Bilder i album #34732

Kommentarer


34732

Kyrkoherde Carl Fredrik Petersson f 1830 i Harstad (E). Gift med Anna Lovisa Wilhelmina Grevillius f 1828 i Högby(E). Bosatta i Prestgården Ljunga, Tåby(E). Albumet inköpt på auktion i Norrköping 2004. Albumet har sannolikt tillhört äldste sonen Carl August, det finns bilder på föräldrar, hustru, mormor, bröder och studiekamrater från Uppsala där han även finns med på två bilder själv.

Katalog:Axel Wester
Fotografens namn & adressAxel Wester, Nybrogatan 5
Kommentar
2007-01-16 18:12:19 Sven Kullman
I Stellan Wibergs bok Fotografer i Eskilstuna 1840-tal - 1950-tal, anges att Axel Wester 1895 hade adress Nedre Nybrogatan 5. 1898 finns han i F.O Nilssons hus med adress Kungsgatan 13-Careliigatan 8. Kortet bör således kunna dateras till 1895-1895
2004-10-17 20:32:46 Pia Lindqvist
Hustru Lovisa finns på bild #34733 Sonen Herman på bild #37745 Sönerna Ivar och Herman på bild #37746
2004-10-17 20:10:01 Frank Felton
Carl Fredrik Petersson, student i Uppsala 1854, prästvigd 1857, komministeri Normlösa E 1861, kyrkoherde i Tåby E från 1874. Död 3 september 1901 i Tåby E. Källa: Svenskt porträttgalleri X.2, Stockholm 1902.
34733

Texten i albumet lyder: Lovisa Petersson f. Grevillius. På kortets baksida står skrivet: 1887. Maken finns på bild #34732, modern på #35878. Lovisa Grevillius var född 12/5 1828 i Högby (E). Källa: födelseboken.

Fotografens namn & adressAtelier Rosén
34960

I albumet lyder texten: Maria Lovisa Sederblad. Maria Lovisa Amalia föddes Fagerlin den 9/7 1861 i Västrum (H). Vigsel 3/12 1891 med Carl August Petersson Sederblad. Hans far finns på bild #34732 och mor #34733 Källor: 1890-års befolkning. Husförhör Linköping 1895 sid. 247.

Fotografens namn & adressAdolf M Norstedt
Kommentar
2004-10-16 14:39:49 Pia Lindqvist
Fader finns på bild #37747 Syster Ottilia finns på bild #37752 Bror Otto finns på bild #37750
35878

Prostinnan Grevillius född Blohm. Dotter Lovisa finns på bild #34733 Från samma album som bild #34732

Fotografens namn & adressOkänd fotograf
37745

Herman Sederblad skrivet i albumet. F.7/8 1866 i Herrberga (E). Källa: Husförhör Herrberga 1861-1868 sid.20. Fadern finns på albumets förstabild #34732 Modern finns på bild #34733 Mormor finns på bild #35878

Fotografens namn & adressHerman Stafhell & Co.
Kommentar
2009-04-09 17:01:37 Jan-Åke Holmbring, Linköping
Herman Fredrik Cederblad var tandläkare och var 1900 som ogift bosatt i Örebro. (Sveriges befolkning 1900).
37746

I albumet står det Ivar och Herman skrivet. Ivar Claes, född 20/5 1864, död 12/6 1879. Herman Fredrik, född 7/8 1866. Båda födda i Herrberga (E). Herman finns även på bild #37745. Fadern finns på albumets första bild (#34732), modern finns på bild #34733 och mormodern finns på bild #35878. Källa: Husförhörslängd för Herrberga 1861-1880.

Fotografens namn & adressAlfred Vougt, Gamla Rådstugugatan 40
37748

I albumet står Fröken Clara Grevillius skrivet. Enligt husförhörslängden 1891-1895 för Tåby (E), sid. 138, fanns det en Mamsell Klara Amalia Susanna Grevillius, född 1832 i Wiby, boende hos Kyrkoherde Petersson (se #34732) och hans familj.

Fotografens namn & adressFrida Nylander
Kommentar
2012-02-24 14:16:09 Jan-Åke Holmbring
Klara Amalia Susanna Grebillius var född i Viby (E) 1832-08-06 och dog ogift i Jönköping 1919-01-23. (Sveriges befolkning, Sveriges dödbok).
37749

I albumet står skrivet: Teol. Stud. S. A. Fries. Bilden kommer från samma album som bild #34732

Fotografens namn & adressJohn Sterner, Kungsgatan 35
Kommentar
2004-10-17 19:48:55 Frank Felton
SAMUEL Andreas Fries, född 15 mars 1867 i Linköping (E), död 14 december 1914. Student i Uppsala 1886, prästvigd 1894, teologie doktor 1897. Komminister i S:t Nicolai, Stockholm (A) 1898, kyrkoherde i Oscar, Stockholm (A) från 1907. Teologisk författare. Källor: Svenskt porträttgalleri XV, Stockholm 1900 med välliknande foto och Vem var det, Stockholm 1944.
37750

