Bilder i album #48016

Kommentarer


48015

Handskriven text: Dotoriener (?) Marlén. Från samma album som #47994.

Fotografens namn & adressCaesar Mitkiewiez, 9 Rue Neuve
Kommentar
2005-08-15 17:46:32 Jan-Åke Holmbring, Linköping
Den skrivna texten är antagligen felskriven eller feltolkad. Detta är doktorinnan Martin, Hedvig Amalia Charlotte Sasse, född i Antwerpen, Belgien, 1839, gift med doktor Hans Otto August Martin (#48016). De var 1890 bosatta på tomt 123, Södertälje stadsförsamling. (Sveriges befolkning 1890).
48016

Handskriven text: Doctor Marlén, Södertälje. Från samma album som #47994.

Fotografens namn & adressOkänd fotograf
Kommentar
2005-08-15 17:33:34 Jan-Åke Holmbring, Linköping
Den skrivna texten torde vara felaktig eller feltolkad. Porträttet föreställer nämligen förste stadsläkaren och provinsialläkaren Otto August Martin, född i Folkärna (W) 1827-09-09, död i Södertälje 1895-02-09. Efter medicine licentiatexamen och praktik blev Martin antagen som stadsläkare 1857 och upprätthöll tjänsten i 36 år. Martin tillhörde den första uppsättningen av stadsfullmäktigeledamöter och kom, trots att han fram till 1883 var ende läkare i staden, att livligt deltaga i det kommunala arbetet. I detta spelade han tillsammans med brodern, borgmästare Anton Martin, en ganska framskjuten roll. Vid sin pensionering 1893 invaldes Martin i andra kammaren, men avsade sig. (Södertälje stads historia, del II. Stockholm 1968).
48017

Handskriven text: Fröken Marlén. Från samma album som #47994.

Fotografens namn & adressOkänd fotograf
Kommentar
2005-08-15 17:49:39 Jan-Åke Holmbring, Linköping
Förmodligen är detta en dotter till stadsläkaren Hans Otto August Martin (#48016) och hans hustru Hedvig Amailia Charlotte Sasse (#48015) i Södertälje.
48018

Handskriven text: Tilli Marlén. Från samma album som #47994.

Fotografens namn & adressW. A. Eurenius & P. L. Quist, Regeringsgatan 18
Kommentar
2013-03-10 12:25:25 Svante Norr
Det är då Hedvig Karolina Eleonora Ottilia, f. 21/4 1866, d. 26/2 1883 (sarcoma, cancer). Tilli = Ottilia. Första dottern (och enda övriga barnet), Linnea Amalia, dog 1865, bara ett par veckor gammal.
2005-08-15 17:52:00 Jan-Åke Holmbring, Linköping
Förmodligen är detta en dotter till stadsläkaren Hans Otto August Martin (#48016) och hans hustru Hedvig Amalia Charlotte Sasse (#48015) i Södertälje.

Sök i Porträttfynd

Sök bilder utifrån motiv