig Th. Svenonius. Källor: Sveriges dödbok Stockholms stadsarkiv, Rotemansarkivet Begravda i Sverige 1
66228

Okänd man. Ur fotoalbum som tillhört statsgeologen Fredrik Svenonius, #66194. Kan ej tyda förnamnet.

Katalog:H. Engman
Fotografens namn & adressH. Engman
Kommentar
2009-09-19 08:36:31 Anders Nylander
Henning Fredrik Svenonius 1876-1917 finns på bild hos http://www.kalixbilder.se
2008-11-15 17:49:25 Gunhild Svenonius, Båstad
Helge fredrik svenonius dog i späd ålder, han kan det inte vara. Inte heller Fredrik Wilhelm, statsgeolog, i unga år. Tror snarare att det var någon brorson, eventuellt henning Fredrik, född 1876 i Luleå, son till kronolänsman Karl Gustaf Svenonius. I 1890 års folkräkning är detta den ende tänkbare Fredrik Svenonius
2007-12-26 12:16:23 Ann-Mari Bäckman
Kan detta vara Helge Fredrik Svenonius, född 1887 i Stockholm, son till Fredrik Vilhelm Svenonius #66194? Såvida det inte är Fredrik Vilhelm själv, som ung?
2007-02-19 16:18:51 Eva Leksell
Det står väl Fredr. Svenonius.
2007-02-19 11:29:45 Ann-Mari Bäckman
Kan det stå Fred?
86377

Hedda Backman enligt baksidespåskrift. Fanns i Statsgeologen Fredrik Svenonius album. (#66194)

Fotografens namn & adressW. Eurenius, Hamngatan 18
86378

Mimmie Boström f. Hjertzell enl baksidespåskrift. I ett fotoalbum som tillhört statsgeologen Fredrik Svenonius #66194

Fotografens namn & adressAugust Roesler, Drottninggatan 23
Kommentar
2012-12-11 07:53:39 Ann-Mari Bäckman
Detta bör vara Maria Magdalena Hjertzell född 1855, Luleå stad, Norrbotten, gift med läkaren Johan Wilhelm Boström född 1834, Stockholm. De var år 1880 bosatta i Stockholm enligt Sveriges Befolkning 1880.
86412

Elisabet Berg, enligt uppgift hushållerska hos Bror Anders Ekström. På baksidan står även hennes smeknamn:Momma , kanske speglar hennes ställning som extramormor? Ur ett album som tillhört statsgeologen Fredrik Svenonius #66194

Fotografens namn & adressHeléne Edlund, Östermalmstorg 2
Kommentar
2012-02-07 08:03:33 Karin Andersson
Katarina Elisabet Berg f 18220512, hushållerska hos Kammarrättsrådet Bror Anders Ekström. Källa: Stockholms stadsarkiv, Mantalsregister 1800-1883 (1881)
2012-02-03 15:48:52 Karin Andersson
Det nämms i kommentar till bild #90549 om hennes trofasthet i några gamla brev från en svärmor till Kammarrättsrådet. Framgår i dessa brev dotterns namn (alltså kammarrättsrådets hustru) samt födelse-dödsdatum för henne ? Kan medaljen vara tecken på hennes trofasthet. Framgår det när hon fick utmärkelsen - kortet kanske togs vid det tillfället.
2012-02-02 21:34:27 Karin Andersson
Kommerserådet Bror A. Ekström, hos vilken hon enligt uppgift var hushållerska hos, gravsattes 1898 04 14 på Norra begravn. När kan bilden på kvinnan vara tagen - vilken medalj bär hon runt halsen?
2012-02-02 00:00:24 Karin Andersson
Jämför text och bild Lisa Berg #90549. Två olika personer - vem är vem ?
86414

Karl Nordlund 1864 34 år står skrivet på baksidan av detta kort. Även en senare gissning: lektor, Gävle? Ja, enligt 1890 års befolkning finns endast en person som stämmer på detta och han är lektor, r.n.o. och född i Österlövsta. Albumet har tilhört statsgeologen Fredrik Svenonius #66194, som på sin frus sida hade "rötter" i Österlövsta.

