Bilder i album #51819

Kommentarer


51821

Sam Annerstedt. Från samma album som #51819.

Fotografens namn & adressHenri Osti
Kommentar
2007-05-10 15:04:01 Ann-Mari Bäckman
Kan detta vara stadsrådet Per Samuel Ludvig Annerstedt, född 1836 i Karlskrona, Blekinge? År 1900 bodde han som änkling med sonen Samuel, född 1880 i Stockholms stad. Källa: Sveriges befolkning 1900
51822

Mauritz Martin enligt handskriven text på fotografiets baksida. Det finns i Sveriges befolkning 1890 en Johan Kristian Mauritz Martin, som möjligen skulle kunna vara den avbildade. Han var född i Öregrund (B) 1840 och var verksam som kammarråd i Stockholm. Han var gift med Martina Nisser. Från samma album som #51819.

Fotografens namn & adressWilh. v. Boeckmann
51823

Handskriven text: Bernhard Martin 1862. Från samma album som #51819.

Fotografens namn & adressC. G. Carleman, Gustaf Adolfstorg 14
Kommentar
2013-05-12 20:23:18 Ingrid Norberg
Bekräftas att detta är Thure BERNHARD August Martin enligt ovan, född i Kärrbo U, död i Heliga Trefaldighet, Gävle X. Källa: Tvåkammarriksdagen 1867-1970 del 1, Stockholm 1988 med välliknande foto av Bernhard Martin i äldre upplaga.
2005-09-21 19:59:53 Henry Johansson
Kunde detta vara följande? Thure Bernhard August Martin, född 3.9.1840, e. jägmästare, f.d. verkst. direktör i Korsnäs sågverksaktiebolag, vice ordf. hos stadsfullmäktige i Gefle, K W O 2 kl., R N O, R Ö J Kr O. Äg. Sågen i Jämtland. Gift 6.6.1875 med Charlotta Margareta Holmgren, född 1849, död 1913. Källa: Svenska Släktkalendern 1918. Sida 597. Mvh Henry Johansson Helsingfors Finland
51824

Handskriven text: Albert Skröder. Från samma album som #51819.

Fotografens namn & adressGust. Joop & Co., Näckströmsgatan
51825

Thore Gilljam. Från samma album som #51819.

Fotografens namn & adressHenri Osti
Kommentar
2009-11-21 18:18:11 Jan-Åke Holmbring, Linköping
Fil. kand., vikarierande lektorn i klassiska språk vid Södra latinläroverket i Stockholm Jakob Theodor (Thore) Emanuel Gilljam var född 1841 och dog ogift i Stockholm 1888-10-09. (Kugelbergs klippsamling, Begr. i Sverige).
51826

Handskriven text: Viktor Tegnér. Från samma album som #51819.

Katalog:G. Schönwald
Fotografens namn & adressG. Schönwald, Wahrendorffsgatan 8
Kommentar
2008-04-10 11:59:36 Jan-Åke Holmbring, Linköping
Johan Viktor Tegnér var född i Estuna 1839-03-28 och avled i Norrtälje 1891-10-07. (Kugelbergs klippsamling).
2005-09-22 12:13:57 Jan-Åke Holmbring, Linköping
Detta är troligen den Johan Viktor Tegnér, som tjänstgjorde som läroverkslärare i Norrtälje. Han var född i Estuna (A) 1839 och var gift med Hulda Dorotea Kristina Blomberg, född 1843.
51827

Anton Martin. Från samma album som #51819.

Fotografens namn & adressHenri Osti
Kommentar
2013-05-12 20:28:55 Ingrid Norberg
Bekräftas att detta är ANTON Fredrik Martin enligt ovan, född 31 juli 1838 i Västerfärnebo U, död ogift 3 november 1895 i Stockholm. Källa: Tvåkammarriksdagen 1867-1970 del 1, Stockholm 1988 med välliknande foto av Anton Martin i äldre upplaga.
2005-09-22 12:18:13 Jan-Åke Holmbring, Linköping
Anton Fredrik Martin var född 1838 och dog 1895. Han var son till häradsskrivaren Anton Gustaf Martin (1794-1857). Anton Martin var borgmästare i Södertälje och även riksdagman i andra kammaren åren 1887 - 1890.
51828

Från samma album som #51819. Handskriven text: Gottfrid Ekenroth + 1861.

Fotografens namn & adressOkänd fotograf
51830

Handskriven text: Lennart Reuterskiöld. Gustaf Lennart Reuterskiöld var född i Skefthammar (C) 1843 och dog i St. Petersburg 1899-07-07. Efter studier i Uppsala blev han sedermara envoyé i St. Petersburg, Ryssland. Lennart Reuterskiöld var attaché i Paris 1864, legationssekreterare i S:t Petersburg 1871 och i Paris 1877, envoyé i Washington 1884 och i Konstantinopel 1888 samt i S:t Petersburg från och med 1890. Från samma album som #51819.

