Bilder i album #26847

Kommentarer


26847

Denna bild sitter som första bild i ett album som förmodligen har tillhört Landshövdingen i Kalmar Gustaf Jacob Edelstam. Okänd person Cabinet Portrait

Fotografens namn & adressGösta Florman, Regeringsgatan 28 A
Kommentar
2006-03-08 16:40:55 Olof Zachrisson
Förlåt, jag får nog ta och gissa vidare... Är så säker på att jag sett honom bland mina Lagercrantz-foton. Jag skall ta en nogare titt och se om jag inte kan hitta honom igen. Tack för dementin dock.
2005-12-19 20:16:56 Carl G Lagercrantz
Mannen på fotot ovan är inte min farfars farfar finansministern C Gustaf Lagercrantz. Jag har en oljemålning föreställande finansministern och kan ej se någon likhet alls.
2005-04-13 10:57:27 Olof Zachrisson
En gissning är att detta skulle vara Carl Gustaf Lagercrantz (1816-1867), Landshövding i Jämtlands län, senare finansminister. Hans barnbarn Carl Lagercrantz gifte sig med ett barn barn till Landshövdingen i Uppsala, Adolf Hamilton (1820-1896) antagligen på bild #26865 från samma album. De var goda vänner.
26848

Grevinnan Charlotta Lewenhaupt, född von Essen. Finns i Album JJ1.

Fotografens namn & adressGust. Joop & Co., Wahrendorffsgatan 10
Kommentar
2010-04-23 09:13:47 Jan-Åke Holmbring, Linköping
(1895 10/8). Ch. E. Lewenhaupt &#134,. I lördags afled på Geddeholm i Vestmanland grefvinnan Charlotta Elisabeth Lewenhapt, född von Essen, uti en ålder af 68 år. Grefvinnan Lewenhaupt var född 1827 och dotter af öfverstelöjtnanten i armén, majoren vid Skaraborgs regemente friherre Thure Guistaf von Essen och hans friherrinna Ulrika Charlotta Cronstedt. Hon ingick 1848 äktenskap med grefve Carl Gustaf Lewenhaupt och var sedan 1864 enka. Grefvinnan Lewenhaupt innehade egendomen Karlsberg invid Vestarås och jemte sina barn del i Helleforsverken i Vestmanland. Hon sörjes närmast af två söner och två döttrar samt barnbarn. Äldste sonen Gustaf Erik är ledamot af Första kammaren samt innehafvare af Geddeholms och Aggarö fideikommissegendomar i Vestmanland. Sonen Carl Axel är tjenstgjörande kammarherre hos drottningen. Dottern Ulla Ottiliana är gift med öfversten och chefen för Första Göta artilleriregemente grefve John Hamilton och den yngre, Eva Char.lotta, med statsrådet C. R. Wersäll. (Kugelbergs klippsamling).
2003-12-30 01:57:06 Jan Jutefors Rockneby
Från samma album som #26847 från Kalmar
26849

Greve Lewenhaupt, Carlslund. Album JJ1

Katalog:G. Wiklund
Fotografens namn & adressG. Wiklund
Kommentar
2011-09-07 09:58:50 Jan-Åke Holmbring, Linköping
Greve Gustaf (Gösta) Lewenhaupt var gift 1840 med änkefriherrinnan Eva Heijkensköld (1787-1877) på Hällefors herrgård i Västmanland. Greve Gösta hade som officer deltagit i fälttåg i Europa, bl. a. som sjuttonåring i Gustaf IV Adolfs anfall på Norge 1808. Han var litterärt och konstnärligt intresserad och hade många vänner bland skandinaviska författare och konstnärer, bl. a. Atterbom och Thorvaldsen, sedan han en tid levt i Rom i konstnärskretser där. Göta Lewenhaupt var också psalmdiktare (t. ex.: Vem är den stora skaran där?). Han kompletterade sin hustru med sitt lugn, sin behärskning och saktmodighet. Han sägs ha varit utrustad med en god portion humor. Som patriark med vitt skägg och svart kalott skötte han mycket i sitt stora folkrika hus. Han förhindrade komplikationer och la allt tillrätta med gemyt, vänlighet och humor. (Inga Elgqvist-Saltzman: Lärarinna av Guds nåde. Cecilia Fryxell. Tallin 2010).
2003-12-30 12:08:39 Peter Karlsson
Detta skulle väl då kanske kunna vara major Gustaf Lewenhaupt, född 1791 7/9 på Forstena, Västra Tunhems socken och död 1873 26/2 på Karlslund vid Västerås.. Källa: 'Elgenstierna', band IV, sidan 618v.
2003-12-30 01:57:55 Jan Jutefors Rockneby
Från samma album som #26847 från Kalmar
26852

