Bilder i album #46367

Kommentarer


27319

Två okända män. Ur samma album som #27297 från Strömsund. Finns även i samma album som #46367 från Strömsund, Z.

Fotografens namn & adressOkänd fotograf
46367

Magnus Selberg, komminister. Bild i ett album som tillhör Arne Rosenberg i Strömsund, Jämtland.

Fotografens namn & adressAd. Lidwall
Kommentar
2005-05-18 19:07:14 Ingrid Norberg
För personuppgifter, se #45070.
46368

Benmark. Ur samma album som #46367 från Strömsund, Z.

Fotografens namn & adressBertha Valerius, Mäster Samuelsgatan
Kommentar
2012-09-16 17:09:03 Karin Andersson
Se även bild Anbytarforum > Gamla bilder > Tidningsjubilarer > G:son Bennich.
2012-09-16 17:09:03 Karin Andersson
Se även bild Anbytarforum > Gamla bilder > Tidningsjubilarer > G:son Bennich.
2011-01-15 18:44:46 Frank Felton
Nils AXEL Gustafsson Bennich, född 31 oktober 1817 i Tjärstad E, död 23 januari 1904 i Stockholms Hedvig Eleonora. Son till majoren Gustaf Bennich och Gustafva Henrietta Sabelfelt. Gift 1)1844 med Catharina Fredrika Antigone Fries (1812-1850), 2)1851 med Hildegard Lovisa Charlotta Bredenberg (1831-1855), 3)1862 med EMELIE Christina Nordquist (1838-1910). Landshövding i Jämtlands län 1860-65, generaltulldirektör, riksdagsman. Student i Uppsala 1835, examen till rättegångsverket 1838. Därefter juristbefattningar, bland annat inom armén. Adlad 1864. Efter landshövdingetiden utnämndes han år 1865 till generaldirektör och chef för Generaltullstyrelsen. Ledamot av Riksdagens första kammare för Jämtlands län 1866-84 och för Kalmar län 1884-93. Källor: En av många källor med välliknande foton är Tvåkammarriksdagen 1867-1970, Stockholm 1992.
2011-01-14 21:54:55 Ingrid Norberg
Samma foto finns även i album #21692 från Östersund, Jämtland.
46369

Dr. Asplund. Ur samma album som #46367 från Strömsund, Z.

Fotografens namn & adressA. Olson
Kommentar
2005-05-18 19:52:49 Frank Felton
Johan GUSTAF Asplund, född 12 januari 1826 i Härnösand Y, död 19 december 1882 i Stockholm. Gift 1859 med Tekla Nordqvist (1836-1903). Landshövding i Jämtlands län 1866-1882. Ledamot av riksdagen första kammare 1868-1882. Källor: Svenskt porträttgalleri XXV.1, Stockholm 1904 med samma foto och Tvåkammarriksdagen 1867-1970, Stockholm 1992.
46370

Prosten Bergman. Ur samma album som #46367 från Strömsund, Z.

Fotografens namn & adressOkänd fotograf
Kommentar
2010-01-18 21:49:56 Ingrid Norberg
Bekräftas att detta är Magnus Bergman. Ett liknande foto, troligen taget vid samma tillfälle som ovanstående, finns i J.E. Dahlins memoarer utgivna av Eric Festin, Uppsala 1936.
2007-03-11 12:10:02 Ingrid Norberg
Detta bör vara Magnus Bergman, född 1839 och prästvigd 1862, se #11229.
46371

Guldbrand Svensson, född 3/10 1830. Inspektor och sågverksägare från Norge. Ur samma album som #46367 från Strömsund, Z.

