Bilder i album #26244

Kommentarer


25907

Agrée Albert Berg. Kortet kommer från samma album som bild #25819. Finns även på bilderna #26397 #26244 #26061. Hans far finns på bild #27358 och syster #26429 #26774.

Fotografens namn & adressG. & A. Overbeck
Kommentar
2005-02-14 08:16:42 Sonja Pleijel
Albert Berg var min morfars far. Min morfar hette Allan Berg, utvandrade till dåvarande Ostindien - Java - år 1894. Gifte sig med Carolien van der Velde år 1909 och återvände till Sverige 1921. De hade tre barn varav den äldsta Sonja Anna Stina var min mor. Hon gifte sig med Åke Pleijel år 1938 och jag är nummer två av tre döttrar.
2003-12-07 19:02:38 Eva Leksell
Josef ALBERT Soult Berg, född 1832 19/9 i Stockholm, död där 1916 20/1. Marin- och landskapsmålare. Föräldrar: Isak Albert Berg, hovsångare och Lovisa Karolina Hjortsberg. Resor i Europa 1855-65, därefter bosatt i Sverige. Agrée vid Konstakademin 1860. Deltog i stiftande av dövstumföreningen 1867 (var själv dövstum). Gift 1867 med Anna Charlotta Nylén. Litteratur: Svenskt konstnärslexikon (samma foto där) och Svenskt biografiskt lexikon.
26236

På baksidan av bilden står skrivet: Otto Renner. Finns i samma album som #25819.

Fotografens namn & adressC. F. Linge & Co., Stora Bastugatan 3
Kommentar
2003-12-17 21:52:06 Pia Renner
Hej Pia L. och Peter Karlsson! Ja, Otto Edvard Renner levde längre än 1880! Det är jag som i skrivandes stund skrev fel. Jag tittade på mina anteckningar och flyttade blicken av någon anledning till ett annat årtal bland mina papper. Tur det det finns folk som har ögona öppna! Jag har inte fått fram data om när han dog. Men att han skulle ha dött runt 1910 är rimligt. Hans syster Julia dog 1920 i Stockholm och brodern Gustav dog 1928 i Örebro. Tyvärr har jag inte källan uppskriven, då jag fick dessa uppgifter av författaren Per Eriksson när han arbatede med sin bok, Dövas Historia del 2. Det skulle verkligen vara roligt att få ihop en massa fotografier som Otto Edvard och Gustav Renner fotograferat plus fotografier av fotograferna själva och deras släktingar. Tyvärr så slängdes en massa fotografier (även av glasplåtstyp) i tron att det inte hade något värde! Några är finns kvar. Men de hade ett stort kontaktnät och samarbetade med Maria Hirn från Finland som fotograferade sådana här typ av foton eftersom hon gjorde ett teckenspråkslexikon i dåtidens teknik. Frågan är om man skall bilda ny plats för den här sortens diskussion eller vad. Vill gärna ha råd eftersom jag är nybörjare här i Nättidningen. Vill inte göra fel. Med vänliga hälsningar.
2003-12-16 20:20:02 Peter Karlsson
Att han levde längre än 1880 bevisar även folkräkningen 1890 [CD'n Sveriges befolkning 1890]. Han var 1890 fråvarande från inskrivningen då han tydligen var intagen å Konradsberg.. Adressen är annars Kungsbacken N:o 9, Adolf Fredrik Rote 5, Stockholm, och där återfinns fotografhustrun Sofia Gustafva Renner Fjellstedt (född 1835 i Stockholm) i samma hushåll som en (syster?) Maria Elisabeth Fjellstedt, född 1832, handelsidkerska. -Några barn syns inte till, så det kan nog stämma bra att det var sonen som dog 1880 då..
2003-12-16 19:12:00 Pia Lindqvist
Hej Pia R! Du har skrivit att Otto E Renner levde mellan 1836-1880 men enligt cd:n 'Gamla Stan' så dog han 25/10 1910. Han var gift med Sofia Gustava född Fjellstedt. 18/8 1876 fick de en pojke som heter Otto Gustav Fritiof. 1880 flyttade hela familjen till Valbo (Gävle). Kan det vara möjligt att det var sonen som dog 1880?/Pia L
2003-12-16 18:28:15 Pia Renner
Hej! Otto Edvard Renner född 1836-12-04 i Stockholm. Tyvärr har jag varit så dum att jag inte antecknat vilken källa när jag hittade hans födelsedata. Oförlåtligt! Han var döv precis som sin syster Julia Renner (se bild #25819). Han var resande fotograf, målare, tecknare och kopist. Han hade kontakt med Albert Berg (se #26244) som också var döv och konstnär. Otto har tecknat flera blyertsteckningar som finns i arkivet på nationalmuseum i Stockholm. Dessutom så har han kopierat tavlor av bland annat Marcus Larsson och Albert Berg. Två av kopisttavlorna finns nu i släktens ägo. Syskonen Gustaf, Julia, August och Herman fotograferade varandra flitigt. Men endast Otto och Gustaf hade det som yrke. Mer uppgifter finns på bild #1101. Finns lite att läsa i Dövas historia av Per Eriksson och i Svenskt Konstnärslexikon.
2003-12-14 13:30:52 Peter Karlsson
Bilden porträtterar då säkerligen fotografen Otto E. Renner (som var döv) - mer om honom finns nämnt under bild #1101.
26244