HKH Kung Oscar II Album JJ1

Fotografens namn & adressSelma Jacobsson, Fredsgatan 15
Kommentar
2004-01-03 16:31:08 Jan Jutefors Rockneby
Född 21 jan 1829 i Stockholm, död 8 dec 1907 i Stockholm.
2003-12-29 23:24:37 Peter Karlsson
Hej Jan! Istället för att hänvisa till JJ1 (som väl bara är av internt intresse) så skall du ta och göra så du får en hänvisning till albumets första bild.. Det får du genom att på varje annan bild i albumet ange något i stil med: Från samma album som #26847 från Kalmar Då blir det automatiskt länkar till den bilden, det ser det så kallade 'brädgårdstecknet' (#) till.. Du behöver heller inte skriva några frågetecken för årtal eller annat - de får jag bara plocka bort.. :) (Se vidare i instruktionerna om bland annat detta med sammanlänkning av ett album.)
26854

HKH Drottning Sofie

Fotografens namn & adressSelma Jacobsson, Fredsgatan 15
Kommentar
2004-01-03 16:27:48 Jan Jutefors Rockneby
SOFIA Wilhelmina Mariana Henrietta av Nassau född 9 juli 1836 i Biebrich, Tyskland, död 30 dec 1913 i Stockholm.
2003-12-30 01:58:45 Jan Jutefors Rockneby
Från samma album som #26847 från Kalmar
26855

C.M. Lilliehöök (Se bild #26856 för mer fakta)

Fotografens namn & adressHenri Osti, Stora Kungsgatan 55
Kommentar
2003-12-30 01:59:30 Jan Jutefors Rockneby
Från samma album som #26847 från Kalmar
26856

C.M. Lilliehöök. Från samma album som #26847 från Kalmar

Fotografens namn & adressGösta Florman, Regeringsgatan 28 A
Kommentar
2005-10-01 13:27:03 Jan-Åke Holmbring, Linköping
Carl Malcolm Lilliehöök var född 1847-01-07 som son till major Fredrik Gustaf Lilliehöök och friherrinnan Augusta Fredrika Charlotta Johanna von Nolcken. Han var gift 1881 med Anna Margareta Ekelund.
2003-12-30 11:47:31 Fredrik Salomonsson
Hittade fakta om personen på Arméns porträttsamling i Arkion: Carl Malcolm Liliehöök af Gälared och Kolbäck, född 1847, död 1928. Kapten. Tjänstgjorde i tyska armén vid 33. preussiska fusiljärregementet 1873-1874. Förste hovmarskalk. Ståthållare på Stockholms och Drottningholms slott. Jag sparade faktasidan på adress http://w1.361.telia.com/~u36113770/liliehook.jpg
26857

W. Krohn?

Fotografens namn & adressHenri Osti, Stora Kungsgatan 55
Kommentar
2003-12-30 02:01:18 Jan Jutefors Rockneby
Från samma album som #26847 från Kalmar
26858

Rektor C.Y. Sahlin Album JJ1

Fotografens namn & adressHenri Osti, Stora Kungsgatan 55
Kommentar
2004-06-08 08:08:22 Harald Bohlin
Carl Yngve Sahlin dog inte i Stockholm, som det står här utan i sonen Kristofers hem i Fornåsa prästgård. Källa: passim t ex >Olle Sahlins släktförteckninig som finns angiven i denna förteckning. Med vänliga hälsningar från sekr i Sahlinska släktföreningen (Värmlandssläkten)
2003-12-31 00:22:58 Jan Jutefors Rockneby
Carl Yngve Sahlin född 4 mars 1824 i Fröskog, Dalsland, död 29 maj 1917 i Stockholm. Filosof. Professor i teoretisk och praktisk filosofi. Källa: Svenska män och kvinnor
2003-12-30 02:02:22 Jan Jutefors Rockneby
Från samma album som #26847 från Kalmar
26859

Brukspatron med mera G. de Maré, död 1882 Album JJ1

Fotografens namn & adressGust. Joop & Co., Brunkebergstorg 15
Kommentar
2003-12-31 22:20:52 Frank Felton
Gustaf de Maré, född 14 januari 1825 i Hallingeberg H, död 4 april 1882 i Lofta H. Gift 1849 med HENRIETTE Christina Cronstedt (1825-1894). Ledamot av riksdagens andra kammare 1867-68 och första kammaren 1869-79. Källa: Tvåkammarriksdagen 1867-1970 del 2, Stockholm 1985.
2003-12-31 00:28:55 Jan Jutefors Rockneby
Gustaf de Maré född 1825, död 1882. Brukspatron på Ankarsrums Bruk. Källa: Svenska män och kvinnor
2003-12-30 02:03:08 Jan Jutefors Rockneby
Från samma album som #26847 från Kalmar
26860

F.T. Carlsson, död 1887.