Fotografens namn & adressOkänd fotograf
Kommentar
2013-04-16 21:44:29 Tom Caspersen
Gulbrand Svensson (eg. Svendsen) er min farfars morfar Han er født i Skedsmo - Akershus Norge 03.10.1830. Han og hustru Anne Christine Melby flyttet til Sverige i 1861. Jeg skulle forferdelig gjerne hatt et kopi av bilde av Gulbrand Svendsen. Kan noen hjelpe meg? Mvh Tom Caspersen Adresse, Brobekkveien 39, 0598 Oslo. Mobil: +47 93683099
2005-05-21 17:01:42 Frank Felton
Det tycks vara Guldbrand Svensen. Hustrun Anna Kristina Hansdotter finns på #26440 och sonen Áxel Ferdinand på #28963.
46372

Bergvall, Ragunda. Ur samma album som #46367 från Strömsund, Z.

Fotografens namn & adressOscar Olsson, Stadsgården
Kommentar
2018-08-17 15:23:57 Rolf Bergvall
Det här är Haquin Bergvall, Gisselgård, Ragunda f. 1826 d. 1910
46373

Hans Andersson, Bringåsen. Ur samma album som #46367 från Strömsund, Z.

Fotografens namn & adressC. A. Brunstedt
Kommentar
2006-10-10 11:32:16 Karin Andersson
I Lits Hembygdsförenings Skriftserie Litsboken LIV 2005 finns att läsa om Hans i Bringsåsen Jämtländsk riksdagsman. Dels är det utdrag ur artiklar i Östersunds Posten 1979 och dels utdrag ur brev skrivna av Hans Andersson under första halvåret 1870 i Stockholm till sin älskade hustru i Bringåsen.
2006-01-18 02:29:36 Jan Nilsson, Bringåsen
Det är min morfars far och förmodligen togs detta porträtt under första riksdagsåret 1870. Han beskriver i alla fall flera olika fotograferingsomgångar i sina brev hem till hustrun och att han så småningom skulle medfölja posten till hemmet
2005-05-18 19:11:00 Ingrid Norberg
Kan bekräfta, att bilden föreställer lantbrukaren och riksdagsmannen Hans Andersson i Bringåsen. Samma foto finns nämligen i Tvåkammarriksdagen 1867-1970, del 5, Stockholm 1992.
2005-05-18 16:19:50 Karin Andersson
Om bilden föreställer Hans Andersson i Bringåsen så var han född 6 okt 1826 i Kyrkås socken i Jämtland, död 24 april 1900, gift med Brita Jonsdotter född 8 febr 1826, död 5 juni 1922 - 96 år. Gifta 18 juni 1853. Hans Andersson var bonde på hemmanet Bringåsen nr 2 (Kyrkås socken, Jämtlands län) och i yngre år sockenskrivare, kommunalnämnds- och kommunalstämmans ordförande i Kyrkås socken, riksdagsman 1870-1890 och bevistade 18 riksdagar, landstingsman i 30 år m m. Riddare av Vasaorden. Barnen var: Anna född 24 febr 1855, Anders Johan född 7 mars 1857, Jonas född 11 febr 1859, Hans född 27 maj 1861, Brita Kristina född 26 apr 1867, Lars Petter född 20 febr 1870. Uppgifterna är hämtade ur Utdrag ur släktförteckning, samlad och utarbetad av Anders Johan Hansson i Bringåsen 1925-1930. (son till H.A., se ovan).
46374

Abraham Öhrberg, Gåxsjö. Se även #22717. Ur samma album från Strömsund, (Z) som #46367.

Katalog:D. Kihlberg
Fotografens namn & adressD. Kihlberg, Drottninggatan 44
46375

Okänd man. Ur samma album som #46367 från Strömsund, Z.

Katalog:A. Holmström
Fotografens namn & adressA. Holmström, Drottninggatan 29 A
46376

Okänd man. Ur samma album som #46367 från Strömsund, Z.Finns även i samma album som #44998 från Strömsund Z.

Fotografens namn & adressR. Sellström, Röda Bodarna 1
46377

"Postm. Molin". Ur samma album som #46367 från Strömsund, Z.

Fotografens namn & adressOkänd fotograf
Kommentar
2011-01-06 20:25:57 Ingrid Norberg
Se även #45054 och #57826.
46378

Okänd man. Ur samma album som #46367 från Strömsund, Z.