Fotografens namn & adressErwin frères, 4 Rue Frachet
51831

Handskriven text: Carl Reuterskiöld. Från samma album som #51819.

Fotografens namn & adressJ. Jaeger, Regeringsgatan 11
Kommentar
2013-03-26 23:00:05 Frank Felton
Komplettering av ovanstående: Carl Axel Fredrik Reuterskiöld, död 4 september 1912 på Norrgarn, Bladåker AB. Gift med Henrietta Sofia Benedicks (1848-1934). Student i Uppsala 1860, kansliexamen 1864, elev vid Bergsskolan i Falun 1865-66. Källor: Bergshögskolans elever, Uppsala 1919 med mycket välliknande foto samt Sveriges dödbok 1901-2009.
2005-09-22 12:24:39 Jan-Åke Holmbring, Linköping
Brukspatron Carl Axel Fredrik Reuterskiöld var född 1841-06-12 och dog 1912. Han var son till kabinettskammarherre Carl Leonard Reuterskiöld och friherrinnan Sophia Maria Elisabeth Aminoff. Carl Reuterskiöld var gift 1870 med Henriette Sofia Benedicks.
51832

andskriven text: Claes Annerstedt. Från samma album som #51819. H

Fotografens namn & adressOkänd fotograf
Kommentar
2007-10-17 10:05:44 Marie Steinrud
Hilda Bergman var född 1860 och gifte sig 1883 med Claes Annerstedt.
2005-09-22 16:26:45 Jan-Åke Holmbring, Linköping
Claes Annerstedt född 1839 7/6 i Uppsala, död 1927 20/11. Fil.dr, docent i historia, bibliotekarie vid Uppsala universitetsbibliotek, en av de aderton i Svenska Akademien. Hans medeltidsgenealogiska samling förvaras på Uppsala universitetsbibliotek. Gift 1863 med Hilda Bergman.
51833

Handskriven text: Robert Fries. Från samma album som #51819.

Katalog:H. Osti
Fotografens namn & adressH. Osti, Regeringsgatan 28
Kommentar
2005-09-22 12:30:03 Jan-Åke Holmbring, Linköping
Oskar Robert Fries var född 1840-04-05 och dog 1908-06-18. Han var son till professorn Elias Magnus Fries (1794-1878) och Christina Wieslander (1809-1862). Robert Fries var praktiserande läkare i Göteborg, specialist på svampsjukdomar. Han var ledamot av stadfullmäktige i Göteborg och hade flera offentliga uppdrag. Han var gift med Sofia Elisabeth Bergman.
51834

Handskriven text: Baron Jacob Staël von Holstein. Från samma album som #51819.

Fotografens namn & adressA. W. Eurenius & P. L. Quist, Regeringsgatan 18
Kommentar
2007-05-11 11:44:35 Jan-Åke Holmbring, Linköping
Detta är assessorn i Svea Hovrätt, friherre Carl Jacob Joachim Staël von Holstein, född på Värmdö 1848-03-03, (son till statsrådet, friherre Otto Wilhelm Staël von Holstein och Hilda Eleonora Bergman), död där 1890-08-03, gift 1879 med Hilda Augusta Stokirch. (Sveriges adelskalender 1909, Kugelbergs klippsamling).
51835

Edward von Krusenstrierna. Från samma album som #51819.

Fotografens namn & adressHenri Osti
Kommentar
2005-09-22 12:41:25 Jan-Åke Holmbring, Linköping
Julius Edvard von Krusenstjerna var född i Askeryd (F) och dog i Norge 1907-02-01. Han var son till majoren Edvard Wilhelm von Krusenstjerna och Julia Wilhelmina Lovisa Lagerheim. Edvard von Krusenstjerna var jurist, en tid statsråd och chef för civildepartementet, senare generalpostdirektör. Han var gift 1879 med Rosa Fredrika Vult von Steijern.
51836

Handskriven text: Gustaf Boström. Från samma album som #51819.

Fotografens namn & adressOkänd fotograf
Kommentar
2005-09-22 08:26:06 Jan-Åke Holmbring, Linköping
Erik Gustaf Boström var född i Stockholm 1842-02-11 och dog där 1907-02-21. Han var son till lagmannen Erik Samuel Boström (1804-1854) och Elisabeth Gustafva Fredenheim. Gustaf Boström innehade fideikommisset Östanå i Roslags-Kulla, var kommunal-, landstings- och riksdagsman samt statsminister 1891-1900 och 1902-1905. Han var gift 1671 med Maria Augusta Karolina Almqvist.
51837

Handskriven text: Filip Boström. Från samma album som #51819.

