Bilder i album #5985

Kommentarer


16269

N.A. Tjernberg född 1844 i Gårdtjärn Sättna Y, se även #5985. Ur samma album som #16204.

Fotografens namn & adressArmida Halén
Kommentar
2003-11-09 17:20:26 Anders Nylander
Finns även i samma album som #5549.
5985

Med. dr Nils Andreas Tjernberg född 1844 i Gårdtjärn Sättna Y, och han var distriktsläkare i Fränsta Torp Y. Fotot kommer från ett album hos sjökaptensläkten Åström i Timrå.

Fotografens namn & adressArmida Halén
Kommentar
2010-02-02 12:57:27 Jan-Åke Holmbring, Linköping
(1901 9/5). Provinsilalläkaren i Nora distrikt, med. licentiaten Nils Andreas Tjernberg afled i går kl. 5 e.m. helt hastigt genom ett slaganfall. Dödsfallet inträffade på hans 58:e födelsedag. Dr Tjernberg var nämligen född den 9 maj 1844 i Medelpad, han var son af kronolänsmannen Andreas Tjernberg och hans maka, född Norberg. Student i Upsala 1863, blef han medicine licentiat 1874. Förut hade han tjenstgjort som underläkare på garnisonssjukhuset i Stockholm samt som uppbördsläkare på korvetten Lagerbjelke. Åren 1874 och 1875 var han underkirurg å akademsika sjukhuset i Upsala samt t.f. öfverläkare dersammanstädes sommaren sistnämnda år. Efter att en kortare tid varit provinsialläkare i Ragunda, tog han afsked från denna befattning och blef biträdande läkare vid Stockholms hospital m.m., till dess han 1878 utnämndes till provinsialläkare i Undersåker, hvarjemte han från 1879 tillika var järnvägsläkare i Jemtlands län. 1881 erhöll han transport till Skogs distrikt i Vesternorrlands län, 1882 till Torps distrikt samt 1889 till Nora distrikt, der han sedermera med framgång verkat. (Kugelbergs klippsamling).
2009-04-15 22:10:52 Ann-Mari Bäckman
Fadern kronofogden Anders Tjernberg född 1813, dog 5/9 1859, begravd i Timrå, Medelpad. Källa: Begravda i Sverige
2007-11-01 15:19:40 Ann-Mari Bäckman
Nils Andreas föddes den 9/5 1844 i Gårdtjärn, enligt födelseboken för Sättna, Ångermanland. Föräldrarna var fjärdingsman? Anders Tjärnberg född 1813 och Brita Stina Norberg född 1813 i Timrå, Ångermanland.
2004-09-30 18:45:49 Anders Nylander
Finns även i samma album som #37300, på baksidan står provinsialläkaren N.A. Tjernberg f 1845 d 1901.
2003-11-12 10:39:19 Anders Nylander
Finns även i samma album som #5809 från Timrå.

Sök i Porträttfynd

Sök bilder utifrån motiv