Bilder i album #6077

Kommentarer


12946

Okända män, mannen som sitter är densamme som #9466. Ur ett album som troligen ägts av lärarinnan Selma Boman enligt adresser skrivna på baksidor på nedklippta brevkort. Adresserna är både Arnäsvall och Järved i Arnäs socken. Det kan kanske vara Selma Boman född 1872 som var dotter till skollärare Nils Johan Boman född 1846 i Arnäs. Albumet har troligen gemensamt ursprung med #6077.

Fotografens namn & adressAnna Johnson, Lilla Vattugatan 22
12960

Okänd samling. Ur samma album som #12946. Fotografen har en stämpel på baksidan. Det är troligen en tidig privatfotograf.

Fotografens namn & adressYngve Nyberg
Kommentar
2003-03-08 21:45:19 Anders Nylander
Det kanske är denna familj som ursprungligen ägt albumen #6077 och #12946. Jag kan tänka mig att kvinnan på bild #9471 är Johan Emanuels mor Märta Stina Ersdotter, född 1829 i Nätra Y, gift 1850 i Timrå, död 1868 i Timrå.
2003-03-08 20:47:22 Peter Karlsson
Här är en stark kandidat till vem fotografen kan vara:
I folkräkningen 1890 finns i Svartvik en Yngve Emanuel Nyberg, född 1885 i Svartvik, son till skollärare Johan Emanuel Nyberg, född 1859 i Timrå och Hulda Kristina Ekstedt, född 1849 i Lerum (P).
År 1900 så bor familjen i just Örnsköldsvik, Yngve har två syskon: Ivar Artur född 1888 och Hulda Elisabeth född 1891, bägge i Svartvik. Fadern (som nu är folkskollärare) är omgift med Märta Matilda Hägglund född 1874 i Själevad.
Källa: Arkions folkräkning 1890 och 1900.
170116

På baksidan står följande skrivet: "Sara Elisabeth Hoving, Floda f. 1823 d. 1912 gift 1847 m Grosshandl. Arvid Jagnes Ekstedt f. 1811 d. 1860". Ur samma samling som #170113.

Fotografens namn & adressEllen Hansson, Drottninggatan 68
Kommentar
2016-04-22 06:48:30 LarsOlof Lööf
Släkten Hoving publicerad av Hoving, Johannes: Släkten Hoving (i: Genealogiska föreningens släktböcker 2). Helsingfors (1938).
2016-04-20 21:02:50 Marianne Elfström
Efter mycket letande hittade jag till slut Sara Elisabet Hovings familj inflyttad 1824 till Floda Anders säteri i Skallsjö socken (P) från Hanhals (N). Föräldrarna och en syster flyttade 1848 tillbaka till Hanhals. Sara Elisabet flyttade till Göteborgs Kristine vid giftermålet 1847 och familjen Ekstedt flyttade därifrån till Hjo 1852. Hulda Christina Emirentia Ekstedt hittade jag så småningom i Göteborgs Kristine födelsebok där det står att hon var född och döpt i Skallsjö socken.
2016-04-19 09:24:33 Ann-Mari Bäckman
Intressant! Hon bör då höra till de här albumen #12960, #12946 och #6077
2016-04-18 23:27:38 Marianne Elfström
Änkefru Sara Elisabet Ekstedt och hennes dotter Hulda Kristina inflyttade till Timrå 1877-08-18. Modern kom då från Hjo (R) och dottern från Gbgs Domk (O).
2016-04-18 10:36:24 Marianne Elfström
Sara Elisabet Ekstedt, född Hoving 13/11 1823 i Hanhals (N), död 29/11 1912 i Örnsköldsvik. Änka. (SvDb) SvB 1880: Bodde då i Wifstavarfs Lastageplats, Timrå, tillsammans med dottern Hulda Kristina Ekstedt, född 1849 i Lerum (P), Telegrafassistent. SvB 1890: Bodde då i Svartvik tillsammans med dotterns familj (se nedan). SvB 1900: Bodde då i Själevad, Örnsköldsviks Stad - ensamhushåll. SvB 1910: Bodde då i Nedre skolhuset, Örnsköldsvik - ensamhushåll. Dotterns familj SvB 1890: Johan Emanuel Nyberg, f 1859 i Timrå, skollärare Hulda Kristina Ekstedt, f 1849 i Lerum (P) Barn: Yngve Emanuel, f. 1885 i Svartvik Iwan Arthur, f. 1888 i Svartvik SvB 1900: Folkskolläraren Johan Emanuel Nyberg då omgift med Märta Matilda Hägglund, född 1874 i Själevad. Men Hulda Kristina hade då fått ytterligare ett barn – Hulda Elisabet, född 1891 i Svartvik. De bodde då i Själevad, Örnsköldsviks Stad. SvB 1910: De bodde då i Nedre skolhuset, Örnsköldsvik. Han var överlärare och de hade fått sonen John Hilding, född 1909 i Örnsköldsvik. Sara Elisabet Ekstedt bodde alltså tillsammans med sin fd svärson och sina barnbarn till sin död.
2016-04-18 09:24:49 Marianne Elfström
Fotografen Ellen Hansson var verksam på den adressen ca 1871-1889 enligt boken "Göteborgs fotografer" av LarsOlof Lööf.
6077

Okänd man, kan vara den som innehaft albumet som är köpt på en loppmarknad i Örnsköldsvik. Fotona har anknytning till Vivstavarv i Timrå Y, Ö-vik och Göteborg bl.a.