terigen ett fotografi på Albert Berg. Se och läs mer om A. Berg på #25907, #26061 och #26152. Finns i samma album som #25819.

Fotografens namn & adressO. E. Renner, Malmtorgsgatan 8
Kommentar
2003-12-16 18:35:36 Pia Renner
Hej! Uppgifter om fotografen se bild #26236 och #1101.
26337

På bildens baksida står: F. Carlbom. / 1868 bildades Dövstumsföreningen i Stockholm av 3 stiftare: Fritiof Carlbom (1835-1890) döv, Ossian Borg (1812-1892) hörande se #26166 och Albert Berg (1832-1916) döv se #25907, #26061 och #26244.Källa: Sveriges dövas riksförbund. Fotot i samma album som #25819.

Fotografens namn & adressC. F. Linge & Co., Stora Bastugatan 3
Kommentar
2010-04-17 16:49:41 Jan-Åke Holmbring, Linköping
(1890 25/1). I lördags inkom i badhuset vid Jakobsgatan förre döfstumsläraren Frithiof Carlbom och lät servera sig ett bad. Medan han efter badet höll på att kläda sig, föll han plötsligt till golfvet, träffad af ett slaganfall. Han fördes i droska till sitt hem vid Karlavägen, der tillkallad läkare endast kunde konstatera hans död. Carlbom som var bördig från Eskilstuna, var 54 år gammal och hade mer än 20 år varit lärare i Tysta skolan vid Norrtullsgatan. Han åtnjöt allmän aktning som enskild person och anseende som lärare. (Kugelbergs klippsamling).
2004-02-25 13:13:54 Ingvald Berntsson
Svenska Dövhistoriska Institutet har följande att delge intresseraade: Fritiof Gerhard Gottlieb Carlbom, född 20/7 1835 son till färgare, rådman Per Samuel Carlbom Eskilstuna. Genomgick Allmänna Institutet för dövstumma 1844-1848. Därefter privatskola hos prästen, dr Bergström Eskilstuna. Åren 1852-1862 studerade Fritiof vid de fria konsternas akademi, konstnärskamrater bl a Malmström, Kjellberg, Kronberg med flera. Dövlärare 1860-1882 vid Tysta skolan i Stockholm. En av stiftarna till Stockholms Dövas Förening 1868. Ogift. Död 25/1 1890. Källor: Vid intresse tag kontakt med Se också gärna www.sdhi.org
26397

Albert Berg. Se och läs mer om honom på bilderna #26244, #25907, #26061 och #26152. Bilden finns i samma album som #25819.

Fotografens namn & adressJ. Jaeger, Regeringsgatan 11
26429

På bildens baksida står skrivet: Helena Berg. Brodern Albert Berg finns på bilderna #26397, #26244, #26061 och #25907. Bilden finns i samma album som #25819.

Fotografens namn & adressOkänd fotograf
Kommentar
2004-02-18 13:31:30 Pia Lindqvist
Helena finns även med två barn på bild #26774 Hennes far finns på bild #27358
26774

På bildens baksida står skrivet: Fru Helena Petré född Berg. Hon finns även på bild #26429. Läs och se mer om brodern Albert Berg #25907, #26061, #26152, #26397 och #26244. Bilden finns i samma album som #25819.

Fotografens namn & adressBertha Valerius, Mäster Samuelsgatan 51 B
Kommentar
2004-02-18 13:33:51 Pia Lindqvist
Helenas far finns på bild #27358.
27358

På bildens baksida står skrivet: Hofsångare Berg. Isaak Albert Berg född i Stockholm 22/9 1803. Föräldrar: hovdestillatorn Abraham Berg och Charlotta Ferngren. Student i Uppsala 1820, tog B. kansliexamen 1824 och inskrevs i k. kansliets dåvarande kammarexpedition, men började snart ta sångstudier hos den berömde Siboni i Köpenhamn. Under åren 1827-29 genomresta han Tyskland och Italien, uppträdde offentligen på konserter och gjorde på scenen sin första debut i Venedig 1828 som Jephta i operan af ...
Läs mer...

Fotografens namn & adressJoh:s Jaeger, Malmtorgsgatan 8

Sök i Porträttfynd

Sök bilder utifrån motiv