Bilder i album #51847

Kommentarer


29065

Manfr. M..... född 1832 afbild 1863'. Ur samma samling som #16898, från Strömsund Z.

Fotografens namn & adressJ. Lindberg
Kommentar
2012-04-02 20:43:54 Frank Felton
MANFRED Mustafa Floderus, se #51847.
51847

Handskriven text: M. M. Floderus. Från samma album som #51819.

Fotografens namn & adressOkänd fotograf
Kommentar
2017-07-10 15:03:39 Ylva Floderus
Rektor "Thum" ovan ska vara "Tham".
2012-04-02 20:48:45 Frank Felton
MANFRED Mustafa Floderus finns även på #29065.
2010-01-25 18:44:55 Jan-Åke Holmbring, Linköping
Å sitt landtställe vid Flottsund, Uppsala, afled i går den framstående skolmannen f. rektorn vid Upsala högre allmänna läroverk Manfred Mustafa Floderus. Född i Funbo 1832 blef F. student i Upsala 1850 och promoverades till fil.d:r 1857. Två år senare blef han utnämnd till lektor i naturvetenskap vid Upsala katedralskola och rektor 1866. Rektorsbefattningen bestred han till 1899. Den nu bortgångne skolveteranen åtnjöt synnerligen stort anseende som skolman. När han tillträdde sin lektorsbefattning i Upsala kan man säga att han där upplifvade ett afdomnat studium af narurvetenskaperna. I allmänna värf har rektor F. varit mycket anlitad. Så har han varit ledamot i flera kommissioner för behandling af läroverksfrågor. Som läroboksförfattare har F. haft glädje se sin lärobok Fysikens första grunder utgå i 5 upplagor och öfningexempel till samma arbete i fyra upplagor. Närmast sörjande stå maka, född Brunnberg, två söner öfverläkaren Björn Floderus och kapten Ernst Floderus, tre döttrar, en gift med major Kistner i Upsala, en med rektor Bagge i Västerås och en med rektor Thum i Hernösand, samt barnbarn. (Kugelbergs klippsamling)
2005-09-22 09:01:39 Jan-Åke Holmbring, Linköping
Manfred Mustafa Floderus var född i Funbo (C) 1832-02-17 och dog i Uppsala 1909-08-11. Han var son till lantbrukaren Uno Floderus och Erica Wilhelmina Théel. Manfred Floderus var fil. dr. i naturvetenskapliga ämnen, var lektor vid Uppsala högre allmänna läreverk och rektor där 1866-1899. Han var ledamot av stadfullmäktige i Uppsala samt hade flera offentliga uppdrag. Han var gift med Carolina Gustafva Brunnberg (1835-1930).

Sök i Porträttfynd

Sök bilder utifrån motiv