Fotografens namn & adressHenri Osti, Stora Kungsgatan 53
6078

Okänd kvinna, som förekommer med flera foton i albumet. Ur samma album som #6077.

Fotografens namn & adressEllen Hansson, Drottninggatan 68
6080

Okänd familj. Ur samma album som #6077. Johan Ström hade ateljé i Örnsköldsvik 1894-1896.

Fotografens namn & adressJohan Ström
6083

Tre unga krigare. Ur samma album som #6077. Fotograferat 1901 enligt prägling i hörn.

Fotografens namn & adressStein & Wångström
Kommentar
2007-06-28 19:33:05 Ann-Mari Bäckman
Ella född 1893 Själevad och Johan Strandberg född 1895 Själevad bör vara barn till handlande Johan Strandberg född 1864 i Själevad och Rakel Augustin född 1869 i Själevad. Familjen bodde enligt Sveriges befolkning 1900 i Örnsköldsvik, Ångermanland. Kate Viktoria Öhngren född 1895 i Själevad, Ångermanland, dotter till rådman, v. konsul, handlande Henrik Gustaf Paulus Öhngren född 1853 i Stockholms stad och Eva Augustin född 1862 i Själevad. De bodde i Örnsköldvik. Källa: Sveriges befolkning 1900
2006-02-26 18:01:58 Barbro Roth
De här barnen är kusiner. Min farmor Kate Öhngren, 6 år (född i Örnsköldsvik) sitter till höger. Ella Strandberg, 7 år till vänster och Johan Strandberg, 5 år i mitten. Ella och Johan är födda i Själevad.
6084

På baksidan står Linda eller Linde. Ur samma album som #6077.

Fotografens namn & adressEster Lindgren
Kommentar
2013-11-28 07:15:13 Ann-Mari Bäckman
Intressant att det står Linda på fotot för, folkskollärare Johan Emanuel Nyberg född 1859, Timrå, Medelpad, (har anknytning till albumet) var gift i sitt andra äktenskap med Linda Katarina Dahlström född 1871, Söderhamn, Hälsingland. De gifte sig 1895 och hon dog 1899 i Örnsköldsvik, Ångermanland. Linda Katarinas föräldrar var ångbåtsföraren Anders Gustaf Dahlström född 1841, Söderhamn, Hälsingland och Katarina Kristina Flodin född 1837, Bergsjö, Hälsingland. Fotot ser ut att vara från tiden kring 1870. Det fanns flera barn i familjen. Kan det vara Linda Katarina född 1871 och hennes yngre syster Elin Gustava född 1873 på fotot? Uppgiften bör bekräftas. Fotografen däremot var född 1865, verksam i Söderhamn 1890-1910! Kan fotot vara en reproduktion? Källor:Sveriges befolkning 1880 Församlingsboken sidan 272, Örnsköldsvik, Ångermanland, 1896-1910. SCB födda 27/2 1871, Söderhamn, Hälsingland. Bernhard Johansons Fotografregister
6085

Varvsdirektören och konsuln John Georg Ekström född 1824 i Marstrand, inflyttade till Vivstavarv 1865 från Svartvik Y och flyttade 1889 till Stockholm. Ur samma album som #6077.

Katalog:L. Larsson
Fotografens namn & adressL. Larsson
Kommentar
2010-02-07 08:44:50 Jan-Åke Holmbring, Linköping
(1890 3/4). F. d. verkställande direktören för Vifsta varfs bolag i Medelpad, f. d. vice konsuln i Sundsvall för Nederländerna samt för Neapel och Sicilien, riddaren af vasaorden John Georg Ekström afled härdstädes den 3 dennes uti en ålder af nära 66 år. Konsul Ekström var född den 28 april 1824 i Marstrand, fadern var sjökapten och senare förvaltare å Majviken. Vid 15 år ålder erhöll han anställning å James Dicksons & komp. kontor och blef dervid i tillfälle att praktiskt sätta sig in i trävaruhandels olika grenar, men egnade sig dock särkilt åt trävarornas klassificering och skeppning. Efter 10 års tjenstgöring å kontoret i Göteborg erhöll han förvaltareplatsen vid Svartvik, vid hvilken han förblef till 1864. Sistnämnda år tillträdde Ekström verkställande direktörsbefattningen vid Vifsta varf, från hvilken han efter 25-årig verksamhet tog afsked den 1 juli 1889, dervid han efterträddes af sin son, hr Charles Ekström. Han blef 1852 konsul och utnämndes 1879 till riddare af vasaorden. Ekströms verksamhet utmärkte sig alltid för mycken hängifvenhet för den industri åt hvilken han egnat sig, hvarigenom han ock förstod att genom en likformighet i sorteringen ställa Vifsta varfs trävaror så högt, att de i utlandet anses vara de förnämsta, som skeppas från Sverige. Under hans förvaltning af Vifsta varfs bolag hafva utdelningarna vuxit och torde det vara få verkställande direktörer, som under år efter år kunnat tillhandahålla sitt bolags delägare 7 à 800 procents utdelning, såsom fallet under flera år varit i Vifsta varfs bolag. Mot sina arbetare var Ekström en mycket god husbonde, hvilket ock verkat, att Vifsta varfs arbetare oaktadt kraftiga ansträngningar varit en otacksam jordmån för arbetaragitatorer. Detta visade sig bäst vid den stora strejken i Sundsvallstrakten 1879, då ingen af Vifsta varfs arbetare strejkade. Gift två gånger, andra gången 1862 med Hilda Maria Charlotta Heurlin, dotter till kortfabrikören i Stockholm Samuel Heurlin och hans maka, född von Olthoff, efterlämnar Ekström enka samt barn och banrbarn. (Kugelbergs klippsamling).
6086

