Bilder i album #26586

Kommentarer


26586

Okänt brudpar.

Fotografens namn & adressKarl Fr. Andersson
26677

Okänt brudpar. Från samma album som #26586.

Fotografens namn & adressLudv. Ericson
26678

Okänt brudpar. Från samma album som #26586.

Fotografens namn & adressElbenistsson?
26679

Okänt brudpar. Från samma album som #26586.

Fotografens namn & adressJ. Hammarstrand
26681

Okänd flicka. Från samma album som #26586.

Fotografens namn & adressCarl M. Olson, Masthuggstorget
26682

Matti Henriksson. Från samma album som #26586.

Fotografens namn & adressHildur Sandahl
26683

Okänd mor och barn. Från samma album som #26586.

Fotografens namn & adressJoel Bengtsson
26684

Okänd herre. Från samma album som #26586.

Fotografens namn & adressKnut Anderson
26686

Rektor Jungner. Borde vara Ernst Teodor Jungner född 1845 i Norra Härene. Källa Sveriges befolkning 1890. Från samma album som #26586.

Fotografens namn & adressK. G. Andersson, Hindsbogatan 78
Kommentar
2010-01-09 11:00:31 Jan-Åke Holmbring, Linköping
Rektor Ernst Teodor Jungner, son till framlidne kyrkoherden Johan Jungner, föddes i Härened den 23 februri 1845, blef student 1866 samt aflade teol. filosodfisk examen 1875 och fil. kanidatexamen samma år, tjänstgjorde som vik. adjunkt vid Skara allmänna läroverk 1875-78, genomgick profår i Stockholm 1878-79, var v. amanuens i Skara domkapitel 1879. Sin verksamhet som seminarielärare började J. 1879, då han utnämndes till adjunkt vid folkskollärarinneseminariet i Skara. Såsom rektor vikarierade han sedan vid samma läroverk åren 1881-90 (under rektor Klefbäcks långvariga sjukdom) och blef utnämnd till rektor därsammanstädes 1890.År 1882 mottog J. förordnande att vara folkoleinspektör inom Skara stift, hvilket förordnande sedan gång efter annan förnyats. Sedan 1886 förestår han därjämte småskollärarinneseminariet i Skara. Såväl 1893 som 1898 valdes J. till lekamannasuppleant vi kyrkomötet. (Svensk läraretidning 1899). Ernst Gustaf Teodor Jungener avled i Skara 1914-12-04. Hon tycks ha varit gift två gånger, 1. med Gertrud Vilhelmina Carlsson, f. 1855, d. i Skara 1887, 2. med Gertrud Ingeborg Dalgren, f. i Åmål 1858, d. i Skara 1937. (Begr. i Sverige).
26688

Okänd herre. Från samma album som #26586.

Fotografens namn & adressAnna Bromander
26690

Johan Henriksson. Borde vara Johan Fredrik Jonsson Henriksson född 1868 i Näs. Källa: Sveriges befolkning 1890. Från samma album som #26586.

Katalog:A. Larsson
Fotografens namn & adressA. Larsson, Vaksalagatan 15
26691

Viktor Olsson från Törestorp Stenstorp. Från samma album som #26586.

Fotografens namn & adressÖgrens Atelier
26711

Okänd sjöman. Från samma album som #26586.

Fotografens namn & adressAlma Swenson
26713

Okänd herre. Från samma album som #26586.

Fotografens namn & adressJoel Bengtsson
26714

Okänd soldat. Från samma album som #26586.

Fotografens namn & adressOkänd fotograf
26715

Okänd herre. Från samma album som #26586.

Fotografens namn & adressAlfred Sjöberg
26717

Okänd herre. Från samma album som #26586.

Fotografens namn & adressN. H. Guldbrand
26719

Okänd herre. Från samma album som #26586.

Fotografens namn & adressArvid Kjerling, Drottninggatan 5
26720

Okänd dam. Från samma album som #26586.

Fotografens namn & adressJ. Hammarstrand
26722

Okänd dam.Från samma album som #26586.

Fotografens namn & adressJoel Bengtsson
26723

Maja. Från samma album som #26586.

Fotografens namn & adressK. G. Andersson

Sök i Porträttfynd

Sök bilder utifrån motiv