Fotografens namn & adressSelma Jacobsson, Fredsgatan 15
Kommentar
2003-12-31 00:36:45 Jan Jutefors Rockneby
Fredrik Ferdinand Carlsson född 13 juni 1811 i Alsike, Sthlms län, död 18 mars 1887 i Stockholm. Professor i historia vid Uppsala universitet, statsråd 1863-70, 1875-78.
2003-12-30 02:04:04 Jan Jutefors Rockneby
Från samma album som #26847 från Kalmar
26862

Jacob Josephson, maj 1877 Album JJ1

Fotografens namn & adressM. Josephson, Klarabergsgatan 33
Kommentar
2010-04-28 17:07:54 Jan-Åke Holmbring, Linköping
Jacob Axel Josephson. f. i Stockholm 1818 27/3. Stud. i Upps. 35, fil.dokt. 42. Idkade musikstudier utrikes 43-47. Director musices vid Upps. univ. 49, domkyrkoorganist 64, professor 74. L.M.A. 57. Komp. symfoni, körverk (Islossning, Korsriddarne, Arion m.fl.), tillfällighetskantater, manskvartetter, solosånger, pianostycken o.s.v. &#134, 1880 29/3. (Svenskt porträttgaller XXI:55).
2003-12-31 00:44:17 Jan Jutefors Rockneby
Jacob Axel Josephson född 27 mars 1818 i Stockholm, död 29 mars 1880 i Uppsala. Tonsättare. Källa: Svenska män och kvinnor
2003-12-30 02:04:46 Jan Jutefors Rockneby
Från samma album som #26847 från Kalmar
26863

Viktor Nordling Album JJ1

Fotografens namn & adressGösta Florman, Regeringsgatan 28 A
Kommentar
2010-12-26 12:08:03 Jan-Åke Holmbring, Linköping
(1898 26/1). E. V. Nordling &#134,. Enligt ifrån Upsala ingånget telegram har professorn i civilrätt vid dervarande universitet, juris och filosofie doktorn, kommendören af Nordstjerneordens andra klass Ernst Viktor Nordling aflidit derstädes i natt efter blott några timmars sjukdom uti en ålder af 65 ½ år. Professor Nordling var född i Stockholm den 25 april 1832 och son af dåvarande kollegan vid Maria skola, sedermera kyrkoherden i Edebo församling, kontraktsprosten Johan Henrik Nordling och hans maka Fredrika Zenius. Efter att under åren 1840-1849 hava genomgått Upsala katedralskola, blef han sistnämnda år student vid dervarande universitetet. År 1856 aflde han juris kandidatexamen och inskrevs derefter i Svea hofrätt, hvilken 1859 utnämnde honom till vice häradshöfding. Under riksdagen 1856-1858 var Nordling dels kanslist dels notarie i presterståndet. Under juni 1859 blef han docent i svensk civilrätt och romersk rätt vid Upsala universitet och i december samma år adjunkt i romersk rätt och svensk allmän lagfarenhet. År 1867 blef Nordling professor i romersk rätt, juridisk encyklopedi och rättshistoria, men utnämndes redan följande år utan föregående ansökan till professor i svensk civilrätt. Åren 1860-1863 var Nordling universitetets ombudsman. Han promoverades vid Lunds universitets tvåhundraåriga jubelfest 1868 till juris doktor och blef vid jubelfesten i Upsala 1863 för firande af Upsala möte filosofie doktor. Vid Jubelfesten 1877 i Upsala var Nordling promotor i juridiska fakulteten. Vid sidan af sin lärarverksamhet har prof. N. idkat en omfattande verksamhet såsom kommunal- och bankman samt äfven drifvit ett ej obetydlígt landtbruk. Af Upsala stadsfullmäktige har han med ett kortare uppehåll varit ledamot sedan 1863. Inom Upsala universitets drätselnämnd var Nordling under åren 1875-1890 en verksam medlem och från 1886 nämndens orförande. Af kommitén för uppförande af nytt universtitetshus 1878-1887 var han ledamot, likasom af komitén för Upsla domkyrkas restaurering 1887-1894. År 1864 blef Nordling Uplands enskilda banks ombudsman, inträdde 1867 i dess styrelse och har sedan 1894 varit nämnda styrelses ordförande. Lifligt intresserad för den idé, som tog sin form i de nordiska juristmötena, var professor Nordling medlem af styrelsen för desamma. -------- Nodling blef 1876 riddare och 1894 kommendör af Norstjerneordens andra klass. Gift 1860 med Engla Charlotta Josefina Östling, dotter af landtbrukaren Gustaf Otto Östling och Johanna Erika Östberg, sörjes Nordling af enka och en son samt två döttrar. (Kugelbergs klippsamling).
2003-12-31 00:48:04 Jan Jutefors Rockneby
Ernst Viktor Nordling född 25 april 1832 i Stockholm, död 26 jan 1898 i Uppsala. Rättsvetenskapsman. Källa: Svenska män och kvinnor
2003-12-30 02:05:58 Jan Jutefors Rockneby
Från samma album som #26847 från Kalmar
26864