Teol. Stud Otto Fagerlin står det skrivet i albumet. Otto Natanael Fagerlin f. 22/12 1869 i Hjorted (H). Källa: Husförhör Hjorted (H) 1887-1891 sid.7. Fader finns på bild #37747, systern Maria Lovisa på bild #34960 och systern Ottilia på bild #37752. Bilden kommer från samma album som bild #34732

Fotografens namn & adressAlfred Dahlgren, Dragarbrunnsgatan 48
Kommentar
2020-02-08 10:36:26 Bo Sansdberg
Född 29/12 enl dopboken.
2004-10-17 19:17:18 Frank Felton
Tillägg till ovanstående uppgifter: OTTO Natanael Fagerlin, student i Uppsala 1888, prästvigd 1897. Därefter komminister 1898 i Tryserum E och från 1920 kyrkoherde i Malexander E. Källor: Svenskt porträttgalleri X.2, Stockholm 1902 och Svenska Kyrkans Prästerskap, Göteborg 1926.
37751

Artist Elias Erdtman står det skrivet i albumet. Bilden kommer från samma album som bild #34732.

Fotografens namn & adressP. J. Bergh
Kommentar
2010-01-02 14:46:12 Jan-Åke Holmbring, Linköping
Elias Henrik Erdtman var son till läroverksadjunkten i Linköping änklingen Johan Henrik Erdtman, f.i Karlshamn 1826, d. i Ledberg (E) 1894. Elias Erdtman var elev till Perséus och Törnå i Stockholm och studerade vid akademien i Düsseldorf 1884-85 och därefter i Paris och Belgien. E. är uteslutande landskapsmålare och har utställt svenska naturstudier och stämningar i hemlandet, i Berlin, München m. fl. ställen. Han var gift i Västervik 1896-12-10 med Mimmi Amanda Ottilia Fagerlin, f. i Hjorted (H) 1868, d. i Högalid Stockholm 1960. (Nordisk familjebok, Kugelbergs klippsamling, PLF CD-1).
2004-10-17 19:39:06 Ingrid Norberg
ELIAS Henrik Erdtman, född 22 oktober 1862 i Linköping (E), död 20 september 1945. Gift 1896 med Ottilia Fagerlin, troligen på bild #37752. Målarstudier under 1880-talet i Tyskland, Frankrike, Belgien, Holland. Landskapsmålare. Källor: Svenskt porträttgalleri XX, Stockholm 1901 med välliknande foto, Vem är det? 1925 och Vem är det? 1949.
37752

Ottilia Fagerlin står skrivet i albumet. Mimmi Amanda Ottilia f.23/4 1868 i Hjorted (H). Källa: Husförhör Hjorted (H) 1887-1891 sid.7. Fader finns på bild #37747 Syster Maria Lovisa finns på bild #34960 Broder Otto Natanael finns på bild #37750 Bilden kommer från album #34732

Fotografens namn & adressAlexander & Co
Kommentar
2009-04-29 11:28:30 Jan-Åke Holmbring, Linköping
Ottilia Erdtman dog i Stockholm 1960-07-31 och begravdes i Högalid 18/9 i samma grav som maken, som dog 1945. (Begr. i Sverige).
2004-10-17 19:56:27 Ingrid Norberg
Gift 1896 med ELIAS Henrik Erdtman #37751.
37822

Kamrer K Grevillius står det skrivet i albumet. Bilden kommer från samma album som #34732.

Katalog:Maria Tesch
Fotografens namn & adressMaria Tesch, Nygatan 20
Kommentar
2005-10-10 20:56:25 Jan-Åke Holmbring, Linköping
Det är möjligt att detta är Klas August Grevillius, född i Tjällmo (E) 1865, son till kamrer G. Alb. J. Grevillius, född i Högby (E) 1826 och Augusta Ulrika Stahrenflykt, född i Torsäng (W) 1833. De var 1890 bosatta i Kungs Norrby, Brunneby (E). (Sveriges befolkning 1890).
37823

Fru E Grevillius med Åke Grevillius står det skrivet i albumet. Bilden kommer från album #34732

Katalog:Österberg
Fotografens namn & adressÖsterberg
Kommentar
2008-12-30 13:35:29 Jan-Åke Holmbring, Linköping
Det torde vara Emelie Lindquist, gift i Skövde 1896-05-02 med notaren Karl Grevillius, och deras son Karl Åke Anders Grevillius, född i Linköping 1902-01-16, död där 1982-11-11, begr. i Linköping 6/12. Åke Grevillius var gift med Beth Sylvia, f. i Linköping 1907, d. i Danderyd 2003. (Sveriges dödbok 1947-2003, Begr. i Sverige, Kugelbergs klippsamling).
37824

Ellen Grevillius står det skrivet i albumet. Bilden kommer från samma album som #34732.

