Bilder i album #3839

Kommentarer


3839

Föreställer May Hinze (f. 1904 25/6 i Söderhamn, d. 1983 1/1 i Härnösand), enligt uppgift från min farmor Gun Berglund, f. Wallin (1904-1989), som var född och uppvuxen i Gävle. Fotografiet ingår i min farmors fotoalbum med fotografier på ungdomsvänner.

Katalog:G. Reimers
Fotografens namn & adressG. Reimers
4325

Föreställer ung man i studentmössa, enligt påskrift "Samuel 18-8-24". Fotot ingår i samma album som #3839, d.v.s. i min farmors, Gun Berglund, f. Wallin (1904-1989), fotoalbum med fotografier på ungdomsvänner.

Fotografens namn & adressBerna Roth
Kommentar
2003-01-22 20:27:40 Eva Leksell
I Gävle högre allmänna läroverks katalog höstterminen 1919 finns en J. Samuel Lindberg, f 1902, inskriven 1918, hemort Valbo, fadern agent. Han finns också med i Matrikel över Gästrike-Hälsinge nation i Uppsala 1811-1961. Där står att han var född i Valbo 1902 14/7, son till möbelhandlaren Per Johan Lindberg och Kristina Mathilda Eriksson, studentexamen i Gävle 1922 20/5, inskriven i nationen 1923, fil mag 1927, läroverksadjunkt i Göteborg 1936. Slutligen hittar jag denne Johan Samuel* Lindberg i Gästrike-Hälsinge Nation i Uppsala Vårterminen 1912 &#150, Vårterminen 1930 (Uppsala 1930) med porträtt. Svårt att avgöra om det är likt. Datum på bilden hänger nog ihop med dedikationen, inte med fotograferingstillfället (man tog knappast studenten i augusti). Så det kan kanske stämma ändå att det är han?
2002-11-27 17:39:47 Torsten Berglund
Tillägg: Enligt min farmors notering hette den unge mannen Samuel Lindberg.
4326

Föreställer enligt påskrift "Gösta Hedbom den 16/6 1919". Fotot ingår i samma album som #3839, d.v.s. i min farmors, Gun Berglund, f. Wallin (1904-1989), fotoalbum med fotografier på ungdomsvänner. Farmor var född och uppvuxen i Gävle.

Katalog:G. Reimers
Fotografens namn & adressG. Reimers
4328

Föreställer Bojan Lindell, Gävle, enligt min farmor Gun Berglund, f. Wallin (1904-1989). Fotot ingår i samma album som #3839, d.v.s. farmors fotoalbum med fotografier på ungdomsvänner. Farmor var född och uppvuxen i Gävle.

Katalog:Östling
Fotografens namn & adressÖstling
4329

Okänd ung kvinna som enligt påskrift på baksidan heter Elly med årtalet 1919. Fotot ingår i samma album som #3839, d.v.s. i min farmors, Gun Berglund, f. Wallin (1904-1989), fotoalbum med fotografier på ungdomsvänner. Farmor var född och uppvuxen i Gävle.

Fotografens namn & adressAtelier Östling
4330

Okänd ung kvinna. Fotot ingår i samma album som #3839, d.v.s. i min farmors, Gun Berglund, f. Wallin (1904-1989), fotoalbum med fotografier på ungdomsvänner. Farmor var född och uppvuxen i Gävle.

Katalog:Östling
Fotografens namn & adressÖstling
4331

Föreställer Lilly Boman enligt uppgift från min farmor. Fotot ingår i samma album som #3839, (1904-1989), d.v.s. i min farmors, Gun Berglund, f. Wallinfotoalbum med fotografier på ungdomsvänner. Farmor var född och uppvuxen i Gävle.

Fotografens namn & adressAtelier Östling
4333

Okänt spädbarn. Fotot ingår i samma album som #3839, d.v.s. i min farmors, Gun Berglund, f. Wallin (1904-1989), fotoalbum med fotografier på ungdomsvänner. Farmor var född och uppvuxen i Gävle.

Katalog:Sätervall
Fotografens namn & adressSätervall, Nygatan 26
4377

Ung man vid namn Erik enligt baksidespåskrift. Tivlling(?)bror till #4379. Fotot ingår i samma album som #3839, d.v.s. i min farmors, Gun Berglund, f. Wallin (1904-1989), fotoalbum med fotografier på ungdomsvänner. Farmor var född och uppvuxen i Gävle, men blev i samband med giftermålet 1927 bosatt i Ludvika där hon levde resten av livet.

Katalog:Bolling
Fotografens namn & adressBolling
4400

Okänd ung man i samma album som #3839, d.v.s. i min farmors, Gun Berglund, f. Wallin (1904-1989), fotoalbum med bilder på ungdomsvänner. Farmor var född och uppvuxen i Gävle, men hennes mor Tilda, f. Andersson var från Kärrgruvan i Norrbärke. Fotot kan möjligen härröra från ett besök i Ludvika 1924 då min farmor bodde hos sin mors goda vänner skräddarmästare Lindberg med familj på Engelbrektsgatan. 1927 flyttade min farmor till Ludvika i samband med giftermålet med min farfar Ragnar Berglund (1 ...
Läs mer...

Fotografens namn & adressAtelier Marino

Sök i Porträttfynd

Sök bilder utifrån motiv