Fotografens namn & adressAmanda Gussander
Kommentar
2011-09-14 18:31:28 Ingela Nordlund Swanberg
Karl Petter Nordlund 1830-1909 var min farfars far. Min farfar var Erland Nordlund 1872-1930 se #37580 och min far var Lars Gustaf Nordlund 1906-1987. Mitt namn är Ingela Nordlund Swanberg och är född 1945.
2010-01-17 13:23:46 Jan-Åke Holmbring, Linköping
Lektor Karl Petter Nordlund var född i Österlövstad (C) 1830 och dog i Hudiksvall 1909-07-06. Han var gift med Sigrid Charlotta Gyllander (signaturen Snorre), f. i Österlövstad 1848. I sin sons hem i Hudiksvall afled i fredags morse f. lektorn vid Gefle allmänna läroverk Karl Petter Nordlund, 79 år gammal. Lektor N., som 1862 utnämndes till lektor i Gefle, från hvilken tjenst han med pension afgick 1897, var kanske den i vårt land, som mest stridt för användandet af den s. k. hevristiska metoden vid räkneundervisningen. Den tillämpade han sjelf i sin undervisning och enligt den utarbetade han ock läroböcker, som på sin tid hade stor användning. Som lärare var lektor N. synnerligen omtyckt och uppburen af sina lärjungar som alltid i varmt minne bevarat hans rättframma, omedelbara och hjertliga väsende. Lektor N. sörjes närmast af maka - som författarinna känd under märket Snorre - två söner, rektor Karl N. vid Hudiksvalls läroverk och kaptenen vid kustartilleriet, Erland N,. samt dotter. Karl Petter Nordlund var adjunkt i Uppsala 1858-62, lektor i Gäfle 1862-98, var en övertygad anhängare af Kjelldahls analytisk-heuristiska metod vid den matematiska undervisningen och en särdeles intresseväckande lärare. Vid pedagogiska kurser (t.ex. i Stockholm 1891-92) liksom i en stor mängd böcker och uppsatser arbetade han energiskt och framgånsrikt för denna metodes spridning samt utbildade många skickliga matematiker. (Sveriges befolkning 1900, Kugelbergs klippsamling, Nordisk familjebok).
86417

Hildur Svenonius,född 25 juni, 1878 död 1937,emigrerade 1904 ,gifte sig 1905 med kusinen Anton Newbom, f 18 jan 1881 i överkalix (hans mor Vilhelmina Nybom var syster till albumets ägare #66194 statsgeologen Fredrik Svenonius) Anna Stjernberg född 13 okt 1874 i Karl gustafs församling Norrbottens län. Gift 26 dec 1900 med #66228 Fredrik Svenonius . När denne dog 1917 drev hon Stora Hotellet i Nederkalix till 1928, då hon emigrerade till USA. Dog den 20 dec 1938 i Chicago

Fotografens namn & adressHedvig Rosendahl, Drottninggatan 42 o 51, Malmskillnads...
86418

Gusti Svenonius f 24 nov 1875 i Luleå och död 1946 i Tranås. Brorsotter till #66194 Statsgeologen Fredrik Svenonius, som har skrivit på kortet: (erhållet i maj 1908)Gusti var folkskollärarinna.

Fotografens namn & adressS. Svanström
86419

Elin Johanna Svenonius, född Ekström. Född i Gävle 9 jan 1862 , död 28 sept 1901.Dotter till #66091 Johan Tycho Ekström. Dog efter tredje barnets födelse.Gift med Statsgeologen Fredrik Svenonius #66194.

Fotografens namn & adressAlfred Dahlgren, Dragarbrunnsgatan 48
86420

Erik Gustaf Svenonius, född 1901, död 1965, rådman. Son till statsgeologen Fredrik Svenonius #66194

Fotografens namn & adressAtelier Östling
Kommentar
2008-11-17 08:44:42 Karin Andersson
Se även bild #86364
86421

Anna Svenonius, född Ekström. Även #66013. Gift med Statsgeologen Fredrik Svenonius #66194

Fotografens namn & adressRobert Roesler, Drottninggatan 29 C
86422

Agnes Ekström, född 26 juni 1866 i gävle, död 11 nov 1948 i Uppsala.Dotter till kyrkoherden Johan tycho Ekström #66091 Tredje hustrun till Statsgeologen Fredrik Svenonius #66194.Moster till hans tre yngsta barn #86364

Fotografens namn & adressJoh. Sterner, Kungsgatan 35
86423

Agnes Ekström, född 26 juni 1866 i Gävle, död 11 nov 1940 i Uppsala. Gift med Statsgeologen Fredrik Svenonius #66194, dennes tredje hustru. Baksidespåskrift: Moster Agnes! (även utropstecknet skrivet på kortet)

Fotografens namn & adressL. Larsson, Humlegårdsgatan 21

Sök i Porträttfynd

Sök bilder utifrån motiv