Andreas Sidner Album JJ1

Fotografens namn & adressHenri Osti, Stora Kungsgatan 55
Kommentar
2013-09-08 21:41:27 Ingrid Norberg
Anders Sidner dog 1869 och var då 54 år enligt ovan. När är fotot taget? Mannen på bilden ser inte ut att vara i 50-årsåldern. Enligt Bernhard Johanssons fotografregister(CD) fanns Henri Osti på adressen Stora Kungsgatan 55 ca 1870-1898. Det kan också vara Anders Sidners son Andreas Sidner, född 1849, död 1881.
2013-09-08 12:22:39 Gunhild Svenonius
Sidner. 1. Anders S., musiker, f. 18 aug. 1815 i Härnösand, d. där 5 maj 1869, blef student i Uppsala 1833 och filos, doktor 1842, tog 1841 musikdirektörsexamen i Stockholm och vardt 1847 musiklärare vid Härnösands gymnasium samt var från 1846 konsistorienotarie i Härnösand. S. deltog under studentåren vid J.A.Josephsons sida i arbetet för tonkonstens förkofran i Uppsala och var från 1841 ledare för Härnösands musiksällskap. Han tog initiativet till bildandet af Musikaliska konstföreningen (se d. o.). Själf spelade S. flera instrument och komponerade bl. a. stycken för sång och violoncell. Han blef 1857 led. af Mus. akad. Källa:Nordisk familjebok, Sidner, 1. Anders, 1917. Invändas mot detta förlag kan göras när man besöker en hemsida för anders Sidners ättlingar : http://sidner.se/. Tycker inte hårfästet på honom stämmer riktigt, annars är det likt
2013-09-07 23:17:29 Gunhild Svenonius
Om bildtexten stämmer kan det vara författaren till Matrikel över Hernösands stift år 1866 Notarie vid Consistorium Anders sidner, Phil Doct., tillika Musik - och Sånglärare vid Elem. läroverket i Härnösand Matrikeln finns digitaliseraad och tillgänglig via Nordkalottens kultur och forskningscentrum
2008-08-27 16:59:28 Ann-Mari Bäckman
I Sveriges kommuner, Västernorrlands län, 1938 finns ett foto på Gustaf GÖSTA Andreas Bucht född 1 oktober 1884 i Härnösand. Han var son till rektor G. Wilhelm Bucht och Linneá Sidner. Detta är inte samme man. Dessutom är detta inte ett foto från 1900-talet.
2007-12-19 12:54:54 Jan-Åke Holmbring, Linköping
Troligen är detta Gustaf Andreas Sidner, född i Härnösand 186, son till fil. dr., sem. rektor Gustaf Wilhelm Bucht, f. i Karl Gustaf (AC) 1848, och Anna Linnea Elisabeth Sidner, f. i Härnösand 1860. Sonen bör ha tagit moderns flicknamn. (Sveriges befolkning 1890, Kugelbergs klippsamling).
2003-12-30 02:06:54 Jan Jutefors Rockneby
Från samma album som #26847 från Kalmar
26865