Fotografens namn & adressOkänd fotograf
Kommentar
2005-10-16 21:36:31 Elinor Elmborg
Filip Boströms andra hustru Augusta Sophie är syster till Ann Margret Holmgren, född Tersmeden se bild #7983
2005-09-22 08:31:44 Jan-Åke Holmbring, Linköping
Filip August Boström var född i Stockholm 1843-06-05 och dog där 1908-11-07. Han var son till lagmannen Erik Samuel Boström (1804-1854) och Elisabeth Gustafva Fredenheim. Filip Boström innehade fideikommisset Tynneslsö i Södermanland, var ryttmästare, ledamot av riksdagens första kammare samt landshövding i Södermanlands län 1894-1906. Han var gift 1. 1875 med Paulina Emma Sterky och 2. 1885 med Augusta Sofi Tersmeden.
51838

Handskriven text: Baron August Stjernstedt. Från samma album som #51819.

Fotografens namn & adressA. Roesler, Drottninggatan 23
Kommentar
2005-09-22 12:47:30 Jan-Åke Holmbring, Linköping
Samuel Fredrik August Stjernstedt var född 1844-08-01 och dog 1924. Han var son till friherre Jacob Theodor Stjernstedt och friherrinnan Louise Sophie Carolina von Friesendorff. Han var fil. dr. och tjänstgjorde som kammarherre hos änkedrottningen samt var expeditionschef vid riksmarskalkämbetet. Han var gift 1873 med friherrinnan Viveka Gyllenstierna af Lundholm.
51840

Handskriven text: Baron Reinhold v. Friesendorff. Från samma album som #51819.

Fotografens namn & adressJoh:s Jaeger, Malmtorgsgatan 8
Kommentar
2008-12-21 22:14:13 Carl von Friesendorff
Reinhold von Friesendorffs fader hette Fredrik August gift med Amalia Hoppenstedt. Adolf Fredrik var en bror till honom. - Adolf Fredrik var min farfars far.
2005-09-22 13:12:50 Jan-Åke Holmbring, Linköping
Reinhold Fredrik August von Friesendorff var född i Linköping 1840-12-20 som son till löjtnant Adolf Fredrik von Friesendorff och Amalia Hoppenstedt. Reinhold von Friesndorff var jurist och tjänstgjorde som häradshövding i Norra Roslags domsaga, var ordf. i styrelsen för Upplands enskilda bank och vice ordf. i stadsfullmäktige i Uppsala.
51841

Handskriven text: Grefve Arvid Horn. Från samma album som #51819.

Fotografens namn & adressOkänd fotograf
Kommentar
2005-09-22 13:26:01 Jan-Åke Holmbring, Linköping
Greve Arvid Gustaf Sigismund Horn af Åminne var född 1841-01-29 och dog 1922. Han var son till kammarherren greve Arvid Sigismund Horn af Åminne och Anna Fredrika Arnell. Arvid Horn var ceremonimästare, kammarherre, ordensofficiant och rikshärold. Han var gift 1867 med Augusta Charlotte Louisa Blomstedt.
51843

Handskriven text: Birger Trolle. 1861. Från samma album som #51819.

Fotografens namn & adressOkänd fotograf
Kommentar
2010-01-25 18:55:05 Jan-Åke Holmbring, Linköping
F. d. kaptenen i Norra skånska infanteriregementet Lars Birger Trolle har aflidit på Slagtofta gård vid Hörby. T., som var född 1842 på Brodda i Slimminge socken, antogs 1862 som furir vid Norra skånska inf.-reg:tet, aflade s. å. mogenhetsexamen i Upsala. År 1865 tog han officersexamen och utnämndes till underlöjtnant vid nämnda regemente. Kapten blef T. 1880 och erhöll afsked med pension 1887. T. var sedan 1886 riddare af Svärdsorden. Utom maka, född Persson, sörjes den bortgångne närmast af tre söner, hvaraf två äro affärsmän i Mexiko, och tvänne döttrar. (Kugelberg klippsamling).
2005-09-22 17:51:08 Jan-Åke Holmbring, Linköping
Lars Birger Trolle var född 1842-07-14 som son till ryttmästare Birger Trolle och Ulrika Wilhelmina Eleonora Liberia Arnell. Kapten vid skånska infanteriregementet och gift 1882 med Botilda Pehrsson.
51844

Greve Adolf Barnekov. Från samma album som #51819.

Fotografens namn & adressHenri Osti
Kommentar
2005-09-23 16:32:03 Jan-Åke Holmbring, Linköping
Greve Adolf Gabriel Barnekow var född 1838-10-21 och dog 1924. Han var son till kammarherren greve Kjell Henrik Barnekow och Ulrika Eleonora Sophia Wachtmeister af Johannishus. Efter studier i Uppsala blev han så småningom konsul i Rom. Han var gift 1876 med Sigrid Ulrika Charlotta Duwall.

Sök i Porträttfynd

Sök bilder utifrån motiv