Bilder i album #402

Kommentarer


127693

Marklund, står det under kortet. Album efter Bengt Hällberg, Skellefteå.

Fotografens namn & adressHenri Osti, Stora Kungsgatan 55
Kommentar
2012-10-11 20:37:36 Staffan H
Sigrid kristina H f.collen Har jag ett stort fotoalbum efter.Min farmor var syster till Sigrid Hälsningar Staffan Henriksson /Sundsvall

skanna och lägg in bilderna här i porträttfynd /Admin

2012-07-29 13:04:57 Ann-Mari Bäckman
Den tidigare albumägaren Bengt Johan Hällbergs, född 1900, Skellefteå, Västerbotten, farfar Joakim Hällberg, född 1834 hade en syster Anna Lovisa Hällberg,född 1825, Skellefteå landsförsamling. Hon var gift Marklund. En av döttrarna Johanna Katarina Marklund född 1853, Skellefteå landsförsamling, var gift med kammarskrivare Gustaf Bergenstjerna född 1859. De bodde i Stockholm år 1890. Fotot ser ut att vara från ca 1875-1880 (med tanke på klädsel och frisyr). Kvinnan ser ut att vara ca 55-60 år, alltså född ca 1815-1825. Kan då detta foto vara Anna Lovisa Hällberg gift Marklund, född 1825? Källor: Sveriges Befolkning 1890 Indiko, Husförhör Skellefteå landsförsamling, Västerbotten, sidan 135, 1853-1862 Indiko, Husförhör: Skellefteå landsförsamling sidan 402, 1818 - 1826
2012-07-27 23:27:51 Ann-Mari Bäckman
Bengt Hällbergs mormor Lydia Wilhelmina Catharina Auren född 9/8 1841, Långsele, Ångermanland, var dotter till komministern H P Aurén och Christina Elisabeth Lundberg och alltså syster till #127753. Källa: Husförhör Långsele, Ångermanland, sidan 94, 1835-1845
2012-07-27 23:13:35 Ann-Mari Bäckman
Bengt Hällberg, den tidigare ägaren av albumet kan ha varit Bengt Johan Hällberg född 26/11 1900, Skellefteå, Västerbotten. Han var son till kassören Johan Albin Hällberg född 1865, Skellefteå och Sigrid Kristina Colleén född 1867, Boteå, Ångermanland. Morfadern och mormodern var kommissionslantmätaren Carl Georg Colleèn född 1818 i Långasjö, Småland och Lydia Wilhelmina Catharina Aurén född 1841, Långsele, Ångermanland. Namnen Colleén och Aurén förekommer i albumet. Källor: Husförhör Boteå, Undrom, Ångermanland, sidan 162, 1866-1875 Sveriges Befolkning 1890, 1900 (där Johan Albin står som Hällström, istället för Hällberg)
15135

Här är hovfotografen Aron Jonason själv. Bilden är hämtad från Bengt A Öhnanders bok "Götebosska Gubbs å Gumms" (ISBN 91 7029 402 x)

Fotografens namn & adressA. Jonason, Södra Hamngatan 43
182755

Tillhör samma album som #182689, Vänster 402 Olsson, Mitten 403 Vildig, Höger 368 Johansson

Fotografens namn & adressEiserman
25534

Okänt barn. Ur samma album som #5503 från Brattland Timrå.