Landshövding Hamilton. Album JJ1

Fotografens namn & adressHenri Osti, Stora Kungsgatan 55
Kommentar
2013-03-17 22:58:57 Frank Felton
Bekräftas att detta är Adolf Ludvig Hamilton. Samma foto finns i Uppsala universitetsbiblioteks bilddatabas.
2005-04-08 13:27:22 Olof Zachrisson
Detta är förmodligen Adolf Ludvig Hamilton (1820-1896) Landshövding i Uppsala 1862-93. Gift med Agnes Geijer, dotter till Erik Gustaf Geijer.
2003-12-30 02:07:46 Jan Jutefors Rockneby
Från samma album som #26847 från Kalmar
26866

Hofstallmästare J.W. Beijer Album JJ1

Fotografens namn & adressJohn Dryselius, Södra Långgatan 26
Kommentar
2010-01-13 14:46:37 Jan-Åke Holmbring, Linköping
Hofstallmästare J. V. Beijer, hvars död vi i går omtalade, var enligt P. T. understallsmästare vid hofstaten, då han 1831 utnämndes till chef för det af Carl XIV Johan återupprättade, ursprungligen af Carl X Gustaf anlagda Ottenby stuteri på Öland. Under loppet af 36 år qvarstod han härefter såsom ledare för detta stuteri, tilldess han år 1867 begärde och erhöll afsked, efter att två år förut af rikets ständer hafva beviljats pension å allmänna indragningsstaten. Såsom chef för Ottenby stuteri har Beijer inlagt stora förtjenster om hästafvelns utveckling i vårt land och särskilt på Öland. Sjelf var han en god kännare af det ädla djuret och älskade mycket ridt liksom i allmänhet alla manliga idrotter. Ännu under sitt senaste lefnadsår, vid nådda nitto års ålder, plägade den gamle, som in i det sista åtnjöt den bästa vigör, daglien företaga längre promenader till häst eller till fots, och det hände understundom - berättas det - att dessa färder utsträcktes till öfver en mils längd. I sin fulla krafts dagar var Beijer derjämte känd såsom en väldig jägare och skicklig skytt. Ännu för några månader sedan, det var vid sommarens landtbruksmöte, såg man den ståtlige hofstallmästaren här i hufvudstaden. Hans långt framskridna ålder hade icke mäktat nedtrycka eller böja den resliga gestalten. Åren hade endast höjt det vördnadsbjudande i ett väsen, hvilket genom en ovanligt personlig älskvärdhet intog en och hvar, som kom i dess närhet. (Död i oktober 1886). (Kugelbergs klippsamling).
2003-12-30 11:24:09 Fredrik Salomonsson
Hittade fakta om personen på Arméns porträttsamling i Arkion: Jacob Wilhelm Beijer, född 1796, död 1886. Han var Regementsstallmästare och Hovstallmästare. Han var även chef för Ottenby stuteri åren 1830-1867. Jag sparade faktasidan på adress http://w1.361.telia.com/~u36113770/beijer.jpg
2003-12-30 02:08:30 Jan Jutefors Rockneby
Från samma album som #26847 från Kalmar
26867

J.G. af Geijerstam

Fotografens namn & adressJohn Dryselius, Södra Långgatan 26
Kommentar
2010-01-13 14:24:29 Jan-Åke Holmbring, Linköping
Enligt till oss ingånget meddelande har rektorn vid Kalmar folkskolelärarinne-seminarium, folkskoleinspektören i Kalmar stift, fil. doktorn och riddaren af nordstjerneorden Johan Gustaf af Geijerstam aflidit i Kalmar i lördags den 7 dennes(1894-07-07) i en ålder af 62 år. Rektor af Geijerstam var född på Frösvidals egendom i Kils socken af Nerike den 17 juli 1831 och son af brukspatronen Gustaf Emanuel af Geijerstam och hans maka Eva Johanna Selling. Efter skolstudier i Örebro och vid Uppsala lyceum blef han 1848 student i Uppsala och aflade der 1853 filosofie kandidatexamen samt promoverades följande år efter att hafva försvarat afhandlinegen Om orskarena till Carl X Gustafs infall i Danmark i aug. 1658 till filosofie doktor. Åren 1855-1856 genomgick Geijestam Falu bergsskola samt egnade sig derefter från 1857 åt bruksrörelsen, först å Jönsarbo i Vestmanland och derefter å Nedra Haddebo bruk i Nerike. År 1969 lemnade han affärslifvet och inträdde på lärarebanan, sistnämnda år utnämndes han till folkskoleinspektör i Östergötlands län och tillika till föreståndare för Linköpings småskollärarin-neseminarium. På dessa platser verkade G. till 1875, då han utnämndes till rektor vid Falu folkskollärarinnesemnarium. Två år senare blef han rektor vid enehanda läroanstalt i Kalmar, hvilken tjänst han tillträdde 1878. Han var äfven sedan 1879 folkskoleinspektör inom Kalmar stift. Rektor af Geijerstam deltog i medlet af sistlidne juni månad uti det då har församlade folksoleinspektörsmötet. Under de senaste vackorna har han lidit af sjuklighet. Gift 1857 med Alma Augusta Catharina Möller, dotter till lagman Möller och Catharina Maria Kjellman, sörjes Geijerstam af maka, tre söner och två döttrar samt barbarn. Sonen Gustaf är filosofie kandidat, känd skftställare och lustspelsförfattare, Karl, biträdande ingeniör vid Patentbyrån härstädes. Den yngste sonen Emanuel är medicine kandidat. Dottern Anna är sedan 1889 gift med landtbrukaren A. F. Kreuger i Kalmar och dottern Stina är gift med tyske konsuln Gustaf Kreuger i sistnämnda stad. (Kugelbergs klippsamling).
2004-01-17 22:58:54 Jan Jutefors Rockneby
Johan Gustaf af Geijerstam död 1894. Föräldrar: Brukspatron Gustaf Emanuel af Geijerstam och hans hustru Eva Johanna Selling. Gift 1857 med Alma Augusta Catharina Möller, död 1910 Källa: Adelskalendern 1911
2003-12-31 00:02:48 Jan Jutefors Rockneby
Seminarierektor i Kalmar
2003-12-30 02:09:22 Jan Jutefors Rockneby
Från samma album som #26847 från Kalmar
26868