Fotografens namn & adressOkänd fotograf
Kommentar
2012-03-19 16:52:17 Ingrid Norberg
Samme man, se #22323.
46379

Jonas Svensson, lanthandlare från Gärde, Ström. Ur samma album som #46367 från Strömsund, Z.

Fotografens namn & adressOscar Olsson, Storgatan 15
46380

Ingeborg Persdotter, född 25/12 1823, från Strand, Ström. Maken Jonas Svensson, född 22/6 1819, lanthandlare från Gärde, Ström. Paret flyttade till Ramsele, Y. Ur samma album som #46367 från Strömsund, Z.

Fotografens namn & adressOkänd fotograf
46381

Erik August Selberg, född 10/4 1832 död 19/3 1882. Sockenskrivare och läroverksadjunkt. Har skrivit "En reseberättelse om norra Jämtland från Nödåret 1867", finns återgiven i "Fornvårdaren nr. V sid. 97". Se även #22338. Ur samma album som #46367 från Strömsund, Z.

Fotografens namn & adressOkänd fotograf
46382

Köpman Anders Rosenberg, född 17/6 1857 död 24/10 1907, från Öhn, Ström. Ur samma album som #46367 från Strömsund, Z. Finns även i samma album som #31146 tillhörande Sven Jönsson i Risselås, Ström.

Fotografens namn & adressOscar Olsson, Storgatan 15
Kommentar
2016-02-06 09:21:45 Anders
Finns även i samma album som #168149 från Jämtland, och i albumet är Anders överstruket och Nils är dit skrivet
2016-02-04 18:02:31 Nylander
Finns även i samma album som #168006 från Jämtland
2012-03-27 20:50:42 Ingrid Norberg
Föräldrar och syskon, #45863.
46383

Sigrid Rosenberg, född 18/5 1868 död 7/4 1935, från Öhn, Ström. Ur samma album som #46367 från Strömsund, Z.

Fotografens namn & adressOscar Olsson, Storgatan 15
Kommentar
2012-03-27 21:01:56 Ingrid Norberg
Sigrid finns även på #52223. Föräldrar och syskon, #45863.
46384

Pastor Höglund med fru. Ur samma album som #46367.

Fotografens namn & adressAd. Lidwall
Kommentar
2005-06-09 17:43:38 Ingrid Norberg
Detta är Henrik Höglund, född 25 april 1801 i Bleka by, Lockne Z, död 4 februari 1874 i Frostviken. Gift 1832 med Märta Johanna Strömqvist, född 1808 i Edsele Y. Det bör rimligen vara hon som finns på fotot tillsammans med maken. Henrik Höglund studerade i Frösö, Härnösand och Uppsala. Prästvigdes 1828 och var sedan verksam i Helgum Y, Ramsele Y, Tåsjö Y, Alanäs Z och från 1846 i Frostviken Z, där han blev dess förste kyrkoherde år 1861. Källor: Härnösands stifts herdaminne och årsboken: Jämten 1930 med samma foto på Höglund samt Jämten 1961.
46385

Ingeborg Jönsdotter, född 23/4 1800 död 12/2 1882, från Brevåg, Lit. Vigd 9/4 1829 med kronolänsman Anders Jönsson Rosenberg från Risselås. Bosatta på Öhn, Ström. Ur samma album som #46367 från Strömsund, Z.

Fotografens namn & adressOkänd fotograf
46386

Anna Rosenberg. Ur samma album som #46367 från Strömsund, Z.

Katalog:O. Ericsson
Fotografens namn & adressO. Ericsson
Kommentar
2008-11-11 14:03:47 Ann-Mari Bäckman
Kan detta vara Anna Rosenberg född 1840 i Ström, Jämtland? Hon var gift med bonden Jöns Ersson född 1834 i Ström. De bodde 1890 enligt folkräkningen i Rissilås, Ström, Jämtland.

Sök i Porträttfynd

Sök bilder utifrån motiv