Katalog:Sandelin
Fotografens namn & adressSandelin
Kommentar
2010-07-24 22:32:28 Thomas Dahl, Mariestad
Finns i album #106340.
2004-02-06 00:10:26 Harri Blomberg, Göteborg
I för sig fanns det en fotograf på finländska västkusten vid namn Amalie Rosalie Sandelin, född Spolander, med artistnamnet Rosa Sandelin, men hon fotograferade under tiden: 1864 - 1880-talet och kortet som här presenteras ser ut att vara nyare datum. I alla fall var denna andra fotograf med namnet Sandelin i huvudsak verksam i Björneborg, Satakunda, även om hon sporadiskt fotograferade i sin födelsestad Gamla Karleby. Hon var född i Gamla Karleby den 22.8.1835 och dog i Björneborg den 15.6.1901. Ateljéverksamhet: I) Sandelin, Björneborg, 1864 i kyrkvaktmästare Fagerlunds hus, 1864-. Sandelin var ägde verksamheten. II) Sandelin, Björneborg, tidigare Charles Riis´ ateljé, 1874-1876-. Sandelin ägde verksamheten. Före henne ägde Charles Riis densamma. Boendeplatser: Björneborg 1864-. Uleåborg 1865-1867. Jyväskylä 1866, 1871 och 1878. Vasa 1867. Tavastehus 1869. Tammerfors 1869 och 1870. I Gamla Karleby under ett flertal år. Joensuu 1883. Hennes far var Gamla Karlebys borgmästare Gustaf Napoleon Spolander. Make: Bokhandlare Nils Ferdinand Sandelin. Hon utbildade sig i Stockholm, hos Blomdahl & Lundbergs ateljé i början av 1860-talet. Hon var ateljéfotograf från år 1864 till 1880-talet, samtidigt som hon tjänade pengar på att resa runt med sin kamera, bland annat i Gamla Karleby ett flertal gånger under 1860-1880-talen, i Uleåborg i juli 1865 och april-juni 1867 (änkefru Hjulbergs gård), i Jyväskylä i guldsmed Festens gård, våren 1866, sommaren 1871, och sommaren 1878, i Vasa augusti-september 1867, i handlanden Sundqvists gård, september 1874, på restauratör Holmbergs gårdsplan, Tavastehus april-juni 1869, överste Petanders gård, och augusti månads slut 1885, Tammerfors 14.7.-25.8.1869 och 20.5.-30.8.1870, i änkefru Lindholms gård, sommaren 1875 vid Västra Långgatan, Joensuu i juni 1883, troligtvis även många andra platser, Sandelin var en aktivt resande fotograf. De tidigaste fotografierna är märkta med gummistämpel. Fotosamlingar av henne hittas i: I) Museovieras, HTKA, Helsingfors. Cirka 50 personbilder. II) Satakunnan museo/Satakunda museum, Björneborg. 26 personbilder från år 1878, samt 12 landskapsbilder. III) Tampereen museoiden kuva-arkisto, alltså fotoarkivet i Tammerfors museum. Cirka 10 personbilder. Källor att fördjupa sig i: I) Hirn, Sven, Kameran edestä ja takaa, 98-99. Lahti 1972. II) Fredrikson, Erkki, Walokuvaus Jyväskylässä 1800-luvulla, 20-21. Keski-Suomen museon monistesarja 1/83. Jyväskylä 1983. III) Andersson, Katarina, Wasafotografer - Waasalaisvalokuvaajia, 52-53. Vaasa 1993. IV) Appelgren, Arne, Om fotograferna i 1860-och 1870-talets Vasa, 24. - Arkiv för svenska Österbotten VII. 1948. V) Björneborgs Tidning 23.8.1861, 12.8.1864, 1.4.1874. VI) Oulun Wiikko-Sanomia 8.7.1865, 4.5.1867, 1.6.1867. VII) Vasabladet 31.8.1867, 21.9.1867. VIII) Hämäläinen 13.5.1869, 17.6.1869, 15.7.1885. IX) Tampereen Sanomat 13.7.1869, 17.8.1869, 17.5.1870, 19.7. 1870, 23.8.1870. Källa: http://www.fmp.fi/fmp_fi/muvieras/arkisto/kuvaajat/tiedot/401.htm (2004-02-06)
2004-02-05 23:30:31 Harri Blomberg, Göteborg
Fotografen hade namnet Aina Sandelin. Född i Kronoby den 18.9.1875. Död i Gamla Karleby den 25.6.1958. Ateljé: I) Sandelin & Schoultz, senare A. Sandelin, Gamla Karleby, Storgatan 7, rektor Ebelings hus, 1898-1926. Sandelin ägde sin fotoateljé tillsammans med Augusta Schoultz. Schoultz lämnade verksamheten redan 1901. Sandelin verkade även som konstnär (målade tavlor). I Museovieras, HTKA, Helsingfors finns 11 personbilder, avfotograferade av Sandelin. Ytterligare information kan fås i: I) Hirn, Sven, Kamerankäyttäjiä viime vuosisadalta 20-21. - Valokuvauksen vuosikirja 72. Lahti 1972. II) Kokkola (troligtvis en finskspråkig tidning i Gamla Karleby) 27.4.1898, 21.1.1899, 25.11.1899, 27.1.1900, 10.1.1901. III) Marta Hirnin muistiinpanot, Marta Hirns minnesanteckningar i Sven Hirns ägo. Källa: http://www.fmp.fi/fmp_fi/muvieras/arkisto/kuvaajat/tiedot/402.htm (2004-02-05)
29083

Okänd person, en loppmarknadsbild. Ur samma album som #28897. På hans mössa står det 402.

Fotografens namn & adressKnut Anderson
Kommentar
2004-03-01 18:01:28 Fredrik Salomonsson
På bild #18622 har vi en man som är klädd i samma dräkt, fast med nummer 401.
402

Okänd gosse. Bilden har ägts av Signe Persson, Delsbo (f 1912), dotter till Erik Persson (f 1895)och Astrid Persson, f Westberg (f 1895) i Håknorrbo/Delsbo. Vem föreställer bilden?

Fotografens namn & adressRudolphi
Kommentar
2004-06-16 19:41:45 Lil Sandin
Från samma samling som #2432. För fler kortsamlingar från samma släkt, se #2444 och #3626.
2002-10-25 23:23:54 Håkan Skogsjö
Samma gosse finns på #477, har Mona Larsson noterat.
477

Okänd gosse. Bilden har ägts av Tina Thurefors (f 1900), dotter till Erik Jonsson Westberg (f 1856) och Hilda Liljemark (f 1872), Håknorrbo/Delsbo. Vem föreställer denna bild?

Fotografens namn & adressRudolphi
Kommentar
2019-01-14 20:10:58 Anna Olshäll
Gossen heter Erik Persson, och bodde i Sättjära ("Lars-Halvars") i Delsbo. Hans föräldrar var Pehr Persson (född 1876) och hans fru Sigrid f. Lönn (född 1881). Erik föddes 17/9 1909, och dog 12/10 1918 i spanska sjukan. Erik var mycket tillsammans med Erik Jonsson (född 1909), som var äldre bror till min mormor Brita (gift Brodén), och som växte upp i Bänbro i Delsbo. Min mamma Ingrid Olshäll var den som kände igen gossen!
2004-06-16 20:42:52 Lil Sandin
Från samma samling som #2444. För fler kortsamlingar från samma släkt, se #2432 och #3626.
2002-10-25 17:13:58 Mona Larsson
Samma gosse finns på foto #402, har de två ursprungliga ägarna till fotot gemensam släkt eller bekantskapskrets? Hälsningar Mona

Sök i Porträttfynd

Sök bilder utifrån motiv