Varvsdirektören och konsuln John Georg Ekströms (#6085) andra hustru, Hilda Maria Charlotta Heurlin, född 1831 i Stockholm, gift 1862. Ur samma album som #6077.

Katalog:L. Larsson
Fotografens namn & adressL. Larsson
6087

Okänd man (avfotograferad målning). Ur samma album som #6077.

Fotografens namn & adressA. J. von Reis, Korsgatan 10
6088

Fanny Pålman 1876 står det på baksidan. Ur samma album som #6077.

Fotografens namn & adressHenri Osti, Stora Kungsgatan 55
Kommentar
2018-07-13 06:35:16 Ann-Mari Bäckman
1910 står Fanny Pålman som läroverksadjuktsänka. Källa: Sveriges befolkning 1910
2009-02-23 14:45:47 Ann-Mari Bäckman
Kan detta vara Fanny Filippa Birgitta Påhlman född 1855 i Falu Kristine, Dalarna? År 1890 är hon ogift och bor i Kopparberg, Dalarna och år 1900, som änkefru Andersson i Uppsala, Uppland. Uppgiften bör bekräftas. källor: Folkräkningarna.
90937

Okänt brudpar. Ur samma album som #6077.

Fotografens namn & adressEbba Lindstedts Eftr.
9463

Okänd man. Ur samma album som #6077.

Fotografens namn & adressMathilda Billström, Hamngatan 2
9464

Okänd man. Ur samma album som #6077.

Fotografens namn & adressMaria Anderson
Kommentar
2003-05-11 19:19:12 Anders Nylander
Enligt Västernorrlands länsmuseums fotodatabas var fotografen Maria Anderson 1854-1942 född i Dalarna och hemmafru i Härnösand gift med järnhandlaren Harald Anderson. Hon fotograferade mest för nöjes skull. Det är troligen samma Maria Anderson så då bör bilderna #9464, #12955 och #15730 placeras under Härnösand i Ångermanland.
9465

Okänd man. Ur samma album som #6077.

Fotografens namn & adressWerner Wångström
Kommentar
2006-11-23 21:49:54 Ann-Mari Bäckman
Verkar vara samme man som #9466.
9466

Okänd man. Ur samma album som #6077.

Fotografens namn & adressEbba Lindstedt, Trädgårdsgatan
Kommentar
2011-12-13 16:00:41 Ann-Mari Bäckman
Kan den unge mannen finnas, som någon av de äldre barnen på foto #12955?
2006-11-23 21:50:53 Ann-Mari Bäckman
Verkar vara samme man som #9465
9467

Okänd man. Ur samma album som #6077. Finns även i samma bunt som #169334, där det står på baksidan, Per Ekstedt född 1852 och död 1873 - bror till Gustaf Ekstedt,

Fotografens namn & adressF. d. Åström & Co.
Kommentar
2016-04-19 15:32:33 Ann-Mari Bäckman
2016-03-21 08:41:58 Ann-Mari Bäckman
Per Jakob Rickard Ekstedt född 1852, var son till grosshandlare Arvid Jakob Ekstedt född 1811 (Göteborg) och Sara Elisabeth Hofwing född 1823. Hans syskon var: Arvid Gustaf Leopold född 1848, se uppgifter på #157871, Hulda Kristina Ekstedt, född 1849, se uppgifter på #12959. Källa: Husförhörsboken Hjo stad No 53, sidan 202, (AI:5) 1852-1858.
9468

Okänd kvinna 23 år gammal. Ur samma album som #6077.

Fotografens namn & adressJohn Wigstén, Långgatan
9469

Okänd kvinna. Ur samma album som #6077.

Fotografens namn & adressH. Bardach, Hamngatan 3 B
Kommentar
2003-03-25 00:41:05 Åke Bardach
Herman Bardach hade atelje på Hamngatan 3B mellan 1873 och 1875.
9470

Okänd kvinna. Ur samma album som #6077.

Katalog:L. Larsson
Fotografens namn & adressL. Larsson

Sök i Porträttfynd

Sök bilder utifrån motiv