Rektor Ragnar Törnebladh Album JJ1

Fotografens namn & adressJohn Dryselius, Södra Långgatan 26
Kommentar
2003-12-31 22:26:41 Frank Felton
Henrik RAGNAR Törnebladh, ledamot av riksdagens andra kammare 1873-75 och första kammaren 1880-88 och 1890-99. Källa: Tvåkammarriksdagen 1867-1970 del 2, Stockholm 1985.
2003-12-31 00:10:55 Jan Jutefors Rockneby
Född 1 febr 1833 i Hubbo, Västmanland, död 15 juni 1912 i Stockholm. Lektor, senare rektor i Kalmar och Stockholm, politiker. Källa: Svenska män och kvinnor
2003-12-30 02:10:08 Jan Jutefors Rockneby
Från samma album som #26847 från Kalmar
26870

Landssekreteraren i Kalmar C.A. Palme Album JJ1 Cabinet Fotografi

Fotografens namn & adressOkänd fotograf
Kommentar
2004-01-17 13:57:03 Jan Jutefors Rockneby
Gift 1853 med AUGUSTA Johanna Amalia Hasselqvist född 1830, död 1883, dotter till Johan THEODOR Hasselquist och hans hustru JOHANNA Carolina Pettersson, #26905. Christian Adolph Palme är farfars far till Sven OLOF Palme född 1927, död 1986. Statsminister.
2003-12-31 01:04:42 Jan Jutefors Rockneby
Christian Adolph Palme född 1811, död 1889.
2003-12-30 02:11:08 Jan Jutefors Rockneby
Från samma album som #26847 från Kalmar
26871

Fru Camille af Harmens Album JJ1

Fotografens namn & adressHansen, Schou & Weller, Östergade 15
Kommentar
2004-07-25 14:11:36 Olle von Post
Detta är med all sannolikhet Camille Sofia af Harmens född 3 maj 1829 på Berga, Högsby socken död 1 februari 1890 i Köpenhamn. Gift 22 september 1850 på Berga, Högsby socken med baron Frantz PREBEND Bille-Brahe. Allt enligt Elgenstierna band III sid 484
2003-12-30 02:12:21 Jan Jutefors Rockneby
Från samma album som #26847 från Kalmar
26872

Sigrid Posse född Barnekow Album JJ1

Fotografens namn & adressGösta Florman, Regeringsgatan 28 A
Kommentar
2004-01-23 09:21:29 Harald Wallin
Detta bör vara Sigrid Margareta Gabriella Vilhelmina Barnekow, född 1834-11-08 död 1901-10-02 på Bosjökloster. Gift 1855 med Lage August Posse 1822-1878 Gift 1879 med Lave Gustaf Beck-Friis 1834-1904.
2003-12-30 02:13:08 Jan Jutefors Rockneby
Från samma album som #26847 från Kalmar

Sök i Porträttfynd

Sök bilder utifrån motiv