Katalog:Maria Tesch
Fotografens namn & adressMaria Tesch, Nygatan 20
Kommentar
2009-07-19 18:57:11 Jan-Åke Holmbring, Linköping
Det finns en Ellen Grevillius, som dog 1939-04-18 och begravdes på Liköpings gamla griftegård 24/4. (Begr. i Sverige).
37825

Ingeniör Gust. Grevillius står det skrivet i albumet. Bilden är från samma album som bild #34732 Underdelen på kortet är avklippt och det går inte att se fotografens adress.

Fotografens namn & adressJoh. Ahlström
Kommentar
2020-02-16 07:50:37 Ann-Mari Bäckman
Jag är tveksam till att mannen skulle vara född 1880, då fotot kan vara från den tiden. Mannen ser ut att vara ca 25. Skulle mannen på fotot vara född 1880, skulle fotot vara från ca 1905. Vilket inte stämmer. I Sveriges befolkning 1890, 1900 finns en ingeniör/ritare Karl Gustav Oskar Grevillius född 1862 i Tjällmo, Östergötland. Uppgiften bör bekräftas.
2008-03-26 16:56:30 Jan-Åke Holmbring, Linköping
Det skulle kunna vara Gustaf Grevillius född i Gällstad (P) 1880, son till kaptenen Carl Fredrik Grevillius, f. i Kalv (P) 1834 och Bertha Maria Rosenberg, f. i Nora (T) 1849. Familjen var 1890 bosatt i Torpa (P). (Sveriges befolkning 1890).
37826

Charlotta Santesson f.Grevillius står det skrivet i albumet. Bilden kommer från album #34732

Katalog:H. Holm
Fotografens namn & adressH. Holm, Östra Storgatan 53
Kommentar
2006-12-04 17:53:32 Jan-Åke Holmbring, Linköping
Uppgifterna i Sveriges befolkning 1890 är felaktiga. Ovanstående person var född i Högby i Östergötland.
2005-05-05 09:57:52 Jan-Åke Holmbring, Linköping
Charlotta Margareta Grevellius Santesson var född i Högby (H) 1824. Hon var bosatt i Jönköpings västra och var 1890 änka. (Sveriges befolkning 1890).
37829

Fru Abela Lundbergh f. Santesson står det skrivet i albumet. I 1890 års befolkning finns en Abela Maria Santesson född 1851 i Rogslösa (E). Gift med Nils Rudolf Ingvald Lundberg född 1844. De har 4 barn och är bosatta Valnöten N:o 7, Kungsholms Rote 4, Stockholms Stad. Bilden kommer från album #34732

Fotografens namn & adressNils Björsell, Regeringsgatan 18
37830

Fröken Janna Santesson står det skrivet i albumet. Bilden kommer från album #34732

Fotografens namn & adressGösta Florman, Regeringsgatan 28 A
37831

Fröken Anna Santesson står det skrivet i albumet. Bilden kommer från samma album som bild #34732.

Fotografens namn & adressF. Södergren, Hospitalsgatan 8
38075

Fröken Sofia Lovisa Santesson står det skrivet i albumet. Bilden kommer från album #34732

Fotografens namn & adressN. B. Ögren
Kommentar
2010-02-20 12:33:31 Jan-Åke Holmbring, Linköping
Sofia Louise Santesson dog i Jönköping 1928 och begr. på Jönköpings östra kyrkogård 22/12 i samma grav son systrarna (?) Anna och Jeanna. (Begr. i Sverige).
2004-10-23 20:22:11 Pia Lindqvist
Tillägg till ovanstående upplysning. JEANNA Santesson finns på bild #37830 ANNA Santesson finns på bild #37831 CHARLOTTA Santesson f. Grevillius finns på bild #37826 HILDA Santesson finns på bild #38076
2004-10-23 00:27:54 Sofie Lindström
Folkräkningen 1900 Jönköpings län: Sofia Lovisa Santesson f. 1850 Hemförsamling: Jönköpings västra Hemort: Norra kvarteret Kontrakt: Tveta Län: Jönköping Födelseår: 1850 Födelseförs: Väderstad Östergötlands län Titel: Fröken Civilstånd: Ogift (O) Kön: Kvinna Famstkod: Barn (B) Hushåll nr: 945 Familj nr: 1 I familj nr 1 ingår även: Fröken Jeanna Ulrika Santesson f. 1844 i Kumla Östergötlands län Fröken Anna Maria Susanna Santesson f. 1855 i Rogslösa Östergötlands län Änkefru Charlotta Margareta Grevillius Santesson f. 1824 i Högby Östergötlands län Fröken Hilda Charlotta Santesson f. 1848 i Kumla Östergötlands län
38076

Fröken Hilda Santesson står det skrivet i albumet.På bildens baksida står skrivet: Kusin Karl gratuleras hjertligt på födelsedagen af .....kan du se hvem? Bilden kommer från album #34732

Fotografens namn & adressWolfenstein, Fredsgatan 13

Sök i Porträttfynd

Sök bilder utifrån motiv