Bilder i album #25961

Kommentarer


25905

På baksidan står skrivet: Musikredaktör Frans Huss. Bilden hör hemma i samma album som bild #25819

Fotografens namn & adressCaroline von Knorring, Jacobsbergsgatan 21
Kommentar
2009-12-08 19:25:48 Jan-Åke Holmbring, Linköping
Musikredaktör Frans Johan Wilhelm Huss var född i Lidköping 1830-09-08 och dog i Stockholm 1912-03-07. Ur Kugelbergs klippsamling: Den avlidne var född i Lidköping och blev student i Uppsala 1850. Åren 1862-76 var han assistent vid prof. Sandahls med. pneumat. anstalt i Stockholm samt senare delägare i Huss & Beers musikhandel. År 1881 inträdde han i Svensk Musiktidnings redaktion, blev 1884 medredaktör och året därpå dess redaktör och utgivare. Den avlidne sörjes närmast av syskon och syskonbarn.
2004-07-21 21:38:47 Pia Lindqvist
Systern Jenny Sandahl f.Huss finns på bild #25961 Frans hade även en tvillingbror vid namn Sven Axel Julius. Källa: Födde Lidköping 1830, Husförhör Lidköping,Rote 2 1831.
2003-12-05 17:21:03 Fredrik Salomonsson
Hittade personen i Arkion: Musiklärare Frans Johan Wilhelm Huss född 1830 i Lidköping Ogift man, ensam i familjen Bosatt 1890 i Hästhufvudet N:o 1, 2, 12 Klara rote 3 i Stockholm.
25961

Text på bildens baksida: Professorskan Jenny Sandahl född Huss. Bilden från samma album som bild #25819.

Fotografens namn & adressC. J. Malmberg, Drottninggatan 42
Kommentar
2004-07-21 21:31:44 Pia Lindqvist
Brodern Frans Huss finns på bild #25905. Källa: Födde Lidköping 1830.
2004-02-25 05:40:33 Fredrik Norberg
Jenny Huss var min farmors mormor. Jag saxar följande ur min egen släktbeskrivning. Själv bor jag också i Gnesta numera (adress Klövet, 646 93): Född den 26 juli 1832. Hon var dotter till provinsialläkaren John Axel Huss och hans maka Magdalena Oldenburg. När Jenny var fem år miste hon sin mamma. Det var 1837 och sex år senare gick även hennes mormor ur tiden. Som ung flicka skickades Jenny till mormoderns broders hem i Stockholm. Här vid Kornhamnstorg nära Slussen ägde advokatfiskalen Johan Georg Rath ett hus i kvarteret Medusa. Han hade själv avlidit redan 1826 men hans maka Hedvik Rath (&#148,mormor Rath&#148,) bodde kvar och tog hand om Jenny. Hon hade själv inga barn och för henne blev Jenny en solstråle som lyste upp hemmet i Gamla stan. När Jenny vuxit upp blev hon förlovad med kirurgie magistern Oskar Theodor Sandahl och bröllopet ägde sedan rum på Hanaskede (Oskar Sandahls fädernehem nära Axvalla hed mellan Skövde och Skara). Oskar ådrog sig under sitt arbete som fattigläkare på Kungsholmen en bröstsjukdom som för en tid tvingade honom att avbryta sitt arbete. Sensommaren 1856 begav sig makarna tillsammans med sin ett-åriga dotter Anna på resa till Egypten. Brev finns bevarade från mormor Rath till sin &#148,dotter&#148, Jenny från den tiden. Första hemmet som gift var beläget på Hantverkargatan. Därefter flyttade man till Clara Västra kyrkogata och hamnade sedan vid Clara Strandgata, som senare ändrades till Vasagatan (vid den plats där hotell Sheraton ligger idag). På somrarna flyttade familjen ut till Blockhusudden, vid Plommonbacken, med utsikt över farleden in mot Stockholm. Dit kom många vänner och släktingar på besök. I slutet av 1870-talet skaffade sig professor Sandahl ett nytt sommarställe vid Baggensstäket. Dit kunde man komma med Gustafsbergsbåtarna från Skeppsbron. Stäket blev en högt uppskattad tillflyktsort under en lång rad av år både för makarna Sandahl, deras barn och barnbarn. Stäket behölls i familjens ägo fram till sekelskiftet.
2003-12-07 13:47:07 Peter Karlsson
Maken, se bild #25963.
2003-12-06 19:00:56 Fredrik Salomonsson
Jag hittade en person i Arkion, som verkar stämma: Jenny Magdalena Huss, född 1832 i Mariestad. Gift med professor, Oskar Teodor Sandahl född 1829 i Norra Ving. Dom bodde 1890 på Fyrfoten Mindre 8, Klara rote 2 i Stockholm.
25963

