Bilder i album #39170

Kommentarer


18503

På baksidan finns en stämpel där det står Erik Sundberg, Skön & Öråker. Ur samma album som #18449. Finns även i samma album som #39170 från Timrå. Det fanns en familj Per August Sundberg med en son Erik född 1879 och bosatt i Öråker Skön Y. Det kanske är sonen som är fotograf ?

Fotografens namn & adressErik Sundberg
Kommentar
2011-09-10 10:08:10 Jan-Åke Holmbring, Linköping
(1902 2/11). S. A. Carlén &#134,. Från Sundsvall telegraferades i går: Föreståndaren för Vesternorrlands läns folkhögskola i Fränsta fil. kand. S. A. Carlén har i dag aflidit, 59 år gammal, efterlemnande fyra barn. (Kuglebergs klippsamling).
2011-07-10 07:18:20 Anders Nylander, Sundsvall
Finns även i samma album som #118119 från Torp Y.
2010-02-02 14:44:21 Jan-Åke Holmbring, Linköping
Föreståndaren för Västernorrlands folkhögskola Sven Alvar Carlén afled helt hastigt af hjärtslag söndagen den 2 dennes, dagen efter det han börjat skolans trettionde läsår. Carlén var född 1843 i Skara, där fadern då var läroverksadjunkt (sedermera rektor i Mariestad och kyrkoherde i Grefbäck). Efter studier i Skara och Uppsala antogs han som andre lärare vid den nybildade folkhögskolan i Bie 1872. Redan året därpå utnämndes han till föreståndare för den likaledes nyupprättade folkhögskolan i Västernorrlands län, där han med undantag af läsåret 1878-79 allt jämt tjänstgjort och därunder fått följa denna skola från plats till plats i de båda landskapen Medelpad och Ångermanland. Carlén kände lifligt olägenheten af denna ambulering. Under åren hade emellertid en byggnadsfond samlats, och skolan fick fast fot och egna lokaler i närheten af Fränsta station i Medelpad. (Svensk lärartidning, november 1902).
2008-02-07 19:32:31 Anders Nylander, Sundsvall
I boken Medelpads folkhögskola i Ålsta 1873-1948 finns samma foto som föreställer Sven Alvar Carlén. Uppgifter om honom finns på bild #5581
39170

Okänd man. Ur ett album efter Daniel Fredrik Wredenberg från Timrå Y.

Katalog:E. Larsson
Fotografens namn & adressE. Larsson
Kommentar
2004-12-14 18:51:11 Fredrik Åström
Bilden föreställer min frus morfars far Daniel Fredriks pappa Sjökaptenen Daniel August Wredenberg f 1828 d 1902. Kontakta mig gärna för att erhålla login-uppgifter till min hemsida om den Wredenbergska släkten.
39174

Okänd man, ur samma album som #39170 från Timrå Y.

Fotografens namn & adressLydia Dahlberg
39177

Okänd man. Ur samma album som #39170 från Timrå Y.

Fotografens namn & adressAdéle Kindlund & Co., Storgatan 12
39178

Okänd man. Ur samma album som #39170 från Timrå Y.

Katalog:E. Larsson
Fotografens namn & adressE. Larsson
Kommentar
2004-12-04 22:19:51 Ingrid Norberg
Detta är PETTER Näsman, född 13 april 1833 i Timrå, död där 20 juli 1897. För ytterligare uppgifter, se #16035.
39179

Okänd kvinna, ur samma album som #39170 från Timrå Y.

Fotografens namn & adressHanna Lundborg & C:ni
39180

Okänd man, ur samma album som #39170 från Timrå Y.

Fotografens namn & adressPeterzén & Franke, Esplanaden
39181

Okända barn, ur samma album som #39170 från Timrå Y.

Katalog:Eric Gravé
Fotografens namn & adressEric Gravé
39183

Okänt barn, ur samma album som #39170 från Timrå Y.

Katalog:Eric Gravé
Fotografens namn & adressEric Gravé
39184

Okänt barn, ur samma album som #39170 från Timrå Y.

Katalog:Eric Gravé
Fotografens namn & adressEric Gravé
39185

Okända barn, ur samma album som #39170 från Timrå Y.

Katalog:Eric Gravé
Fotografens namn & adressEric Gravé
39188

Okänd kvinna. Ur samma album som #39170 från Timrå Y.

Fotografens namn & adressAxelssons Atelier, Storgatan 16
39195

Okänd man. Ur samma album som #39170 från Timrå Y.

Katalog:E. Larsson
Fotografens namn & adressE. Larsson
39196

Okänd kvinna. Ur samma album som #39170 från Timrå Y.

Fotografens namn & adressAdéle Kindlund, Storgatan 12
39197

Okänd man, ur samma album som #39170 från Timrå Y.

Fotografens namn & adressH. Tegström & Co., Storgatan
39198

Okänd kvinna. Ur samma album från Timrå (Y) som #39170.

Fotografens namn & adressAlfred Vougt, Gamla Rådstugugatan 40
39199

Okänd man med hund. Ur samma album som #39170 från Timrå Y.

Fotografens namn & adressAlex. Gylfe, Storgatan 37
39200

Okänt barn. Ur samma album som #39170 från Timrå Y.

Fotografens namn & adressPeterzén & Franke, Esplanaden
39201

Okänd man, ur samma album som #39170 från Timrå Y.

Fotografens namn & adressK. A. Olsson
39202

Okänd kvinna. Ur samma album från Timrå (Y) som #39170.

Katalog:Edla Röckner
Fotografens namn & adressEdla Röckner, Storgatan 84
39203

Okänd man. Ur samma album som #39170 från Timrå Y.

Fotografens namn & adressFranke

Sök i Porträttfynd

Sök bilder utifrån motiv