På bildens baksida är skrivet: Professor Oskar Sandahl från Stockholm. Bilden kommer från samma album som bild #25819

Fotografens namn & adressC. J. Malmberg, Drottninggatan 42
Kommentar
2008-09-29 21:39:12 Folke Lind
Finns det någon bild på de pneumatiska klockorna dvs tryckkammrarna eller det Medico-pneumatiska centrumet? Undrar ansvarig för HBO på Karolinska
2004-03-03 06:09:28 Fredrik Norberg
Oskar Theodor Sandahl var min farmors morfar. Jag saxar följande ut min släktbeskrivning: Född den 9 januari 1829 på Hanaskede i Västergötland (nära Axvalla hed mellan Skövde och Skara). Gift den 13 juli 1854 på Hanaskede med Jenny Huss. Död den 22 juni 1894 på sitt sommarställe Baggensstäket. Begravd på Stockholms norra begravningsplats. Föräldrarna var hovrättskommisarien Gabriel Sandahl och Anna Elisabeth Undén. Med fil kand i Uppsala 1849, koleraläkare och fattigläkare på Kungsholmen från 1853. Adjunkt i medicinsk naturalhistoria och materia medicin vid Karolinska institutet 1863, professor 1873, lärare i naturalhistoria och farmakologi vid farmaceutiska institutet samt inspektor och föreståndare. Ur Sveriges läkarhistoria av Bruzelius finns bl a följande rader: Under årtionden var Oskar Sandahl en af hufvudstadens mera bekanta läkare och lika länge intog han en aktad plats bland läkarnes och apotekarnes lärare. Under femton år var han särskilt känd genom de &#148,medicopneumatiska&#148, luftbad, med hvilka han behandlade en del av respirations-organens sjukdomar: apparaten kallades allmänt &#148,Sandahls klocka&#148, och samlade en tid patienter från hela landet. Sandahl var en flitig skriftställare. För den stora allmänheten var hans penna oaflåtligt verksam i Nordisk Familjebok, hvars flesta artiklar inom områden för Sandahls specialstudier äro författade af honom&#133,.. Han var en varmt intresserad idkare och vän av entomologien och hortikultur. Oskar ådrog sig under sitt arbete som fattigläkare på Kungsholmen en bröstsjukdom som för en tid tvingade honom att avbryta sitt arbete. Sensommaren 1856 begav sig makarna tillsammans med sin ett-åriga dotter Anna på resa till Egypten. Vid hemkomsten i slutet av april 1857 medförde han rika samlingar av naturalier och droger. Första hemmet som gift var beläget på Hantverkargatan. Därefter flyttade man till Klara Västra kyrkogata och hamnade sedan vid Klara Strandgata, som senare ändrades till Vasagatan (vid den plats där hotell Sheraton ligger idag). På somrarna flyttade familjen ut till Blockhusudden, vid Plommonbacken, med utsikt över farleden in mot Stockholm. Dit kom många vänner och släktingar på besök. I slutet av 1870-talet skaffade sig professor Sandahl ett nytt sommarställe vid Baggensstäket. Dit kunda man komma med Gustafsbergsbåtarna från Skeppsbron. Stäket blev en högt uppskattad tillflyktsort under en lång rad av år både för makarna Sandahl, deras barn och barnbarn. Stäket behölls i familjens ägo fram till sekelskiftet. Enligt Nordisk Familjebok var professor Sandahl: &#148,en anspåkslös, vänsäll, uppoffrande man, outtröttligt verksam, kunskapsrik och intresserad, med stor förmåga af lätt och fängslande populär framställning i tal och skrift.&#148,
2003-12-07 13:48:00 Peter Karlsson
För fler data om honom, se hustruns bild #25961.

Sök i Porträttfynd

Sök bilder utifrån motiv